Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: 2021

TRAXECTORIA PROFESIONAL E AMPLIACIÓN DO PRAZO DE DESFRUTE DE VACACIÓNS E ASUNTOS PARTICULARES

Na mesa sectorial deste 29 de decembro, dentro do punto de varios da orde do día da xuntanza, o Director Xeral respondeu o seguinte sobre as duas cuestións que se lle prantexarón sobre eses temas: TRAXECTORIA PROFESIONAL O Director Xeral manifestou que Función Pública veu confirmar o que a CIG ven dicindo dende a publicación da nosa sentenza: “ O Acordo non se ve afectado pola mesma salvo na cuestión do persoal interino ”. A ver se agora que o di o Director Xeral, Juan Jose Martín,  se enteran os alarmistas mentireiros de UGT, que non escatimaron en descalificacións hacia a nosa central sindical, acusándonos de quebrar a traxectoria profesional e non se sabe de cantas cousas máis... AMPLIACIÓN DO PRAZO PARA DESFRUTE DE PERMISOS O Director Xeral afirmou tamén que non ten previsto publicar unha ampliación do prazo de petición de vacacións e de días de asuntos particulares pero que se poderá estudar a concesión en situacións concretas e motivadas.

NEGOCIACIÓN DO NÚMERO DE INTEGRANTES DAS VINDEIRAS BOLSAS DE INTERINOS

Onte, 29 de decembro, celebrouse unha mesa sectorial para determinar o número de integrantes das respectivas bolsas de persoal interino. A proposta que previamente nos trasladou a Administración supuña un enorme aumento do mesmo, chegando ao 100% nalgún caso, o que suporía, de levarse a cabo, unha diminución da calidade do servizo e unha xeración falsa de expectativas de traballo para moita xente.  Ademais, non é preciso, dado que a día de hoxe non está a traballar nin sequera un número de xente igual ao ofertado na convocatoria de 2019. Ante a oposición xeralizada pola parte sindical, a DX comprometeuse a volver estudar as cifras e facer unha proposta máis axeitada. A CIG prantexou  un aumento razoable do número de integrantes, así como a  configuración dunha bolsa de reserva co mesmo número ca de traballo. A Administración ten a intención de rematar a negociación na semana do día 10 para poder publicar a convocatoria a finais de xaneiro. Ligazón folla informativa: https://drive.googl

PLAN FORMACIÓN CONTINUA EGAP 2022

No DOG do 27 de decembro publicouse a Resolución do 17 de decembro de 2021, pola que se da a coñecer o plan de formación continua da EGAP e no que se recollen as actividades formativas dirixidas ao persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, ao persoal das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional, ao persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia, ao persoal ao servizo das entidades locais de Galicia e ao persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioO150-171221-0001_gl.pdf Ligazón cursos Admón. de Xustiza: https://drive.google.com/file/d/1uCMZA2HqAsITWWpHx08sCsLUOl4EwNVM/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - A CORUÑA, ARZÚA, CARBALLO, FERROL E COMPOSTELA

Identificador da oferta: 12/2021/12933 Detalles: REQUÍRESE 6 POSTOS DE TRAMITADOR/A PROCESUAL (C1) PARA AS LOCALIDADES DE A CORUÑA, ARZÚA, CARBALLO, FERROL E SANTIAGO REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. D

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - A CORUÑA E FERROL

Identificador da oferta: 12/2021/12929 Detalles: REQUÍRENSE 2 POSTOS DE XESTOR/A PROCESUAL (A2) PARA AS LOCALIDADES DE A CORUÑA E FERROL REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SU

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - ORDES

Identificador da oferta: 12/2021/12926 Detalles: REQUÍRESE 1 POSTO DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE ORDES REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQU

