viernes, 31 de marzo de 2017

PROXIMA PUBLICACION CONVOCATORIA ACCIÓN SOCIAL

O vindeiro día 05.04.2017, sae publicada no DOG a Resolución do 13 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do fondo de acción social do ano 2017 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.

REVISIÓN DE NÓMINAS DOS XESTORES E TRAMITADORES

Dado que a nova Lei de Orzamentos de Galiza 1/2017, de 8 de febreiro, acorda que non se proceda xa á retención do CAT neste ano 2017 e, a fin de aclarar as nóminas recibidas, cabe indicar que aos Auxilios, no CAT, non se lles facía retención ningunha cada mes, pero si se retiña a totalidade do CAT dos meses de xuño e decembro, polo tanto, os Auxilios, ata xuño e decembro non verán os efectos do acordado na citada lei de orzamentos, posto que nada se lles retiña cada mes.
En canto aos Xestores e Tramitadores, debería de aparecer o pagamento dos atrasos correspondentes á pequena retención mensual que sí se lles viña facendo no CAT. Polo tanto, as traballadoras/es dos corpos de Xestión e Tramitación deberán de ver reflectido nas súas nóminas os atrasos de xaneiro e febreiro (para redondear aproximadamente uns 36€ e 18€ en total, respectivamente) e, ademaís, debería de aparecer actualizado o  CAT no seu importe ordinario de 431,47€ (salvo en determinados servizos como o SCAC, Violencia, Servizos de Apoio, etc no que o CAT e algo máis elevado). Loxicamente, tamén nos meses de xuño e decembro aos Xestores e Tramitadores se lles pagará a totalidade do  CAT.

NOMEAMENTO E ADXUDICACIÓN DE DESTINOS DOS NOVOS FUNCIONARIOS DE XUSTIZA - QUENDA LIBRE - XESTÍON, TRAMITACIÓN E AUXILIO - OEP2015

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/31/index.php?d=77&s=2Como xa vos anticiparamos, no día de hoxe, publícanse no BOE as respectivas Ordes de nomeamento e de adxudicación de destinos dos opositores da quenda libre que superaron os exercicios de acceso aos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, das oposicións convocadas na OEP2015.

Ligazón nomeamento Xestores:
Ligazón nomeamento Tramitadores:
Ligazón nomeamento Auxilios:

miércoles, 29 de marzo de 2017

XUNTANZA DO REXISTRO CIVIL - IMOS CARA OUTRA "VACATIO LEGIS"https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNVVNvUnh1M2N4a3M/view?usp=sharingEsta é a terceira reunión na que se aborda a modificación da Lei 20/11 do RC (a segunda presidida por Catalá). Foi convocada trala alerta desatada coa remisión do borrador da reforma, que lonxe de garantir a permanencia dos RC en todos os Concellos, como o Ministro e o Director xeral nos manifestaran verbalmente, permite que cunha soa oficina xeral se atenda a toda Galiza.


Nesta reunión, na que estamos presentes os sindicatos máis representativos CIG, ELA, CCOO e  UGT e as corporativistas STAJ e CSIF, o Ministro afirmou que é consciente de que este asunto está xerando polémica, e de aí que a razón de manter esta reunión sexa  dar tranquilidade  ao funcionariado, deixando claro que o RC ten que seguir sendo público e gratuito, cercano ao cidadán, mantendo a estructura e a planta actual. Chama a atención que o discurso do Ministro concorde maioritariamente coas nosas pretensións, pero non se parece en nada ao que contén o borrador da reforma da lei. A dita reforma debe aprobarse antes de xullo, pero pola premura de tempo o Goberno está  a falar co PSOE da posibilidade dunha nova vacatio.

A CIG mantivo a súa postura e apostou por unha xustiza de proximidade, debendo existir oficinas do Rexistro Civil en todos os Concellos. Cada unha desas oficinas debe estar dotada únicamente por persoal da Administración de Xustiza.

