Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: November, 2015

PREACORDO MINISTERIO DE XUSTIZA

Pouco o case nada avanzan as negociacións que se están a levar a cabo estes días en Madrid, no seo da Mesa Sectorial. Pola CIG, como xa vos informaramos onte, hai certas cuestións irrenunciables que deben figurar no preacordo, tales como o compromiso de que o acordado pase a ser normativa básica. Tamén e importantísimo correxir os descontos de IT e a falta de pagamento do 100% das substitucións así como unha regulación única e clara a este respecto. Moito nos tememos que as nosas reclamacións van caer en saco roto, polo que, aínda que tentaremos manternos dentro da unidade sindical o certo e que vai resultar difícil dada a actitude inmobilista do Ministerio de Xustiza que só propón boas palabras sen compromisos serios e firmes.

ALEGACIÓNS AO BORRADOR DE PREACORDO DO MINISTERIO

Desde a Confederación Intersindical Galega entendemos que, para seguir coa negociación, o Ministerio de Xustiza debe comprometerse á publicación no BOE do resultado da mesma e garantir o rango normativo suficiente para a súa aplicación como normativa básica do Estado. Sen este requisito, todo o negociado queda en simples manifestacións e boas intencións. Hai que darlle solución ao tema das substitucións, deben retirarse os descontos por IT, a consolidación nos cadros de persoal e a oferta pública daquelas prazas de reforzo que leven máis de tres anos de funcionamento debe ser automática, etc.  Ligazón escrito alegacións CIG: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMGl6LTZiSnl5V2s/view?usp=sharing

ESTE É O CAMIÑO CARA AO EXPEDIENTE DIXITAL

Este, por desgraza, é o aspecto que reflicten os nosos xulgados a un mes da implantación do expediente dixital. Como se se tratase dun aviso por tsunami, a administración de xustiza galega fai acopio día si, e día tamén, de cantidades inxentes de "alimento" para as súas impresoras e fotocopiadoras. Si, señores, tátase dese "alimento" sen o cal unha impresora e una fotocopiadora non poderían realizar a súa función: "O Papel". Agora, no canto de recibir as copias das demandas, escritos e demais en formato papel, ao parecer as recibimos polo ciberespacio (un pouco limitado de capacidade para tal apelativo, pois os grandes documentos hai que mandalos en cachiños pequenos, non vaia ser que a máquina que os distribúe se atragantase e, precisamente se perdan no ciberespacio, sen saber cara onde terán ido). Neste intres, o máis dixital que temos e o dedo que empregamos para pulsar no botón de imprimir. A inercia desta administración de xustiza, que leva anos trab…

MESA SECTORIAL DE MADRID - 23/11/2015

Trala esixencia dos sindicatos presentes na mesa sectorial do Ministerio de Xustiza CIG, ELA, CCOO, UGT e os corporativos STAJ e CSIF, a Administración entregounos este pasado luns, 23 de novembro, un “borrador de preacuerdo” onde fixa os únicos puntos nos que está disposta a negociar. Aínda que o “borrador”, si se pode chamar así, non é máis que unha declaración de intencións, non recolle como se van a artellar a restitución deses dereitos confiscados e dista moito das reivindicacións expostas pola CIG polo que dubidamos moito que finalmente se poidan consolidar dalgún xeito. Agora parece que lles entraron as presas e o que non se fixo en catro anos se quere facer nun mes.
Ligazón nota informativa: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNU2lUSmE0QWpmNXM/view?usp=sharing Ligazón borrador preacordo: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNbW1NeC1SLTJPcEE/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN DEFINITIVA CONCURSO ESPECÍFICO FISCALÍAS

O vindeiro 25/11/2015, publicarase a Resolución do 19 de novembro de 2015, da Dirección  Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia, convocado por Resolución do 13 de xullo de 2015.
A toma de posesión non terá lugar ata a  posta en funcionamento da Nova Oficina Fiscal.

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN E ADXUDICACIÓNS

Publicáronse na intranet xudicial o día 18/11//2015 os avisos de novas prazas ofertadas en substitución así como a adxudicación das anteriormente publicadas. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nas ligazóns que se achegan abaixo. PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 18, 19 e 20 DE NOVEMBRO. 
Ligazón novas substitucións:  https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNNlJ6NVFMRkNzQlU/view?usp=sharing Ligazón substitucións adxudicadas: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNN2hSejFab18zR1U/view?usp=sharing

PUBLICACIÓN NO DOG DA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DAS AXUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 2015

No Diario Oficial de Galicia número 219, do 17 de novembro de 2015, publícase a Resolución do 23 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do Fondo de Acción Social do ano 2015 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

COMISIÓN DE SERVIZOS PARA A SECRETARÍA DA DIRECCIÓN DO IMELGA

No día de onte, 12-11-2015,  convocouse por Resolución do 12 de novembro 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, a provisión de forma temporal en comisión de servizo do posto de secretaria/o do director do Imelga para funcionarias/os do corpo de tramitación procesual e administrativa.
O prazo para presentar as solicitudes é de cinco días hábiles.
Ligazón  e solicitude: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNV0FEREcwakt3eHc/view?usp=sharing

O GOCE DOS DÍAS DE PERMISO, DE XEITO EXCEPCIONAL, SERÁ ATA O 31 DE MARZO DE 2016

Parece que a nosa insistencia tivo froito e, tal e como xa vos adiantaramos fai uns días, xa que o Ministerio de Xustiza indicou no seu territorio que o prazo para o goce dos permisos por días de asuntos e vacacións se estendía ata o 31 de marzo de 2016, a Dirección Xeral de Xustiza vai facer o propio e publicará na intranet a instrución correspondente.