RECOÑECEMENTO DE OFICIO DO SUBSIDIO POR INCAPACIDADE TEMPORAL NA MUXEXU

Actualmente, o procedemento para o recoñecemento do dereito ao subsidio por incapacidade temporal tras os seis primeiros meses na devandita situación iníciase, con carácter xeral, a instancia do interesado en base ao disposto no artigo 49.2 do Regulamento do  Mutualismo Xudicial, sendo o Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial o encargado de levar a cabo, con posterioridade, o recoñecemento do devandito dereito en base ao disposto no artigo 49.1 do  meritado corpo legal. Con todo, detectouse que co sistema actual de retribución prodúcense atrasos na cobranza do subsidio por parte dos  mutualistas afectados, podendo incluso, a falta de petición de inicio do procedemento por parte dos mesmos, xerar a non percepción do dito subsidio, atopándonos ante un dereito dos  mutualistas que se pode ver afectado pola excesiva existencia de trámites burocráticos. Polo tanto a MUXEXU acordou: Primeiro.- Recoñecer de oficio o dereito dos e as  mutualistas ao subsidio por incapacidade temporal previsto n

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - LUGO

Identificador da oferta: 12/2021/12907 Detalles: PRECÍSASE UN AXENTE XUDICIAL PARA O XULGADO DO SOCIAL Nº2 DE LUGO. ------ NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDEN

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - LUGO

Identificador da oferta: 12/2021/12904 Detalles: PRECÍSANSE DOUS TRAMITADORES PROCESUAIS. UN PARA O DECANATO E OUTRO PARA O XULGADO DE INSTRUCIÓN Nº3 DE LUGO. NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARÁNSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQ

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 22/12/2021 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 23, 27 e 28 de decembro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1EHXdzI-A2n_KBMMZPp990g5TwtL23nld/view?usp=sharing Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing  

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

P ublicouse na intranet  a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 15 de decembro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A  incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.   A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano   Ligazón   prazas adxudicadas : https://drive.google.com/file/d/1SDYj23LK4HyoV2zsRWTY-1lNEqL1WgV0/view?usp=drivesdk Ligazón corrección erros: https://drive.goo

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - COMPOSTELA

I dentIFICADOR DA OFERTA: 12/2021/12726 DETALLES: REQUIRESE 1 POSTO DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQ

NOVA REGULAMENTACIÓN DA BOLSA DO PERSOAL INTERINO

Hoxe publicouse no DOG a nova regulacion da bolsa do peroal interino da Administración de Xustiza en Galiza. O mais triste de todo este proceso negociador e que, alo menos ata dentro de 6 meses, como mínimo, non se poran en funcionamento as novas bolsas agora reguladas e, mentras tanto, a administracion facendo nomeamentos a traves do Servizo Público de Emprego, posiblememte non irregulares pero si moi cuestionables no proceso de seleccion levado a cabo. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0595-011221-0003_gl.pdf Ligazón texto refundido: https://drive.google.com/file/d/1Sgs2CQnc1g5_WumkPg0Je2dQnwcoUASw/view?usp=drivesdk

NOVA OFERTA DE PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 15/12/2021 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 16, 17 e 20 de decembro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1PlzcQATAVtLPeUCbqaVNTtYjd6XwEJ51/view?usp=drivesdk Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

XUNTANZA DA MESA DE FORMACIÓN - 10-12-2021

O venres, 10 de decembro, mantivemos co responsable de formación da Dirección Xeral de Xustiza unha xuntanza por videconferencia a fin de analizar os cursos realizados neste ano 2021 e programar os novos cursos do ano 2022. Como era de esperar a administración pouco vai mudar da súa proposta de formación, que nos foi trasladada con anterioridade e que, teimadamente, volve a ser continuista e cunha formación simplemente teórica que promove nas traballadoras/es un afan de "titulitis". Pasamos unha pandemia, un estado de alarma, unha "reclusión" domiciliaria con obrigación de realizar teletraballo e, de todo isto, non aprendemos nada e seguimos sen invertir na formación que nos capacite plenamente para manexar as ferramentas informáticas que temos ao noso dispor. Constantemente existen problemas nos xulgados sobre o manexo das distintas aplicacións que temos, en moitos casos non só por eivas das propias aplicacións, se non por unha mala ou nula formación sobre as utili