A CIG NON ASINARÁ O ACORDO SOBRE EMPREGO PÚBLICO

A CIG-Área Pública non asinará hoxe o acordo sobre emprego público na Mesa Xeral das Administracións Públicas. Alén de discrepar do seu contido, considera inadmisíbel que se escenifique a súa sinatura cunha foto con Montoro que está prevista para hoxe mesmo ás 13:00 horas, case catro horas antes de que se reúna a Mesa Xeral de Negociación, o que deixa as claras o caracter negociador deste goberno do PP-PSOE-Ciudadanos. 

Ligazón nova:  

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 29/03/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 30, 31 de marzo e 3 de abril.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - QUENDA PROMOCIÓN INTERNA - OP2015 - RECTIFICACIÓN VALORACIÓN MÉRITOS

Na páxina web do Ministerio acaba de publicarse o Acordo do Tribunal Calificador N.º Un polo que se rectifica a valoración definitiva de méritos e se fai pública unha nova relación de aprobados da quenda de promoción interna dos procesos selectivos convocados no ano 2015.

Ligazon Acordo:

Ligazón Anexo:

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 27/03/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 28, 29 e 30 de marzo.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

lunes, 27 de marzo de 2017

PRORROGA CONVENIO MUXEXU PARA PRESTACIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS NO RURAL

No BOE do 24 de marzo saíu a Resolución de 15 de marzo de 2017, da Subsecretaría, pola que se  da publicidade ao Acordo de modificación, prórroga e actualización para o ano 2017 do Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saude, a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, o  Instituto Social das Forzas Armadas e a Mutualidade Xeral Xudicial, para a prestación en zonas rurais de determinados servizos sanitarios aos mutualistas e demais beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con ditas mutualidades.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3165

viernes, 24 de marzo de 2017

PERDER O REXISTRO CIVIL NAS VILAS PEQUENAS PROVOCARÁ CIDADÁNS DE PRIMEIRA E DE SEGUNDA CLASE

O Sector de Xustiza da CIG inicia os seus contactos cos partidos pólitcos e, este pasado xoves, 23 de marzo, o fixo con EnMarea en Lugo, onde se lle transmitiu ao portavoz parlamentario, Luis Villares, as inquedanzas sobre a última reforma prantexada polo Ministerio de Xustiza da Lei 20/2011, na que se atisba unha supresión de todos os órganos encargados de levar o Rexistro Civil, puidendo chegar a concretarse dita reforma en que exista un único órgano para toda Galiza; algo inasumible para esta central sindical.

Ligazón escrito CIG-XUSTIZA:

Ligazón La Voz de Galicia:

Ligazón Diario de Pontevedra:

jueves, 23 de marzo de 2017

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 23/03/2017, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMWZKd3lzejVnTlE/view?usp=sharing

NOMEAMENTO DE LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - OP2014

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/256/2017, de 17 de marzo, pola que se nomean Letrados da Administración de Xustiza da terceira categoría, quenda libre, aos aspirantes que superaron o proceso seletivo convocado pola Orde JUS/1615/2014, de 4 de setembro

En Galiza as prazas cubertas serían:

A CORUÑA:
Mixto Ordes nº 1
Mixto Corcubión nº 1

LUGO: 
Mixto Monforte de Lemos nº 2

OURENSE:
Mixto Celanova

PONTEVEDRA:
Mixto A Estrada nº 2
Mixto Cambados nº 1
Mixto Cambados nº 3
Mixto Cambados nº 4
Mixto Caldas de Reis nº 1
Mixto Caldas de Reis nº 2
Mixto Vilagarcía de Arousa nº 1
Mixto Vilagarcía de Arousa nº 2
Mixto Ponteareas nº 1
Mixto Ponteareas nº 2


Outra vez máis temos que achacar á Virxe de Fátima que a vila de Lalín quede outra vez máis sen cubrir. Ao parecer o Vaticano vai mandar unha comisión de estudo para analizar este fenómeno miragreiro.


https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/23/pdfs/BOE-A-2017-3083.pdf

miércoles, 22 de marzo de 2017

PAPEL CERO SI - PAPEL CERO NON

Poderíase facer unha canción infantil con este estribillo, da cantidade de veces que os politicos, tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico, teñen repetido esta expresión do papel CERO na Administración de Xustiza que, de tanto repetilo, vai camiño de converterse nun mantra.
Perplexos estamos como, no mesmo día, no periódico da "Voz de Galicia", saen publicadas dúas noticias totalmente contradictorias a unha da outra.A primeira indica que se imprime na Administración de Xustiza (supoñemos que en Vigo) a cantidade de 1.000.000 de folios ao mes e, pola outra banda, hai un único xulgado desta cidade (e mesmo en toda a Comunidade Autónoma)  que consegue aforrar a impresión de 1000 folios ao día. Máis aló das cifras, o máis salientable e triste das noticias e que a día de hoxe non está implementado o expediente dixital nin o papel cero (e tampouco se lle espera). Resulta, cando menos curioso, que o xulgado pioneiro e que foi quen de ir aforrando 1000 folios ao día intentando dende fai ano e medio implementar o expediente dixital, fai un mes que lle puideron instalar o visor informático do expediente dixital; vamos que durante máis de 15 meses o xulgado "pioneiro" estivo, como se dí comúnmente, a velas vir. Estes son os medios cos que contamos na xustiza e cos que día a día temos que bregar para controlar aos ladrons de guante branco (banqueiros) e aos ladróns de guante negro e aqueles outros que non levan guantes, véxase, políticos corruptos.

Ligazóns "Voz de Galicia":


NOTA SOBRE AS TOMAS DE POSESIÓN DOS OPOSITORES APROBADOS DA QUENDA LIBRE - OP2015

Na páxina web do Ministerio publicouse a seguinte nota en relación coas tomas de posesion dos opositores aprobados para acceso, pola quenda libre, aos distitntos corpos xerais da Administracion de Xustiza:

"En relación ás Ordes de datas 8, 9 e 10 de marzo de 2017 (BOE previsto 31 de marzo) correspondentes aos Corpos de Xestión PA, Tramitación PA e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, respectivamente, polas que se van a adxudicar destinos aos funcionarios de ditos corpos que superaron, pola quenda libre, as oposicións da OEP 2015, comunícase que, no caso de que un funcionario teña aprobadas varias oposicións das indicadas anteriormente, á hora da solicitude da EXCEDENCIA VOLUNTARIA, o criterio do Ministerio de Xustiza é que non será necesario o desprazamento persoal para tomar posesión e cesar no mesmo acto, no puesto de traballo adxudicado onde se teña a intención de solicitar a excedencia, se non que bastará con que a/o interesada/o, dentro do prazo de toma de posesión sinalado nas aludidas Ordes, comunique por correo electrónico, fax ou escrito, dita opción ao Departamento correspondente dese ámbito territorial, aos efectos da declaración de excedencia voluntaria prevista no art. 506. d) da Lei Orgánica 6/85, de 1 de xullo, do Poder Xudicial."

A CALADA POR RESPOSTA NO TRASLADO DAS TRABALLADORAS/ES Á FÁBRICA DE TABACOS NA CORUÑA

Ante a “presunta” inminencia do traslado de dependencias xudiciais ao edificio da Fábrica de Tabacos, a Xunta de Persoal da Administración de Xustiza da Coruña DENUNCIA:

- Que a pesar de reiteradas peticións, a Administración non permite nin a este órgano nin aos sindicatos a visita ao edificio para comprobar o seu estado; tampouco os membros do Comité de Seguridade e Saúde Laboral inspeccionaron as instalacións. Isto non só supón un  “ninguneo” ao persoal  que vai prestar alí os seus servizos senón que oculta á cidadanía a situación das dependencias nas que , entre outros,  se van atender a menores e das que non nos consta que garantan a súa privacidade.

- Que non temos información, nin oficial nin oficiosa, de cando nin como se vai producir o traslado dos órganos. Iso provoca que se estea a citar a xente para acudir ás actuais dependencias xudiciais nos vindeiros meses sen ter a seguridade de que nesa data sigan estando na mesma localización. Lembremos que o traslado non só afecta aos órganos que se recolocan en Tabacos  senón tamén aos que se desprazan de Matogrande ao edificio da Audiencia Provincial actual. 

- Que non sabemos como se vai solucionar, unha vez producida a mudanza, o problema do carrexo de expedientes entre a Fiscalía e o resto de órganos xudiciais da cidade.  Porque a día de hoxe o expediente dixital na Xustiza non existe nin se prevé que exista en breve, o que supón que os procedementos en papel van ter que andar de viaxe entre a praza de Monforte e a da Palloza. Ata o de agora o traslado entre edificios facíase con carros de supermercado, situación impensable trala mudanza, pero é que ademais o sistema a empregar ten que ser moi áxil para dar un servizo eficaz e que non se produzan dilacións indebidas, por exemplo, á hora de decretar a liberdade dalgún/ha  preso/a.   

Estando así as cousas, esta Xunta de persoal anuncia que, como non se solucione esta situación en breve prazo de tempo, se adoptarán medidas de protesta por parte do funcionariado.

Ligazóns noticias:

http://www.cig.gal/nova/o-persoal-dos-xulgados-da-coruna-ten-un-desconecemento-absoluto-de-cando-e-como-se-fara-o-traslado-ao-novo-edificio.html 
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/21/radio_coruna/1490102089_177705.html

jueves, 16 de marzo de 2017

OFERTA DE NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 16/03/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 17, 20 e 21 de marzo.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

CONVOCATORIA CURSOS EGAP PERSOAL ADMÓN. DE XUSTIZA

No DOG de hoxe sae publicada a Resolución do 8 de marzo de 2017 pola que se convocan as actividades formativas da EGAP para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e dicir, ata o 26 de marzo.
As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

http://egap.xunta.gal/matriculahttp://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170316/AnuncioO150-090317-0001_gl.pdf

 

miércoles, 15 de marzo de 2017

CONCURSO DE TRASLADOS LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/228/2017, de 10 de marzo, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de prazas do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/112/2017, de 31 de xaneiro.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2782.pdf

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 14/03/2017, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNSUlKWFJqWnk3OVE/view?usp=sharing

lunes, 13 de marzo de 2017

ADXUDICACIÓN DESTINOS OPOSICIÓNS DE ACCESO AOS CORPOS DE XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO - QUENDA LIBRE - OP2015

O Ministerio acaba de informarnos que no BOE do 31-03-2017 sairán publicados os nomeamentos e adxudicación de destinos dos opositores que aprobaron a quenda libre de acceso aos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio das oposicións convocadas no ano 2015.

Ligazón Xestión Libre:
Ligazón Tramitación Libre:

INFORMACIÓN SOBRE PENSIÓNS 2017

A CIG ven de editar un folleto completo con  toda a información relativa a percepción das pensións de dereitos pasivos que atinxen á maioría do persoal funcionario da Administración de Xustiza. Tamén o poderedes consutar facendo clic no enlace permanente localizado na dereita da páxina web.

Ligazón folleto informativo pensións:

viernes, 10 de marzo de 2017

CURSOS PREPARATORIOS CELGA

No DOG do 8 de marzo saíu publicada a Resolución do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B).

Ligazón:

APROBADOS PROMOCIÓN INTERNA - LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - OP2015

No BOE publicase hoxe a Orde JUS/201/2017, de 1 de marzo, pola que se fai pública a relación de aprobados da quenda de promoción interna dos procesos selectivos para acceso ao corpo de LETRADOS DA ADMINISTRACION DE XUSTIZA covocadas pola Orde JUS/2890/2015, de 23 de decembro. 

Ligazón:

martes, 7 de marzo de 2017

TRASLADO DO PERSOAL AO NOVO EDIFICIO DA FÁBRICA DE TABACOS - A CORUÑA

Ante a total opacidade da Administración sobre a situación das instalacións e o traslado de órganos xudiciais á Fábrica de Tabacos de A Coruña, a CIG reitera a solicitude de información sobre o estado  das mesmas así como unha visita á nova sede xudicial. De seguir facendo caso omiso ás nosas peticións, a CIG advirte de que se se observaran  eivas no estado das instalacións, oporase ao traslado ás mesmas do persoal de Xustiza.

lunes, 6 de marzo de 2017

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 03/03/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 6, 7 e 8 de marzo.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

viernes, 3 de marzo de 2017

SENTENZA FAVORABLE POLO EXCESO DE HORARIO COMPUTADO POR REALIZACIÓN DE GARDAS

A CIG ven de gañar en Pontevedra, coa imposicón de 400€ de custas á Xunta de Galicia, unha sentenza na que se recoñece o dereito dun traballador da Admón. de Xustiza a poder compensar no mes seguinte ou cun día de permiso as horas feitas de máis de xeito forzoso que superaran o cómputo mensual, por exemplo, durante unha garda a final de mes.
Ante a posición ruin da adminsitración autonómica de negarlle a un traballador o feito de poder compensar no horario flexible do mes seguinte as horas traballadas en exceso nun mes determinado, debido a ter que realizar actuacións obrigatorias por necesidades do servizo (neste caso do servizo de garda) saiulle a cuestión un pouco cara á administración, pois vai ter que abonar 400€ de todos os galegos e ademais vai ter que darlle un día máis de permiso ao traballador. A CIG polo tanto segue a defender os dereitos das/os traballadores da Adminsitación de Xustiza ata as últimas consecuencias e que, por desgracia, sempre acaban nos tribunais do contencioso-administrativo.

Ligazón sentenza:

A XUNTA ESTÁ A PARALIZAR MELLORAS NOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALIZA


Á  Xunta éncheselle a boca de dicir que somos os que mais avanzados iamos co Lexnet, que si faciamos non sei cantas miles de notificacións, etc, pero todo iso de boquilla e de cara á galería. A realidade e que moitas das melloras que está a implementar o Ministerio sobre Minerva e as comunicacións a través de Lexnet non dan chegado á Galiza (será coma o AVE que vai vindo pero nunca da chegado).
Polo tanto estamos á espera de se en Galiza imos continuar co Minerva ou se finalmente se vai cambiar por outra aplicación das existentes no Estado (que será o que finalmente acabe por facerse). Agardemos que se elixa unha mellor ca que temos e coa que se poida traballar no noso idioma. Asimesmo, a CIG  esíxelle  á Xunta que poña todos os medios que o Ministerio lle está a ofrecer para mellorar as interconexións entre órganos xudiciais así como cos centros penitenciarios e que traballe en prol de que todos os intervenientes no procedemento empreguen a sinatura electrónica para que o expediente dixital non siga a ser ciencia ficción na Administración de Xustiza en Galiza.

Ligazón folla informativa:

AMPLIACIÓN DAS LISTAXES DE APROBADOS DEFINITIVOS DO CORPO DE AUXILIO - OP2015

Na páxina web do Ministerio de Xustiza inseriuse a Orde de 1 de marzo, por la que se publican as relacións complementarias de aprobados para ingreso no Corpo de Auxilio Judicial, convocadas no ano 2015 pola Orde JUS/2681/2015, de 1 de decembro (BOE de 15 de decembro).

Ligazón Orde: