Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Decembro, 2016

O MINISTERIO INTENTA NINGUNEARNOS AO NOIN CONVIDARNOS A UNHA XUNTANZA CO RESTO DE CENTRAIS SINDICAIS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

 As Seccións de Xustiza dos sindicatos CIG e ELA denunciamos ante a Secretaría de Estado de Xustiza a falta de consideracion  ao non ter sido citados, no día de onte, 21/12/16, á xuntanza que se celebrou no Ministerio de Xustiza entre a Secretaria de Estado de Xustiza e o Director Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, coas organizacións sindicaís estatais. A díta reunión tiñamos o dereito sindical a ser citados e a acudir, toda vez que, á luz das informacións publicadas, se trataron temas de ambito estatal tales como: Recuperación dos TRES DÍAS de asuntos  particulares, que esixen unha modificación da LOPX e lle serían aplicables  a todas as/os funcionarias/os de xustiza do estado. Tamén en relación á OEP da que se falou sobre a posibilidade ou non de acumulación das OEP 2015 (Médicos Forenses), OEP 2016 e  a vindeira OEP 2017, cuestión esencial que afecta a todos os ámbitos territoriais. Negociación das substitucións e plans de formación.

LISTAXES DEFINITIVAS XESTIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OP2015

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/193 3 /2016, de 12 de decembro, pola que se publica a relación definitiva de aprobados do proceso seletivo para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, sistema xeral de promoción interna , convocado pola Orde JUS/2 682 /2015, de 1 d e decembro.  

LISTAXES DEFINITIVAS XESTIÓN - QUENDA LIBRE - OP2015

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/1931/2016, de 7 de decembro, pola que se publica a relación definitiva de aprobados do proceso seletivo para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, sistema xeral de acceso libre, convocado pola Orde JUS/2293/2015, de 19 de outubro. 

MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DO 19 DE DECEMBRO

Este luns día 19 tivo lugar unha Mesa de negociación entre as centrais sindicais e a Dirección Xeral sobre os seguintes puntos do día: 1. CREACIÓN DE NOVOS XULGADOS   E COMISIÓNS DE SERVIZO PARA DOTALOS             A DX puxo sobre a mesa a posibilidade de crear o Xulgado do Social nº 6 de A Coruña cun só auxilio e crear o outro no servizo de apoio, posibilidade que rexeitamos de plano. Tamén solicitamos a creación de tantas prazas de auxilio nos servizos de apoio daquelas localidades nas que crearon e van crear novos órganos.             En canto ás comisións de servizo, aceptáronse varias das alegacións feitas por este sindicato (único que as remitiu previamente por escrito á Admón.) en canto a darlle preferencia ao persoal destinado en Galicia   e cubrir con substitucións as prazas dos adxudicatarios.             Nembargante, a DX non soubo precisar a data de entrada en funcionamento dos mesmos. 2.   CONSOLIDACIÓN DE PRAZAS DE REFORZO             A vindeira semana

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS - AUXILIO XUDICIAL - QUENDA LIBRE

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo de 15 de decembro, polo que se eleva á Secretaría de Estado a proposta definitiva de aprobados ( AUXILIO XUDICIAL - QUENDA LIBRE, Orde JUS/268 1 /2015, de 1 de decembro. Ligazón Acordo: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428149786?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_15_de_diciembre_relaci%C3%B3n_definitiva_de_aprobados..pdf Ligazón listaxe: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428149787?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DANEXO_Propuesta_definitiva_de_aprobados.pdf

MODIFICACIÓN ÚLTIMA ADXUDICACIÓN DE SUBSTITUCIÓNS

Con data do 15 de decembro de 2016 publicouse na Intranet unha modificación da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas o pasado 1 de decembro, para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. Ligazón adxudicacións: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNX1dxXzZnSnpkUzA/view?usp=sharing

RELACIÓN DEFINITIVA DE APROBADOS - TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OP2015 - QUENDA LIBRE

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o Acordo de 15 de decembro, polo que se eleva á Secretaría de Estado a proposta definitiva de aprobados (TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA, QUENDA LIBRE, Orde JUS/2684/2015, de 1 de decembro. Ligazón Acordo: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428149517?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_15_de_diciembre.pdf   Ligazón listaxes: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428149518?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo._Propuesta_Definitiva_Aprobados.pdf

