Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Outubro, 2021

DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS DE CELGA 2, 3 E 4

Datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 26 de agosto de 2021 Celga 4 en Santiago de Compostela e en Ponferrada: * 20 de novembro de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. * 21 de novembro de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W e X. Celga 3 en Santiago de Compostela e en Ponferrada: * 27 de novembro de 2021, para todas as persoas admitidas. Celga 2 en Santiago de Compostela e en Ponferrada: * 28 de novembro de 2021, para todas as persoas admitidas. Os centros e horarios de realización das probas, así como as listaxes definitivas de persoas admitidas para cada nivel e localidade, poderán consultarse na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Ligazón portal da lingua

O CXPX APROBA O INFORME DO ANTEPROXECTO DA LEI DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA

O Pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial aprobou o 28 de outubro, con 15 votos a favor e cinco en branco, o informe ao anteproxecto de Lei Orgánica de Eficiencia Organizativa do Servizo Público de Xustiza que, como novidade máis destacada, prevé a implantación dos Tribunais de Instancia no primeiro chanzo da organización xudicial, un modelo colexiado chamado a substituír os Xulgados unipersoais. Ligazón CXPX: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Pleno-del-CGPJ-aprueba-el-informe-al-anteproyecto-de-ley-de-eficiencia-organizativa-de-la-Justicia--que-sustituye-los-Juzgados-por-Tribunales-de-Instancia

NOMEAMENTOS COMO FUNCIONARIAS/OS DE CARREIRA E ADXUDICACIÓN DE DESTINOS - TRAMITACIÓN - OEP 2017-2018

No BOE de hoxe, 29 de outubro, saen públicadas as ordes e resolucións de nomeamento e adxudicación de destinos das opositoras/es que sueperaron o concurso-oposición de acceso ao corpo de Tramitación Procesual e Administrativo, pola quenda libre, na OEP 2017-2018. Ligazón nomeamentos: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17582.pdf Ligazón adxudicación destinos Ministerio: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17583.pdf Ligazón adxudicación destinos Euskadi: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17584.pdf    Ligazón adxudicación destinos Catalunya: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17585.pdf Ligazón adxudicación destinos Andalucía: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17586.pdf Ligazón adxudicación destinos Asturias: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17587.pdf Ligazón adxudicación destinos Cantabria: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/29/pdfs/BOE-A-2021-17588.pdf Ligazón adxud

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

P ublicouse na intranet  a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 22 de outubro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A  incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.   A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano   Ligazón   prazas adxudicadas : https://drive.google.com/file/d/1rRdFdzDat-o0ShUsca-HBRUt6cgZOU-F/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - A CORUÑA, COMPOSTELA E PONTECESO

Identificador da oferta: 12/2021/10830 Detalles: REQUÍRENSE 3 AUXILIOS XUDICIAIS (C2) PARA AS LOCALIDADES DA CORUÑA, SANTIAGO E PONTECESO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATUR

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA E FERROL

Identificador da oferta: 12/2021/10829 Detalles: REQUÍRENSE 2 TRAMITADORAS/ES PROCESUAIS (C1) PARA AS LOCALIDADES DE FERROL E A CORUÑA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDID

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - COMPOSTELA

Identificador da oferta: 12/2021/10827 Detalles: REQUÍRESE 1 XESTOR/A PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DE SANTIAGO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS

OFERTA DE PRAZAS PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - VILALBA

Identificador de la oferta: 12/2021/10816 Detalles: AUXILIO XUDICIAL  PARA VILALBA ------ NIVEL FORMATIVO: GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN

O TSXG, A INSTANCIAS DA CIG, PROPÓN REFORZAR OS XULGADOS DE VIOLENCIA

O pasado día 29 de xuño, tal e como vos informamos no seu momento, delegadas sindicais da CIG reunímonos persoalmente co Presidente do TSXG para trasladarlle a problemática existente en todos os Xulgados con materia de violencia de xénero do país, e especialmente nos exclusivos de Vigo e A Coruña, comprometéndose este a buscar solucións despois do verán. Froito diso, o TSXG ven de propoñer, dentro do Plan de actuación COVID-19, reforzar estes xulgados, mantendo o xuíz de reforzo da Coruña e valorando a adscrición doutro/a para Compostela. Ademais, pide que se reforce o cadro de persoal destes órganos, mantendo os reforzos existentes pero tamén aumentando os cadros e establecendo prolongacións de xornada. No seu escrito o TSXG faise eco das nosas queixas ante unhas xornadas laborais maratonianas máis propias dun servizo permanente de garda. Ante este requirimento, a Dirección Xeral non pode seguir a facer oídos xordos e debe afrontar dunha vez o grave problema de carga de traballo que s