RESOLUCIÓN DAS AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL POR REDUCIÓN DE XORNADA

No DOG do 7 de decembro publicouse a RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, POLA QUE SE RESOLVEN AS AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL POR REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211207/AnuncioG0599-301121-0001_gl.pdf

RESOLUCIÓN DE MODIFICACIÓN DA ADXUDICACIÓN DE SUBSTITUCIÓNS

Hoxe, 9 de decembro, publicouse na intranet a modificación da  resolución de adxudicación das últimas prazas ofertadas o 24 de novembro pasado, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Ligazón resolución modificación: https://drive.google.com/file/d/1MKjZJLSQqr8iLHP0Jrc8F86pLhPD5Agu/view?usp=drivesdk

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

P ublicouse na intranet a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 24 de novembro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. Podedes tamén comprobar dita adxudicación na ligazón que vos deixamos abaixo. A  incorporación ao posto de traballo en substitución será na data de efectos indicada na presente resolución e no correspondente acordo de substitución. Para a formalización desta incorporación expedirase dilixencia de constancia asinada polo/a superior funcional e pola persoa adxudicataria, dilixencia que deberá ser remitida á Dirección Xeral de Xustiza por correo electrónico servicio.persoal.xustiza@xunta.gal nesa mesma data.   A renuncia á substitución adxudicada pola presente Resolución, será penalizada coa imposibilidade de obter unha nova substitución durante o período dun ano   Ligazón   prazas adxudicadas :   https://drive.google.com/file/d/1Tt5JaMygTnCa4TMe18Fyo9-C3CX6Pvv5/view?usp=sharing

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - GUITIRIZ

Identificador da oferta: 12/2021/11943 Detalles: XESTOR PROCESUAL PARA GUITIRIZ ------ NIVEL FORMATIVO: DIPLOMADO, LICENCIADO OU GRADUADO UNIVERSITARIO ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARANSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA D

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - CAMBADOS - REDONDELA - SALCEDA DE CASELAS.

Identificador da oferta: 12/2021/11945 Detalles: TRES POSTOS DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA AS LOCALIDADES DE CAMBADOS, REDONDELA E SALCEDA DE CASELAS. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: GRADUADO ESCOLAR/ESO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 15 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VIGO

Identificador da oferta: 12/2021/11951 Detalles: UN POSTO DE TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1)  PARA A LOCALIDADE DE VIGO. REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS

CREACIÓN DE NOVOS ÓRGANOS XUDICIAIS PARA GALIZA

Publicouse no BOE do 1 de decembro o Real Decreto 1052/2021, do 30 de novembro, de creación de cincuenta e seis unidades xudiciais correspondentes á programación de 2021 e de catro prazas de Xuíz de Adscrición Territorial. No caso de Galiza as prazas de maxistrada/o e a creación de órganos sería a seguinte: Xulgado do Mercantil número 3 da Coruña. Unha praza de maxistrada/o para a Sección 1.ª da Audiencia Provincial de Lugo, correspondente á orde civil. Unha praza de maxistrada/o para a Sección 1.ª da Audiencia Provincial de Ourense, correspondente á orde civil. Establécese como data de efectividade para a constitución das prazas de maxistrada/o das Audiencias Provinciais o 31 de decembro de 2021 e, o día 1 de marzo de 2022, para a entrada en funcionamento do Xulgado do Mercantil. Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19797.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS PARA SUBSTITUCION

Publicouse na intranet 24/11/2021 o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 25, 26 e 29 de novembro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1EwWmxQvFQxLmUrZILWYlIAveDZdynJwk/view?usp=drivesdk Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing    

NOVAS DATAS, LUGARES E AULAS PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMES CELGA 2 E 3

Datas de realización das probas Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada 27 de novembro de 2021, para todas as persoas admitidas. Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada 28 de novembro de 2021, para todas as persoas admitidas.   Portas de entrada e aulas CELGA 3 IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela Porta A: aulas 0 - 9 Porta B: aulas 11 - 16 Listaxes aulas proba escrita 27 de novembro Celga 3 Santiago de Compostela EOI de Ponferrada Porta única Listaxes aulas proba escrita 27 de novembro Celga 3 Ponferrada CELGA 2 IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela Porta única Listaxes aulas proba escrita 28 de novembro Celga 2 Santiago de Compostela EOI de Ponferrada Porta única Listaxes aulas proba escrita 28 de novembro Celga 2 Ponferrada Ligazón "O Portal da Lingua Galega": https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias?content=/Portal-Lingua/Contido/convocatoria/Probas/convocatoria_0024.html&utm_source=news_gal&

ACORDO DO TRIBUNAL ÚNICO DE AUXILIO - RELACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS

ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR  UNICO DO PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO POLO SISTEMA XERAL DE ACCESO LIBRE NO CORPO DE AUXILIO XUDICIAL, CONVOCADO POR ORDE  JUS/60/2020, DO 15 DE XANEIRO. En Madrid, ao 23 de novembro de 2021, reunidos os compoñentes do Tribunal Cualificador Único das probas selectivas para cubrir prazas de Auxilio Xudicial, adoptan os seguintes Acordos: PRIMEIRO: Publicar no Anexo I, relación provisional de méritos da fase de concurso dos aspirantes que superaron a fase de oposición, segundo o establecido na Base 7.4 da Orde de Convocatoria, unha vez cargados de oficio os méritos indicados nos apartados A,  C, e D, do anexo I- B, fase de concurso e valorados os do apartado  C, achegados polos opositores, con indicación da puntuación obtida en cada apartado e o total da devandita fase de concurso. SEGUNDO: Os aspirantes dispoñerán dun prazo de dez días hábiles a contar desde o día 25 de novembro ao 10 de decembro de 2021, ambos os incluídos

RESOLUCIÓN DO CONCURSO ESPECÍFICO - RESP. ESTATÍSTICA FISCALÍA DA CORUÑA

No DOG do 24 de novembro saíu publicada a RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve, polo sistema de concurso específico, a provisión dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña. Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211124/AnuncioG0595-181121-0002_gl.pdf  

NOVAS VERSIÓNS DAS APLICACIÓNS "ARQUIVO" E "SIMELGA"

Dende o día 16 de novembro está dispoñible a  nova versión  de ARQUIVO (v.01.11.00). Podes consultar a folla de novidades premendo na ligazón de abaixo Así mesmo, desde o 15 de novembro está dispoñible tamén a  nova versión de SIMELGA (v.06.06.06). Podes consultar a folla de novidades premendo na ligazón de abaixo.   Ligazón ARQUIVO: https://intranet.xustiza.gal/documents/20562/202051/Folla+de+novidades+Arquivo+v.01.11.00/acd4e051-74ca-47f9-82d7-f872010f2d4d   Ligazón SIMELGA:  https://intranet.xustiza.gal/documents/20562/202007/SIMELGA_v06.06.00_Folla_Novidades_v.01.01.pdf/a4aba937-1781-4d6f-b07c-b007b9b1f063

CONVOCATORIA DE PROCESOS SELECTIVOS AO CORPO DE LAX

A semana pasada tivo lugar, por videoconferencia, unha mesa de negociación co Ministerio para abordar os textos da orde de convocatoria e do programa de acceso que nos foran remitidos semanas atrás. Este sindicato reiterou as alegacións xa enviadas por correo electrónico, entre outras: - a posibilidade de participar en ambas quendas (libre e interna) - a realización do primeiro exame na sede do TSX de domicilio d@ opositor/a - incremento de tempo de realización para as preguntas de reserva - a posibilidade de alterar a orde de exposición dos temas. - publicación, en ambas quendas, da distribución do número de preguntas por materias. Asimesmo, incidimos na necesidade de cambiar o sistema de acceso, sobre todo na promoción, de xeito que se garanta a cobertura de todas as prazas ofertadas e que se eliminen temas xa esixidos para o acceso ao corpo de xestión. Pola súa banda, o Ministerio afirmou que ía estudar as alegacións presentadas, estando disposto a asumir aquelas que considere “fact

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Identificador da oferta: 12/2021/11471 Detalles: REQUIRESE 1 POSTO AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A LOCALIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VIGO, PORRIÑO e PONTEVEDRA

Identificador da oferta: 12/2021/11448 Detalles: TRES PRAZAS DE TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1)  PARA AS LOCALIDADES DE VIGO, PORRIÑO E PONTEVEDRA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 15 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, C

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - LUGO, MONFORTE e CHANTADA

Identificador da oferta: 12/2021/11444 Detalles: TRAMITADORES PROCESUAIS PARA LUGO, MONFORTE E CHANTADA ------ NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE ------ TER ACREDITADOS NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS DOUS SEGUINTES REQUISITOS: (A) SUPERACIÓN DALGÚN EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL ------ ESTES REQUISITOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON FIGUREN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ------ ENVIARANSE 5 CANDIDATOS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS E POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NO SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO. ------ DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS POLA SÚA DATA

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - OURENSE

Identificador da oferta: 12/2021/11393 Detalles: TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA A LOCALIDADE DE OURENSE. REQUISITOS: 1. NIVEL FORMATIVO: BACHARELATO OU SUPERIOR 2. TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES 2 REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDENADAS

DATAS, LUGARES E AULAS PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMES CELGA 4

Datas de realización das probas Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 20 de novembro de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L. 21 de novembro de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W e X. Portas de entrada e aulas CELGA 4 IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela Porta A: aulas 0 - 10 Porta B: aulas 11 – 22 Listaxes aulas proba escrita 20 de novembro Celga 4 Santiago de Compostela Listaxes aulas proba escrita 21 de novembro Celga 4 Santiago de Compostela EOI de Ponferrada Porta única Listaxes aulas proba escrita 20 de novembro Celga 4 Ponferrada Listaxes aulas proba escrita 21 de novembro Celga 4 Ponferrada    Ligazón "O Portal da Lingua Galega": https://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias?content=/Portal-Lingua/Contido/convocatoria/Probas/convo

A CIG ESIXE QUE SE NEGOCIE CON TODAS AS CENTRAIS A REFORMA DA TRAXECTORIA PROFESIONAL

Tras as recentes sentenzas e, en espera de dúas máis que se agarda que saian en breve, a CIG solicita que se convoque urxentemente unha mesa de negociación de Xustiza co obxectivo de reformar o sistema de traxectoria para que cumpra coa legalidade, tal e como esixe o TSXG, contemplando o dereito do persoal interino e eliminando as diferenzas entre corpos no sistema de pagamento, posibilitando así que se abra, á maior brevidade posible, o procedemento ordinario de recoñecemento da carreira profesional para o persoal que non puido exercer o seu dereito a través da convocatoria extraordinaria e o procedemento extraordinario para o acceso ao grao II. Por iso tamén é preciso que a Xunta non recorra a sentenza en casación, dado que o Supremo xa fallou en contra de acordos de carreira profesional que excluían a interinos e temporais nas Illes Balears e en Catalunya, e evite así dilacións e custes indebidos. A CARREIRA/TRAXECTORIA PROFESIONAL É UN DEREITO COMO TAL DEREITO, DE