BOLSA DE INTERINOS DE MURCIA - LISTAXES DEFINITIVAS DE VALORACIÓN DE SOLICITUDES

Na páxina web do Ministerio publicaronse hoxe as listaxes definitivas, por orde alfabética, de valoración de solicitantes nas bolsas de traballo de funcionarias/os interinas/os dos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial. Ligazón Xestión: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428148770?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DListado_alfabetico_de_solicitantes_Gestion_Procesal_2015.pdf Ligazón Tramitación: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428148771?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DListado_alfabetico_de_solicitantes_Tramitaci%C3%B3n_2015.pdf Ligazón Auxilio: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428148769?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment

OFRECEMENTO DE PRAZAS PARA O CORPO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OP2015 - QUENDAS DE PROMOCIÓN INTERNA E LIBRE

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o anuncio da Orde de 21-11-2015 pola que se fai pública a relación de prazas correspondentes ao ámbito de Península e Baleares que se ofrecen aos aspirantes aprobados nas oposicións para o ingreso no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza, quendas de promoción interna e libre, convocadas polas Ordes JUS/2683/2015, de 1 de decembro, e JUS/2684/2015, de 1 de decembro, respectivamente.   O prazo para presentación de instancias comeza o 22 de decembro de 2016. Ligazón nova: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/tramitacion-plazas-oposicion

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET , con data do 14 de decem bro de 2016, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. Ligazón adxudicacións: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNLThaTkhjVTJEOUU/view?usp=sharing

A CIG DENUNCIA O ESCURANTISMO CO QUE SE ESTÁ A LEVAR A CABO A DISTRIBUCIÓN DOS ESPAZOS NA FÁBRICA DE TABACOS

Por medio dun escrito remitido pola súa delegada de prevención, este sindicato denuncia que a Dirección Xeral está a deseñar a ubicación dos órganos xudiciais que se trasladarán á nova sede da Fábrica de Tabacos cun total escurantismo e de costas á representación do persoal que vai ocupar esas dependencias e dos/as delegados/as de  prevención. De feito, cónstanos que se están a enviar planos das distribucións  proxectadas  a algúns “altos cargos”, pero non ás centrais sindicais. E, só dun pequeno vistazo a eses planos, xa se vislumbran múltiples eivas e carencias que non só afectan ao persoal que vai traballar alí senón tamén ás futuras vítimas e prexudicados/as.             Se a Administración non quere verse con graves problemas á hora do traslado, así como coa oposición ao mesmo desta central sindical, instamos á Dirección Xeral a que convoque de maneira urxente tanto ás centrais sindicais como ao Comité de Prevención e Saúde Laboral e nos de traslado dos proxectos de ubic

MESA SOBRE LEXNET E APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

Entre decembro do 2015 e decembro do 2016 rexistraron no CAU 215.089 “interaccións” sobre LexNet, aproximadamente un 90% convertéronse en incidencias . Dende o Ministerio informan que están traballado para que o resto dos operadores públicos poidan comunicarse con xulgados polo sistema LexNet o 1 de xaneiro de 2017, aínda que ven moi complicado que poida chegar a completarse nesa data. Recoñecen que a Garda Civil non vai estar conectada ese día, igual que a maioría das Policías Locais ( Hermes , que é como se vai chamar o programiña, é un nome bastante acertado, pois na mitoloxía grega é o deus, entre outras cousas, dos mintirosos). Tampouco os notarios e os rexistradores estarán conectados nesa data. Coas distintas administracións teñen a dúbida de como artellar as caixas de correo. Dende a CIG pedimos que fose ÚNICA para cada administración e despois cada quen xa o derivaría ao departamento correspondente, consonte á Lei de Procedemento Administrativo Común. Se isto non se fai

LISTAXES DEFINITIVAS DE APROBADOS - CORPO TRAMITACIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OP2015

Na páxina web do Ministerio ven de publicarse o Acordo de 28 de novembro do Tribunal Cualificador das oposicións de acceso, pola quenda de promoción interna, ao corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, polo que se da publicidade á relación definitiva de méritos e se eleva á Secretaría de Estado a proposta definitiva de aprobados.  Ligazón Acordo: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428138861?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_28_de_noviembre.pd f Ligazón meritos definitivos: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428138862?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_I._Valoraci%C3%B3n_definitiva_de_m%C3%A9ritos_de_la_fase_de_concurso.pdf Ligazón aprobados definitivos: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428138863?blobheader=application%2Fpdf&blobheader