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - RIBEIRA

Identificador de la oferta: 12/2021/10571 Detalles: REQUIRESE 1 AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE RIBEIRA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITO

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA - CARBALLO - COMPOSTELA

Identificador de la oferta: 12/2021/10562 Detalles: REQUIRENSE 4 TRAMITADORES/AS PROCESUAIS (C1) PARA AS LOCALIDADES DA CORUÑA (2), CARBALLO E SANTIAGO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - BECERREÁ

Identificador de la oferta: 12/2021/10551 Detalles: AUXILIO XUDICIAL  PARA BECERREÁ ------ NIVEL FORMATIVO: GRADUADO EN ESO OU EQUIVALENTE ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN

ADXUDICACIÓN DE DESTINOS - CORPO DE TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

O Ministerio de Xustiza ven de publicar na súa páxina web as adxudicacións de destinos as opositoras/es aprobados no corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da quenda libre da OEP 2017-2018. Ligazón Orde: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ORDEN%20TR%20LIBRE%20DG.PDF.pdf Ligazón adxudicacións Ministerio: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ANEXO%20I%20TR%20LIBRE%20BOE%20OEP%202017%202018.PDF.pdf   Ligazón adxudicacións Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/justicia/portal/adriano/.content/recursosexternos/danexotramitacinprocesaldesin.pdf Ligazón adxudicacións Catalunya: http://justicia.gencat.cat/web/.content/home/serveis/treballar_depart/oposicions/adjudicacio-definitiva-tpa.pdf Ligazón adxudicacións Comunitat Valenciana: https://cjusticia.gva.es/documents/19318332/172847044/ANEXO+I++ADJUD.+TRAM+LIBRE+.pdf/6f0e74e1-6942-4bbd-af89-a10fdc227a2c Ligazón adxudicacións Euskadi: https://www.justizia.eus//servlet/Sa

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - OFERTA 08-10-2021

P ublicouse na intranet  a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 8 de outubro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A  incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data. A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.   Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1wpcrPc2mxv7YUaRu9PHLs8iNPjtp4Ui4/view?usp=drivesdk

COMUNICACIÓNS BIDIRECCIONAIS ENTRE A FISCALÍA E OS XULGADOS DE LUGO

O día 18 de outubro comezan as comunicacións telemáticas bidireccionais a través de Lexnet coa Fiscalía, no Xulgado de Instrución 3 para os xuízos leves e as súas execucións e no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Becerreá para todos os procedementos da orde penal. Ligazón: https://intranet.xustiza.gal/documents/20562/75972/EXPEDI_1.PDF/6c9402c9-753c-4d6a-a05b-697bd49bf5eb  

NOTA IMPORTANTE SOBRE O "ASISTENTE DE INSCRICIÓN" NO CONCURSO DE TRASLADOS

O Ministerio de Xustiza ven de coumunicar que, segúndo a nota informativa que se achega na ligazón e que tamén poderedes atopar na páxina web do ministerio, deben aclararse diversos aspectos do acceso ao “Asistente de Inscrición” do concurso de traslados a través dos certificados electrónicos profesionais a fin de que o persoal teña a seguridade de que a súa instancia foi tramitada de xeito correcto. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1rsta7GwZVETHzHGKRZYegU91IGnebwbx/view?usp=sharing  

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - A CORUÑA

Identificador da oferta: 12/2021/10388 Detalles: REQUÍRESE 1 XESTOR/A PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DA CORUÑA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CO

NOMEAMENTO E ADXUDICACIÓN DE DESTINOS - CORPO DE TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2017-2018

O Ministerio de Xustiza ven de comunicar que o nomeamento como funcionarias/os de carreira e a adxudicación de destinos das opositoras/es do corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda libre, da OEP 2017-2018, que superaron os procesos selectivos, farase pública no BOE do 29 de outubro de 2021.

