Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Novembro, 2018

NOMEAMENTO E ADXUDICACIÓN DE DESTINOS - CORPO XESTIÓN - QUENDA LIBRE - OEP2016

No BOE do 29 de novembro sairon publicadas as Ordes JUS/1262/2018 e JUS/1261/2018, ambas de 16 de novembro, polas que se nomean e adxudican destinos as opositoras/es do Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, quenda libre, da OEP2016. Ligazón Nomeamentos: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/29/pdfs/BOE-A-2018-16261.pdf Ligazón Destinos: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/29/pdfs/BOE-A-2018-16260.pdf

CONCENTRACIÓN EN APOIO DE CHELO, DELEGADA DE CIG-XUSTIZA

Despois de máis de seis meses de rematar a Folga da Xustiza, hai delegadas e delegados sindicais que están a padecer a REPRESIÓN SINDICAL por ter exercido a súa labor durante a folga. É o caso da nosa compañeira Chelo, que está pendente dun expediente disciplinario e de dous xuízos por delitos, por mor de dúas denuncias da Fiscalía provincial, por feitos acontecidos durante a folga, o primeiro deles co xuíz de Instrución nº 4 e o segundo coa Letrada do xulgado do Penal nº 6. O primeiro xuízo celebrarase o próximo día 3 de decembro no xulgado de instrución nº 8 da Coruña e o segundo está aínda en fase de instrución no xulgado nº 1, sendo Chelo investigada xunto con Xabier, delegado da CUT . A CIG coincidindo coa celebración do primeiro dos xuízos, convoca unha concentración en apoio da nosa compañeira e contra a represión sindical. LUNS 3 DE DECEMBRO ÁS 9.15 H. DIANTE DO EDIFICIO DA ANTIGA AUDIENCIA.- R) Capitán Juan Varela.

LISTAXES PROVISIONAIS - CONCURSO DE TRASLADOS 2018

Publicáronse hoxe no web do Ministerio de Xustiza as listaxes provisionais do concurso de traslados, convocado en xullo de 2018, que serán publicadas no BOE, previsiblemente, na primeria quincena de decembro: Galiza Xestión: https://drive.google.com/file/d/116kUEtiR6srViuls2gx_IfDayi9JJPY1/view?usp=sharing   Galiza Tramitación: https://drive.google.com/file/d/1bMs8Y0rLAD_wZSAe8kQkkNrK_iZnMuuT/view?usp=sharing   Galiza Auxilio: https://drive.google.com/file/d/1w4B8D6g-drw0vSKm0lsYGiXsQPOKin-p/view?usp=sharing Alfabético total Xestión: http://www.mjusticia.gob.es/ cs/Satellite/Portal/ 1292428994310?blobheader= application%2Fpdf& blobheadername1=Content- Disposition&blobheadervalue1= attachment%3B+filename% 3DGESTI%C3%93N_PA.pdf Alfabético total Tramitación: http://www.mjusticia.gob.es/ cs/Satellite/Portal/ 1292428994311?blobheader= application%2Fpdf& blobheadername1=Content- Disposition&blobheadervalue1= attachment%3B+filename% 3DTRAMITAC

RESOLUCIÓN CONCURSO ESPECÍFICO FISCALÍA A CORUÑA

Hoxe saiu publicada a Resolución do 12 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión dun posto de traballo na Fiscalía Provincial da Coruña, convocado por Resolución do 15 de xuño de 2018. Ligazón á resolución publicada no BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16091.pdf   Ligazón á resolución publicada no DOG https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181126/AnuncioG0244-211118-0001_gl.pdf

NOVA FASE PLAN DE ACTUACIÓN

Hoxe, luns 26 de novembro, comeza unha nova fase do plan de recuperación nos seguintes órganos: - Tribunal Superior de Xustiza  - Seccións civís das Audiencias Provinciais  Ligazón nota informativa plan actuación: https://drive.google.com/file/d/10Rg4bMrUB8CeQYfRgtqrclU4nWDXEkYp/view?usp=sharing

CURSO PREVENCIÓN DE RISCOS - PROVINCIA A CORUÑA

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes, infórmase que todo o persoal solicitante dos corpos ao Servizo da Administración de xustiza con destino nos partidos xudiciais de Santiago, Ferrol, Lugo e Ourense  foi admitido. Debido á limitación de prazas nas distintas edicións,  aquelas persoas que solicitaron ser incluídos nunha concreta edición cuxo cupo xa estaba esgotado, foron incluidas noutra.

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 22/ 11/201 8 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 23, 26  e 27 de novembr o . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1siv6RfqAWmmrHSSQy14ZDrySV3KkZ2bx/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  22 de novembro s aí u a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 7 de novem br o, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón: https://drive.google.com/file/d/1orYYa47HlZQJFbXRwFQhzHEfqJJHYmVV/view?usp=sharing

AGORA O PSOE METE UNHA ENMENDA NO SENADO SOBRE O QUE VOTOU A FAVOR NO CONGRESO

En fin, isto é o absurdo da política españolista. A maioría absoluta do Congreso dos Deputados (entre eles o PSOE) vota a favor no Congreso da modificación do artigo 521 da LOPX e, agora, pretenden vendernos a moto de que cunha enmenda no Senado (onde ten maioría o PP) van intentar modificar o contido de dito artigo. En fin, outro paripé máis da política e sindicalismo españolista, onde pretenden facer que fan, sen facer nada ao cabo. Ligazón nova Confilegal: https://confilegal.com/20181122-el-grupo-socialista-registra-una-enmienda-para-evitar-la-movilidad-forzosa-de-la-lopj-que-enfado-a-los-funcionarios/

COMISIÓNS DE SERVIZO EN TERRITORIO MINISTERIO E EN MUXEXU

Oferta de Comisión de Servizos 04/2018 dos postos relacionados coa entrada en funcionamento de organos xudiciais de nova creación para o 31/12/2018. Ligazón convocatoria: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428987351?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCOMISION_DE_SERVICIOS_04_2018.pdf Ligazón solicitude: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428987352?blobheader=application%2Fmsword&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DOferta_comision_servicios_04_2018_ANEXO_II.doc Oferta de postos de traballo en Comisión de Servizos 2/2018 , na Mutualidade Xeral Xudicial. Ligazón convocatoria: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428987517?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCOMISIONES_DE_SERVICIO_MUGEJU_2_2018.pdf Ligazón solicitude: ht

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO CONTRA A COMISIÓN DE SEGUIMENTO

Toda vez que no seu día presentamos solicitude das actas do comité de seguimento do acordo, sen que as mesmas nos foran facilitadas na súa totalidade, e que os temas tratados ante dita comisión se levaran para a súa negociación na mesa sectorial, a CIG ven de presentar o correspondente recurso contencioso-administrativo contra dita actuación da administración autonómica, o cal foi admitido a trámite polo TSXG. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1gcBp1tXTSPoazxtThc9JNe1mnWTMvk5X/view?usp=sharing

RECEITA ELECTRÓNICA PARA AS FUNIONARIAS/OS QUE TEÑEN A SEGURIDADE SOCIAL COMO ENTIDADE MÉDICA

Unhas 345.000 funcionarias/os adscritos as tres mutualidades da Administración Xeral do Estado (AGE), residentes nas distintas comunidades autónomas, Ceuta e Melilla, e que teñen optado por recibir asistencia sanitaria por medios públicos (SERGAS, Etc.), serán integrados nos sistemas de información de receita electrónica autonómicos. Ligazón: https://www.mugeju.es/noticias/2018-11/mugeju-en-el-sistema-publico-de-receta-electronica

CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADOS MÉDICOS FORENSES

No DOG do 16 de novembro publicouse a RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, para o corpo de médicos forenses.  Ligazón convocatoria: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181116/AnuncioG0244-061118-0001_gl.pdf Ligazón codigos resultas: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-medicos-forenses-2018  

