jueves, 18 de marzo de 2010

CONCURSO DE TRASLADOS 2010

A Dirección Xeral de Xustiza comunicou as prazas vacantes que definitivamente van sair no concurso de traslados do 21 de abril de 2010.

Prazas vacantes en Galiza 2010

jueves, 11 de marzo de 2010

TRASLADO DE XULGADOS EN PONTEVEDRA

CIG-Xustiza rexeita a instalación dos novos xulgados de Pontevedra nos locais da rúa González Adrio

A central reclama á administración información sobre o traslado do persoal
Diante das previsións da nova creación de Xulgados en Pontevedra, o sector de Xustiza da CIG-Administración vén de preguntar á administración pola nova situación dos mesmos, xa que a día de hoxe, a Dirección Xeral de Xustiza non informou á representación legal dos traballadores e traballadoras do traslado. Así mesmo, a CIG rexeita a posíbel nova instalación na rúa González Adrio, xa que estes locais foran abandonados hai 12 anos por non reunir as condicións adecuadas para acoller os xulgados.

A continuación reproducimos o comunicado feito público pola sección de Xustiza da CIG:

Coas previsións da nova creación de Xulgados en Pontevedra, a Confederación Intersindical Galega-Sector de Xustiza, vén de interesar da Dirección Xeral de Xustiza que se nos aclare onde se ten pensado situar os mesmos, xa que como representantes legais dos Traballadores e Traballadoras da Administración de Xustiza, debemos de estar informados destas cuestións, e ata o día de hoxe nada se nos dixo, cousa que si xa ten feito con outros estamentos como xuíces e secretarios.

Do que se di na prensa de trasladar os Xulgados do Contencioso Administrativo para os locais que a Xunta ten na rúa Gonzalo Adrio, temos que dicir, que non nos parece unha medida axeitada, toda vez que os mesmos foron deixados fai 12 anos por non reunir as condicións adecuadas para os xulgados. Compre aclarar que é un edificio de vivendas onde os locais da Xunta ocupan o baixo e a primeira planta, os mesmos non están comunicados por ascensor, unicamente por unha escaleira interna, polo que a xente con cadeiras de rodas ou calquera outra incapacidade non poden acceder a o piso primeiro.

O lugar tampouco e o axeitado para situar este servizo público (nova oficina xudicial) dado que as divisións están pensadas para outro tipo de oficinas ou incluso vivendas, non ten os ser vicios indispensables, carece de luz natural en todas as dependencias, ten humidades, non ten calefacción, e se todo isto fose pouco co traslado novamente volveremos a situación de fai 12 anos, de dispersión das oficinas xudiciais co prexuízo que iso conleva; tamén hai que pensar que o rexistro xeral esta ubicado na Parda, así como os demais servizos comúns, polo que o servizo publico quedará minguado en grande medida.

Por todo elo dende a CIG interesamos da Xunta que se nos aclare cal será a situación nos Xulgados de nova creación así como as obras que se pretenden facer para a reubicación se é o caso, que se nos facilite copia dos planos e dos proxectos de obras, e de os prazos que se barallan para os traslados.

Tamén esiximos que estes temas sexan negociados cos representantes legais dos traballadores da mesma forma que se fai con outras partes (xuntas de xuíces, secretarios etc..) pois de non facelo e acordar de forma unilateral traslados a lugares que non cumpran coas condiciones que establecen a lexislación vixente en materia de seguridade e saúde laboral, estaremos fronte a Administración na defensa dos traballadores coas medidas que no seu momento estimemos mais oportunas, pero non permitiremos que os nosos dereitos sexan esmagados.

   

Noticia Faro

Noticia Voz


lunes, 8 de marzo de 2010

VACANTES DE GALIZA PARA O CONCURSO DE TRASLADOS

A Xunta de Galiza, ven de remitinos as prazas vacantes que lle remiteu ao Ministerio para o concurso de traslado.
Estas son: Vacantes de Galiza para o concurso

viernes, 5 de marzo de 2010

MOVILIZACIONS EN DEMANDA DO XULGADO 4 DE VILAGARCIA DE AROUSA

A Xunta de Persoal da provincia de Pontevedra concentrase diante dos Xulgados de Vilagarcia de Arousa en demanda da creación do Xulgado nº4, as concentracións continuarán todos os mercores, e as mesmas estan convidados os profesionais do sector asi como o Concello e os Partidos Políticos.
Reportaxe sobre a concentración do día 3
A voz de Galiza
Faro de VigoCONSOLIDACION DE PRAZAS EN GALIZA PARA O VINDEIRO CONCURSO

a Xunta de Galiza ven de comunicarnos as prazas que finalmente vai consolidar para o vindeiro concurso en total son 17, compre decir que estas non foro negociadas cos Sindicatos e que a CIG xa fixo a protesta formal na mesa de traballo do día 4 e continuará reclamando que ten que ser consolidadas todas as que teñan unha antigüidade con reforzo de mais de 2 anos, ())estamos a falar de unhas 125 prazas), polo que nos parece vergoñento que unicamente se consoliden 17 e ainda mais que se faga de forma unilateral e sen ningún criterio.

As prazas que a Xunta consolida son:
  • Tribunal Superior (Sala do Contencioso-Administratito): 1 Xestor  e  4 Tramitadores
  • Instancia 3 (R.C) de Compostela: 1 Auxilio
  • 1ª Instancia e Instrucción 1 de Muros: 1 Tramitador
  • 1ª Instancia e Instrucción 1 de Negreira: 1 Tramitador
  • 1ª Instancia e Instrucción 1 de Sarria: 1 Tramitador
  • Xulgado de Menores de A Coruña: 3 Tramitadores
  • Xulgado de Menores de Pontevedra: 3 Tramitadores
  • Xulgado de Paz de Barbadas: 1 Auxilio
  • Xulgado de Paz de Salceda de Caselas: 1 Auxilio