OFERTA DE PRAZAS PERSOAL INTERINO SPEG - O PORRIÑO - AUXILIO

Identificador da oferta: 12/2021/10285 Detalles: UNHA PRAZA DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA O XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 NA LOCALIDADE DE O PORRIÑO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDI

SOLICITUDE DE UBICACIÓN DO REXISTRO CIVIL DE VIGO

Desde a CIG vense reiterado, de igual xeito que se fixo desde a Xunta de Persoal, que a ubicación do Rexistro Civil non pode ser no edificio do casco vello onde actualmente está o SCNE e o reforzo do xulgado de cláusulas hipotecarias, posto que dito edificio non se adapta ao servizo que se ten que prestar desde o Rexistro Civil e mesmo os seus espazos de traballo quedarían excesivamente xustos para o cadro de persoal existente na actualidade, sen contar coa ubicación accesible dos libros que aínda non están dixitalizados, cuestión case imposible de acadar nun edificio que é completamente acristalado. Pola nosa banda instamos a Dirección Xeral de Xustiza a que retome a idea de ubicación do Rexistro Civil no novo edificio xudicial do antigo "Hospital Xeral", pois entendemos que habería espazo suficiente para levar a cabo a mesma, máxime se temos en conta que a comisaría da policía autonómica non debería de estar nese novo emprazamento, cando os funcionarios xudiciais imos deixa

LISTAXES DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS ACCESO AS PROBAS CELGA 2, 3 E 4 - NOVEMBRO 2021

Veñen de publicarse as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de novembro de 2021 para a obtención do Celga 2, 3 e 4. Remate do prazo de presentación de emendas: 25 de outubro de 2021. Ligazón: https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias?content=/Portal-Lingua/Contido/convocatoria/Probas/convocatoria_0024.html&utm_source=news_gal&utm_medium=email&utm_campaign=boletin_lingua_gal  

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - OURENSE - XESTIÓN

Identificador de la oferta: 12/2021/10271 Detalles: XESTIÓN PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DE OURENSE REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU SUPERIOR TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTOS REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADA

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - REDONDELA - AUXILO XUDICIAL

Identificador da oferta: 12/2021/10265 Detalles: UNHA PRAZA DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA O XULGADO DE 1ª INSTANCIA OU INSTRUCCIÓN DE REDONDELA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUIS

CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADOS CORPOS XERAIS

Hoxe foi publicada a RESOLUCIÓN do 30 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslados prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de Xustiza. Todas as solicitudes dos modelos V1, V2 e V3 confeccionaranse de forma telemática a través do asistente de inscrición. Todas as funcionarias/os que participen no presente concurso de traslados entre funcionarios dos corpos de xestión, tramitación e auxilio polo ámbito da Comunidade Autónoma de  Galicia deberán cubrir a solicitude por medios telemáticos entrando na web do Ministerio de Xustiza, no seguinte enderezo:  https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-de-traslados-ordinario-gestion-tramitacion-y-auxilio-2021 Unha vez que entren na devandita páxina, premerán na ligazón que aparece nela co nome «G.T.A. Concurso de t

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VERÍN

Identificador da oferta: 12/2021/10217 Detalles: TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA A LOCALIDADE DE VERÍN REQUISITOS: 1. NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR 2. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES 2 REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POL

CONCURSO DE TRASLADOS - VACANTES TERRITORIO MINISTERIO E CÓDIGOS DE RESULTAS

O Ministerio de Xustiza ven de publicar na súa páxina web a Orde que vai rexir o vindeiro concurso de traslados e, ao mesmo tempo, publicou as vacantes existentes no seu territorio e os códigos de resultas de todo o estado A data de publicación prevista no BOE e o 13 de outubro de 2021. Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/es/ciudadania/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-de-traslados-ordinario-gestion-tramitacion-y-auxilio-2021

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 08/10/2021, o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 11, 13 e 14 de outubro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1vNxKAI88LJesacrHuVHjPfSZSuOTcvah/view?usp=sharing   Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing  

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - A CORUÑA - ORDES - NEGREIRA

Identificador de la oferta: 12/2021/10173 Detalles: REQUIRENSE 3 AUXILIOS XUDICIAIS (C2) PARA AS LOCALIDADES DA CORUÑA, ORDES E NEGREIRA. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURA

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA

Identificador de la oferta: 12/2021/10172 Detalles: REQUIRENSE 3 TRAMITADORES/AS PROCESUAIS (C1) PARA A LOCALIDADE DA CORUÑA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - OFERTA 01/10/2021

Publicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 1 de outubro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data. A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano.   Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1bfPRmkLAW14G2TllASUura8yaHHTtZ2Y/view?usp=sharing

NOVO ARCO DE SEGURIDADE PARA O EDIFICIO XUDICIAL DA PARDA

Despois de varias protestas realizadas por esta central sindical (aínda que outros parecen querer colgarse a medalla), conseguiuse que a administración autonómica tomase a decisión de adquirir e ubicar un novo arco e escaner de seguridade na entrada ao servizo do xulgado de instrución de garda en Pontevedra, a fin que o acceso dos cidadáns a dito servizo se faga coas mesmas garantías de seguridade que si se fixese pola porta principal do edificio xudicial. Ligazóns de reclamacións formuladas: https://pontevedraviva.com/ xeral/54924/cig-denuncia- precariedad-medios-seguridad- juzgados-pide-xunta-medidas- urgentes/ https://www.lavozdegalicia.es/ amp/noticia/pontevedra/ pontevedra/2021/06/26/ denuncian-falta-arco- seguridad-escaner-juzgado- guardia-pontevedres/0003_ 202106P26C2993.htm

