jueves, 25 de octubre de 2007

LISTADO DEFINITIVO CURSOS DE GALEGO


Os listados definitivos dos Cursos de Linguaxe Xuridica Galega Medio e Superior esta colgados na paxina da Xunta de Galicia. http://www.xudicial.xunta.es/

As datas de Comenzo e lugares de celebracion son as seguintes:


MEDIO DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
A CORUÑA
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: IES EUSEBIO DA GUARDA.-Praza de Pontevedra
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)


MEDIO DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
LUGO
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: EDIFICIO DOS XULGADOS, PRAZA DE AVILÉS S/N
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)


MEDIO DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
OURENSE
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: IES BLANCO AMOR R/VICENTE RISCO, Nº 13
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)

MEDIO DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
PONTEVEDRA
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: PAZO DE XUSTIZA, AUDIENCIA PROVINCIAL RÚA ROSALIA DE CASTRO, Nº 5
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)

MEDIO DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA
SANTIAGO
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: COLEXIO "A SALLE"Rúa San Roque, nº 6
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)

MEDIO DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
FERROL
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: DECANATO PAZO DE XUSTIZARúa Coruña, nº 55
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)

MEDIO DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA
VIGO
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: SALÓN DE ACTOS DO EDIFICIO DOS XULGADOS.-RÚA LALÍN, Nº 4
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)SUPERIOR DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
A CORUÑA
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: IES EUSEBIO DA GUARDAPraza de Pontevedra
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)

SUPERIOR DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
LUGO
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: EDIFICIO DOS XULGADOS, PRAZA DE AVILÉS, S/N
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)

SUPERIOR DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
OURENSE
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: IES BLANCO AMOR R/VICENTE RISCO, Nº 13
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)


SUPERIOR DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
PONTEVEDRA
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: PAZO DE XUSTIZA, AUDIENCIA PROVINCIAL RÚA ROSALIA DE CASTRO 5
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)

SUPERIOR DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
FERROL
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: DECANATO PAZO DE XUSTIZARúa Coruña, nº 55
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)

SUPERIOR DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
SANTIAGO
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: COLEXIO "A SALLE"Rúa San Roque, nº 6
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)

SUPERIOR DE LINGUAXE XURIDICA GALEGA
VIGO
 • DATA DE COMENZO: 6 de novembro de 2007
 • LOCAL: SEDE COLEXIO DE AVOGADOS, PRAZA DE AMÉRICA, Nº 2
 • HORARIO: 17 a 20 horas (martes, mércores e xoves)

viernes, 19 de octubre de 2007

NOTICIAS SOBRE AS OPOSICIÓNS

As ultimas novas que ten a CIG. referentes as Oposicións para ingreso nos diferentes Corpos da Administración de Xustiza son:

Xestión turno libre:O Tribunal calificador ven de sacar as notas de corte do primeiro exercicio. A data de celebración do segundo exame está sen confirmar, pero se prevé que sexa ou ben o 18 ou o 25 de novembro. As puntuacións mínimas para pasar os cortes son:


 • Andalucía ................................................ 69,25
 • Canarias .................................................. 61,25
 • Cataluña .................................................. 60,00
 • Comunidad Valenciana.............................. 65,75
 • Madrid ................................................... 65,50
 • País vasco .............................................. 67,75
 • Península e Baleares ................................... 71,50
 • Reserva discapacitados en
  todos os ámbitos territoriais ............................. 51Xestión promoción interna:

Os aspirantes que aprobaron o segundo exame teñen de prazo ate o vindeiro día 23 de outubro para presentar a relación de méritos para a súa baremación na fase de concurso.
Tramitación turno libre:

O Tribunal calificador ven de publicar unha nova lista de aprobados, para os que abre o prazo de presentación da relación de méritos para a fase de concurso.

Tramitación promoción interna:
Dende o día 16 ate o 26 de outubro se poden facer alegacións á relación provisional de valoración de méritos aportados na fase de concurso.


Auxilio xudicial:
Estamos á espera de que se publique a valoración dos méritos aportados na fase de concurso.


OPE 2007

O Ministerio manifestou a súa intención de acumular a Oferta de Emprego Público deste ano 2007 á do vindeiro ano 2008.

martes, 16 de octubre de 2007

MESA SECTORIAL DIA 15-10-2007

Celebrouse a Mesa Sectorial sinalada para o dia 15-10-2007 coa seguinte orde do día:

 • Lectura e aprobación das actas das mesas sectoriais de data 19 de xullo e 4 de outubro de 2007.
 • Apertura Rexistros Civís polas tardes
 • Substitucións e atribucións
 • Información programa Novas Tecnoloxías 2007
 • Rogos e preguntas

O resultado da mesma foi o seguinte:

 1. Substitucións verticais e atribución de funcións: Finalmente parece ser que neste tema estase en vías de acadar un acordo coa administración, pendente da definitiva redacción da Resolución reguladora da mesma, que permitirá acadar o pagamento do 100% nas substitucións verticais e de 100 euros por 15 días de dispoñibilidade nas atribucións de funcións (desempeño conxunto de funcións). Entre outros detalles, a administración quedou pendente de concretar os efectos económicos retroactivos da citada Resolución e, dende a parte sindical, insistiuse na premura de tempo para que se leve a cabo a efectiva implantación do sistema de substitucións e a súa remuneración en forma. Non obstante o anterior a CIG trasladou a administración a necesidade de dotar aos servizos de apoio dun maior número de traballadores nos cadros de persoal, posto que entendemos que é a solución máis correcta e efectiva para solucionar os problemas de substitucións de corta duración.
 2. Horario de apertura polas tardes dos Rexistros Civís: Por fin a Administración entendeu que previamente a poñer en marcha unha medida deste tipo deben negociarse no só os aspectos económicos se non que tamén deben regulamentarse concretamente todos aqueles que inflúen na implantación dunha medida deste tipo. Nesta reunión discutiuse a redacción da Resolución reguladora deste horario especial. Por parte da CIG fíxose fincapé nunha prestación do servizo de Rexistro Civil con calidade, que a elección de dito horario especial, dentro da voluntariedade da medida, debe ser con preferencia do persoal adscrito ao Rexistro Civil e que as quendas de cinco tardes e un sábado deben ser realizadas ao longo do mes e non nunha semana en concreto, a elección dos interesados, tamén pedimos que se concreten escrupulosamente as funcións que se realizarán polas tardes. Feitas as alegacións pertinentes quedouse por parte da Administración en trasladar o antes posible o novo texto da Resolución a fin de axilizar no posible a posta en funcionamento deste servizo. Como xa se trasladara anteriormente os importes a percibir pola prestación deste horario especial serán de 48 euros/dia (luns a venres) o que da un montante de 240 euros e 80 euros/día polo sábado coas conseguintes compensacións horarias, no seu caso.
 3. Novas Tecnoloxías: Por parte do Subdirector deuse conta das últimas novas producidas neste aspecto que se concretan en:
 • - Futura implantación de Minerva nos xulgados, dados os bos resultados obtidos no Xulgado de Ordes.
 • - Entrega do calendario de formación e entrada en funcionamento de Inforeg, aplicación específica dos Rexistros Civís.
 • - Implantación dos sistema de videoconferencia.
 • - Informatización dos Xulgados de Paz a partires de xaneiro de 2008.

jueves, 4 de octubre de 2007

MESA SECTORIAL SOBRE CONTROL HORARIO

MESA SECTORIAL DO DÍA 4 DE OUTUBRO DE 2007 SOBRE MEDIOS DE CONTROL HORARIO NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA


Despois das alegacións feitas por todas as centrais sindicais nas que se incidía no principio de igualdade, é dicir, que todos os traballadores, incluidos os secretarios, tiveran medios de control mecánico do horario, a Administración, que aínda non ten acadado ningún acordo co Ministerio de Xustiza ou a través do Secretario de Goberno para o control horario dos secretarios, fai a seguinte proposta:
 • Que en principio se manteña o calendario de entrega de tarxetas coa corrección dos erros correspondentes.
 • Que na súa vontade está que os secretarios tamén sexan controlados por medios mecánicos
 • Que o control horario comenzará o día 1 de novembro e será en período de proba ate o 31 de xaneiro, controlando só a parte fixa do horario (cinco horas e media).
 • Que nese período tratará de acadar un convenio de colaboración co Ministerio ou a través do Secretario de Goberno e, de conseguilo, e antes de rematar o período de proba, nos chamaría a unha nova mesa de negociación.

Tras unha rolda de intervencións das centrais sindicais, a CIG manifestou a súa postura incidindo nos seguintes puntos fundamentais:

 • Que o control do horario se aplique por igual a todo o persoal da Administración de Xustiza (Secretarios, Médicos Forenses, Xestores, Tramitadores e Auxilio)
 • Que se garanta a seguridade dos edificios e a apertura e peche das portas dos mesmos.


Finalmente a UGT fixo unha nova proposta, na que lle pedía á Administración que non se iniciasen conversas co Ministerio para que os secretarios fichasen, a cambio de que unicamente e “sine die” se nos controlase ao resto dos traballadores o horario fixo, pedindo que as centrais sindicais nos manifestasemos sobre ese punto.


A CIG manifestou, como xa fixera no seu escrito de alegacións, que estaba dacordo con que se controlase só o horario fixo, pero non a cambio da prebenda aceptada polas centrais sindicais UGT, CSI-CSIF e USO de que os secretarios queden sen fichar, vulnerándose así o principio de igualdade entre traballadores que nós defendemos e que representamos na mesa sectorial, e porque ademáis isto pode ocasionar que, nun futuro non moi lonxano, en calquera negociación que emprendamos, se nos bote en cara que só traballamos cinco horas e media, aínda que traballemos máis ou se nos obrigue a facer o horario íntegro só aos que xa temos o control mecánico establecido.


A conclusión final á que se chegou foi :

 • Que se manteñen as quendas de entrega de tarxetas nas datas previstas (salvo erros).
 • Que a xente que estea de permiso ou licencia o día da entrega se lle fará chegar a través da Delegación provincial coas instruccións pertinentes.
 • Que se comeza a fichar o día 1 de novembro en período de proba ate o 31 de xaneiro, controlando só o cumprimento da parte fixa do horario (5 horas e media). Neste período non se van computar as incidencias nin os excesos ou defectos de horas.
 • Manterase, no seu caso, o mesmo horario fixo no período do verán.
 • O persoal interino tera unha tarxeta cun número identificativo, no canto do seu nome e DI, que terá que devolver cando cese.Que a Administración, dados os posicionamentos sindicais, matizou que pensará se inicia ou non conversas co Ministerio para o control mecánico do horario dos secretarios

martes, 2 de octubre de 2007

A CIG OPONSE AO PLUS DE ALTOS CARGOS

Preto de 500 delegados/as da CIG dos sectores de Administración pública concéntranse ante San Caetano

Arredor de 500 delegados e delegadas da CIG déronse cita diante da sede da Xunta de Galiza, en San Caetano, para manifestar o seu rexeitamento á disposición adicional 17ª, máis coñecida como “plus de altos cargos”. Unha disposición que permitirá aos funcionarios e funcionarias ex altos cargos obter de por vida, un complemento de destino de 14.721 euros anuais, incrementándose así en 3.000 euros o máximo nivel de complemento de destino existente na carreira administrativa.

A concentración, que comezou ás 11:30 horas, seguiu cunha marcha arredor do edificio de San Caetano para rematar diante da entrada principal da sede da Xunta de Galiza. Suso Seixo, secretario xeral da CIG, explicou, ao remate da mesma, os resultados das xuntanzas mantidas até o de agora cos grupos parlamentarios do BNG e do PP.

Alén diso, lembrou que para a CIG o correcto sería aproveitar a reforma da Lei da Función Pública Galega, que entrou en vigor o pasado 17 de setembro, “para rebaixar os privilexios dos funcionarios e funcionarias que ocuparon altos cargos de designación política, como o seu sistema acelerado de consolidación do nivel 30 (11.721 euros anuais), polo simple desempeño dun alto cargo durante dous anos continuados ou tres con interrupción”.

A CIG, que desde o primeiro momento manifestou a súa oposición a esta disposición adicional, entende que “o que se fai con este complemento de 3.000 euros máis, é crear unha casta privilexiada composta polos funcionarios e funcionarias que ocuparon en algún momento postos de designación política e que perciben por tal motivo unha retribución á que ningún outro servidor público pode aspirar, por exemplar e brillante que sexa a súa carreira”.

Pero esta medida non é para a Confederación Intersindical Galega discriminatoria só para o conxunto dos funcionarios e funcionarias. Así Seixo sinalou que “é discriminatoria, inxusta e desproporcionada en relación con todos os cidadáns e cidadás que non son funcionarios públicos e nalgún momento da súa vida desempeñan cargos públicos ou de prestación política”.

Para a CIG esta forma de proceder “é reflexo dunha concepción elitista da función pública, pola que se crea e prima un corpo de elite, os funcionarios e funcionarias que ocuparon cargos públicos, coa agravante de que se fai con importantes custos para o erario público”.

Por iso, a CIG, ademais de convocar esta concentración e de manter reunións cos tres grupos parlamentarios, ten previsto, se non se consigue por esta vía a derrogación da disposición adicional 17ª, promover unha Iniciativa Lexislativa Popular a fin de forzar o debate no Parlamento Galego para anular este plus.

CONTROL HORARIO


Con motivo da mesa de negociación convocada para o vindeiro día 4 acerca da implantación do sistema de control horario, este sindicato ven de prantexar as seguintes alegacións ao proxecto:
“ALEGACIONS QUE FORMULA A CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (CIG), A CONVOCATORIA PARA ENTREGA DE TARXETAS DE CONTROL HORARIO:
 • Non nos parece o xeito adecuado de proceder que se convoque a todo o persoal para facer o reparto de tarxetas e para unha sesión de formación sen que previamente fose convocada a Mesa Sectorial de Negociación. Interesamos pois que sexa suspendida a convocatoria de entrega de tarxetas e que se convoque a Mesa Sectorial.
 • Tampouco nos parece de recibo que o control horario non sexa para todos e cada un dos integrantes da Oficina Xudicial, onde tamén están incluídos os SECRETARIOS. Así consta no art. 1.2 da Orde de 26 de maio de 2006 pola que se aproba o calendario laboral e os horarios das oficinas xudiciais (“ Serán tamén de aplicación para os secretarios xudiciais destinados nesa comunidade autónoma”) de conformidade co establecido no apartado 2.2 da resolución do 15 de xullo de 2005 da Secretaría de Xustiza, que establece que “ Aos secretarios xudiciais dependentes do Ministerio de Xustiza, cando estean destinados no ámbito dunha comunidade autónoma con competencias asumidas, seralles de aplicación o calendario laboral e os horarios fixos, flexibles, e de atención ao público e profesionais que aprobe o órgano competente da respectiva comunidade autónoma. Interesamos pois que o control horario se faga extensible tamén ao Corpo de Secretarios.
 • Interesamos da Dirección Xeral de Xustiza que de agora en diante tódalas comunicación referentes ao cumprimento de horarios, se consideren cono información reservada e teñan o mesmo tratamento que as nóminas, é dicir, que se fagan chegar aos interesados persoal e confidencialmente.
 • Por último, a Dirección Xeral de Xustiza deberá garantir que os edificios xudiciais teñan as portas de entrada abertas e con todas as medidas de seguridade en pleno funcionamento entre as 08:00 e as 20:00 horas de luns a venres.”