jueves, 26 de enero de 2017

NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 25/01/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 26, 27 e 30 de xaneiro.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

miércoles, 25 de enero de 2017

CREACIÓN, TRANSFORMACIÓN, COMARCALIZACIÓN E SUPRESIÓN DE ÓRGANOS XUDICIAIS - CAL DESTAS CATRO COUSAS FARA MELLOR O CXPX?

Según publica hoxe CONFILEGAL, o Consello Xeral do Poder Xudical esta a ultimar un plan de creación, transformación, comarcalización e supresión de órganos xudiciais en todo o territorio do estado. Coma sempre, os últimos en saber do seu contido seremos os traballadores da administracion de xustiza.

Ligazón nova:

viernes, 20 de enero de 2017

CORRECCIÓN DE ERROS ADXUDICACIÓN SUBSTITUCIÓNS

No día de hoxe publicouse na INTRANET a corrección de erros das últimas adxudicacións das prazas ofertadas en substitución, concretándose a dita modificación na adxudicación realizada para o Xulgado do Social nº 2 de Pontevedra.

Ligazón corrección de erros:

PRÓRROGA DA BOLSA DO PERSOAL INTERINO

No DOG de onte, 19 de xaneiro, saiu publicada a ORDE do 17 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a orde sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia, basicamente para poder prorrogar as vixentes bolsas durante o periodo necesario para a negociación e publicación dunha nova regulamentación e convocatoria e, así mesmo, se adaptan os nomeamentos á realidade actual dos distintos centros de destino, dependendo de si existen ou non RPT's.

Ligazón Orde de modificación:

MESA TECNICA INTERINOS - PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS

O pasado día 17 tivo lugar unha mesa para analizar o proxecto de nova orde de persoal interino que foi facilitada pola DX, sendo a CIG a única central sindical que achegou alegacións por escrito á maioría do articulado. En liñas xerais, optamos por un proxecto de bolsa totalmente distinto,que faga que esta sexa moito máis dinámica, cunha utilización máis axeitada da OPAX, con actualizacións periódicas de méritos e que facilite aos candidatos a elección de prazas en distintos corpos e localidades. Tamén solicitamos que o coñecemento do idioma galego fora un requisito, sobre todo tendo en conta que co proxecto presentado as persoas de toda España que teñan aprobados todos os exercicios das oposicións entrarán de xeito directo nas bolsas.

Ligazón nota informativa:

ADXUDICACIÓN DAS ÚLTIMAS PRAZAS OFERTADAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de hoxe, 20 de xaneiro, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNWXRpTEhGYjFYdmc/view?usp=sharing

viernes, 13 de enero de 2017

MESA TÉCNICA COA DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA

Nesta mesa técnica, celebrada o pasado xoves 12 de xaneiro, pouco ou case nada se chegou a concretar na mesma, xa que o tema principal de dita convocatoria, a nova bolsa de persoal interino, quedou simplemente na exposición xeral do proxecto presentado.
Como pronunciamento inicial solicitouse da Dirección Xeral que indicara cal era a súa postura en relación coas prolongacións de xornada retiradas (sobre todo en relación cos decanatos onde existen só dous órganos) e tamén en  canto á bolsa de horas establecidas no calendario laboral.

1) Bolsa de horas.- Seguirá tal e como esta no calendario de 2014 en tanto en canto non recuperemos os 9 días de asuntos particulares. A CIG foi a única central sindical que solicitou que se aprobara para este ano 2017 un calendario laboral, pois con este imos levar tres anos sen que se publique o mesmo.

2)  Prolongacións de xornada.- A Dirección Xeral indicou que a decisión de retirar as prolongacións de xornada obedecía ao feito de poñer ao dia as mesmas para poder controlalas (actualmente había moitas prolongacións de xornada das que non atopaban xustificación). Non obstante, indicaron que non habería problemas en voltar a solicitalas polo conducto correspondente (supoñemos que a través dos secretarios coordinadores) e, se estiveran debidamente xustificadas, non habería problema ningún en concedelas. En todo caso, pola CIG se lle fixo ver que para os decanatos onde había dous xulgados, a única xusficación era esa mesma e que, polo tanto, poucos máis argumentos habería que plasmar na petición de prolongación de xornadas. A Dirección Xeral non se mostrou contrario a estas peticións polo que deducimos que este órganos deben de simplemente solicitar a prolongación de xornada baseándoo na existencia de dous xulgados e na falta de persoal propio de decanato.

3) En canto á creación dos órganos estase totalmente a expensas do que decida o Ministerio, que é quen ten a compentencia de creación dos mesmos. A Dirección Xeral só intervirá no momento de fixar a data de consitución e entrada en funcionamento de ditos órganos. A Dirección Xeral, ante o escrito presentado pola CIG o pasado 04/01/2016, mostrou a súa inquedanza sobre como se ia artellar a creación dos novos órganos en relación cos asuntos e os sinalamentos pendentes así como co retorno de ditos expedientes aos órganos de orixe para a súa execución.

En  canto ao proxecto de Bolsa de Persoal Interino, a administración fixo unha exposición xeral daquelas modificacións contempladas no proxecto presentado e remitido o día anterior, indicando claramente que non era a súa intención mudar moito o sistema actual, por falta de recursos, pola dilación que podería supoñer e pola incertidume que podería suscitar a falta de experiencia nun novo modelo de bolsa. Conminounos seguidamente a presentar as alegacións correspondentes cara ao vindeiro día 17 para tratar artigo por artigo as modificacións que cada central sindical prantexe nas mesmas. A CIG foi a única central sindical que fixo unha valoración xeral do proxecto presentado, indicando claramente que o mesmo era demasiado conservador e que, mantén a falta de información sen mellorar a mesma, non potencia o noso idioma, sobrevalora as titulacións, só tenta correxir aqueles pequenos erros que a actual regulamentación produciu, segue mantendo unha duración de dous anos, non é unha bolsa dinámica na que se poideran incluir novos méritos e que fixera fluctuar a posición dos partícipes en base aos mesmos, etc. En definitiva, un proxecto totalmente conservador como o caracter propio do partido no goberno de Galiza.

MESA SECTORIAL MADRID - 12/01/2017

Onte, xoves 12 de xaneiro, participamos en dúas reunións no Ministerio de Xustiza. A primeira, xunto cos compañeiros vascos de ELA, a efectos da presentación formal do novo Director Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza. A segunda, para negociación das RPTS de Letrados da Administración de Xustiza doutros ámbitos territoriais, a convocatoria de oposicións para o Corpo de Letrados da Administración de Xustiza e para o Corpo de Médicos Forenses.
Sindicalmente indicóuselle ao ministerio a necesidade de abordar a negociación e solución doutras cuestións pendentes; como a acumulación de OPES, a convocatoria de procesos específicos de promoción interna, abono o 100% das retribucións nas substitucións, cotizacións á seguridade social anteriores ao ano 1990, negociación definitiva de como vai quedar a situación dos rexistros civís, informatización xudicial, etc. Cuestións sobre as que non se ofrecía resposta algunha e respecto das que dende a CIG requirimos o inicio de forma urxente e inmediata das mesas de negociación oportunas para ir avanzando na súa solución.

Ligazón nota informativa:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNeHNPZDBBMWc1Wm8/view?usp=sharing

miércoles, 11 de enero de 2017

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 11/11/2016 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 12, 13 e 16 de xaneiro.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón solicitude Anexo II bis:

DÚBIDAS SOBRE A CREACIÓN DO NOVO XULGADO DE FAMILIA DE VIGO

Habéndose publicado a finais do ano pasado determinadas novas sobre a creación en Vigo dun novo xulgado de familia, a esta central sindical lle xurdiron determinadas dúbidas sobre a implantacion de dito órgano na nosa cidade, a súa ubicación e, sobre todo, o relacionado coa encomenda dos casos activos e con sinalamentos pendentes, no actual xulgado de reforzo de familia, polo que lle pedimos explicacións á Dirección Xeral de Xustiza, a fin de que nos deran unha contestación sobre ditas cuestións.

Ligazón escrito presentado á Dirección Xeral de Xustiza:

CONVOCATORIA BOLSA DE INTERINOS CASTELA - A MANCHA

No día de onte publiouse na páxina web do Ministerio de Xustiza a Resolución da Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza en Castela-A Mancha, de 10 de xaneiro de 2017, pola que se convocan as bolsas de traballo do personal interino dos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Judicial nese territorio.

O prazo para presentación de instancias será do 16 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2017. 

Ligazón orde de convocatoria: