Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Xullo, 2016

RESOLUCIÓN PROVISIONAL CONCURSO DE TRASLADOS XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO 2016

Antes o dicimos, antes sae a publicación do concurso. En fin, xa está publicada na páxina web do Ministerio de Xustiza a Resolución provisional do concurso e traslados dos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio deste ano 2016. Ligazón prazas Xestión Gali z a https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMkR5aWZtN3pnaVk/view?usp=sharing L igazón prazas Tramitacion Galiza https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNelBYRjdwNzlOeXM/view?usp=sharing Ligazón prazas Auxilio Galiza https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNU05MMTU3UFAzZzA/view?usp=sharing       Ligazón excluídos Ga liza http://ficheiros-web.xunta.gal/cpapx/Xustiza/traslados/excluidosgalicia.pdf     Ligazón prazas Xestión Alfabeticas: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNYXBNNEl0UV9reUk/view?usp=sharing Ligazón prazas Tramitación Alfabeticas: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNaFhlek92SjJWLWs/view?usp=sharing Ligazón prazas Auxilio Alfabeticas: https://drive.google.com/file/d/0

XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OP2015 - PROMOCIÓN INTERNA

Acordo d o 20 de xullo de 2016 do Tribunal Calificador Único, polo que se fai pública a relación de aprobados da fase de oposición e se abre o p r azo para a presentación da documentación a valorar na fase de concurso. Ligazóns: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428032175?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_20_de_julio.pdf http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428032176?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DANEXO._Relaci%C3%B3n_de_opositores_que_han_superado_la_fase_de_oposici%C3%B3n..pdf

NOTA INFORMATIVA DA MUXEXU: DATOS OBRIGATORIOS NAS RECEITAS MÉDICAS

Nesta nota informativa indícanse os datos obrigatorios que o mutualista debe asegurarse que o médico debe cumprimentar para que a receita médica sexa válida e poida dispensarse nas farmacias e/ou visarse na MUXEXU. http://www.mugeju.es/es/menu_recursivo/home/destacados/Nota_informativa_datos_obligatorios_recetas

NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Public ou se na intranet xudicial o día 18 / 0 7 /2016 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. A solicitude poderase cubrir no ordenador se descargades o formulario que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.es Fax: 981546222 Ligazón para substitución : https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNVTNQR0JZX3d4djQ/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

BOLSA DE INTERINOS DE MURCIA - LISTAXES PROVISIONAIS.

Na páxina web do Ministerio publicouse a Resolución provisional da Bolsa de Traballo de funcionarios interinos dos Corpos de Xestion, Tramitación Procesual, Auxilio Xudicial, Médicos Forenses e Axudantes de Laboratorio de Murcia así como o Acordo de apliación do prazo de alegacións ditas listaxes provisionais ata o 22 de xullo. Ligazón: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/bolsas-interinos/bolsa-interinos-murcia-2015

OPE XUSTIZA 2015: DATAS DOS EXERCICIOS PENDENTES DE XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO

Está p endente unha confirmación definitiva por parte do Ministerio, o que se p roducirá en breve a tr avés da súa páxina web , pero s egundo a información q ue se nos transmitiu, as datas dos exercicios pendentes son as seguintes . XESTIÓN QUENDA LIBRE :  10 DE SETEMBRO TRAMITACIÓN QUENDA LIBRE : 17 DE SETEMBRO AUXILIO JUDICIAL : 1 DE OUTUBRO

ACORDADA A DEVOLUCIÓN DO CAT DOS MESES DE XANEIRO E FEBREIRO DE 2013

No DOG número 127, do mércores 6 de xullo, publicouse a Lei 7/2016, do 1 de xullo, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia, en concepto de recuperación dos importes efectivamente deixados de percibir de acordo coa Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013, na parte proporcional ao tempo de servizos prestados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2013.

NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Public ou se na intranet xudicial o día 04 / 0 7 /2016 o aviso d e prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes compro bar na ligazón que figura ao pe. A solicitude poderase cubrir no ordenador se descargades o formulario que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.es Fax: 981546222 Ligazón para substitución : https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzhqdy14SEFLN1k/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ACCIÓN SOCIAL 2016

Hoxe publicouse no DOG a Resolución do 16 de xuño de 2016, pola que se aproban as listaxes provisionais das solicitudes admitidas e exluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2016 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

CORRECCIÓN ERROS DISTRIBUCIÓN OPOSITORES - CORPO TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE

Na páxina web do Ministerio de Xustiza acaba de publicarse unha corrección de erros sobre a distribución de opositores ao corpo de Tramitación Procesual - Quenda Libre na Comunidade Valenciana. http://www.justicia.gva.es/documents/19317797/163357978/%C3%8Dndice+Listado+Aulas.pdf/9c8dcebb-5f26-4cc8-9c31-fbc8cf3677a6