Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Xullo, 2023

DEFICIENTES REDES INFORMÁTICAS NOS XULGADOS DAS VILAS GALEGAS

A CIG denunciou, no día de hoxe, ante a Dirección Xeral de Xustiza, os numerosos problemas que se están a producir nos xulgados das vilas galegas pola lentitude exasperante das redes informáticas e o anormal funcionamento das aplicacións informáticas empregadas no día a día dos xulgados e tribunais.  Ligazón escrito de denuncia: https://drive.google.com/file/d/1pwnzHtkYbjSINeWqivc8-cPDUJZwE0kz/view?usp=sharing Ligazón "Pontevedra Viva": https://pontevedraviva.com/opinion/8524/deixadez-medios-xustiza-josefa-iglesias-de-la-campa-cig/

APLICABILIDADE DOS PEMISOS ESTABLECIDOS NOS ARTIGOS 48 E 49 DO TREBEP

O 29.06.2023 publicouse no BOE a modificación dos artigos 48 e 49 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, mediante o Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio. En relación ás modificacións do artigo 48, do TREBEP, na OPAX xa está habilitada a opción de realizar as solicitudes conforme a nova regulación.  En canto ao novo permiso non retribuido recollido no artigo 49 g), informousenos que este precisa de desenvolvemento regulamentario antes de poder aplicarse. Ligazón: https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1514090

NOTAS DOS EXERCICIOS DE ACCESO AO CORPO DE TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2020-21-22

Publicaronse na páxina web do Ministerio de Xustiza as listaxse de candidat@s declaradas aptas para o acceso ao corpo de Tramitación Procesual e Administrativo. Ligazón Acordo Tribunal: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/ACUERDO%20RELACION%20DE%20APROBADOS%20TR%20LIBRE.PDF Ligazón aprobad@s Galiza 1º exercicio: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/GALICIA%20APROBADOS%20EJ%201%20TR%20LIBRE.PDF Ligazón aprobad@s Galiza 2º exercicio: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/GALICIA%20APROBADOS%20EJ%202%20TR%20LIBRE.PDF Ligazón aprobad@s Galiza 3º exercicio: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/GALICIA%20APROBADOS%20EJ%203%20TR%20LIBRE.PDF Ligazón non apt@s 1º exercicio: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/NO%20APTOS%20EJ%201%20TR%20LIBRE.PDF Ligazón non apt@s 2º exercicio: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/NO%20A

AMPLIACIÓN ATA OS 100 MB DA CAPACIDADE DE LEXNET

O Ministerio de Xustiza ampliou ata os 100 megabytes (MB) o tamaño máximo permitido en LexNET para os envíos iniciadores de asunto. Esta ampliación entrou en vigor o día 19 de xullo e con ela dáse resposta a unha demanda dos usuarios da aplicación para a presentación electrónica de escritos con gran volume de documentación.   Ligazón nova Ministerio: https://www.mjusticia.gob.es/es/institucional/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/capacidad-envio-lexnet

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 18/07/2023

Publicouse na   intranet   e na páxina web da consellería a  Resolución de 26 de xullo de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en substitución entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 18 de xullo de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1-ov6vmbsuO5nTPNxQaaIQ7Whpt5m329j/view?usp=sharing    

PUBLICACIÓN NOTAS EXERCICIOS DE ACCESO AO CORPO DE XESTIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2020-21-22

Publicáronse polo Ministerio de Xustiza as notas dos exerciciós de acceso ao corpo de Xestión  Ligazón aptos 1º Exercicio: https://drive.google.com/file/d/1hSwVob4XVOsbuTuISURPEynajPhJ-ews/view?usp=sharing Ligazón aptos 2º Exercicio: https://drive.google.com/file/d/17rLWPZoQWKerd84Dg0Xml93eBuqnuTSS/view?usp=sharing

LISTAXES DEFINITIVAS DE PRAZAS VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS CORPOS XERAIS

A Dirección Xeral de Xustiza ven de remitir as prazas vacantes que comunicou definitivamente ao Ministerio de Xustiza para incluir no vindeiro concurso de traslados. Ligazón Auxilio: https://drive.google.com/file/d/1OoagvqSj1WqlxBITrVbhkPql8EPdNObG/view?usp=sharing Ligazón Tramitación: https://drive.google.com/file/d/1Yv9rrGH1n8fqH3JRGJ7wBhrFCh4E6PSB/view?usp=sharing Ligazón Xestión: https://drive.google.com/file/d/1tTLiNAfy1K8NaRp4sUwYuM8BFNhwr0Fw/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMISIÓNS DE SERVIZO - CONVOCATORIA 10-07-2023

Publicouse na intranet e na páxina da consellería a   Resolución de 24 de xullo de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en comisión de servizos entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola   Resolución do 10 de xullo de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1C8KAsjqdXSD4SVDYmz3pKeSo5qOpuVZF/view?usp=drivesdk

APROBACIÓN LISTAXES PROVISIONAIS ACCIÓN SOCIAL 2023

Na comisión de Acción Social 2023 celebrada no día de hoxe 20 de xullo, aprobáronse as listaxes provisionais quedando repartidas da seguinte maneira: Número total de solicitudes presentadas 132 correspondentes a 142beneficiarios/as, das que 125 son simples, 16 dobres e 1 triple. As solicitudes admitidas provisionalmente foron 88, concedidasp rovisionalmente que se corresponden a 96 beneficiarios/as. O número de solicitudes denegadas provisionalmente foron 43, correspondentes a 44 beneficiarios/as. A maiores, sinalar que unha das solicitudes foi presentada por dúas persoas que se corresponden á mesma unidade familiar, das que unha foi provisionalmente aprobada e a outra provisionalmente denegada.  A intención da DXX, e publicar a RESOLUCIÓN das listaxes provisionais no DOG no mes de setembro.  Despois de comprobar os/as solicitantes a súa inclusión a través do OPAX, terán un prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da presente resolución no DOG, para for

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 18-07-2023

P ublicouse na   intranet   o 18/07/2023 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 19, 20 e 21 de xullo.  NOTA IMPORTANTE: A solicitude deberá de cubrirse e presentarse a través da   OPAX .  No caso de que se soliciten postos do Anexo I e do Anexo II só será preciso presentar unha única solicitude. Ligazón oferta prazas substitución: https://drive.google.com/file/d/1AiikbjrmoLNC7nhZHnoABGMRjso3rv32/view?usp=drivesdk

ENTRADA EN FUNCIONAMENTO DE DICIREG EN FERROL, LUGO E MARÍN

O Ministerio de Xustiza comunicounos que foi asinada a  Resolución que dispón o despregamento de DICIREG nas seguintes vilas: OX de Ferrol e as súas oficinas colaboras para o día 12 de setembro de 2023 OX de Lugo e as súas oficinas colaboras para o día 25 de setembro de 2023 OX de Marín  e as súas oficinas colaboras para o día 9 de outubro  de 2023 Ningún deles é un Rexistro Civil Exclusivo e está pendente a publicación da resolución no BOE.

POSIBLES PRAZAS VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS CORPOS XERAIS 2023

Por parte da Dirección Xeral de Xustiza remitíusenos a relación provisional de vacantes para o concurso de traslados do ano 2023 dos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio. Calquera modificación de ditas vacantes ten que ser comunicada antes do vindeiro xoves, 20 de xullo, polo que se algunha compañeira/o detecta algunha eiva nas mesmas pode facérnolas chegar a través das nosas delegadas/os, para así trasladarllas á administración e que se corrixa a listaxe. Ligazón prazas Auxilio: https://drive.google.com/file/d/1sSQp_B_mrjFeKq_CeKMQ5--ARGMQ1WjI/view?usp=sharing Ligazón prazas Tramitación: https://drive.google.com/file/d/1yiOc8oyxGYLytMnFhDdyMli4UF7v5ql6/view?usp=sharing Ligazón prazas Xestión: https://drive.google.com/file/d/1TFcbmj6eYMorNTK0u80esuk6pjdBRhk_/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN PROVISIONAL COMISIÓNS DE SERVIZO - CONVOCATORIA 10-07-2023

