Saltar ao contido principal

CREACIÓN DE NOVOS ÓRGANOS XUDICIAIS EN GALIZA

Infórmase da aprobación e publicación do Real Decreto 954/2022, de 15 de novembro, de creación de setenta unidades xudiciais correspondentes á programación de 2022 e adecuación da planta xudicial.

Estando prevista a creación de tres novos xulgados en Galicia, no marco de desenvolvemento da planta xudicial correspondente ao ano 2022, esta dirección xeral propón un cadro de persoal similar aos outros dous xulgados da mesma xurisdición.

O que se lles comunica aos efectos de que poidan presentar alegacións ata este vernes día 18 de novembro ata as 15:00 h, para á vista destas, solicitar o preceptivo informe ao CGPX e aprobación ao Ministerio de Justicia. De non formularse alegacións neste prazo estipulado entenderase que existe conformidade coa proposta remitida.

 *Indicar ao respecto do cadro de persoal correspondente ao Xulgado de Primeira Instancia nº 15 que se adapta á especialización de familia, solicitada no seu día polo CXPX.

Ligazón BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18811.pdf

Comentarios

Publicacións populares deste blog

COMUNICADO DA CIG ANTE A FOLGA DE XUSTIZA

Ante a información aparecida na prensa no día de hoxe sobre o anuncio por parte de varias organizacións sindicais dunha convocatoria de folga na Administración de Xustiza queremos precisar:   - Que a CIG apoia as mobilizacións que se produzan reivindicando un aumento retributivo para todos os corpos, así como o recoñecemento das funcións reais de cada un deles.   - Que apoiamos, como fixemos ate o de agora, a solicitude dunha negociación real da LOEO co Ministerio, instando a que se paralice a súa tramitación mestres esta non se produza.   - Que, en virtude diso, apoiamos e participaremos na concentración de delegados e delegadas prevista para o día 12 de abril en Madrid e todas aquelas que neste senso se produzan.   - Que a CIG non convocará folga indefinida na Administración de Xustiza en Galicia; está aínda moi recente o acontecido na folga do 2018, con consecuencias nefastas para tod@s e pensamos, porque así tamén nolo transmiten os compañeiros e compañeiras, que non debemos unirno

MOBILIZACIÓNS EN MADRID SOBRE NEGOCIACIÓN DA LOEO, DETALLE DE FUNCIÓNS E MELLORAS SALARIAIS

  As/os delegadas/os da CIG Xustiza estiveron esta mañá na concentración convocada diante do Ministerio en Madrid apoiando as mobilizacións que se están a levar a cabo solicitando a paralización da tramitación da LOEO, unha regulación máis detallada das funcións dos distintos corpos así como un aumento salarial acorde a esas funcións.

NOVOS PERMISOS FAMILIARES EBEP

Mentras non se mude a OPAX haberá que facer a petición dos permisos a través dos modelos que vos deixamos na ligazón. Ligazón folla informativa e modelos: https://drive.google.com/file/d/1MPr5QqScvQRMwysy7gh6SzErzD0lrRKo/view?usp=sharing