Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: 2019

SENTENZA ESTIMATORIA COTIZACIÓNS SEG.SOCIAL ANTERIORES A 1990

A CIG ven de acadar a primeira sentenza estimatoria na que resultan condenadas tanto a TXSS como o Ministeiro de Xustiza, en relación coa falta de cotizacións á seguridade social do persoal interino que prestou servizos nos anos anteriores a 1990. Dita sentenza foi estimada totalmente, con imposión de custas por importe de 750€ a cada unha das partes demandas, e dicir, ademais de ter que dar de alta na seguridade social á traballadora, con caracter retroactivo, terán que abonar esas sumas pola condena en custas.


"FALLAMOS: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ........ contra resolución de la Dirección Provincial en Pontevedra, con sede en Vigo, de la Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha 21 de marzo de 2018, desestimatoria de recurso de alzada planteado frente a otra de 13 de noviembre de 2017, por la que se denegó solicitud deducida por la actora relativa a su retroactiva afiliación, alta y cotización en el Régimen General de la Seguridad Soc…

E SEGUIMOS PARA BINGO. A CIDADE DA XUSTIZA DE VIGO EN 40 MILLÓNS DE EUROS

É unha pena que o delito de malversación de caudais públicos non se poda aplicar neste caso ao conselleiro Sr. Rueda e ao presidente da Xunta de Galicia, Sr. Feijoo, pois a mala xestión política non está castigada no Código Penal. Un pode enterrar 40 millóns de euros nunha obra pública como a cidade da xustiza do antigo Hospital Xeral de Vigo (e o que te rondará...) e irse de rosiñas para a súa casa, sen o menor pudor e sen que ninguén che poda pedir responsabilidades por tan tremenda neglixencia.
A Xunta de Persoal de Pontevedra cansouse ata a saciedade de solicitar da consellería da que é titular o Sr. Rueda,  de que con anterioridade a calquera licitación sobre execución de obras no antigo edificio do Hospital Xeral de Vigo se fixera un estudio pormenorizado do estado das citadas instalacións, concretamente, entre outros, o escrito de data 11/3/2016, no que se indicaba claramente que, tras as conversas mantidas co Departamento de Tecnoloxía da Construción da Facultade de Arquitectur…

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 08/03/2019 e 11/03/2019 os avisos de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 11, 12  e 13 de marzo. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1C3KfTAzudhQp4UdxxZkiQ0ChCj93jgOX/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 01/03/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 4, 5  e 6 de marzo. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1Jswo4FbtoJvB6Mcprd6VtdzfVuhXMlkM/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

CURSOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DA EGAP PARA XUSTIZA

Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2019 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación específica para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.  O prazo de presentación de solicitudes será de dez días (supoñemos que hábiles) a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.  As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/
matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e
ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de p…

CURSOS PREPARATORIOS VOLUNTARIOS OBTENCIÓN CERTIFICADO CELGA

No DOG do martes, 19 de febreiro de 2019, publícase a convocatoria de cursos voluntarios e gratuítos, para aquelas persoas que desexen presentarse ás probas de obtención de títulos de lingua galega nos niveis de Celga 1, 2, 3 e 4. Cursos presenciais na Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo e tamén por teleformación.
SOLICITUDES:
O PRAZO para presentar as solicitudes SERÁ DE 20 DÍAS NATURAIS, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG.
As persoas solicitantes deben cumprir requisitos para cada curso que se citan na convocatoria.
Na orde de convocatoria do DOG, aparece a relación completa de cursos, con lugares de realización e os seus horarios, para os cursos presenciais.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioG0535-060219-0001_gl.html

LISTAXES DEFINITIVAS CONCURSO DE TRASLADOS 2018

No DOG e BOE de hoxe, 19 de febreiro, saen publicadas as Resolucións polas que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre funcionarios dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio Xudicial convocado o 6 de xullo de 2018.
Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioG0244-130219-0002_gl.pdf
Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2232.pdf

CURSOS BASICOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Resolución do 5 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos de PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, nivel básico, para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioO150-060219-0002_gl.pdf

CURSOS DE AUTOFORMACIÓN EGAP

O 18 de febreiro de 2019, saíu publicada no DOG a Resolución do 14 de febreiro de 2019 pola que se convoca o programa de AUTOFORMACIÓN para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).
Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190218/AnuncioO150-110219-0001_gl.pdf

FORMACIÓN EGAP OFIMÁTICA, IDIOMAS E VIOLENCIA DE XÉNERO

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades formativas que compoñen o Plan formativo ofimático de Galicia para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo). Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190212/AnuncioO150-050219-0002_gl.pdf


RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVig…

ANUNCIO DE COMISIÓN DE SERVIZO - FISCALÍA A CORUÑA

Publicouse na intranet, o anuncio da seguinte comisión de servizo: Denominación: secretaria/o fiscal xefe provincial da Coruña Nivel: 20 Forma de provisión: LD Subgrupo: C1 - C2 Corpo/Escala: xeral / tramitador procesual e administrativo Admisión de solicitudes desde o 12/02/2019 ata o 19/02/2019. Ligazón:  http://www.xunta.es/comisions/ConsultarAnuncio.do?id=17259

NOTA INFORMATIVA SOBRE AS POSESIÓNS E CESAMENTOS NO CONCURSO DE TRASLADOS

Publicouse una nota informativa na intranet pola que se ordena o procedemento de toma de posesión e cesamento no concurso de traslados dos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio.
Ligazón nota informativa: https://drive.google.com/file/d/1Q4a4v8a8Ec6PGXzBYwLXRjlugdPdVHHv/view?usp=sharing

CONCENTRACIÓN NA CORUÑA EN APOIO DE CHELO E JAVIER

Un ano despois do inicio da folga de 4 meses na xustiza aínda hai delegadas/os que sofren represión sindical. Nova mobilización na Coruña en defensa da liberdade e o traballo sindical e en apoio a Chelo e Javier. 
Ligazón nova: 
https://www.cig.gal/nova/un-ano-despois-do-inicio-da-folga-de-4-meses-na-xustiza-ainda-hai-delegadas-os-que-sofren-represion-sindical.html

MODIFICACION CONCURSO DE TRASLADOS

O Ministerio vn de comunicar que se teñen producido cambios na adxudicación de destinos do concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio da Administración de Xustiza,  por causas sobrevidas de obrigada resolución, polo cal acaba de ser colgado na páxina web un novo ficheiro alfabético correxido.
Ligazon Xestion: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429103181?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DGESTI%C3%93N_PA.pdf

Ligazon Tramitacion:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429103182?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DTRAMITACI%C3%93N_PA.pdf

Ligazon auxilio:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429103183?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAUXILIO_JUDICIAL.pdf

CURSOS DE FORMACIÓN XUSTIZA

No DOG de hoxe convócanse varias actividades de formación continua, a realizar neste semestre, tanto presenciais e coma a distancia, para o persoal da Administración de Xustiza. O prazo de presentación de solicitudes comeza mañá e remata o 15 de febreiro. As solicitudes realízanse telematicamente na seguinte ligazon:
https://egap.xunta.gal/matricula/index.php

LISTAXE DE ADXUDICACIÓN DEFINITIVA DO CONCURSO DE TRASLADOS 2018

O Ministerio ven de comunicar que xa ten colgado na páxina web a relación alfabética definitiva de adxudicatarias/os do concurso de traslados ordinario 2018 entre funcionarias/os dos Copos de Xestión, Tramitación e Auxilio, así como a relación de excluídos e as preferencias tidas en conta.

Data de publicación da resolución definitiva no BOE/DOG: 19/02/2019.

Data de cesamento do corpo de tramitación: 22/02/2019.

Data de cesamento dos corpos de xestión e de auxilio: 26/02/2019.
Listaxe Xestion:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429093058?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DGESTI%C3%93N_PA_2018.PDF

Listaxe Tramitacion:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429093059?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DTRAMITACI%C3%93N_PA_2018.PDF

Listaxe Auxilio:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429093060?bl…

NOMEAMENTOS, DESTINOS E NOTA ACLARATORIA SOBRE A TOMA DE POSESIÓN AUXILIOS XUDICIAIS - OEP2016

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 24/01/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 25, 28  e 29 de xaneiro. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1PvbcMbUyXTNWbuG5zguaOfXYUfTvSGDi/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Onte,  24 de xaneiro, saíu a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado17 de xaneiro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicialou na seguinte ligazón:
https://drive.google.com/file/d/1HbzSji6K-1xvMw_JPJz8lSQZMaUQ7-Jx/view?usp=sharing

MESA MUXEXU MADRID - XANEIRO 2019 - APROBACIÓN RPT

Onte asistimos unha reunión na sede da Mutualidade, congratulándonos de que por fin se fixese a luz sobre un organismo que leva todos estes anos de democracia desenvolvéndose de xeito escuro; situación esta á que non se lle quere poñer remedio. Iniciada a reunión, con apenas documentación, esperabamos que se entrara nunha negociación da RPT das prazas da MUGEJU abertas ao persoal da Admón. de Xustiza. Se partimos da base de que no preámbulo do proxecto de Orde que nos foi entregado fálase da “especial cualificación das tarefas profesionais do persoal ao seu servizo”... e que “co devir do tempo deu lugar a un cadro de persoal conformado por persoal interino altamente cualificado”, temos o primeiro dato do que foi a reunión.
O proxecto de Orde, contempla o 100% das prazas singularizadas e para seren cubertas por concurso específico cuns requisitos e méritos que só posúen os que alí traballan, que practicamente ningún traballador da Admón. de xustiza posúe e, o que é máis grave, sen posibi…

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 17/01/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 18, 21  e 22 de xaneiro. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1MRYIkTF1g3975gM9A_HF4TFy_C6jB8b7/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

CONCENTRACIÓN EN APOIO DE CHELO, DELEGADA SINDICAL DE CIG

Despois de máis de oito meses de rematar a folga da Xustiza, hai delegadas e delegados sindicais que están a sufrir REPRESIÓN SINDICAL por exercer o seu labor durante a folga.  É o caso da nosa compañeira Chelo Rodríguez, que está pendente dun expediente disciplinario e dun xuízo que se segue en Instrución nº 1, por mor dunha denuncia da letrada de Penal 6, que elevou ao xulgado a Fiscalía. Nestas dilixencias previas, tamén está sendo investigado o noso compañeiro Javier Fernández Castro, que naquel momento era delegado sindical.  Por este motivo, a CIG fai un chamamento para unha concentración na defensa da liberdade e o traballo sindical e en apoio aos compañeir@s investigados. 
CONCENTRACIÓN
VENRES 18 DE XANEIRO ÁS 11.30 H.
DIANTE DOS XULGADOS NA RÚA MONFORTE

SOLICITUDE DE DIAS ADICIONAIS DOS ANOS 2017 E 2018

En relación co gozo dos días adicionais correspondentes aos anos 2017 e 2018 a que fai referencia a disposición transitoria segunda da Lei orgánica 4/2018, do 28 de decembro, de reforma da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, o persoal funcionario deberá solicitar eses días adicionais cubrindo a solicitude de permiso de asuntos propios dispoñible na aplicación informática OPAX, indicando no campo "A cargo do ano administrativo" o ano 2018 e debendo facer constar no campo "Observacións" o ano ao que corresponden os días solicitados (2017 ou 2018).
A solicitude dos referidos días será posible facela na OPAX a partir do 31/01/2019. Se algún funcionario, tendo esgotados os días pendentes de 2018, desexa gozar destes días ao longo do mes de xaneiro, deberá facer a solicitude por medio de escrito que enviará, vía fax, á delegación correspondente. Lembramos que tanto os tres días adicionais correspondentes ao ano 2017 coma os tres días do ano 2018 poderán…

ADXUDICACIÓN DESTINOS AUXILIO XUDICIAL - OEP2016

O Ministerio comunica que a resolución de adxudicación de destinos as funcionarias/os do Corpo de Auxilio Xudicial, aprobadas/os na convocatoria de oposicións da Orde JUS/1164/2017, de 24 de novembro, saira publicada no BOE do día 31-1-2019.
O Anexo I coa adxudicación de destinos colgarase na páxina web do Ministerio.

RECLAMACIÓN Á XUNTA DAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO DE XUSTIZA 2017-2018

A CIG ven de reclamar a administración autonómica a negociación das ofertas de emprego público en Galicia dos anos 2017-2018, das que se están a prantexar en Madrid as novas bases de convocatoria, xa que ao parecer (existen prazas desertas nos corpos de Tramitación e Xestión).

Ligazón escrito presentado:
https://drive.google.com/file/d/1PfCiGLohVlSY-DTeohQibAtGvaJUP7Y1/view?usp=sharing