S aíu publicada na intranet e na páxina web da consellería a Resolución do 18 de xullo de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 10 de xullo de 2023 . As persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles (ata o 14 de xullo), contado desde a publicación desta resolución na intranet de Xustiza e mais na web da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1ONWJ-uo2U_ihVP2Z2x3sqmWhDTCkGWl0/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMISIÓNS DE SERVIZO - CONVOCATORIA 03-07-2023

Publicouse na intranet e na páxina da consellería a   Resolución de 17 de xullo de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en comisión de servizos entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola   Resolución do 3 de xullo de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1flZCh-tmIRsy7YrkL4TzIU5rBehQfj9V/view?usp=sharing

NOVAS GUIAS PARA AS OFICINAS DE ATENCIÓN Á VICTIMA

O Ministerio de Xustiza celebrou, o mércores pasado, o pleno do Consello Asesor de Asistencia ás Vítimas, onde se presentou e aprobou a actualización da Guía de recomendacións para as Oficinas de Asistencia ás Vítimas do Delito ( OAVD ) no ámbito da infancia e a adolescencia, conforme á Lei Orgánica 8/2021, do 4 de xuño. Ligazón "Noticias Jurídicas": https://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/18171-justicia-actualiza-y-aprueba-nuevas-guias-de-recomendaciones-para-las-oficinas-de-asistencia-a-las-victimas-del-delito/?utm_source=noticias.juridicas.com&utm_medium=referral&utm_campaign=newsletter

CONCURSO ESPECÍFICO MÉDIC@S FORENSES

Publicouse no DOG a Resolución do 4 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a concurso específico de méritos a praza vacante de xefe/a de servizo da Área de Clínica Médico-Forense da Subdirección Territorial de Santiago de Compostela no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). As persoas interesadas deberán presentar as súas solicitudes utilizando obrigatoriamente o modelo que figura no anexo IV. O prazo de presentación de solicitudes será de dez (10) días hábiles (ata o 1 de agosto) , contados desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado . En caso de que a dita publicación non se faga de xeito simultáneo en ambos, terase en conta a data de publicación no Diario Oficial de Galicia , de acordo co que dispón o artigo 49.5 do Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza.

PUBLICACIÓN BOLSAS PROVISIONAIS DE LAX SUBSTITUT@S

Publícáronse as listaxes provisionais das persoas seleccionadas para formar parte das bolsas de letradas substitutas e letrados substitutos da Administración de Xustiza, as listaxes provisionais de persoas excluídas e as listaxes provisionais do resto de candidatas  e candidatos que obtiveron puntuación na presente convocatoria. ​​ Establécese un prazo de dez días hábiles (ata o 31 e xullo) para efectuar reclamacións ante a Secretaria ou Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza correspondente á provincia que solicitaron en primeiro lugar, contados a partir do día seguinte á publicación das listas e na forma prevista no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.​  Ligazón relación de adxudicados Galiza: https://drive.google.com/file/d/1IB_rI4gJuToDaV3n_Zl05cMR0yqSCQLg/view?usp=sharing Ligazón relación de restos non adxudicados Galiza:  https://drive.google.com/file/d/1r4jou-A54C1YK_6spTipUJb5m4V3BBpO/view?u

