viernes, 30 de octubre de 2009

REFORMA DO ARTIGO 521 DA LOPX

 

A REFORMA DO ARTIGO 521 DA LOPX.


 


Na mesa sectorial do pasado día 27 de outubro celebrada en Madrid, o Ministerio presentou aos Sindicatos integrantes da mesma, entre os que estaba a CIG, unha proposta de acordo no que se comprometía a levar ao Consello de Ministros unha modificación do Regulamento de Ingreso, concretamente do Art. 39, e engadirlle un 39 bis, coa fin de rectificar a agresión aos dereitos de tódolos funcionarios e funcionarias ao Servizo da Administración de Xustiza que, como consecuencia da brutal reforma do Art. 521 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, fora aprobada o pasado 15 de outubro cos votos a favor do PSOE e do PP.  Por parte do Ministerio déusenos un prazo de 10 minutos, na propia mesa, para que estudaramos o texto do acordo e decidísemos se o aceptabamos ou non; ante esa situación, e dado que a CIG non coñecía o contido do documento e o calado do mesmo, xa lle manifestamos nese mesmo momento ao Ministerio que non o aceptabamos. A mesma postura mantiveron as centrais sindicais ELA e CSIF, mentres que o resto de centrais, é dicir, CC.OO., UXT e STAJ eran totalmente favorables ao acordo prantexado e estaban dispostos a asinarlo naquel momento (agás UXT que puxo certos reparos e pedía 24 horas para asinalo); así as cousas, o acordo foi asinado por CCOO, UXT e STAJ na mañá do día seguinte (28 de outubro).


 


Se analizamos o Acordo polo miúdo, para a CIG e inasumible, pois, en primeiro termo, dubidamos da súa eficacia e pensamos que o modificado pola reforma da lei Orgánica do Poder Xudicial non poder ser contrarreformado aos 15 días por un regulamento, dado que, de ser así , para que se fixo entón a reforma da Lei Orgánica? Cabe polo tanto preguntarse por que o Ministerio, no momento da sinatura, se compromete a darlle traslado do acordo ás Comunidades Autónomas; non sería máis fácil que o publicara no BOE ou que nin tan sequera tiveran chegado ao acordo co PP para reformar o artigo 521?.


 


            Pese a todo e, de ser ou non posible a contrarreforma da reforma (que xa o tempo dará a razón a cada quen), o que sí e certo é que os nosos dereitos seguen aldraxados, pois no acordo asinado non se reformou o artigo 65 “redistribución de efectivos” polo que agora se poderán adscribir por necesidades do servizo aos funcionarios que ocupen con carácter definitivo postos xenéricos a outros da mesma natureza do mesmo centro de destino (UPADs da mesma localidade – ata o de agora unicamente nos podían adscribir na mesma orde xurisdicional). Polo que no mellor dos casos podemos pedir para onde desexemos que despois xa nos redistribuirán para onde lles pete.


 


            O curioso deste caso é que o Goberno consegue nun prazo de 15 días dous acordos moi curiosos e totalmente contrapostos. O PSOE (Partido do Goberno) pacta co PP a reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial  e o Goberno do PSOE, pacta con algúns Sindicatos a contrarreforma do pactado polo PSOE e o PP no parlamento español.


 

            Polo todo isto, é evidente que CIG non vai asinar o Acordo, nin o fará no futuro, pois supón, no noso parecer, un retroceso nos nosos dereitos e, dende agora, manifestamos que continuaremos loitando para que os mesmos avancen e nunca retrocedan como así pretenden outros.

jueves, 29 de octubre de 2009

CURSOS DA EGAP PARA XUSTIZA

 
A EGP publica os listados provisionales de alumnos admitidos para os Cursos de formación para funcionarios e funcionarias ao Servizo da Administración de Xustiza.

 

Curso de "IMPLANTACION DA NOVA OFICINA XUDICIAL (A CORUÑA) curso presencial  que se impartirá os días 9-10-11-12-16-17-18 e 19 de novembro


 

Curso de "PROCESO ABREVIADO E PROCESOS ESPECIAIS NA XURISDICIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. REXIMEN DE RECURSOS" curso de teleformación, a celebrar entre o  11 e o 30 de novembro.


 

Curso de "REXISTRO CIVIL" modalidade de Teleformación, a celebrar entre 9 e 30 de novembro.


 

Curso de "DEREITO CIVIL DE GALICIA" modalidade de Teleformación a celebrar entre o 9 e 30 de novembro


 

Curso de "PRESENTACIONS EFICACES" modalidade de Teleformación a celebrar entre o 9 e 30 de novembro.