Ligazón nota informativa:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNRXQ1ZktfZ0M2UFk/view?usp=sharing

O IMELGA AMEAZA AOS MÉDICOS FORENSES POR EXERCER O DEREITO AO DESCANSO PRECEPTIVO

A dirección do Instituto de Medicina Legal de Galicia (IMELGA), dependente da Dirección Xeral de Xustiza da Xunta, ameaza con abrirlles expedientes disciplinarios as/os forenses que reclamen o cumprimento do tempo preceptivo de descanso entre xornadas. 
Ligazón nota de prensa: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNcjZZNlpOUjFfMkk/view?usp=sharing 

MENOS FLORITURAS NA INTRANET E SI MELLORAR OUTRAS APLICACIÓNS INFORMÁTICAS

Dende fai anos a CIG ven reclamando a mellora da aplicación informática de selección de persoal interino a fin de que a mesma conteña mellor información así como que a preselección, selección final e incidencias sexan comunicadas por outros medios (correo electrónico, sms, etc.). Estes días pasados a administración comunicou que lle fixo un "restyling" á intranet xudicial para facela "máis sinxela, ordenada e intuitiva" e non imos ser nós os que nos opoñamos a unha mellora (si e que ao final o é), pero o que non se pode estar a dicir constantemente e que hai que priorizar e entender que un "lavado de cara" da intranet é necesario e sen embargo desbotar a petición de adaptación e mellora do aplicativo de selección do persoal interino, máxime cando se leva tanto tempo solicitando. Tamén aproveitamos para lembrarlle a administración aquel compromiso de tradución ao galego de todos os modelos de Minerva e a súa implementación en dito programa informático para …

MESA SECTORIAL MADRID - 11-11-2015

Pouco ou máis ben nada se avanzou na xuntanza da Mesa Sectorial de Madrid do pasado 11-11-2015. Parece ser que o Ministerio de Xustiza neste momento está só para atender a Catalunya. En definitiva, entre as cuestións que se puideron  tratar, o Director Xeral dixo que descartan recuperar os tres días de asuntos propios a través das libranzas e que están dispostos a asinar un compromiso para que na primeira modificación lexislativa con rango de lei orgánica se recuperen do mesmo xeito que se fixo cos outros tres. Co tema das IT seguen a falar con función pública para que lles autoricen equiparala á dos xuíces. Seguen coa consolidación de prazas en territorio Ministerio e coa promoción interna. Seguen a mirar con bos ollos unha nova regulamentación sobre substitucións (pero non mencionan as de xestión a letrados da admón. de xustiza e moito menos o pagamento do 100 % das mesmas). E queren sacar unha nova orde de interinos para o territorio ministerio. En fin fomos a Madrid para escoitar …

PUBLICACIÓN DEFINITIVA ACCIÓN SOCIAL 2015

O vindeiro martes, 17/11/2015, publicarase a RESOLUCIÓN do 21 de outubro de 2015, da Dirección  xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas do programa correspondentes ás axudas do Fondo de Acción Social do ano 2015 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza destinado na Comunidade Autónoma de Galicia.

PRAZO EXCEPCIONAL DE GOCE DOS DÍAS ADICIONAIS

A CIG acaba de presentar hoxe por rexistro un escrito instando á Dirección Xeral de Xustiza a que se pronuncie xa sobre o límite do período de goce dos días pendentes de 2015, toda vez que ou ben Función Pública de Galiza ou ben o Ministerio de Xustiza xa se pronunciaron sobre ese parecer e, en ambos os dous casos, o prazo foi prorrogado máis aló do 31 de xaneiro. 
Ligazón escrito presentado: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNNXh0Vnp0X3Fnb00/view?usp=sharing

NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN E ADXUDICACIÓN

Publicáronse na intranet xudicial o día 04/11//2015 os avisos de novas prazas ofertadas en substitución así como a adxudicación das anteriormente publicadas. Podedes tamén consultar directamente a información premendo nas ligazóns que se achegan abaixo. 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 4, 5 e 6 DE NOVEMBRO.
Ligazón novas substitucións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNbHdSczBaa2JSUEU/view?usp=sharing Ligazón substitucións adxudicadas:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNRVFtZm9seDRxb1U/view?usp=sharing

CONVOCATORIA OPOSICIÓNS XESTIÓN 2015 - QUENDA LIBRE

No boe de hoxe, 3 de novembro, sae publicada a convocatoria de oposicións para acceso ao corpo de Xestión Procesual e administrativa pola quenda libre.  O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais a contar dende o  seguinte ao da publicación, e dicir, o prazo remata o 23 DE NOVEMBRO. A solicitude deberá presentarse ou ben a través da sede electrónica do Ministerio de Xustiza, onde se liquidará xa o importe da taxa, ou ben co modelo 790 – Código 007 en formato papel, a través de calquera rexistro xeral,  previo pagamento da taxa correspondente nas entidades bancarias establecidas ao efecto. O importe da taxa por dereitos de exame será de 22,42 € (11,21 € en caso de dereito a redución do 50%). Estarán exentos do pagamento da taxa as/os aspirantes que reúnan os requisitos que se detallan na base novena, punto 6 das bases comúns. Ligazón convocatoria: http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/03/pdfs/BOE-A-2015-11842.pdf