martes, 23 de diciembre de 2008

A XUNTA COMPROMETESE A CONVOCAR AS PRAZAS DE XESTORES NON CUBERTAS NOS ULTIMOS CONCURSOS DE TRASLADOS

PRAZAS PARA OS XESTORES NO VINDEIRO CONCURSO

A CIG ven de conseguir que a Dirección Xeral de Xustiza adquira o compromiso en Mesa Sectorial de sacar en marzo de 2009, no vindeiro concurso de traslados, todas as vacantes existentes no corpo de Xestión que quedaron sen cubrir como consecuencia da resolución do anterior concurso. Con esta decisión, aqueles compañeiros que aprobaron a promoción interna a dito corpo de Xestión terán prazas en Galiza que poderán pedir xunto coas vacantes existentes dos órganos de nova creación e, dese xeito, conquerir unha praza definitiva e poder empezar a traballar no corpo para o que promocionaron. A CIG congratúlase de ter acadado da administración autonómica este compromiso que beneficiará non só as nosas compañeiras/os se non tamén a Administración de Xustiza en Galiza, ao cubrirse con persoal titular prazas que doutro xeito estarían varios anos sen cubrir.

MESA SECTORIAL DE XUSTIZA DIA 18/12/08


RESUMO DA REUNION DA MESA SECTORIAL DE XUSTIZA (DIA 18/12/08)

1) Quedou visto para a súa publicación no DOG, na vindeira semana, tanto a publicación da nova Resolución de Vacacións, Permisos e Lincenzas como da Orde de Interinos. O prazo para inscribirse nas novas bolsas de interinos empezará, segundo manifestou a Directora Xeral, o vindeiro 7/xaneiro/2009.


2) Ao parecer, no primeiro trimestre deste ano 2009, o Ministerio de Xustiza e as CC.AA. van proceder a crear un grupo de traballo coa Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado a fin de prantexar, a través das novas reformas lexislativas, a desxudicialización dos Rexistros Civis de toda España.


3) En xaneiro de 2009 a Directora Xeral comprometeuse a sacar adiante as novas agrupacións de xulgados de paz.


4) Trasladouse a Dirección Xeral a problemática que pode xurdir coa aplicación en xustiza do novo convenio suscrito pola Xunta con Correos, xa que se van ter que realizar determinados trámites que poden provocar, caso de no cumplilos, a non tramitación do correo xudicial por parte do servizo de correos, coas consecuencias que iso pode acarrexar.


5) A administración comprometeuse, en base a petición feita pola CIG, a sacar no vindeiro concurso de marzo todas as prazas vacantes do corpo de Xestión que estean sen cubrir, ben por ser órganos de nova creación, ben por non terse cuberto no anterior concurso de traslados.


6) Vista a problemática que está a xurdir coas claves para acceso informático, por parte dun número moi elevado de funcionarios xudiciais, as bases de datos de Facenda, TXSS, INEM, DGT, Catastro, etc. e, en base a Lei Orgánica de Protección de Datos, a CIG instou a Dirección Xeral a que tome cartas no asunto a fin de evitar a posible vulneración de dita norma. • Por parte da CIG volveu a insistirse en que nos casos excepcionais (que os hai), a administración autonómica proceda a realizar as substitucións horizontais, tal e como ven reflectido na norma de substitucións.


viernes, 12 de diciembre de 2008

COMISIÓNS SERVIZO XULGADO NOVA CREACION

A Dirección Xeral de Xustiza remiteunos a ultima hora do vernes 12 de decembro os listados provisionais das adxudicación das comisións de Servicio do persoal que cubrira os Xulgados de nova creacións ata que o sexan de forma definitiva por concurso de traslado. Estes listados seran publicados a vindeira semana da intranet da Xunta.


Listados de adxudicacións provisionais

viernes, 28 de noviembre de 2008

LISTADOS DEFINITIVOS DE ACCION SOCIAL

LISTADOS DEFINITIVOS DE ACCION SOCIAL

 


 No DOG do 28 de novembro publicase a Resolución do 24 de novembro de 2008, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se anuncia a exposición pública das listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas dos programas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2008 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza destinado na Comunidade Autónoma de Galicia.


 Os listados estan pubicados na paxina web da Xunta. premer aqui para ver os listadosCONVOCATORIA COMISIÓNS DE SERVIZO PARA OS XULGADOS DE NOVA CREACIÓN

A Xunta de Galiza informanos de que o vindeiro día 2 de decembro sairan para ser cubertas por Comisións de Servizo entre titulares destinados en órganos radicados en Galiza en situación de servizos activo.

Teran perferencia na selección so participantes que nonobtivesen praza no último concurso de traslado, nin se atopen en comisión de servizos ou substitución.

O prazo de de presentación de solicitudes será de CINCO DIAS hábiles desde o día seguinte a publicación do DOG. sera requisito remitir as solicitudes por fax ao 981.546222, e despois remitiranse na forma que determina a lei de réxime xurídico das administracións publicas e do procedemento administativo común.

As Vacantes que se convocan son:

XULGADO
CORPO XESTIÓN

CORPO TRAMITACION

CORPO AUXILIO
Xdo 1ª insta. 12 A Coruña
3

4

1
Xdo 1ª Insta. 6 Santiago
2

4

1
Xdo Contencioso-Adtvo 2 Lugo
2

4

1
Xdo 1ª Insta. 6 Ourense
2

4

1
Xdo 1ª Insta. 5 Pontevedra
2

4

1
Xdo mixto 2 A Estrada
2

2

1
Decanato de Cangas
0

1

0
Decanato O Porriño
0

1

0

martes, 25 de noviembre de 2008

MESA SECTORIAL – 20/11/2008

MESA SECTORIAL – 20/11/2008Na MESA SECTORIAL celebrada onte en Santiago chegáronse aos seguintes acordos:
 1. Asináronse as actas onde se recolle o acordo de aumento retributivo para o ano 2009. Segundo o Subdirector de MM.PP., dito acordo xa foi remitido ao Consello da Xunta a fin de ser aprobado antes de que finalice este ano. Esperemos non ter problemas para a percepción de dito incremento salarial. 1. En breve serán publicadas no DOG a Orde e a Resolución de interinos e concesión de permisos e licenzas, respectivamente, logo dunha longa negociación coa administración.

En permisos e licenzas foron recollidos, nunha única norma que facilitará a súa localización, todos aqueles máis favorables que nos son de aplicación consonte ao Estatuto Básico do Empregado Público e a Lei da Función Pública Galega. A proposta da CIG conseguiuse incluir a equiparación das parellas de feito que estiveran sen inscribir nun rexistro de parellas ao resto de parellas de feito e matrimonios, aos efectos da petición de permisos e licenzas.


Na regulación das novas bolsas de interinos, entre outras novidades, cabe salientar as seguintes:


1. Tentáronse corrixir os erros máis importantes de que adoecía a anterior regulamentación, a fin de facer máis axil a xestión e nomeameto de dito persoal.


2. Estableceuse a posibilidade da comarcalización, e dicir, posibilidade de elección de comarca de preferencia.


3. Auméntouse de xeito considerable o número de compoñentes das bolsas (tramitación e auxilio) debido ao efecto rebote das substitucións verticais.


4. Permitiuse no mesmo corpo o cambio de bolsa dentro da Comunidade Autónoma por modificación do enderezo de residencia.


5. Regularizouse definitivamente a aquel persoal interino que non posue a titulación correspondente para o corpo que se desempeña.


6. Establecéronse e xeito máis concreto as causas e preferencias de cese tanto entre interinos como entre titulares e interinos.

 1. Constatouse na mesa a problemática existente nas atribucións de funcións do corpo de auxilio judicial e todas as centrais sindicais coincidimos en indicar que dita problemática ven dada pola negativa da administración á creación dos servizos comúns de auxilio judicial. Quedouse de realizar unha xuntanza para analizar en profundidade o tema e prantexar as posibles solucións ao mesmo. A CIG, como noutras ocasións, propuso que as retribucións para o caso de atribución de funcións fora diaria por analoxía as retribucións dos Secretarios Xudiciais en casos similares.

Por parte da CIG, así mesmo, fíxoselle chegar a petición de que a resolución de substitucións debe ser aplicada na súa totalidade e proceder a nomear substitucións horizontais antes de proceder ao nomeamento de pesoal interino.
 1. En canto aos órganos de nova creación, preguntouse sobre a ubicación dos mesmos, dada a escaseza de espazos nos edificios xudiciais, remitíndosenos por parte da Dirección Xeral á Secretaría Xeral da Consellería que é a encargada das obras e infraestructuras xudiciais. Coma sempre na administración de xustiza imos por detrás das necesidades reais de espazo

Así mesmo a CIG fixo fincape que na maioría de órganos creados redúcense nos seus cadros de persoal o número de traballadores, sen que esta reducción se reflicta na creación de prazas nos servizos comúns e decanatos co que se consegue a saturación deste últimos.
 1. En canto ao sistema de gardas nos órganos xudiciais solicitouse para Vigo e Coruña que a totalidade do cadro de persoal entre de garda ordinaria debido a sobrecarga de traballo que se rexistra neste servizo e ante a imposibilidade de momento de poder acceder ás gardas de 24 horas debido aos módulos de traballo fixados polo CXPX.

Solicitouse así mesmo que se estableza un acordo (a semellanza co fixado en Catalunya) para retribuir correctamente os distintos servizos de garda


Na Coruña, a partires do 1 de Janeiro de 2009 será de aplicación a dobre garda xa vixente na actualidade en Vigo.
 1. En rogos e preguntas por parte da administración indicóusenos que non se ia contestar ao recurso prantexado pola CIG contra a creación dos perfis nas fiscalias de determinados postos que cotempla a norma ISO. A CIG entende que ditos perfis non foron negociados pola administración e que os mesmos deben formar parte da RPT correspondente, sen que quepa a súa dotación na actualidade ao carecer desta última ferramenta.

Preguntada a administración se estaba enterada da CONVOCATORIA DE OPOSICIÓNS para este ano 2008 indicóusenos que se enterou neste mesmo día da súa publicación no BOE. A CIG recriminoulle á Directora Xeral o seu poco peso específico tanto a nivel da propia Consellería de Xustiza como a nivel do Ministerio de Xustiza e que era unha vergonza que unha administración convocante se enterara, sen ningún tipo de antelación, da convocatoria de oposicións para o acceso ao corpo de xestión na nosa Comunidade Autónoma (así tamén saiu o concurso de traslados).


Pola CIG preguntouse finalmente se se ian manter as quendas dos rexistros civis. A administración indicou que en principio se manterían as mesmas en identicas condicións, poidendo os novos traballadores dos rexistros civis entrar a formar parte daquelas en canto remataran as vixentes.

lunes, 17 de noviembre de 2008

A CIG mobilízase en toda a Galiza en ...


A CIG. MOBILIZASE EN TODA A GALIZA EN DEMANDA DE MEDIDAS PARA AFRONTAR A CRISE ECONOMICA


As manifestacións en Vigo, A Coruña, Ferrol, Compostela, Pontevedra, Lugo, Ourense e Viveiro convocadas pola CIG na noite do 13 de novembro mobilizaron a máis de 15.000 persoas contra a crise económica e a falta de medidas reais das administracións e apoio aos traballadores e traballadoras. Nestas marchas reclamouse que se poñan as bases para desenvolver un novo modelo socioeconómico e que se adopten medidas para que a crise a paguen os que a provocaron e non a maioría social

jueves, 13 de noviembre de 2008

Delegados da CIG concéntranse contra ...


 


Delegados da CIG concéntranse contra o último acordo retributivo para os empregados públicosUn cento de delegados/as da Área Pública da CIG, que engloba as federacións de Administración Pública, Ensino e Saúde, concentráronse o 5 de novembro diante da Delegación do Goberno español na Coruña para rexeitar o último acordo retributivo atinxido na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas.

