Saltar ao contido principal

A PLATAFORMA SINDICAL PIDE O CESE DO SUBDIRECTOR DE XUSTIZA
As cinco centrais sindicais que representan os traballadores da Administración de Xustiza en Galicia, CSIF, CCOO, UGT , CIG e SPJ-USO decidimos comparecer diante dos medios de comunicación para trasladar a nosa preocupación polo estado da Xustiza na nosa Comunidade, para denunciar entre outras cousas:
En canto a implantación das novas tecnoloxías no eido da Administración de Xustiza, as Centrais Sindicais entendemos que é necesaria e urxente a reforma tecnolóxica da Administración de Xustiza, pero que a mesma non se pode facer a consta dos traballadores, senón coa implicación e a participación deles. Neste senso, a Plataforma Sindical denuncia a actitude que durante os últimos catro meses se ven mantendo por parte da Subdirección Xeral de recursos materiais e informáticos da Administración de Xustiza, cuxo responsable enganou, ameazou e coaccionou aos traballadores, vulnerando non só os seus dereitos laborais, senón tamén os seus dereitos fundamentais mais básicos.
Así podemos pór como exemplo, o que está a ocorrer coa implantación do sistema de comunicacións electrónicas securizadas LexNet. A dita Subdirección ocultoulles información aos empregados públicos para que pedisen o certificado de sinatura electrónica sen advertirlles das responsabilidades e obrigas que contraen ó facelo. Facéndolles crer que era obrigatorio e ameazándoos con que terían que aportar os seus propios medios de non solicitala. Para iso, empregou indebidamente a páxina web a través da que a Dirección Xeral de Xustiza se comunica cos traballadores, e enviou a un dos funcionarios da Subdirección aos xulgados presuntamente como “axente da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre”, que sen mediar explicación ningunha instaba a que se asinase a solicitude. Todo isto é sinxelamente intolerable. Ningún empregado público pode ter a obriga de soportar a carga de aportar as ferramentas para que Administración funcione. E menos aínda cando estamos a falar dunha cuestión, como é a sinatura electrónica, que forma parte do eido mais íntimo da persoas, que teñen o dereito e a liberdade de solicitala ou non e, no caso de tela, de elixir libremente cómo e cando a utilizan. A Administración ten que pór a disposición dos traballadores as ferramentas necesarias para o seu traballo. Ningún traballador se nega nin a empregalas nin a formarse para utilizalas, ao contrario quere formar e sentirse parte do proxecto de modernización da xustiza.
Pero é que chove sobre mollado, porque a mesma Subdirección ven pretendendo dende fai tempo que os empregados públicos da administración de xustiza lle fagan o traballo a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. Si, tal como o escoitan. A Subdirección Xeral de recursos materiais e informáticos, empregando parecidos medios de coacción aos anteriormente mencionados para a solicitude dun certificado dixital de sinatura electrónica, ven obrigando aos empregados públicos de xustiza de Galicia a utilizar o programa informático “Ganes”, que o que utilizan os traballadores de Correos para a recepción e distribución postal. É dicir, non chega coa carga de traballo que temos nos xulgados que agora temos que facerlle o traballo a Correos. Dende a Plataforma Sindical queremos manifestar que o servizo de correos é un servizo público esencial, polo que o incumprimento da obriga da súa prestación pola Sociedade Estatal de Correos e os prexuízos que por tal motivo cause, deberán recaer sobre a mesma e non sobre terceiros (non esquezamos que se trata dunha sociedade anónima con capital público ao cen por cen). E, se a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos considera que a Administración Autonómica está a incumprir acordos ou contratos asinados entre ámbalas dúas, debe dirixir as súas queixas ou as súas denuncias á Xunta de Galicia, ao fin de acadar o seu cumprimento.
As Centrais Sindicais tamén queremos denunciar que, dun tempo a esta parte, estase a abusar da concesión de claves aos empregados públicos para acceder aos rexistros administrativos de apoio a Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza está a conceder alegremente as claves que os Secretarios xudiciais de cada órgano piden para os funcionarios. O cal se fai sen ningún tipo de criterio, co que isto supón de incremento na inseguridade e na vulnerabilidade do sistema. Pero e que, ademais, nin o Ministerio nin a Xunta formou aos traballadores para o manexo das aplicacións relativas a ditos rexistros administrativos, co que nos atopamos que, por exemplo, aínda que se pode acceder aos datos de Facenda ou da Seguridade Social, os traballadores se pasan unha boa parte do seu tempo tratando de descifrar o seu funcionamento, co que en vez de adiantar se atrasa.
Finalmente, en relación coa aplicación informática “Minerva” que se está a implantar nos órganos xudiciais de Galicia, temos que denunciar que non representa avance ningún sobre a súa predecesora “Libra” e que, en algúns casos, incluso supón un retroceso. Por riba, a Subdirección Xeral de recursos materiais e informáticos da Administración de Xustiza, responsable da súa implementación, non escoita aos traballadores nin atende as necesidades do servizo, e, nunha mostra máis da súa prepotencia e falla de previsión, establece o plan formativo de calquera xeito, como no caso do LexNet, sen importarlle, por exemplo, que o xulgado afectado estea de garda.
Por elo e ante a gravidade dos feitos que vimos de denunciar e en especial o uso por parte do Subdirector de Medios Materiais e Novas Tecnoloxías (D. Miguel Formoso), nos últimos 4 meses, dende que se deu unha interinidade na Dirección Xeral como consecuencia do cambio de Goberno, da Intranet da Dirección Xeral de Xustiza, como plataforma para lanzar noticias, comunicados e ordes dirixidas aos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza con claros contidos ameazantes e coercitivos , ninguneando aos Sindicatos e vulnerando o dereito a Negociación Colectiva, pois as mesmas non foran previamente negociadas cos lexítimos representantes dos Traballadores cando afectan claramente as condicións de traballo do colectivo que representamos.
Polo que as Organizacións Sindicais integrantes da Plataforma, que representamos ao 100% dos funcionarios e funcionarias ao Servizo da Administración de Xustiza de Galicia, esixímoslle ao Sr. Conselleiro de Presidencia Administracións Públicas e Xustiza que de forma urxente lle “agradeza os servizos prestados” ao ínclito Subdirector, que por outra banda leva no cargo mais de 8 anos ininterrompidos, para así evitar ter que pedir a súa dimisión ou o seu cese, xa que esta persoa no a consideramos como un interlocutor valido nin fiable para esta singradura que agora empeza.
Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da