PROBLEMAS COA UBICACIÓN DOS "PAD" PARA A RENOVACIÓN DOS CERTIFICADOS DIXITAIS

A CIG ven de demandar un protocolo para que a renovación do certificado dixital da tarxeta de identificación do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galiza destinado nas vilas e localidades do noso país se faga a distancia. As compañeiras destinadas fora das cidades que vos vexades na obriga de realizar desprazamentos por ter que acudir aos PAD da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Ourense ou Lugo para a renovación do mesmo, lembrade que debedes solicitar o correspondente permiso para ausentarse do posto de traballo e posteriormente reclamar os gastos de desprazamento co formulario que hai na intranet https://intranet.xustiza.gal/documents/20562/61015/Gastos+de+desprazamento/a31d6f77-e843-44a5-b776-3f4f941bbc8b Ligazón escrito DXX: https://drive.google.com/file/d/1FTS2uOC2xxNfEAKmZsXzN4vR50Uch1IB/view?usp=sharing Ligazón escrito Amtega: https://drive.google.com/file/d/1hIfwZ1cUQHUbeDoc4D6m2Bapz95MrMNB/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet o 09/11/2021, o aviso de prazas vacantes ou desocupadas de xeito temporal, para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe desta nova. O prazo de presentación de solicitudes será o 10, 11 e 12 de novembro. A solicitude poderase cubrir e asinar dixitalmente no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do  Anexo II bis  que aparece abaixo na ligazón, e que teredes que enviar asinado, a través de calquera  un  dos seguintes medios:   Correo electrónico:  servicio.persoal.xustiza@xunta. gal Fax: 981546222 Ligazón   prazas en substitución : https://drive.google.com/file/d/1X4vTKsTIXWnvMfbNyu8BTwQVivl9BP04/view?usp=sharing   Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing    

UBICACIÓN DO REXISTRO CIVIL ÚNICO DE VIGO NA "GOTA DE LECHE"

O sector de xustiza da CIG ven de propoñer a Xunta de Galiza; concretamente á Dirección Xeral de Xustiza, que as dependencias do Rexistro Civil Único de Vigo se ubiquen na que vai a ser a nova sede xudicial, no antigo edificio do Hospital Xeral ou, no seu defecto, no edificio da "Gota de Leche", por entender que a ubicación proposta nas dependencias existentes no casco vello, actualmente utilizadas polo servizo común de notificacións e embargos, non reúne as condicións máis optimas para albergar esas instalacións, todo o contrario que o edificio proposto da "Gota de Leche", moito máis emblemático, accesible, identificable e mellor ubicado que o do casco vello. Ligazón "La Voz de Galicia": https://www.lavozdegalicia.es/amp/noticia/vigo/vigo/2021/11/08/cig-propone-xunta-registro-civil-vigo-mude-gota-leche/0003_202111202111081636372162709.htm

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - FERROL

Identificador da oferta: 12/2021/11038 Detalles: REQUÍRESE 1 TRAMITADOR/A PROCESUAL (C1) PARA AS LOCALIDADES DE : FERROL REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO OU EQUIVALENTE E TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS POR POSTO QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN NOS SERVIZOS PÚBLICOS DE EMPREGO. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - MEDICINA FORENSE - A CORUÑA E COMPOSTELA

Identificador da oferta: 12/2021/11033 Detalles: REQUÍRESE 2 MÉDICOS/AS FORENSES PARA AS LOCALIDADES DE A CORUÑA E SANTIAGO. REQUISITOS A VALORAR: TER SUPERADOS EXERCICIOS DO CORPO DE MÉDICOS FORENSES, ESPECIALIDADES DE MEDICIÑA LEGAL E FORENSE, PSIQUIATRIA, TRAUMATOLOXIA, MEDICIÑA DO TRABALLO, RADIOLOXÍA, MEDICIÑA INTERNA , FAMILIAR E COMUNITARIA, ASÍ COMO O DOUTORAMENTO EN MEDICIÑA. Cargo: MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA LEGAL E FORENSE  

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - XESTIÓN - O BARCO DE VALDEORRAS