POSIBILIDE DE PRÓRROGA DE XUBILACIÓN E PERMANENCIA NAS BOLSAS PARA O PERSOAL INTERINO

A Xunta vai a subir ata os 67 anos a idade na que pode permanecer nas listaxes de interinos o seu persoal eventual, despois de varías peticións dos nosos compañeiros do Sector de Autonómica da CIG, na que se lle transmitía a administración a dificultade que determinado persoal interino estaba a ter para poder acceder ao cobro da súa pensión, ben por non ter o tempo suficiente cotizado, ben por non ter a idade de xubilación establecida, que neste ano sería de 66 anos e 4 meses. Desde o Sector de Xustiza da CIG xa nos fixeramos eco deste problema fai meses e así llo transmitíramos á Dirección Xeral de Xustiza, para que levara a cabo as correccións pertinentes na normativa actual para que se puidese solicitar a prórroga da idade de xubilación e a correspondente permanencia na bolsa de interinos. A Dirección Xeral fixo caso omiso ás nosas peticións  e por iso iniciamos unha reclamación xudical nese senso. A ver se agora, con esta decisión de Función Pública Autonómica e coa reclamación que

PRÓXIMA PUBLICACIÓN CONCURSO ESPECÍFICO MÉDICOS FORENSES

O luns 17.07.2023 está prevista a publicación no DOG da Resolución do 4 de xullo de 2023, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a concurso específico de méritos a praza vacante de xefatura de servizo da Área de Clínica Médico-Forense da Subdirección Territorial de Santiago de Compostela no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

AGOSTO INHÁBIL PARA OS PROCESOS SELECTIVOS DA ADMÓN.DE XUSTIZA

Publicouse no BOE a Resolución do 3 de xullo de 2023, da Secretaría Xeral para a Innovación e  a Calidade do Servizo Público de Xustiza, pola que se declara inhábil o mes de agosto a efectos de cómputo de prazos nos procesos selectivos correspondentes ás ofertas de emprego público, taxa de reposición e estabilización, de 2020, 2021 e 2022. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/13/pdfs/BOE-A-2023-16233.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 12-07-2023

Publicouse na   intranet   o 12/07/2023 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 13, 14 e 17 de xullo.  NOTA IMPORTANTE: A solicitude deberá de cubrirse e presentarse a través da  OPAX .  No caso de que se soliciten postos do Anexo I e do Anexo II só será preciso presentar unha única solicitude. Ligazón oferta prazas substitución: https://drive.google.com/file/d/158FHMlCGneKSXTX9Vn9mM_wRsdN2OROl/view?usp=sharing    

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE XÉNERO

P ublicouse no DOG a  RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2023 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas . Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230712/AnuncioO150-040723-0001_gl.pdf

RESOLUCIÓN PROVISIONAL COMISIÓNS DE SERVIZO - CONVOCATORIA 03/07/2023

S aíu publicada na intranet e na páxina web da consellería a Resolución do 11 de xullo de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións provisionais de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza convocados pola Resolución do 3 de xullo de 2023 . As persoas interesadas poderán formular reclamacións no prazo de 3 días hábiles (ata o 14 de xullo), contado desde a publicación desta resolución na intranet de Xustiza e mais na web da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1C1q3EyQSEIZu5s8xU7XFj97L2YvTTQPW/view?usp=sharing

A CIG GAÑA A SENTENZA QUE IGUALA O PERMISO DE PATERNIDADE CO DE MARTENIDADE

O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza estimou a demanda dos nosos compañeiros  do sector de Autonómica da CIG e recoñeceu o dereito dun empregado público ás seis semanas adicionais por maternidade tamén para el. Serán 6 semanas adicionais ás 16 do permiso de paternidade, a cargo da Administración Pública e en igualdade de condicións que o permiso de maternidade. A CIG comprometida na conciliación e a corresponsabilidade familiar nos labores de coidados.  Ligazón: https://autonomica.cigadmon.gal/w2/novas-por-contido/263-novas-da-cig-autonomica/5713

OFERTA DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS - CONVOCATORIA 10/07/2023