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - CHANTADA

  IDENTIFICADOR DE LA OFERTA: 12/2021/10145 DETALLES: TRAMITACIÓN PROCESUAL PARA CHANTADA ------ NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA DE INSCRIPCIÓN NO SERVIZO PÚBLICO

XUNTANZA DA MESA DAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS - MADRID

Neste martes, 5 de outubro, na xuntanza celebrada en Madrid, a Área Pública da CIG (Administración Pública, Saúde e Ensino) reclamou novamente ao goberno español a retirada completa da taxas de reposición, de maneira que se permita a creación neta de emprego en todas as administracións e a recuperación e reforzo dos servizos públicos. A central trasladou esta demanda na reunión da Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas que o ministerio convocou con menos de 24 horas de antelación e sen remitir documentación nin propostas. O voceiro da Área Pública da CIG, Xabier Picón, denuncia as formas e contido dunha xuntanza que "máis ben foi unha comisión informativa que Función Pública despachou nunha hora, como mero trámite de obrigado cumprimento para a elaboración do Proxecto de Orzamentos do Estado, mais sen ningún respecto polo dereito á negociación colectiva". No relativo ás retribucións, a CIG considerou insuficiente a proposta de suba do 2% cando

O CONSELLO DE MINISTROS SACA A LICITACIÓN O CONCERTO SANITARIO PARA MUXEXU

O Concello de Ministros ven de dar luz verde á  licitación do concerto sanitario para as/os mutualistas de MUXEXU. Dito concerto afecta a unhas 81.000 mutualistas e beneficiarios e no mesmo se incorporarán os novos servizos cos que o Goberno está a completar a carteira común do Sistema Nacional de Saúde. A duración do mesmo será desde o 1 de xaneiro de 2022 ata o 31 de decembro de 2024. Ligazón "Confilegal": https://confilegal.com/20211006-el-consejo-de-ministros-autoriza-la-licitacion-del-concierto-que-garantiza-la-asistencia-sanitaria-a-los-profesionales-de-la-administracion-de-justicia/

A ADMINISTRACIÓN PROPÓN UNHA SUBIDA PÍRRICA DO 2% FRONTE AO 4% DO IPC

A Secretaría de Estado de Función Pública propuxo aos sindicatos unha subida salarial do 2% para o próximo ano durante unha reunión mantida este martes, segundo confirman fontes da negociación. O encontro produciuse entre malestar nos sindicatos polas formas e por tratarse non dunha negociación senón dunha política de feitos consumados. Ligazón "El Diario.es": https://www.eldiario.es/economia/gobierno-propone-subida-2-salario-funcionarios_1_8367643.html Ligazón INAP: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512179  

TERCEIRA DOSE VACINA - RECOMENDACIÓNS EMA (AXENCIA EUROPEA MEDICAMENTO)

* A axencia europea indica que poderían administrarse terceiras doses das vacinas  Comirnaty (BioNTech/ Pfizer) e  Spikevax (Moderna) a persoas   trasplantadas e  inmunocomprometidas. * Tamén se podería considerar unha dose de reforzo de  Comirnaty a persoas de máis de 18 anos que recibisen unha segunda dose fai, polo menos, seis meses * Considéranse terceiras doses as que se administran a persoas  trasplantadas ou  inmunocomprometidas e doses de reforzo as que se administran a persoas cun sistema inmune normal. * A decisión final sobre a administración é competencia das autoridades de Saúde Pública dos Estados membros, debido a que deben terse en conta factores adicionais específicos. * A  EMA (Axencia Europea do Medicamento) e a  AEMPS (Axencia Española dos Medicamentos e Produtos Sanitarios) continuarán traballando co  ECDC (Centro Europeo para a Prevención e Control das Enfermidades) avaliando todos os datos que estean dispoñibles e, de ser necesario, emitirán as recomendacións que

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 01/10/2021, o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 4, 5 e 6 de outubro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar completamente cuberto, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1Awf3qo-TPocest-WLSETRIobJ93cWy0q/view?usp=sharing   Corrección erros: https://drive.google.com/file/d/1flFCOOvKPtd1Iw6QsEN2MsXjWVO3C9i5/view?usp=sharing   Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing