miércoles, 30 de julio de 2008

NOVOS LISTADOS PROVISONALES

O Ministerio remiteunos o Listado provisional do Concurso de traslado, segundo nos dí a resolución anunciando a exposición saira no BOE do dia 2.
para ver os listados clicar en:

ULTIMAS SOBRE O CONCURSO DE TRASLADO

O Ministerio de Xustiza nos remite un comunicado en relación co concurso de traslado que literalmente di:
"Se comunica que hoy no se ha publicado la resolución provisional del concurso anunciado con fecha 15-3-2008. Se adjunta una nueva Orden provisional la cual se publicará en el plazo mas breve posible, en la cual ha habido variaciones en el texto, siendo la fecha de la Orden de 30 de julio. En cuanto se sepa la fecha de anuncio en el BOE se comunicará oportunamente.

La nueva adjudicación de destinos provisional se preve que estará dispuesta, el dia 31, si no surgen imprevistos. " .

CONVOCATORIA TITORES CORPOS DE TRAMITACION E XESTION

Como consecuencia da próxima convocatoria de prácticas tuteladas en órganos xudiciais, dentro dos procesos selectivos para ingreso no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa (quenda libre) e Xestión Procesual e Administrativa (promoción interna), o Ministerio comunicanos que en datas próximas será necesario elixir varios titores, en función dos grupos de alumnos que se vaian conformando, que deberán ser funcionarios do mesmo corpo ao que se refire o proceso selectivo (sen prexuízo de que en caso de imposibilidade ou insuficiencia de solicitantes, se seleccionen Secretarios Xudiciais) e que serán os encargados de dirixir as devanditas prácticas seguindo instrucións e plans ditados polo Centro de Estudios Xurídicos de Madrid.

martes, 29 de julio de 2008

LISTADOS DE ADMITIDOS NOS CURSOS DE FORMACIÓN DO SEGUNDO SEMESTRE

Xa se publicaron as listaxe de admitidos nos cursos de formación continua dirixidos ao persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia (funcionarios dos corpos de xestión, tramitación, auxilio e médicos forenses), que terán lugar no segundo semestre deste ano.

Os cursos de formación para o segundo semestre, son os seguintes:

 • DEREITO CIVIL DE GALICIA (Modalidade teleformación)

Datas: do 12-09 ata o 28-11.

 • ASERTIVIDADE (Modalidade presencial)
EDICIÓN SANTIAGO DE COMPOSTELA
Datas: 22 e 23 de setembro. Horarios: das 8.00 ás 11.15.
En próximas datas comunicarase o lugar de realización.
EDICIÓN FERROL
Datas: 29 e 30 de setembro. Horarios: das 8.00 ás 11.15.
En próximas datas comunicarase o lugar de realización.
EDICIÓN A CORUÑA

Datas: 1 e 2 de outubro. Horarios: das 8.00 ás 11.15.

En próximas datas comunicarase o lugar de realización

 • CERTIFICADO DIXITAL

Modalidade teleformación

Datas: do 08-10-08 ao 12-11-08

 • MENORES

(Modalidade teformación)

Datas: do 20 de outubro ao 12 de decembro.

 • PROCESO PENAL NOS XULGADOS DE INSTRUCIÓN (Modalidade teleformación)

Datas: do 01-09 ata o 24-11.

 • PROCESOS PENAIS EN FASES POSTERIORES Á INSTRUCIÓN

(Modalidade teleformación)

Datas:do 01-09 ata o 24-11.

 • PROCESOS CIVÍS ESPECIAIS

(Modalidade teleformación)

Datas: desde o 09-09 ata o 07-11.

 • ORGANIZACIÓN XUDICIAL E ESTATUTO XURÍDICO DOS FUNCIONARIOS AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

(Modalidade teleformación)

Datas: do 23-09 ata o 18-11.

 • CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO, REDE XUSTIZA, PUNTO NEUTRO XUDICIAL E PÁXINAS WEB INSTITUCIONAIS (Modalidade presencial)

EDICIÓN A CORUÑA:

Datas: 23,24,25,26,29 e 30 de setembro.