Saíu publicada na intranet a Resolución do 10 de xullo de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles (ata o 17 de xullo de 2023) contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet e na páxina web da consellaría. Para realizar a solicitude debe facerse clic na opción do menú da OPAX que figura baixo a epígrafe "Provisión de postos-Comisións de servizo". A seguir elixirase como tipo de solicitude "Solicitude de comisións de servizo" e, finalmente, elixirase a data da convocatoria para logo facer clic no botón "Crear" para que se nos mostre a instancia completa cos seus datos persoais. A instancia debe ser gravada primeiramente e quedará así en formato borrador ata que se proceda a asinar e

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 03/07/2023

Publicouse na   intranet   e na páxina web da consellería a  Resolución de 10 de xullo de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se publican as adxudicacións definitivas de postos de traballo ofertados en substitución entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, convocados pola Resolución do 3 de xullo de 2023 da Dirección Xeral de Xustiza. Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1FkWqqhH_oV87tP70TLVV8TVPTDAPpk1l/view?usp=sharing  

CORRECCIÓN DE ERROS RESOLUCIÓN CONVOCATORIA CURSOS DE FORMACIÓN EGAP

Publicouse no DOG do 10 de xullo a correción de erros da Resolución do 10 de maio de 2023 pola que se fan públicas as bases e as condicións xerais de participación nas actividades formativas da EGAP. Advertido un erro na referida resolución, publicada no DOG número 96, do 23 de maio de 2023, cómpre facer a seguinte corrección: – Na páxina 31135, onde di: «6º. Terán dereito preferente a ser seleccionadas as persoas que, nos dous anos anteriores á súa solicitude para cursar unha actividade da EGAP, non fixesen cursos por ter desfrutado dalgún permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral ou dunha excedencia para o coidado de familiares», debe dicir: «6º. Terán dereito preferente a seren seleccionadas as persoas que, nos dous anos anteriores á súa solicitude para cursar unha actividade da EGAP, desfrutasen dalgún permiso por motivos de conciliación da vida persoal, familiar e laboral, ou dunha excedencia para o coidado de familiar

ULTIMA HORA PUBLICACIÓN RESULTADOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA

Comunicámosvos a resposta dada polo Ministerio de Xustiza  aos compañeiros do sindicato  ELA   sobre os procesos de promoción interna de Xestión e Tramitación: "Los procesos están terminados, pero no se ha publicado nada porque estamos a la espera de la resolución de un recurso del incidente planteado en ejecución de sentencia dictada en un recurso presentado por opositores del turno libre que afecta a la bases comunes y que podría tener incidencia en estos procesos de promoción interna, desde la Abogacía del Estado nos han informado que no creen que la sala tarde mucho en resolver."

FINALIZAN AS MEDIDAS ANTI COVID NOS XULGADOS E TRIBUNAIS

A Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial acordou trasladar aos órganos gubernativos do Tribunal Supremo, Audiencia Nacional e Tribunais Superiores de Xustiza que deberán absterse de adoptar as medidas organizativas e tecnolóxicas previstas na lei para facer fronte á crise sanitaria causada polo COVID-19, así como deixar sen efecto as que se atopen vixentes neste momento.  Polo tanto, a partir do 5 de xullo, data da publicación no BOE do acordo do Consello de Ministros, as citadas medidas quedan privadas de eficacia. Ligazón "Noticias Jurídicas": https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-deja-sin-efecto-las-medidas-organizativas-y-tecnologicas-adoptadas-por-los-organos-judiciales-para-hacer-frente-a-la-pandemia-

SOLICITUDE DO BONO CONCILIA FAMILIA E AXUDAS PARA COIDADO DE FILLOS MENORES DE 12 ANOS

A Xunta de Galicia abrirá desde hoxe 5 de xullo e ata o 15 de setembro o prazo de presentación de solicitudes do Bono Concilia Familia, as axudas da Consellería de Política Social e Xuventude para financiar o coidado de nenos de ata 12 anos, incluídos os desta idade (código de procedemento BS412A). Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230704/AnuncioG0657-230623-0001_gl.pdf

NOVOS PERMISOS FAMILIARES EBEP

Mentras non se mude a OPAX haberá que facer a petición dos permisos a través dos modelos que vos deixamos na ligazón. Ligazón folla informativa e modelos: https://drive.google.com/file/d/1MPr5QqScvQRMwysy7gh6SzErzD0lrRKo/view?usp=sharing

PLANTILLAS DE RESPOSTAS DEFINITIVAS - CORPO AUXILIO - OEP 2020-2021-2022

Publicouse o Acordo do Tribunal Cualificador Único, de data 4 de xullo, polo que se publican as plantillas definitivas dos exercicios realizados o 20 de maio de 2023.   Ligazón Acordo: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Acuerdo%20del%20Tribunal%20Calificador%20%C3%9Anico.pdf   Ligazón respostas Test A: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Plantilla%20definitiva%20respuestas-Test%20A.pdf Ligazón respostas Test B: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Plantilla%20definitiva%20respuestas-Test%20B.pdf Ligazón respostas Práctico A: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Plantilla%20definitiva%20respuestas-Pr%C3%A1ctico%20A.pdf Ligazón respostas Práctico B: https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Plantilla%20definitiva%20respuestas-Pr%C3%A1ctico%20B.pdf  

RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS LETRADOS ADMÓN. XUSTIZA - OEP 2019-2020-2021

Publicouse na páxina web do Ministerio de Xustiza o Acordo do Tribunal Cualificador número un das probas selectivas de acceso ao corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocadas pola Orde jus/1523/2021, do 3 de decembro (BOE 11 de xaneiro de 2022) polo que se fai pública a relación de aspirantes que superaron o terceiro exercicio da fase de oposición, e elévase á Secretaría Xeral para a Innovación e Calidade do Servizo Público de Xustiza a proposta definitiva de persoas aprobadas.  Ligazón acordo: https://drive.google.com/file/d/1xN057lvuw-8pVGJ6cIi35YD6iPQJMSjv/view?usp=sharing Ligazón listaxe aprobados 3º exercicio: https://drive.google.com/file/d/1nKdzsoUZ3tA0aRjb5i10Tyx389toCu2S/view?usp=sharing Ligazón listaxe xeral aprobados: https://drive.google.com/file/d/1nj0f8gyxJOqhL_3Ro3kbfU7qyeonTi0H/view?usp=sharing  

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN - CONVOCATORIA 03/07/2023

Publicouse na   intranet   o 03/07/2023 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 4, 5 e 6 de xullo.  NOTA IMPORTANTE: A solicitude deberá de cubrirse e presentarse a través da  OPAX .  No caso de que se soliciten postos do Anexo I e do Anexo II só será preciso presentar unha única solicitude. Ligazón oferta prazas substitución: https://drive.google.com/file/d/1mjbW93Y8rgMbHdOugB8kEH0s_HW9UFon/view?usp=sharing  

OFERTA DE PRAZAS EN COMISIÓN DE SERVIZOS - CONVOCATORIA 03/07/2023

Saíu publicada na intranet a Resolución do 3 de xullo de 2023 , da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo de postos de traballo entre persoal funcionario dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza. O prazo de presentación de solicitudes será de cinco (5) días hábiles (ata o 10 de xullo de 2023) contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria na intranet e na páxina web da consellaría. Para realizar a solicitude debe facerse clic na opción do menú da OPAX que figura baixo a epígrafe "Provisión de postos-Comisións de servizo". A seguir elixirase como tipo de solicitude "Solicitude de comisións de servizo" e, finalmente, elixirase a data da convocatoria para logo facer clic no botón "Crear" para que se nos mostre a instancia completa cos seus datos persoais. A instancia debe ser gravada primeiramente e quedará así en formato borrador ata que se proceda a asinar e