Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Maio, 2019

CRITERIO DE LOCALIDADE NO PERMISO DE FALECEMENTO, ACCIDENTE OU ENFERMIDADE GRAVE DUN FAMILIAR

Como consecuencia da firmeza da sentenza ditada en data 19 de decembro de 2018  pola Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,  en relación á concesión do permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave dun/dunha familiar recollido no artigo 11 da Resolución do 8 de abril de 2009, da Dirección Xeral de xustiza, pola que se regula o réxime e o procedemento da concesión de vacacións, permisos e licenzas do persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia,  enténdese por  “LOCALIDADE”, a localidade da residencia do funcionario e non a localidade onde radica o seu posto de traballo. Ligazón sentenza: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8621149&statsQueryId=118700864&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190118&publicinterface=true

NOVA CONCENTRACIÓN EN APOIO DE CHELO E JAVIER, DELEGADOS SINDICAIS PERSEGUIDOS POLA XUNTA

A CIG volve mobilizarse nos xulgados da Coruña en defensa da liberdade e o traballo sindical. Na protesta trasladouse a solidariedade coa compañeira Chelo e co compañeiro Javier Ligazón nova: https://www.cig.gal/nova/a-cig-volve-mobilizarse-nos-xulgados-da-coruna-en-defensa-da-liberdade-e-o-traballo-sindical.html

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 23/ 05/2019 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 24, 27 e 28 de maio . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1IomXGXRenGBbMPLTh5hJ_MdIZ1pOtZ6m/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  20 de maio , publicouse a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado día 10 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1zKaoT0s2ltDzSU52mXsuPlqk03JwS6cS/view?usp=sharing

AXUDAS Á CONCILIACIÓN POR REDUCIÓN DE XORNADA LABORAL

No DOG de hoxe sae publicada a RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019. O prazo será do 23 de maio de 2019 ata o 24 de xuño de 2019 . As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Ligazón solicitude: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=SI&codProc=440A

BOLSA DE INTERINOS MELILLA - PRAZO EXTRAORDINARIO SOLICITUDE DE CAMBIO

D ebido a que as bolsas de interinos de Médicos Forenses e de Auxilio Xudicial de Melilla se atopan esgotadas e, ante la necesidade urxente de cubrir postos en ditos corpos, a Xerencia Territorial de Xustiza de Andalucía en Málaga comunica a apertura dun prazo extraordinario para que o persoal que pertenza a outras xerencias do Ministerio de Xustiza soliciten o traslado á bolsa de Melilla. Ligazón convocatoria: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429281603?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DNota_Informativa_bolsa_de_interinos_de_Melilla.pdf Ligazón solicitude: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428445126?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_I_Solicitud_Bolsa_Interinos_Melilla_2017.PDF

EXAMES OBTENCIÓN TITULO DE GALEGO CELGA 1, 2, 3 E 4

No DOG do 15 de maio saiu publicada a RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 20 de marzo de 2019. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190515/AnuncioG0535-080519-0001_gl.pdf

PERMISOS PARA AS VOTACIÓNS NAS VINDEIRAS ELECCIÓN SINDICAIS DO 19 DE XUÑO

A Dirección Xeral de Xustiza ven de publicar a Resolución 2 de maio de 2019, pola que se establecen os permisos retribuídos de que poden gozar os electores a órganos de representación de persoal da Administración de xustiza en Galicia que exerzan o dereito de voto o vindeiro día 19 de xuño. Ligazón Resolución: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190513/AnuncioG0244-070519-0003_gl.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 10/ 05/2019 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 13, 14  e 15 de maio . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1mrEj0o67AuQeEZ1CnRvNQ2r-bM8LCx8Z/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  10 de maio , publicouse a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado día 3 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1MCDHlcDKqBuuB3zklACR-aC6Yqf7uOvJ/view?usp=sharing

PROGRAMA ANUAL DE VACACIÓNS 2019

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2019 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia. Ligazón programa de vacacións: https://drive.google.com/file/d/1A0_veNBEzLCX4FVGzQkECNHGWRX7DZMu/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN CONCURSO DE TRASLADOS MÉDICOS FORENSES

No DOG de hoxe públicase a RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado pola Resolución do 25 de outubro de 2018. Ligazón Resolución: https://drive.google.com/file/d/1ZZhu7LuNQqeQ9WTzaBNJwI7KEU-RtN2R/view?usp=sharing

RECOÑECEMENTO DA FORMACION EN IGUALDADE, PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

No DOG de hoxe publicouse a ORDE do 12 de abril de 2019 pola que se establece o procedemento de recoñecemento e validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. Ligazón Orde: https://drive.google.com/file/d/1TY0NyY-kWFLliy0u0STBSWZ8IdmBEmLx/view?usp=sharing Ligazón inscrición validacion formación: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI500A   Ligazón rexistro docentes: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI500B  

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 03/ 05/2019 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 6, 7 e 8 de maio . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1rM5_C-9KVvzV7xbrPfhb5nzVaIuDdQqe/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

OPOSICIÓNS QUENDA LIBRE - MESA SECTORIAL MADRID

Na última mesa   sectorial de Madrid seguiuse concretando a configuración da vindeira convocatoria de oposicións pola quenda libre dos corpos xerais. Dado que seguen a existir discrepancias nalgúns puntos da fase de concurso, non quedou pechada a configuración desta fase, quedando pendiente para unha vindeira reunión Ligazón nota informativa: https://drive.google.com/file/d/10J6XG3f1iCmFHzMKm8xy5-SgxnDJsVLf/view?usp=sharing  

PERMISOS PARA EXERCER O DEREITO AO VOTO NAS VINDEIRAS ELECCIÓNS SINDICAIS

Trasladousenos por parte da Xunta  a Resolución relativa aos permisos retribuídos que poderán gozar os electores que exerzan o dereito ao voto nas vindeiras eleccións sindicais do día 19/06/2019.Queda pendente a súa publicación no DOG. https://drive.google.com/file/d/1WoR-CQChXj1PcChqh4nE_kwjjRcdcpbB/view?usp=sharing

OPOSICIÓN ACCESO CORPOS TRAMITACIÓN E XESTIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OEP 2017-2018

Publicado no DOG a Orde pola que se convoca proceso selectivo para o acceso por promoción interna dos corpos de Tamitación e Xestión. ‼ O prazo de *20 días hábiles* cóntanse a partir do día seguinte á pubicación no *BOE do día 08/04/2019* polo que o prazo para a presentación de instancias remata o *10 de MAIO!!*  Ligazón convocatoria corpo Xestión: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioG0244-230419-0003_gl.pdf Ligazón convocatoria corpo Tramitación: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190430/AnuncioG0244-230419-0004_gl.pdf Ligazón para a presentación de instancias: https://ips.redsara.es/IPSC/ action/secure/ buscarConvocatorias.do