lunes, 23 de febrero de 2009

NOVO MINISTRO DE XUSTIZABermejo dimite como ministro de XustizaO ministro de Xustiza, Mariano Fernández Bermejo, vén de anunciar que renuncia ao seu cargo no Goberno central. Esta mañá, convocara unha rolda de prensa de urxencia sen comunicar o motivo da convocatoria
"Marcho porque o escenario actual tomaba tintes que non me gustan. Nunca estiven pegado ao sillón". Esas foron as verbas do ministro na rolda de prensa. Non admitiu preguntas e desexou que a persoa que o substitúa "continúe co escenario ilusionante" co que el aceptou o cargo. O xa ex ministro aclarou que queda como deputado do PSOE.
Fernández Bermejo, que estivo case dous anos á fronte da carteira de Xustiza e que se enfrontou á primeira folga de xuíces, anunciou a súa renuncia logo de verse envolvido nas últimas semanas nunha intensa polémica ao transcender que coincidiu nunha cacería en Jaén en compañía de xuíz da Audiencia Baltasar Garzón a fin de semana posterior ás primeiras detencións efectuadas coa denominada 'Operación Gurtel'. Pola outra banda, Bermejo carecía de licenza para cazar na finca de Andalucía na que se produciu a cacería. Tras esa cacería o PP pediu en repetidas ocasións a dimisión do ministro e mesmo deu por suspendido o Pacto pola Xustiza mentres este continuase no seu cargo. Nesta causa o xuíz investiga unha presunta trama de corrupción e tráfico de influencias que ofrecería "dádivas e subornos" a funcionarios e autoridades de administracións do PP das comunidades autónomas de Madrid e Valencia.


O galego Francisco Caamaño, novo ministro de Xustiza


Frascisco Caamaño, até o de agora secretario de Estado de Relacións coas Cortes, substituirá a Mariano Fernández Bermejo como ministro de Xustiza
O novo ministro de Xustiza naceu o 8 de xaneiro de 1963 na vila coruñesa de Cee e licenciouse en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela. Dende entón, a súa traxectoria profesional estivo vinculada ao Dereito Constitucional, materia que impartiu, como Profesor Titular, na citada Universidade.
Designado Letrado do Tribunal Constitucional en 1993, no 2002 obtivo a praza de Catedrático na Universidade de Valencia. Ademais, foi director da Fundación Democracia e Goberno Local e codirector da Revista 'Cadernos de Dereito Local

CONCURSO DE TRASLADO PRÓXIMA CONVOCATORIA (2009)

A Dirección Xeral de Xustiza pasounos un borrador das prazas que nun principio podería sacar no concurso deste ano alo polo mes de abril. As prazas incluidas neste primer borador son:


a CIG non estando conforme coas mesmas formulou as alegacións seguintes:  • En primeiro lugar non estamos de acordo con que non se convoquen as prazas referentes os Xulgados de Paz tanto no referente as Secretarias como as de Xestión, pois aínda que se diga que como están próxima a constitucións das Agrupacións das Secretarias non se quitan, esta non debe ser causa para a non convocatoria de ditas vacantes, pois a Administracións posúe diversos mecanismos para adaptar no seu día os cadros de persoal as RPTs que se determinen para cada unha das diferentes agrupacións, se é que realmente algún día se chegan a constituír, cuestión que dudamos ante o nulo intres que a Dirección Xeral mostra por este tema.

  • Tampouco estamos de acordo co bloqueo das 30 prazas do Corpo de Xestión, pois o noso Sindicato estima que todas e cada unha das prazas que no último concurso de traslado foron declaradas desertas, o foron de forma irregular, e así presentamos o correspondente recurso ante esa Administración (recurso presentado con data 15 de decembro, e que aínda a día de hoxe non nos contas que fose resolto). Polo que todas as prazas non cubertas no anterior concurso deberán ser consideradas vacantes, nunca desertas, e necesariamente deberán saír convocadas no vindeiro concurso. Caso de non ser así e tampouco resolver o recurso que temos presentado estaríasenos a causar unha indefensión non permitíndonos aducir a vía Contencioso-Administrativo (xa que a vía administrativa non esta esgotada), polo que posiblemente o próximo concurso podería ser impugnado.

  • Tamén estimamos que como o vindeiro 1 de abril empeza a funcionar o Xulgado Mercantil 2 da Coruña, data que posiblemente o concurso aínda non fora convocado, polo que as prazas do mesmo deberían de ser incluídas entre as convocadas neste concurso, pois de non ser así estarían mais dun ano sen cubrir por titulares, cuestión esta que influirá negativamente na mellora do servicio publico da Xustiza.

  • Do mesmo xeito este Sindicato ten coñecemento de que na provincia de Pontevedra no mes de marzo produciranse dúas xubilacións concretamente no corpo Xestión no Xulgado de Paz de Salvaterra a e no Xulgado do Contencioso nº 1 - Vigo, polo que tamén deberían de ser incluídas no próximo concurso pois de non facelo pasaría do mesmo xeito que no caso do Mercantil de A Coruña.


Por todo elo:


Interesamos que se inclúan na relación de vacantes para o vindeiro concurso:
  1. Todas as prazas sen cubrir dos Xulgados de Paz tanto no referentes a Secretarias como do Corpo de Xestión.

  2. Que non se consideren desertas as prazas non cubertas no ultimo concurso, senón como vacantes, e desa forma non se bloqueen as 30 prazas do corpo de xestión.

  3. Que se convoquen as prazas correspondentes a Xulgado de Mercantil 2 de Coruña

  4. Que inclúan as xubilacións do mes de marzo da provincia de Pontevedra así como outras posibles que a Administración teña coñecemento e que se produzan antes da convocatoria do concurso.

jueves, 12 de febrero de 2009

CONVOCATORIA INTERINOS PARA XUSTIZA

ORDE REGULADORA DA SELECCIÓN E NOMEAMENTO DE INTERINOSA Dirección Xeral de Xustiza comunicanos que no día de hoxe remítese ao DOG, para a súa publicación, a nova Orde do 10 de febreiro de 2009 sobre selección e nomeamento de interinos.

Aproximadamente nun prazo de 10 días dende a súa publicación remitirase ao DOG a correspondente convocatoria da bolsa, que sera a que estableza os plazos para remitir as solicitudes.

OPOSICIÓNS 2009


No BOE do 12 de febreiro publícanse as listas provisionais de excluídos para os procesos selectivos para o ingreso nos corpos de Xestión, Tramitación (acceso promoción interna e libre) e Auxilio xudicial (quenda libre), así como as causas de exclusión. Así mesmo no paxina web do Ministerio publícanse os listados de admitidos

A CIG ten coñecemento de que aparecen moitos excluídos pola causa K “declarar non ter o título esixido”, debido a que o Opositor ou Opositora cando cubriu a súa instancia e no apartado TITULO ESIXIDO marcou non na crenza que se refería a titulación requirida de forma xenérica para o corpo, non na excepción da disposición transitoria cuarta do regulamento de ingreso. Pois en ámbolos dos caso debería de marcar si


Dende a CIG xa mandamos escrito ao Ministerio para que teña presente tal extremo, PERO TODOS OS QUE SE ATOPEN NO LISTADO DE EXCLUIDOS por esta cause deberan subsanar o erro de forma individual no prazo dos dez días hábiles concedidos para subsanar os erros.

lunes, 9 de febrero de 2009

OPOSICION 2008

OPOSICION 2008
O Ministerio de Xustiza infórmanos de que as OPOSICIÓNS de AUXILIO, TRAMITACIÓN e XESTIÓN convocadas en novembro de 2008, a relación provisional de excluídos publicarase no BOE do día 11 ou 12 de febreiro, e as listas provisionais de Admitidos, debido ao volume das mesmas, colgaranas na Web do Ministerio www.mjusticia.es nas mesmas datas.Respecto as datas dos exames o Ministerio sinala como datas probables para AUXILIO dia 18 e TRAMITACIÓN e XESTION promoción interna os día 19 de abril.

OS TRIBUNAIS ANULAN UNHA RESOLUCIÓN DA DIRECCION XERAL SOBRE SUBSTITUCIÓNS


Un xulgado do contencioso-administrativo ven de anular por sentenza unha resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se lle notificaba a unha compañeira o seu cesamento na praza de substitución do corpo de xestión que ocupaba por estar de permiso por parto. A sentenza establece que, tal e como di o art. 74.7 do Regulamento de ingreso "o funcionario substituto cesará cando se incorpore o titular do posto ou finalice a causa que motivou a substitución". Polo tanto, ningún tipo de baixa ou situación diferente ás sinaladas pode ser causa para que se produza o cesamento nun posto de substitución. Ademáis, neste caso se daba a circunstancia agravante de que o motivo era a súa maternidade, o que supón unha situación gravemente discriminatoria.
Esperemos que unha sentenza sexa razón suficiente para que quen decidiu dictar esta resolución na Dirección Xeral mude a súa actitude tanto neste tema coma noutros nos que se está a mostrar cunha intransixencia case irracional, como é no caso das substitucións horizontais.
Dende a CIG axudarémosvos a defender ate o final os vosos dereitos

jueves, 5 de febrero de 2009

OPOSICIÓNS CONVOCATORIA 2008

Dende a Xerencia do Ministerio de Xustiza en Galicia, ven de comunicarnos que os exames deTRAMITACION PROMOCION INTERNA serán previsiblemente o próximo día 18 de abril, e tamén nos din que:


Con motivo das convocatorias de probas selectivas para persoal ao servizo da Admón. de Xustiza correspondentes aos Corpos de Tramitación Procesual e Administrativa (TPA, ORDE JUS/3339/2008, de 10 de novembro) e Auxilio Xudicial (AJ, Orde JUS/3337/2008, de 10 de novembro), necesitaranse nun futuro próximo (o primeiro exame para o Corpo de TPA, pola quenda de promoción interna, será o próximo 18 de abril de 2009) a presenza de Vixiantes nas aulas.


Os únicos requisitos que se esixen para estas funcións, lóxicos por outra banda, son que ditas persoas teñan dispoñibilidade para poder actuar os días sinalados para os exercicios e que exerzan devandito traballo con seriedade, profesionalidade e responsabilidade.


As cantidades a devengar por vixilancias en sábados e festivos son de 21 euros (menos descontos de IRPF) por hora traballada, co límite máximo de 5 horas por exame e vixiante


Os interesados deberan remitir unha solicitude a :


Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza de Galicia en A Coruña
Tfno.: 981 246 231
Fax: 981 121 050
email: gerencia.galicia@mju.es
C/ Emilia Pardo Bazán, 1B (1º Izqda.)
15005 - A CORUÑA