Saltar ao contido principal

ACORDO DO TRIBUNAL ÚNICO DE AUXILIO - RELACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS

ACORDO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR  UNICO DO PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO POLO SISTEMA XERAL DE ACCESO LIBRE NO CORPO DE AUXILIO XUDICIAL, CONVOCADO POR ORDE  JUS/60/2020, DO 15 DE XANEIRO.


En Madrid, ao 23 de novembro de 2021, reunidos os compoñentes do Tribunal Cualificador Único das probas selectivas para cubrir prazas de Auxilio Xudicial, adoptan os seguintes Acordos:
PRIMEIRO:
Publicar no Anexo I, relación provisional de méritos da fase de concurso dos aspirantes que superaron a fase de oposición, segundo o establecido na Base 7.4 da Orde de Convocatoria, unha vez cargados de oficio os méritos indicados nos apartados A,  C, e D, do anexo I- B, fase de concurso e valorados os do apartado  C, achegados polos opositores, con indicación da puntuación obtida en cada apartado e o total da devandita fase de concurso.
SEGUNDO:
Os aspirantes dispoñerán dun prazo de dez días hábiles a contar desde o día 25 de novembro ao 10 de decembro de 2021, ambos os incluídos para facer as alegacións pertinentes.
TERCEIRO:
As alegacións presentaranse a través dun  aplicativo informático, no que poderán acceder pulsado na ligazón de abaixo
CUARTO:
Publicar os criterios de valoración específicos para a Fase de concurso,
QUINTO:
Finalizado devandito prazo e vistas e resoltas as alegacións, o Tribunal Cualificador Único, publicará a relación coa valoración definitiva da fase de concurso.


A PRESIDENTA DO TRIBUNAL CUALIFICADOR ÚNICO. - Beatriz López Pesqueira

Ligazón aplicativo de alegacións:

Ligazón manual aplicativo alegacións:

https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Manual%20usuario%20alegaciones.pdf

Ligazón Acordo:

https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Acuerdo%20provisional%20fase%20de%20concurso.pdf

Ligazón Anexo méritos:

https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Anexo%20I%20Relaci%C3%B3n%20provisional%20fase%20de%20concurso.pdf

Ligazón criterios de baremación:

https://www.mjusticia.gob.es/es/Ciudadano/EmpleoPublico/Documents/Criterios%20de%20valoraci%C3%B3n%20fase%20de%20concurso%20Auxilio%20Judicial.pdf

 

 

Comentarios

  1. Hai cotancia de que no concurso de méritos de auxilio xuducisl, non só puntuóuse mal tabti por defecto como por exceso debe exisirxe unha corrección nova así como exixir responsabilidade ao tribunal

    ResponderEliminar

Publicar un comentario

Publicacións populares deste blog

POSIBLES DATAS DE EXAME DAS PROBAS DE ACCESO AOS CORPOS XERAIS - QUENDA LIBRE - SISTEMA DE OPOSICIÓN

Segundo comentou a administración, estase a valorar, como datas de posible celebración das probas selectivas para acceso polo sistema de oposición, na quenda libre, para os corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, ben algún dos fins de semana de xuño ou de xullo, coa intención ademais de facer coincidir os exercicios dos tres corpos na mesma fin de semana. Esta información debe de tomarse coa debida cautela, posto que no desenvolvemento dos procesos de oposición están implicadas moitas administracións e polo tanto resulta difícil concertar as datas de celebración.

URXENTE !!! PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN - PETICIÓN CERTIFICACIÓN SERVIZOS PRESTADOS

Unha vez finalizados os prazos de presentación de instancias para os distintos procesos de estabilización e xa que os períodos de presentación de méritos son curtos, recomendámosvos que vaiades xuntando toda a documentación necesaria.  Para a acreditación dos servizos prestados, segundo nos informou o Ministerio de Xustiza, vai ser precisa unha certificación dos mesmos cando se traballase en territorio transferido como persoal interino ou se fixese algunha substitución.  Para evitar posibles apuros de última hora, podes ir solicitándoo xa seguindo estes doados pasos:  Accede á sede electrónica da Xunta premendo nesta ligazón:  https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/solicitude-xenerica A continuación pedirache que te identifiques cun certificado dixital (vale a tarxeta profesional) e logo haberá que incluir nos campos indicados o texto que se indica na seguinte  imaxe. Finalmente debera de asinarse e presentarse dita solicitude a fin de que logo poda ser cursada pola adminitración

COMUNICADO DA CIG ANTE A FOLGA DE XUSTIZA

Ante a información aparecida na prensa no día de hoxe sobre o anuncio por parte de varias organizacións sindicais dunha convocatoria de folga na Administración de Xustiza queremos precisar:   - Que a CIG apoia as mobilizacións que se produzan reivindicando un aumento retributivo para todos os corpos, así como o recoñecemento das funcións reais de cada un deles.   - Que apoiamos, como fixemos ate o de agora, a solicitude dunha negociación real da LOEO co Ministerio, instando a que se paralice a súa tramitación mestres esta non se produza.   - Que, en virtude diso, apoiamos e participaremos na concentración de delegados e delegadas prevista para o día 12 de abril en Madrid e todas aquelas que neste senso se produzan.   - Que a CIG non convocará folga indefinida na Administración de Xustiza en Galicia; está aínda moi recente o acontecido na folga do 2018, con consecuencias nefastas para tod@s e pensamos, porque así tamén nolo transmiten os compañeiros e compañeiras, que non debemos unirno