viernes, 28 de junio de 2013

URXENTE MESA SECTORIAL IT E DESCONTOS NÓMINAS
Tal e como solicitamos os Sindicatos con representación na Mesa de Negociación (CC.OO-USO-UGT-CSIF e CIG) o Director Xeral de Xustiza de Galicia acaba de convocar para o próximo día 4 de xullo unha Mesa Sectorial URXENTE para tratar os seguintes temas.

- Normativa sobre descontos por baixa laboral (Descontos I.T)

- Erros nas nóminas do mes de Xuño (Mugeju, Dereitos Pásivos, Desconto, I.R.P.F, etc)

Con respecto a normativa sobre descontos por baixa laboral solictaremos que non se desconte ningunha cantidade mentres non se negocie unha normativa especifica para os funcionarios da Administración de Xustiza de Galicia.

As centrais Sindicais con representación na Mesa (CC.OO-USO-UGT-CISF-CIG) consideramos imprescindible que na normativa que saia da negociación se debe recoller como mínimo os supostos que non conlevan desconto que se recollen na normativa dos Xuices, xa que non se podería entender que un Maxistrado ou Xuiz nos contaxiara unha enfermidade pola que el non ten descontos e sen embargo nos si.

jueves, 27 de junio de 2013

CONCURSO DE TRASLADOS SECRETARIOS XUDICIAIS

   No BOE do 25 de xuño saíu publicado o concurso de traslados para o corpo de secretarios xudiciais, que terán 10 días naturais para presentar a súa instancia, é dicir, ata o 5 de xullo, a través do sistema AINO@ (acceso Área Privada - Escritorio de trabajo - Aplicación AINO@)

Resolución convocatoria

miércoles, 26 de junio de 2013

CONVOCATORIA OPOSICIÓNS XUSTIZA - XESTION 2013

   Segundo informou o Ministerio, toda vez que a Comisión de Selección xa se constituíu, probablemente para setembro estean xa preparadas as bases da convocatoria para a súa negociación e posterior inicio de todo o proceso selectivo.

viernes, 21 de junio de 2013

MESA SECTORIAL MADRID SOBRE INCAPACIDADES TEMPORAIS - 19-06-2013

   O pasado mércores 19 de xuño tivo lugar en Madrid a mesa sectorial de xustiza na que se intentou negociar o catálogo de supostos nos que as incapacidades temporais por enfermidade común non suporían desconto ningún en nómina. Pois ben, a negociación en nada ou en pouco mellorou a proposta que tiñamos sobre a mesa en Galiza por parte da Dirección Xeral de Xustiza xa que, o que ía ser un catálogo, quedou reducido a seis supostos xerais (hospitalización, intervención cirúrxica, radio e quimioterapia, xestación ou lactación, violencia de xénero e persoal con discapacidade recoñecida superior ao 33%). Se ben é certo que o Ministerio viu con bos ollos algunha das propostas de engádega de máis supostos, a súa marxe de manobra é pequeno fronte ao MAP, polo que a alternativa que prantexaron pasaría por detallar máis polo miúdo, en instrucións posteriores, os casos que se poderían encadrar dentro dos supostos xerais abrindo máis o abano de posibilidades.
   O único positivo é que no territorio Ministerio tanto os funcionarios dos corpos xerais como os Secretarios Xudiciais van ter o mesmo réxime.
   No noso caso, en Galiza, visto que a proposta ministerial non mellora a proposta da Consellería, por parte da CIG propuxémoslle a administración ter nesta vindeira semana unha xuntanza para mellorar, dentro do posible, a proposta galega (que tamén ten o seu pequeno marxe de manobra ao depender a resolución da mesma consellería para o persoal de Autonómica como para o de Xustiza), intentando meter algún suposto máis, así como que exista o compromiso por parte da administración de facer posteriormente unha instrución sobre os supostos que poderían ser encadrados dentro dun abano maior nos supostos xerais.
   En canto a Pre-IT, e dicir, os días anteriores que se poden gozar antes de ter que coller obrigatoriamente a baixa, o Ministerio dixo que ía agardar ata que o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dite a resolución oportuna nese senso aínda que é consciente que xa houbo Comunidades Autónomas que regulamentaron dita cuestión así como as das baixas, de diferente xeito ao fixado polo Ministerio.

jueves, 20 de junio de 2013

NOVAS SOBRE O CONCURSO DE TRASLADOS

Segundo nos confirman dende o Ministerio están a ter problemas coa gravación das instancias remitidas manualmente, polo que con toda seguridade a publicación das listaxes provisionais do concurso verase retrasada ata setembro.

jueves, 13 de junio de 2013

NOVA ADXUDICACIÓN DE SUBSTITUCIÓNS

Publicáronse na intranet no día de onte as  adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre titulares. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nos vínculos que se acompañan abaixo.

ADXUDICACIÓNS:
https://docs.google.com/file/d/0B1Ch8kTx8o5oNU5RWkZ5NjZsNHc/edit?usp=sharing

jueves, 6 de junio de 2013

NOTA INFORMATIVA MESA TÉCNICA - 5-6-2013 - BOLSA DE HORAS DE LIBRANZA3 DÍAS DE LIBRANZA
Como continuación da Mesa Sectorial do pasado día 28 de maio, onde se lograron os 3 días de libranza por acumulación de horas traballadas, hoxe tivo lugar unha Mesa Técnica para ver o seu encuadre na aplicación informática.
Nesta Mesa desenvolvemos o acordo asinado por CC.OO, USO, UGT, CSI-F, CIG  e a Administración, sendo os aspectos máis salientables os seguintes:

           Para alcanzar os 3 días de libranza os funcionarios, de xeito voluntario, poderán acumular o tempo traballado que exceda das sete horas diarias, en computo mensual, nunha bolsa, que se poderá empregar a partir do mes de xullo, ben para reducir o horario flexible, ou ben cando se xunten 7 horas e media, pedir un día de libranza, ata un maximo de 3 ao ano.

           Os días de libranza equipararanse aos días de asuntos particulares, é dicir:
     Poderánse acumular aos días soltos de vacacións e asuntos particulares.
     Poderánse desfrutar ata o 31 de Xaneiro do ano seguinte.

             No verán non se poderá acumular horario flexible, pois xa temos horario reducido. De xeito excepcional este ano logramos que a Administración permita acumular horario flexible dende o 1 de xuño ata o 30 de xuño  e do 1 de setembro ata o 30 de setembro.