Saltar ao contido principal

ACLARACIÓN CONVOCATORIA OPOSICIÓNS QUENDA LIBRE MÉDICOS FORENSES

En relación coas dúbidas surdidas en canto á convocatoria do Corpo Nacional de Médicos Forenses, publicada por Orde JUS/626/2019, de 28 de maio, cabe sinalar que esta convocatoria vese afectada por la Orde JUS/291/2019, de 4 de marzo, pola que se establecen as bases comúns que rexirán os procesos seletivos para o ingreso nos corpos de funcionarios ao servizo da Administración de Xustiza. Todo iso porque, como consecuencia do establecido no Real Decreto 954/2018, de 27 de xullo, que aproba a oferta de emplego público de estabilización para o personal da Administración de Xustiza, se ten modificado o modo de calificación do sistema seletivo. Deste modo, ditas Bases Comúns veñen a modificar as anteriores, publicadas pola Orde JUS/875/2017, de 8 de setembro, pola que se rexía a anterior convocatoria de Médicos Forenses, publicada por Orde JUS/350/2017, de 28 de marzo.
Así, si ben o Anexo I A 1.5 da anterior convocatoria establecía a reserva de nota “a los aspirantes que obtengan en cualquiera de estos ejercicios una puntuación igual o superior al 60% de la nota máxima prevista en los en los párrafos que anteceden, se le conservará la nota para la convocatoria inmediatamente posterior siempre que el contenido del temario, los ejercicios y su modo de calificación sean idénticos”, como consecuencia do sinalado, a forma de calificación ten variado.
Sen embargo, na convocatoria publicada referida ás Ofertas de Emprego 2017-2018, sí se establece no apartado I.B letra C do Baremo de méritos, que se poderá obter un máximo de 13 puntos “Por ejercicios aprobados de los procesos de las convocatorias de las Ofertas de Empleo Público de los años 2015 y 2016 de cualesquiera de los Cuerpos de la Administración de Justicia


Ligazón:

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da