 

Curso de "PROCESADOR DE TEXTOS BÁSICO" modalidade de Teleformación a celebrar entre o 9 e 30 denovembro


 

Curso de "PROCESADOR DE TEXTOS AVANZADO" modalidade de Teleformación a celebar entre o 9 e 30 de novembro.


jueves, 22 de octubre de 2009

MINERVA NON FUNCIONA

A CIG-Sector de Xustiza denuncia o mal funcionamento do programa informático MINERVA no Xulgado de Violencia sobre a muller de Pontevedra.


            O novo programa que ven a sustituir o antigo libra esta funcionando dende o mes de xuño de 2009, este programa e moito peor que o anterior, xa dende que se implantou os traballadores e traballadores do xulgado estanlle comunicando a medio de escrito a Administración as deficiencias encontradas no mesmo, sen que polo Administración lle poña remedio as mesmas.


 


            A situación esta levando ao Xulgado de Violencia sobre a muller de Pontevedra a unha sobrecarga de traballo tal que se non se lle pon remedio de forma urxente este sumirase nun atasco moi difícil de pórlle remedio, e isto polo desidia da Xunta de Galicia, pois tanto os traballadores como o propio Sindicato, en forma reiterada tanto por escrito como en conversacións e incluso en mesas sectoriais, lle dixemos a Dirección Xeral de Xustiza, as deficiencias que se atopan no programa e a situación a que está a levar o Xulgado.


 


            A modo de exemplo e para ver o caótico do funcionamento do programa soamente dicir que os funcionarios e funcionarias ten que ler todos e cada un dos impresos xerados polo ordenador, pois este corta e pega de forma aleatoria varios documentos nun, e así non e raro ver que o Secretario do Xulgado aparece en procedimemtos como recorrente, noutros casos no encabezamento das resolucións non aparece o nome do Xulgado. Os procedementos Civil non se tramitan por carecen de documentos. Unha vez rexistrados os procedementos desaparece o DNI, polo que pode dar erros posteriores cando aparecen persoas co mesmo nome a apelidos. (isto e soamente un pequeno exemplo do que ocorre) Esta circunstancia fai que o tramite do procedemento se retrase considerablemente xa que os traballadores xa non confían no mesmo e ten que revisar todos os documentos, o que en definitiva fai que os ordenadores se convertan en simples máquinas de escribir.


 


            Este problema non ocorría co antigo programa Libra circunstancia que nos leva a pensar que o novo MINERVA ou foi mal instalado ou non foi pensado para os Xulgados de Violencia, o que demostra o pouco intres que se mostra dende a Xunta de GALICIA para a Administración de Xustiza e que pouco ou nada aposta pola modernización da mesma, pese aos anuncios e manifestacións feitos, cuestión esta que nos parece simple propaganda, pois a situación a coñecen dende fai moito tempo e nada pon da súa parte para reparar esta situación.


 


Para ver o publicado pola prensa clicar en:


 Voz de Galicia  

martes, 13 de octubre de 2009

CURSOS DE FORMACION A DISTANCIA

 

A vista do inicio dos cursos de formación a distancia programados pola EGAP (cursos ON LINE), nos que ao parecer se solicita a celebración dun examen presencial, A Confederacion Intersindical Galega CIG-Sector de Xustiza ven de remitirlle escrito a Dirección Xeral de Xustiza no que solicita a SUPRESION deste requisito con base nas seguintes argumentacións:


 


1)      A Xunta en ningún momento da convocatoria informa de que nos cursos se vai establecer un exame presencial. Polo tanto, os funcionarios que  realizan a correspondente inscripción ignoran dita circunstancia. Ainda por riba a realización do exame e centralizada cando debería ser, cando menos, descentralizada nas sete grandes cidades.


 


2)      Se a formación que se está a impartir é ON LINE non resulta moi lóxico fixar un exame presencial. Unha cousa e esixir unha proba para valorar o aproveitamento e outra moi distinta realizar unha proba presencial.


 


3)      En todo caso a administración deberá facerse cargo dos custes por desprazamento dos funcionarios a dito exame presencial por non ter informado esta circunstancia no momento da convocatoria. Así mesmo, non se pode penalizar ás compañeiras/os que renuncien a realización do curso por esta circunstancia e, as/aos que non renuncien pero non fagan o exame deberá expedírselle igualmente o certificado de asistencia.