Identificador da oferta: 12/2021/11022 Detalles: XESTIÓN PROCESUAL (A2) PARA A LOCALIDADE DE O BARCO DE VALDEORRAS REQUISITOS NIVEL FORMATIVO: DIPLOMATURA UNIVERSITARIA OU SUPERIOR TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CÓDIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CÓDIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARANSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARAS

NOMEAMENTO E ADXUDICACIÓN DE DESTINOS MÉDICOS FORENSES - OEP 2017-2018

Publicaronse a ORDE de nomeamentos e a RESOLUCIÓN de adxudicación de destinos do persoal funcionario do corpo de médicos forenses que superou as probas selectivas convocadas pola Orde JUS/626/2019, do 28 de maio. Parabens a todas as aprobadas/os. Ligazón BOE nomeamentos: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18045.pdf Ligazón DOG destinos: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211105/AnuncioG0595-291021-0001_gl.pdf Ligazón BOE destinos: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18061.pdf

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - TRAMITACIÓN - VARIOS XULGADOS DE PONTEVEDRA

Identificador da oferta: 12/2021/10980 Detalles: DOUS PRAZAS DE TRAMITACIÓN PROCESUAL (C1) PARA DISTINTOS XULGADOS DE PONTEVEDRA REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: BACHARELATO TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 10 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE,

OFERTA DE PRAZAS DE PERSOAL INTERINO SPEG - AUXILIO - VIGO

Identificador da oferta: 12/2021/10979 Detalles: UNHA PRAZA DE AUXILIO XUDICIAL (C2) PARA A AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN Nº 5 DE VIGO REQUISITOS NIVEL FORMATIVO MÍNIMO: ESO TER ACREDITADO NA SÚA DEMANDA DE EMPREGO OS SEGUINTES DOUS REQUISITOS: A) SUPERACIÓN DE EXAME NAS OPOSICIÓNS ÁS CATEGORÍAS DE XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA DENDE O ANO 2008. (CODIGO 39). B) EXPERIENCIA LABORAL MÍNIMA DE 2 MESES NAS CATEGORÍAS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA: XESTIÓN PROCESUAL, TRAMITACIÓN PROCESUAL OU AUXILIO XUDICIAL (CODIGO 40). ESTES REQUISITOS/CÓDIGOS DEBEN CONSTAR NA DEMANDA DE EMPREGO PARA INCORPORAR A SÚA CANDIDATURA ÁS OFERTAS. NO CASO DE QUE NON CONSTEN, DEBERÁ PEDIR CITA NA SÚA OFICINA DE EMPREGO PARA ACREDITAR ESTES DATOS. ENVIARÁNSE 5 CANDIDATURAS QUE CUMPRAN TODOS OS REQUISITOS POR ORDE DA SÚA DATA DE INSCRICIÓN EN EMPREGO GALICIA. DE NON EXISTIR SUFICIENTES CANDIDATURAS CON TODOS OS REQUISITOS, COMPLETARASE, ORDEN

A CIG SOLICITA A CONSOLIDACIÓN DA PRAZA DO REXISTRO CIVIL DE RIBEIRA

A CIG-Xustiza vén de se dirixir á Dirección Xeral de Xustiza, en demanda de que se consolide dunha vez, no cadro de persoal do Rexistro Civil de Riberia, a praza de reforzo existente do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, antes de que finalice o actual período de vixencia do mesmo, en base a súa notoria necesidade estructural. A Dirección Xeral de Xustiza (DXX) ten previsto, para o día 13 de novembro, non prorrogar o actual reforzo da praza de tramitación do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución nº 1 de Ribeira, que desenvolve as súas función no Rexistro Civil (RC). Esta decisión da administración autonómica responde á intención de evitar a consolidación dunha praza necesaria e estrutural, como así o demostra o feito de que nos últimos 11 anos veña sendo reiterada e sistematicamente cuberta por persoal interino de reforzo.  Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/1n0UKL4KzB1eVbofeTtHcUiGlOYy9OLTG/view?usp=sharing Ligazón nova: https://www.cig.gal