Saltar ao contido principal

MESA SECTORIAL SOBRE COMISIÓNS DE SERVIZO E SUBSTITUCIÓNS


Onte, xoves día 24, celebrouse unha Mesa Sectorial para continuar coa nova regulación das comisións de servizo e as substitucións, suspendida dende o ano 2017. Con caracter previo a Administración facilitou ás organizacións sindicais uns borradores  aos que a CIG fixo unha emenda total porque, ao noso entender, contradín o establecido no Regulamento de ingreso.
Somos as primeiras en entender a necesidade de darlle unha nova regulación a esas dúas figuras, sobre todo para facilitar a mobilidade dentro do mesmo corpo, pero é a nosa responsabilidade facelo respectando a normativa estatal e evitar que teñamos que ir modificándoas no futuro a golpe de sentenza, como pasou coa orde de substitucións vixente.
Para a CIG, o Regulamento de ingreso deixa claro que:

1.- só as prazas vacantes poden ser cubertas en comisión de servizo (art. 73.1)
2.- as comisións de servizo están contempladas para cando non se poda cubrir a praza por medios ordinarios ou extraordinarios de provisión ( art. 73.3), polo que parece establecer unha prevalencia das substitucións sobre as comisións.
Tendo isto en conta, solicitamos que remitan os borradores ao departamento xurídico para que emita informe sobre estas cuestións e se acheguen uns textos dunha legalidade menos cuestionable que os actuais.
Ademais, a CIG presentará alegacións por escrito acerca doutras cuestións:
-          Dado que o regulamento contempla que as substitucións cesarán cando se incorpore o titular ou cese a causa que a motivou, entendemos que non se pode establecer o cesamento por falta de desempeño efectivo superior aos 15 días.
-          A regulación das circunstancias especiais agora contemplada na regulamentación das comisións debe saír de aí e prantexarse doutro xeito, sempre no ámbito do Comité de Seguridade e Saúde. Asimesmo, debe incluirse o acoso sexual e a conciliación do persoal destinado fora de Galiza con fillos e fillas menores de idade residentes no noso país.
-          Distinta regulación para as atribucións de funcións do corpo de auxilio, contemplando o pagamento de todas as efectuadas.

Creación de novas prazas: con respecto a este particular a DX anunciou que se ofertarán as 28 prazas novas a comisión de servizos

Pagamento do cuarto punto á Secretaría dos Xulgados de Paz: a DX comunica que Facenda establece a necesidade de modificar o CAT para contemplar o pagamento dun punto que ven encadrado dentro do Complemento Xeral do Posto, polo que a CIG  manifestou as súas dúbidas ao respecto e solicitou que se nos remita o informe de Facenda para o seu estudo pola nosa asesoría xurídica.

Comentarios

Publicacións populares deste blog

MESA SECTORIAL MINISTERIO - VINDEIRAS OPOSICIÓNS

A CIG ven de participar na Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza, xunto cos sindicatos representativos do sector (Ccoo, Ugt, Ela, así como os corporativos Csif e Staj). Nela tratouse a primeira valoración da Lei 20/2021 e o seu impacto na OEP 2019 e seguintes da Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza xa está a tratar o tema coas distintas CCAA con transferencias na materia posto que a cada unha lle afecta en maior o menor medida. Respecto da promoción interna non lle ven posibles afectacións. Dende a CIG reclamamos a recuperación do 50% das prazas para a PI, así como unha convocatoria extraordinaria que permita recuperar as prazas perdidas. Como a norma afecta de xeito diferente a cada OEP, o Ministerio entende que non se poderán acumular entre elas, pero de atopar o xeito de facelo optarán por esta vía que será a máis áxil. O Ministerio entende que para a OEP do 2019 xa deberían ofertar polo sistema de concurso aquelas prazas que leven ocupadas con carácter temporal de f

TOMA DE POSESIÓN DO NOVO SECRETARIO DE GOBERNO DO TSXG

O Secretario Nacional do Sector de Xustiza da CIG, Óscar Freixedo, e a Secretaria de Saúde  Laboral, Chelo Rodríguez, acudiron no día de onte, a tendendo ao convite da Ministra de Xustiza, á toma de posesión en Madrid do novo Secretario de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, Juan José Martín Álvarez, ata fai uns días Director Xeral de Xustiza. Óscar e Chelo trasladáronlle ao novo Secretario de Goberno do TSXG o seu compromiso co diálogo e a colaboración, asi como a dispoñibilidade do Sector de Xustiza da CIG para mellorar as condicións laborais das traballadoras e traballadores da xustiza galega e do servizo público que atenden.

ANUNCIO DA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE PERSOAL INTERINO DE XUSTIZA

No DOG do 8 de febreiro publicouse a RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (código de procedemento XU700A). 1. O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles (ata o 1 de marzo) , contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia. 2. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na Oficina virtual do persoal da Administración de xustiza (OPAX), no sitio web http://opax.xunta.es , accesible tamén a través da sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal 3. Para acceder ao formulario normalizado e presentar a solicitude, deberase dispor dun usuario rexistrado na OPAX e dun certificado electrónico cualificado (DNI electrónico, tarxeta de identificación de persoal ao servizo da