lunes, 30 de marzo de 2009

CONCURSO DE TRASLADOS


No DOG e BOE do día 31 de marzo publicarase a convocatoria do concurso de traslados para o persoal ao Servizo da Administración de Xustiza.

Pola Dirección Xeral de Xustiza facilitóusenos os arquivos cos codigos  coas resultas remitidas polo Ministerio de Justicia, tanto do seu ámbito territorial como das comunidades con traspaso de medios.
Tamen nos achegaron, para facilitar a consulta, as resultas de Galicia por corpos, unha vez separadas do listado xeral do Ministerio de Justicia.

 

Os listados son os seguintes:

 


 

*Nota os codigos que se publican foron faciliatados no día de hoxe polo Ministerio de Xustiza 

 Se queredes comprobar o escalafón como fugura no Ministerio do ano 2003, polo que ten unicamente valor meramente informativo.

 
 

Na publicación do BOE no que ao Territorio Ministerio hai un erro non se publican as prazas nin as instancias.

 


Resolucións publicadas no DOG e no BOE referentes as diferentes Comunidades:

 


 

 No BOE do día 1 de abril publicase a corrección de erros no que afecta ao territorio Ministerio.
martes, 17 de marzo de 2009

Arquivos Xudiciais e Xunta de Expurgo

No DOG do 11.03.2009 publicase o Decreto 46/2009 sobre arquivos xudiciais territoriais e a Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia, que entrará en vigor o vindeiro día 21 de marzo.
O plan de execución do dito decreto precisará de actuacións que se desenvolverán nos vindeiros meses (aprobación da resolución aprobatoria dos modelos oficiais para a remisión de documentación aos arquivos territoriais e relacións á Xunta de Expurgación; aprobación dos cadros de persoal funcionario e, se fose o caso, laboral; etc)

 martes, 10 de marzo de 2009

CONCURSO DE TRASLADOS

A Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia infórmanos que a data prevista de publicación no BOE da convocatoria do concurso de traslados para os corpos xerais da Admón. de xustiza, Xestión Tramitación e Auxilio Xudicial, segundo información facilitada polo Ministerio de Justicia é a do día 31/03/2009.

miércoles, 4 de marzo de 2009

Mercantil 2 da Coruña

Co motivo da entrada en funcionamento prevista para o 1 de abril do Xulgado Mercantil, nº 2 da Coruña, a Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia vai publicar no DOG a resolución pola que se convoca a provisión temporal para a cobertura dos postos de traballo do Xulgado Mercantil nº 2 da Coruña, de nova creación, e a ampliación do Xulgado Mercantil nº 1 da Coruña, para ir adiantando a tramitación.

As prazas convocadas seran:
  • Corpo de xestión

Mercantil 2 da Coruña   2 prazas
  • Corpo de Tramitación

Mercantil 1 da Coruña 1 praza

Mercantil 2 da Coruña 3 prazas  • Corpo de Auxilio

Mercantil 2 da Coruña 1 praza

 


 

Publicase no DOG do día 9 de marzo con un prazo de cinco dias habiles para formular as solicitudes.

 
A Xunta de Galicia remiteunos os listados coa puntuación dos participantes na provisión temporal dos xulgados Mercantil nº 1 e nº 2 da Coruña, asi como a adxudicación provisional dos postos e relación de excluidos.
- Listados provisionales de puntuación:
Corpo de Xestión 
Corpo de Tramitacion - Listado provisional de adxudicacións- Relación de excluidos
Relación de Excluidos


- O prazo de alegacións serán os días: 17, 18 e 20 de marzo de 2009

Xa se coñecen os listados definitivos.

 


martes, 3 de marzo de 2009

OFERTA EMPREGO PARA ESTE ANO

No BOE do dia 3 de marzo de 2009, publícase a oferta de emprego público para o ano 2009 en todo o estado español, entre as prazas ofertadas atópanse as correspondentes a Administración de Xustiza, que son:
TOTAL DE OFERTA PUBLICA para Xustiza
XERAL


DISCP


TOTAL


SECRETARIOS


270


20


290


FORENSES


32


2


34


XESTIÓN


631


47


678


TRAMITACIÓN


1.213


91


1.304


AUXILIO


485


36


521Prazas que corresponden a territorio Ministerio


SECRETARIOS


270


20


290


FORENSES


6


0


6


XESTIÓN


28


2


30


TRAMITACIÓN


100


7


107


AUXILIO


47


4


51Prazas que corresponden a Comunidades con trasferencias

FORENSES


26


2


28


XESTIÓN


603


45


648


TRAMITACIÓN.


1.113


83


1.197


AUXILIO


437


33


470


para ver a oferta pública completa clicar:Oferta de emprego publico ano 2009

INTERINOS


Sae publicada no DOG de  (03/03/2009) a Orde do 10 de febreiro de 2009 sobre a selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

 


 

Proximamente publicarase a orden pola que se convocan as diferentes bolsas de interinos. 


 

CONCURSO DE TRASLADO NOVA CONVOCATORIA

Despois das Alegacións feitas pola CIG-Sector de Xustiza as prazas vacantes que no seu día nos presentou a Xunta de cara ao vindeiro concurso de traslado,  a Dirección Xeral de Xustiza saca un novo listado de vacantes, onde se recollen algúnhas das nosas peticións, pese a todo CIG continua na teima de que ten que sair todas as prazas tal e como xa alegamos no seu día, polo que novamente volveremos a insistir nas mesmas alegacións.

 

As vacantes que a Xunta pretende convocar son:
OPOSICIONS 2009

A CIG-Sector de Xustiza ten feito unha comparativa das instancias presentadas por cada un dos Corpos e Territorios, onde se pode comprobar canta xente se presenta, para ver a comparativa clicar en: