Saltar ao contido principal

ATENCIÓN PERSOAL DA CIG-XUSTIZA DURANTE A "NOVA NORMALIDADE"

As/os delegadas/os de CIG-Xustiza, durante este novo tempo, seguiremos realizando a nosa labor desde os respectivos locais sindicais e non deixaremos de atender á nosa afiliación e traballadores/as en xeral que precisen do noso asesoramento pero, a fin de evitar no posible calquera tipo de contaxio e/ou posible propagación do Covid-19, adoptamos a decisón de rextrinxir, en base a un criterio de prudencia, as visitas presenciais aos distintos centros de traballo, salvo aquelas que resultan imprescindibles.

Atenderémosvos presencialmente nos nosos locais, nas distintas sedes, coas medidas de protección correspondentes ou, telefónica ou de xeito telemático nos seguintes teléfonos e correos electrónicos:

 

A CORUÑA

cigxustiza.corunha@gmail.com

981182589

657768693

635607376

SANTIAGO

cig.santiago@xustiza.gal

981540373

665615293


LUGO

cig.lugo@xustiza.gal

982889035

639921202

615828798

OURENSE

cig.ourense@xustiza.gal

988687412

647984073


PONTEVEDRA

cig.pontevedra@xustiza.gal

986803979

646023058


VIGO

cig.vigo@xustiza.gal

986817836

668843048
Entendemos as molestias que poidan causar estas medidas, mais o obxectivo non é outro que previr e defender a saúde pública de todas/os nós.  Grazas a todas e todos pola vosa comprensión.

Todo este procedemento queda suxeito a calquera cambio ou variación que as autoridades competentes poidan acordar.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

PROBLEMAS SELECCIÓN PERSOAL INTERINO POLO SPEG

Ante os diversos criterios aplicados polas respectivas delegacións de xustiza, a CIG solicitou á dirección xeral unha xuntanza da mesa paritaria de persoal interino da Administración de Xustiza, co fin de acadar  un acordo para fixar uns criterios comúns a seguir para as seleccións, a través do SPEG, de dito persoal. Toda vez que dita reunión está adiada sen data concreta para a súa celebración, por medio desta nova facemos chegar a todas as interesadas/os nos procesos de selección que se levan a cabo polos servizos de xustiza das catro provincias galegas, un modelo de escrito de queixa para que o enviedes, tanto a través do portal de transparencia da Xunta de Galiza como  da páxina da actual Valedora do Pobo (María Dolores Fernández Galiño), a fin de que dunha vez por todas a Dirección Xeral de Xustiza fixe criterios de selección que respecten os principios de publicidade, mérito e capacidade que se establecen na Constitución Española e no TREBEP. Ligazón correos petición mesa interin

SENTENZA ESTIMATORIA CARREIRA PROFESIONAL XUNTA

O TSXG ven de estimar COMPLETAMENTE a demanda interposta pola CIG contra a Orde de Carreira Profesional, pactada por UXT, CCOO e Xunta e, en concordancia, ven de acordar o dereito do persoal laboral temporal e funcionario interino a participar na Carreira Profesional. Houbo condena en custas para  a Xunta.  Esta é unha importante Sentenza, que terá repercusións en múltiplos casos individuais, así como noutras normas como a da traxectoria profesional do sector de Xustiza. Deste xeito, non haberá discriminacións na carreira profesional para o persoal eventual, tal e como SPJ-USO, UXT e CCOO asinaron no seu día. Alguén ten que ir quitando o lixo que outros van deixando polo camiño, colgándose continuamente medallas polos seus logros, sen importar a quen deixan atrás.

POSIBLES PRAZAS VACANTES CONCURSO DE TRASLADOS 2021 - LISTAXES PROVISIONAIS

A Xunta de Galiza acaba de comunicarnos as prazas provisionais que a administración autonómica considera que deben ser convocadas no vindeiro concurso de traslados para o seu análise e posibilidade de engádega doutras que por algún motivo a propia a adminsitración non se percatara de incluir. Ligazón prazas Xestión: https://drive.google.com/file/d/1XEeaNYzVqtJd60XTtPDuOsewXDapTPNi/view?usp=sharing Ligazón prazas Tramitación: https://drive.google.com/file/d/13jXih_XDf6NLUiR1v00lW4SOfacS1BCa/view?usp=sharing Ligazón prazas Auxilio: https://drive.google.com/file/d/1arA7N7Ue4geuuJJ-XSSq0dlzCViGQrD8/view?usp=sharing