 Ao remate da protesta, unha representación dos delegados rexistrou unha carta dirixida á ministra de Administracións Públicas que recolle os motivos polos que a CIG rexeita este acordo. O escrito presentado tamén contempla as demandas expresadas pola central nacionalista a este respecto. Á Área Pública da CIG rexeita o acordo asinado na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, que foi rubricado polo Goberno do Estado e os sindicatos CCOO, UGT e CSI-CSIF, pois supón unha suba salarial do 3% (2% con carácter xeral e 1% para completar o Complemento específico nas pagas extraordinarias).ReivindicaciónsA Área Pública da CIG volveu reiterar as súas propostas retributivas nas seguintes cuestións:1.Suba do IPC real2. Cláusula de Revisión Salarial3. Recuperación do poder adquisitivo4. Eliminación da taxa de reposición de efectivos5. Recoñecemento do dereito a xubilacións anticipadas/parciais e retirada das disposicións que restrinxen a invalidez nas clases pasivas5. Incorporación do salario directo do importe dos planos de pensións.Por estas razóns, a Área Pública da CIG defende que os traballadores e as traballadoras das distintas administracións públicas poidan manter o seu poder adquisitivo e que se melloren os servizos públicos eliminando as limitacións ás contratacións impostas pola taxa de reposición de efectivos.


PRAZAS DESERTAS DO CORPO DE XESTION EN GALICIA

PRAZAS DESERTAS DO CORPO DE XESTION NO CONCURSO DE TRASLADOS EN GALICIA

A CIG despois de que o Ministerio de Xustiza resolvera de forma definitiva o concurso de traslado, e ante as prazas desertas que se producen no corpo de Xestión, ven de solicitar da Dirección Xeral de Xustiza que de forma urxente anuncie na intranet as mesmas para que poidan ser cubertas en SUBSTITUCION entre titulares. As desertas que se producen como consecuencia do concurso de traslados son:Resultas que quedan vacantes:
 • -SERVICIO COMÚN DE APOIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (2 prazas)


 • -XDO. DE PAZ DE A GUARDA


 • -XDO. DE CALDAS 1


 • -XDO. DE INSTANCIA Nº 2 DE PONTEVEDRA


 • -XDO. DE PAZ DE O PINO


 • -XDO. DO BARCO DE VALDEORRAS Nº 2


 • -XDO. DE PAZ DE BEGONTE


 • - XDO. DE ARZÚA


 • -XDO. DE MUROS


 • -XDO. DE PAZ DE MUXÍA


 • -XDO. DE ORTIGUEIRA


 • -XDO. DE RIBEIRA Nº 2


 • -S.C.N.E. DE SANTIAGO (2 prazas)


 • -XDO. DE PADRÓN Nº 1


 • -SERVICIO COMÚN DE APOIO DE VIGO


 • -XDO. DE PAZ DE CARNOTA


 • -XDO. DE MONDOÑEDO


 • -XDO. DE CHANTADA


 • -XDO. DE PAZ DE VIANA DO BOLO


 • - XDO. DE PAZ DE PONTE-CALDELAS


 • -VIXIANCIA PENITENCIARIA DE PONTEVEDRA


 • -XDO. TUI Nº 1


 • -XDO. PENAL 3 DE VIGO


 • - AP SECC. 6º VIGO


 • - MIXTO 1 DE PONTEAREAS


 • -REXISTRO CIVIL DE VIGO (2 PRAZAS)


 • -XDO. DE PAZ O GROVEVacantes que quedan vacantes:
 • -INSTANCIA 3 DE SANTIAGO


 • -MONTERROSO


 • - CAMBADOS 4 (2 prazas)


 • -INSTRUCCIÓN 4 DE VIGO


 • -INSTRUCCIÓN 5 DE VIGO


 • -PENAL 1 DE VIGO

viernes, 31 de octubre de 2008

CONCURSO DE TRASLADOS

CONCURSO DE TRASLADOS

 

A Xunta de Galicia, comunícanos que acaban de recibir un correo do Ministerio no que lles comunican que se ANULAN as datas previstas de publicación no BOE do concurso de traslados.

