Saltar ao contido principal

NOTA INFORMATIVA ÚLTIMA HORA SOBRE SOLICITUDES PROCESOS SELECTIVOS XUSTIZA

NOTA INFORMATIVA
AQUELAS PERSOAS QUE NON DISPOÑAN DE D.N.I. ELECTRÓNICO OU TEÑAN DESACTIVADA A SÚA FUNCIONALIDADE (NÚMERO DE SOPORTE POSTERIOR AO ASG 160.000 EXPEDIDOS A PARTIRES DE ABRIL DE 2015) DE CONFORMIDADE CO PUBLICADO NA PÁXINA WEB DA POLICÍA NACIONAL EN RELACIÓN AO DNI ELECTRÓNICO, PODERÁN ELEXIR COMO MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN OUTROS CERTIFICADOS DIXITAIS VÁLIDOS COMO A CL@VE PIN OU CL@VE PERMANENTE PARA PODER REALIZAR A INSCRICIÓN ONLINE
Para participar neste proceso selectivo deberase encher o modelo oficial de solicitude de admisión as probas seletivas da Administración de Xustiza (modelo 790-código 007 en cuxa parte superior figura “Solicitud de admisión a pruebas selectivas de la Administración de Justicia y liquidación de la tasa de derechos de examen”), que estará dispoñible na prataforma dixital INSCRIPCIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS (IPS) .
A presentación de solicitudes realizarase no prazo de vinte días hábiles a partires do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial do Estado, con independencia de que a convocatoria e, polo tanto, a solicitude poidan seguir operativas algún día máis en IPS. A non presentación desta en tempo e forma suporá a exclusión da/o aspirante.
Cumprimentada a solicitude procederase ao pagamento electrónico e rexistro, segundo as instruccións que se indican na propia prataforma.
Como resultado final poderase descargar un documento cos comprobantes do pagamento e do rexistro da solicitude, asinado electrónicamente, que servirá de xustificante de ter realizado o proceso correctamente.
A constancia do correcto pagamento da tasa estará avalada polo Número de Referencia Completo (NRC) emitido por la AEAT que figurará no xustificante de rexistro.
No caso de que non se poida realizar o pagamento por non dispoñer de conta en calquera das entidades colaboradoras adheridas á pasarela de pagamento da Axencia Tributaria, poderase realizar a presentación e pagamento en papel, conforme ao establecido na base novena das bases comúns, debendo cumprimentarse o Anexo IV.
De xeito excepcional, tamén, se admitirá a presentación e pagamento en papel, cando se produzan incidencias técnicas en IPS que imposibiliten a tramitación telemática da solicitude, o que haberá que acreditar documentalmente.
CUMPRIMENTACION INSTANCIAS:
Casilla 16 Especialidade: Non encher.
Casilla 24: Seleccionarase o despregable e elixirase o título que se posúa consonte ao previsto na convocatoria. En caso de non constar no despregable dita titulación seleccionarase o guión que aparece no primeiro lugar (-) e, na seguinte casilla, consignarase a titulación requirida que se posee.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

AGRADECEMENTO AS TRABALLADORAS/ES POLO SEU VOTO NAS RECENTES ELECCIÓNS

A CIG quere dar as grazas a todas e todos @s que participastes nas eleccións ás Xuntas de Persoal da Admón de Xustiza, en especial aos que depositastes a vosa confianza en nós. Vistos os resultados, agás en   Ourense que aínda non se celebraron,   queremos manifestar que   o voso apoio nos vai facer un pouco máis fortes, e esa forza ímola empregar, coma sempre, libres, sen ataduras e cun espíritu crítico,   en tratar de mellorar as condicións de traballo de todas e todos, en tratar de conseguir que se respecten os nosos dereitos e que esta xustiza do noso país mellore e sexa un mellor servizo público. Toca seguir loitando, que é algo que facemos con agrado   esperando non defraudar e conseguir ser cada vez un pouquiño máis referente neste sector,   do mesmo xeito que somos referente nos distintos eidos da nosa Galiza.