Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: March, 2009

CONCURSO DE TRASLADOS

No DOG e BOE do día 31 de marzo publicarase a convocatoria do concurso de traslados para o persoal ao Servizo da Administración de Xustiza.
Pola Dirección Xeral de Xustiza facilitóusenos os arquivos cos codigos  coas resultas remitidas polo Ministerio de Justicia, tanto do seu ámbito territorial como das comunidades con traspaso de medios.
Tamen nos achegaron, para facilitar a consulta, as resultas de Galicia por corpos, unha vez separadas do listado xeral do Ministerio de Justicia.

Os listados son os seguintes:

Resolución da Convocatoria de Galicia

Vacantes de Galicia
Instancia
Anexo IV alegacións
Codigos Resultas Xestión Galicia
Codigos Resultas Tramitación Galicia
Codigos Resultas Auxilio Galicia
Resultas Xestión Territorio Ministerio
Resultas Tramitación Territorio Ministerio
Resultas Auxilio Territorio Ministerio
Resultas Xestión Territorio Transferido
Resultas Tramitación Territorio Transferido
Resultas Auxilio Territorio Transferido

*Nota os codigos que se publican foron faciliatados no día de…

Arquivos Xudiciais e Xunta de Expurgo

No DOG do 11.03.2009 publicase o Decreto 46/2009 sobre arquivos xudiciais territoriais e a Xunta de Expurgación da Documentación Xudicial de Galicia, que entrará en vigor o vindeiro día 21 de marzo.


O plan de execución do dito decreto precisará de actuacións que se desenvolverán nos vindeiros meses (aprobación da resolución aprobatoria dos modelos oficiais para a remisión de documentación aos arquivos territoriais e relacións á Xunta de Expurgación; aprobación dos cadros de persoal funcionario e, se fose o caso, laboral; etc)

decreto publicado no DOG


CONCURSO DE TRASLADOS

A Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia infórmanos que a data prevista de publicación no BOE da convocatoria do concurso de traslados para os corpos xerais da Admón. de xustiza, Xestión Tramitación e Auxilio Xudicial, segundo información facilitada polo Ministerio de Justicia é a do día 31/03/2009.

Mercantil 2 da Coruña

Co motivo da entrada en funcionamento prevista para o 1 de abril do Xulgado Mercantil, nº 2 da Coruña, a Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia vai publicar no DOG a resolución pola que se convoca a provisión temporal para a cobertura dos postos de traballo do Xulgado Mercantil nº 2 da Coruña, de nova creación, e a ampliación do Xulgado Mercantil nº 1 da Coruña, para ir adiantando a tramitación.
As prazas convocadas seran:
Corpo de xestión
Mercantil 2 da Coruña   2 prazas


Corpo de Tramitación
Mercantil 1 da Coruña 1 praza
Mercantil 2 da Coruña 3 prazas


Corpo de Auxilio
Mercantil 2 da Coruña 1 praza

Resolución que vai ser publicada no DOG

Publicase no DOG do día 9 de marzo con un prazo de cinco dias habiles para formular as solicitudes.

Publicación do DOG
Instancia para pedir

A Xunta de Galicia remiteunos os listados coa puntuación dos participantes na provisión temporal dos xulgados Mercantil nº 1 e nº 2 da Coruña, asi como a adxudicación provisional dos postos e relación de excluidos.
- …

OFERTA EMPREGO PARA ESTE ANO

No BOE do dia 3 de marzo de 2009, publícase a oferta de emprego público para o ano 2009 en todo o estado español, entre as prazas ofertadas atópanse as correspondentes a Administración de Xustiza, que son:
TOTAL DE OFERTA PUBLICA para XustizaXERAL

DISCP

TOTAL


SECRETARIOS

270

20

290


FORENSES

32

2

34


XESTIÓN

631

47

678


TRAMITACIÓN

1.213

91

1.304


AUXILIO

INTERINOS

Sae publicada no DOG de  (03/03/2009) a Orde do 10 de febreiro de 2009 sobre a selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Resolucíón publicada do DOG

Proximamente publicarase a orden pola que se convocan as diferentes bolsas de interinos. 


CONCURSO DE TRASLADO NOVA CONVOCATORIA

Despois das Alegacións feitas pola CIG-Sector de Xustiza as prazas vacantes que no seu día nos presentou a Xunta de cara ao vindeiro concurso de traslado,  a Dirección Xeral de Xustiza saca un novo listado de vacantes, onde se recollen algúnhas das nosas peticións, pese a todo CIG continua na teima de que ten que sair todas as prazas tal e como xa alegamos no seu día, polo que novamente volveremos a insistir nas mesmas alegacións.

As vacantes que a Xunta pretende convocar son:

vacantes Corpo de Xestión
Vacantes Corpo de Tramitación
Vacantes Corpo de Auxilio