Saltar ao contido principal

ÚLTIMA HORA SOBRE LISTAXES URXENTES DE LAX SUBSTITUT@S

O prazo remata o martes 8 de novembro.  

Hai que presentar un escrito coa documentación, tal e como se establece na Base Decimosexta "...16ª. Ata a entrada en funcionamento das bolsas que se constitúan conforme a esta resolución, na provincia na que non existan candidatos na lista principal nin na de reserva das bolsas vixentes poderán ser chamados aqueles que cumpran os requisitos para formar parte das mesmas conforme ao disposto na Base Oitava (8ª). A este fin, as persoas interesadas dirixirán a súa solicitude na forma prevista no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Se ditas solicitudes foran presentadas a través das oficinas de correos deberán ir en sobre aberto para ser datadas e seladas polo persoal correspondente antes de ser certificadas, achegando a acreditación dos requisitos de experiencia realizando substitucións, exercicios de oposición aprobados e antigüidade no corpo de xestión no seu caso. As solicitudes dirixiranse ás Secretarías de Coordinación Provincial ou Secretaría de Goberno, no seu caso, en cuxas bolsas desexen incorporarse, no prazo de dez días desde a publicación da presente convocatoria..."

NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES POR CORREO ELECTRÓNICO OU POR CALQUERA OUTRO MEDIO QUE NON SEXA O XA INDICADO ANTERIORMENTE.

Se o facedes polo rexistro electrónico da rede SARA (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do) hai que dirixilo á Secretaría de Goberno, xa que as Secretarías de Coordinación non teñen buzón. Hai que buscar no destinatario "Nivel de administracion: Administración de Justicia" e "Comunidade autónoma: Galicia".

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da