Hora: das 8.00 h ás 10.00 h.

Lugar: Edif. Adm. de Monelos, p/ Luís Seoane s/n (aula de informática).

 • REXISTRO CIVIL

Modalidade teleformación

Datas: do 01-10 ao 30-11.

 • SERVIZO DE GARDA NOS XULGADOS DE INSTRUCIÓN (Modalidade teleformación)

Datas: do 6 de outubro ao 10 de novembro.

Para ver os admitidos clicar en:

lunes, 28 de julio de 2008

O MINISTERIO NOVAMENTE METE A PATA NA RESOLUCION DO CONCURSO DE TRASLADO

O Ministerio de Xustiza comunica na sua paxina Web, que o seguinte noticia.
"Por motivo de un error en la baremación de los puntos por antigüedad, al contarse un punto por año completo de servicios en lugar de dos, se notifica que el próximo día 31 de julio estará colgado un nuevo Anexo III. "
Ainda que pensamos que non influira moita nos destinos adxudicados, compre estar atentos novamente a resolución do Concurso. Esto significa que unha vez mais o Minsterio non é quen de resolver correctamente o Concurso.

jueves, 24 de julio de 2008

LISTADO RESOLUCION PROVISIONAL CONCURSO

Listados provisionales do concurso de traslados, para consultalos clicar en:
anulados polo MINISTERIO POR ERROS

lunes, 21 de julio de 2008

NOVAS PRESTACIÓNS DA MUTUALIDADE XERAL XUDICIAL

No BOE do día 21 de xullo publícase unha resolución da Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial para complementar a prestación dentaria así como o Catálogo de material ortoprotésico da MUGEJU.

miércoles, 16 de julio de 2008

OPOSICIÓNS CORPO DE AUXLIO XUDICIAL

OPOSICIÓNS AO CORPO DE AUXILIO XUDICIAL
No BOE do 16 de xullo publicanse os listados definitivos de aprobados, así como a adxudicación de destino. Dispoñen dun prazo de 20 días naturais para tomar posesión.

OPOSICIONS SECRETARIOS XUDICIALES

OPOSICIÓNS AO CORPO DE SECRETARIOS
No BOE do día 16 publícase a convocatoria do proceso selectivo para ingreso no corpo de secretarios xudiciais pola quenda libre e pola interna. O prazo de presentación de instancias remata o vindeiro día 5 de agosto. Ofértanse 450 prazas, 225 quenda libre (11 para persoas con discapacidade) e 225 para promoción interna

martes, 1 de julio de 2008

CREACION DE SERVICIOS DE ATENCION O CIDADAN E VICTIMA

O Ministerio de Xustiza ven de aprobar con caracter definitivo, por orde de 9 de xuño de 2008, a nova plantilla orgánica dos Corpos de Xestión Procesal e Administrativa, e de Tramitación Procesal e Adminsitrativa, correspondentes os novos Servicios de Atención ao Cidadan e da Victima de Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense e Vigo, así como o incremento das plantillas dos servicios xa existentes en A Coruña e Pontevedra, fixando as novas plantillas en 1 funcionario/a do Corpo de Xestión e 1 funcionario/a do corpo de Tramitación.

A CIG, a vista de dita resolución ven de solicitar da Xunta a cobertura de forma inmediatade ditos servicios.

CURSO SOBRE REXISTRO CIVIL

No día do 1 de xullo, publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG núm. 126), a resolución da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) pola que se convoca un novo curso de formación continua sobre REXISTRO CIVIL para os funcionarios e funcionarias dos corpos xerais ao servizo da administración de xustiza en Galicia, en colaboración coa Consellería de Presidencia, Adminisrtacións Públicas e Xustiza, a través da Dirección Xeral de Xustiza.


O prazo de presentación de solicitudes rematará o vindeiro 14 de xullo

resolución DOG