ADXUDICACIÓN DE DESTINOS M.FORENSES OEP2016 - APROBADOS 2º EXERCICIO M.FORENSES - OEP2017

O Ministerio de Xustiza informa que está previsto que o 19 de novembro sexa publicada a adxudicación dos destinos as funcionarias/os do Corpo de Médicos Forenses que superaron as probas selectivas convocadas por Orde JUS/350/2017, de 28 de marzo. Nesta mesma data tamén informa o Minsiterio da listaxe de opositoras/es aprobados no segundo exercicio tanto na promoción interna como na quenda libre de acceso ao corpo de Médicos Forenses, nas probas selectivas convocadas por Orde JUS/1167/2017, de 24 de novembro. Ligazón acordo aprobados: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428964236?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRelacion_de_opositores_que_han_superado_el_segundo_ejercicio.pdf

LISTAXES DEFINITIVA DE ADXUDICATARIOS DA ACCIÓN SOCIAL DE 2018

No DOG de hoxe, mércores 14 de novembro, saíu publicada a Resolución do 16 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2018 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión definitiva da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181114/AnuncioG0244-061118-0002_gl.pdf

NOVA SECCIÓN NA INTRANET DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Créase unha nova sección na intranet de Xustiza dedicada a ofrecer información sobre prevención de riscos laborais. Nesta nova sección, ademais de dar acceso á páxina web do servizo de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia, pódese atopar información xeral dos pasos a seguir en caso de accidente laboral, así como fichas con información sobre determinados riscos que se poidan xerar no posto de traballo, avaliación dos mesmos e medidas preventivas encamiñadas a evitalos ou diminuílos. Pode acceder á sección da intranet premendo na presente ligazón , ou dende o perfil de xestores, tramitadores e auxilios ou médicos forenses premendo na icona correspondente.

CURSOS OBRIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS

A Inspección de Traballo da Coruña requiriu da Xunta de Galicia que se garanta que todas/os as/os funcionarias/os reciban formación en materia de prevención de riscos laborais, de conformidade co establecido no artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais. Esta formación ten, polo tanto, carácter obrigatorio para o persoal. Esta segunda convocatoria, que sairá previsiblemente publicada no DOG do día 14/11/2018, vai dirixida aos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e Ourense.  Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1Fesev_W7lMpk7MwAtIU1SBIwsSLIugI7/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Public ou se na INT RANET o día 07/ 11/201 8 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de sol icitudes será o 8, 9  e 12 de novembr o . A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1aAJ3cGviN81wbk1Mp9UjFh99vKM0JQhI/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

NOMEAMENTOS E DESTINOS AUXILIO XUDICIAL - QUENDA LIBRE - OEP2016

O Ministerio e as Comunidades Autónomas respectivas veñen de publicar as Ordes, polas que se nomean aos funcionairos do corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza e se fan públicas as relacións de prazas  que se ofrecen as/os aspirantes aprobadas/os nas probas selectivas, convocadas pola Orde JUS/1164/2017, de 24 de novembro. Nomeamentos: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15248.pdf Prazas peninsula e Baleares: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15247.pdf Prazas Euskadi: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15250.pdf Prazas Andalucía: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15251.pdf Prazas A Rioxa: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15252.pdf Prazas Valencia: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15253.pdf Prazas Canarias: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15254.pdf Prazas Navarra: https://www.boe.es/

EN GALIZA VENDÉRONNOS DESPOIS DE CONVOCAR A FOLGA, EN MADRID VENDÉRONNOS XA ANTES DE CONVOCALA.

CCOO, UGT, CSIF e STAJ unha vez máis negociaron nos despachos, de costas aos traballadores e ao resto de centrais sindicais que forman a Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza en Madrid (CIG e ELA). Negociaron, por dicir algo, e non sabemos a cambio de que, a devolución dos tres días de asuntos propios, algo que xa estaba concedido en palabras da Ministra, e nos atopamos cunha modificación da LOPX, no seu artigo 521, que é o maior retroceso en dereitos dos/as traballadores/as da Admón de Xustiza; emenda que xa introduciu o PP en febreiro de 2018. Do mesmo xeito, non modificaron o artigo 504 que é o que regula os descontos por IT, o que suporá unha discriminación flagrante con respecto ao persoal do resto das Administracións Públicas que xa non teñen descontos neste momento. É posible que as centrais estatais, CCOO,UGT,CSIF e STAJ, coa súa corte de asesores e liberados, fosen descoñecedores do texto que se levou ao Congreso para votación?? Non. Sabemos polos