 


 


            Por todo iso pidese a Dirección Xeral de Xustiza que as probas de aproveitamento se fagan on line e, en caso de que a adminitracion teime en manter as probas presenciais, as mesmas sexan descentralizas correndo cos custes do desprazamento dos funcionarios.


lunes, 5 de octubre de 2009

RESOLUCION DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS LISTADOS DE GALICIA

 Dende a Dirección Xeral de Xustiza ven de remitirnos a Resolución de adxudicación definitiva do concurso de traslados asi como os -Anexos de adxudicación de Galicia. xestión p.a., tramitación p.a. e auxilio xudicial e informanos que estes  soamente sairán publicados no BOE,e os - Excluídos Galicia (soamente publicados na páx. web do Ministerio de Justicia: esede.mjusticia.es)

A data prevista de publicación da resolución no DOG/BOE é o 15 de outubro.

resolucion definitiva de Galicia

 

QUEREMOS GALEGO


A plataforma cidadá QUEREMOS GALEGO convoca unha gran manifestación en favor da lingua para o vindeiro domingo 18 de outubro en Santiago de Compostela.


A plataforma QUEREMOS GALEGO anunciou a data da gran manifestación en favor da lingua cuxa convocatoria xa adiantara no mes de xullo: será o vindeiro 18 de outubro en Santiago de Compostela e partirá ás 12 da mañá da Alameda. Fran Rei sinalou que é unha convocatoria na que se chama a participar ao conxunto da sociedade galega, “a esa inmensa maioría de galegas e galegos que queren o seu idioma, que o consideran un dos nosos máis valiosos patrimonios e sinais colectivos, por riba de afiliacións ou mesmo da lingua que empreguen para comunicarse no día a día”. Esa mesma chamada ao conxunto da sociedade “é válida tamén para que se sumen a esta plataforma e ás súas iniciativas as persoas e entidades que entenden o galego como un elemento a querer e a defender fronte a quen pretende agredir os nosos dereitos”, dixo.domingo, 4 de octubre de 2009

CURSOS DE FORMACION DA EGAP.

CURSOS DE FORMACION DA EGAP.

 

Na paxina web da EGP publícanse os listados provisionais de admitidos para o curso de "IMPLANTACION DA NOVA OFINA XUDICIAL" a celebrar en Pontevedra, na sede da Consellería de Presidencia, na rúa Fernandez Ladrena -Edificio Administrativo da Xunta- curso que se celebrará durante os días 13-14-15-19-20-21 e 22 de outubro en horario de 16:00 a 20:00 horas.


 

Tamén se publican os listados provisionais de admitidos para o curso de TELEFORMACION de " ITINERARIOS DE HABILIDADES SOCIAIS E DE XESTION DE PERSOAS", a celebrar entre o 15 de outubro e o 15 de novembro.


CURSOS DE FORMACION DA EGAP.

 
CURSOS DE FORMACION DA EGAP.

 


A CIG. a vista do inicio dos cursos de formación a distancia programados pola EGAP, relativos aos programas informáticos EXCEL e ACCESS, solicitou a SUSPENSIÓN dos mesmos e dos prazos para o seu desenrolo, substituidoos por cursos de OpenOffice de CALC  e  BASE,  respectivamente, con base nas seguintes argumentacións:


 


1)      A Xunta non ten instalados nos ordenadores dos xulgados e tribunais ningunha versión nin de EXCEL nin de ACCESS, porque iso suporía o pagamento das correspondentes licenzas a Microsoft, e tal e como está a economía actual dubidamos que no futuro se vaian a instalar os mesmos.


 


2)      Pola contra, a Xunta si ten instalados nos ordenadores dos xulgados CALC e BASE (programas de software libre sen licenza) que substituen a EXCEL e ACCESS en todos os seus aspectos.


 


3)      A maioría dos traballadores  non vai a pagar a licenza correspondente de Microsoft para instalar nos ordenadores da súa casa as versións orixinais de EXCEL e ACCESS, ou acaso a administración autonómica vai promover o uso de versións piratas de ditos programas.


 


4)      Na convocatoria de cursos da EGAP nada se indica dos programas EXCEL e ACCESS, se non que a formación se circunscribe aos coñecementos sobre “Folla de Cálculo” e “Bases de Datos”, polo tanto, existindo unha alternativa gratuita (OpenOffice) entendemos que non se pode empregar o costoso software de Microsoft.


 

            Así mesmo solicitamos apertura da páxinas web externas para os cursos que non se realizan a través da EGAP nin da rede corporativa da Xunta.