Quedamos pendentes de recibir NOVAS datas e instrucións do Ministerio, parece que a publicación non se demorará moito, pero xa sabemos como funciona este Ministerio.AS NOVAS DATA DADAS POLO MINISTERIO SON:

 

- Nova data prevista de publicación BOE/DOG 15/11/2008
- Novas datas de cesamento:
       corpo xestión p.a. e auxilio xudicial 18/11/2008
       corpo tramitación p.a.  24/11/2008

En relación cos NOVOS listados de adxudicación quedan pendentes de remisión ata o lúns, día 3

 


O MINISTERIO PUBLICA NOVOS LISTADOS DEFINTIVOS, veremos se son os ultimos ou non,

 
 jueves, 30 de octubre de 2008

NON OS ACORDOS RETRIBUTIVOS DE MADRID PARA OS EMPREGADOS/AS PUBLICOS PARA O 2009

A CIG REFIRMA A SÚA OPOSICIÓN AO ACORDO RETRIBUTIVO PARA AS EMPREGADAS/OS PÚBLICOS DA MESA XERAL DE MADRID A INCLUIR NO PROXECTO DE LEI DOS ORZAMENTOS PARA 2009

A Área Pública da CIG rexeita o Acordo asinado na Mesa Xeral de Negociación das Administracións Públicas, entre os representantes das distintas Administracións Públicas (Estado, Autonómica e Local) e os sindicatos CCOO, UGT e CSIF, que supón unha suba salarial do 3% (2% con carácter xeral e 1% para completar o Complemento Específico nas pagas extras), polas seguintes razóns:

 • 1.- O IPC interanual galego está (a día de hoxe) no 4,9%, polo que seguimos a perder poder adquisitivo.
 • 2.- Volve poñer límite ás Ofertas de Emprego Público.
 • 3.- Non inclúe mecanismos de mantemento e recuperación do poder adquisitivo.
 • 4.- Restrinxe dereitos na invalidez das clases pasivas.
 • 5.- Mantén o sistema de planos de pensións privados.

A Área Pública da CIG reitera as súas propostas retributivas:

 • - Suba do IPC real (ata o de agora, un 4,9%)
 • - Cláusula de Revisión Salarial.
 • - Recuperación do poder adquisitivo.
 • - Eliminación da taxa de reposición de efectivos.
 • - Recoñecemento do dereito a xubilacións anticipadas/parciais e retirada das disposicións que restrinxen a invalidez nas clases pasivas.
 • - Incorporación a salario directo do importe dos planos de pensións.

Por estas razóns, a Área Pública da CIG defende que os traballadores e traballadoras das distintas administracións públicas manteñan o poder adquisitivo e que se melloren os servizos públicos, eliminando as limitacións ás contratacións impostas pola taxa de reposición de efectivos.


POLO QUE acordaron convocar unha *concentración de delegados/as diante da Delegación do Goberno na Coruña o día 5 de novembro, de 11,30 a 12,30 hs.*, para rexeitar o acordo retributivo para 2009 asinado polo goberno e os sindicatos CCOO, UGT e CSI-CSIF.

INCUMPRIMENTO DA LEXISLACION LINGÜÍSTICA POR PARTE DA CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

José Luis Méndez Romeu


A Mesa pola Normalización Lingüística avalía que a Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza é o departamento do Goberno galego que máis vulnera a Lei de normalización lingüística e o Plan xeral de normalización da lingua galega. Por este motivo, insta ao seu responsábel, José Luis Méndez Romeu, e ao presidente da Xunta a que se adopten as medidas para que “tal e como fan todos os gobernantes responsábeis, a Consellaría de Presidencia cumpra coa lexislación”.Desde finais de 2007, A Mesa tramitou diversas queixas por vulneración dos dereitos lingüísticos no departamento que ten por titular a Méndez Romeu. Entre as queixas remitidas pola asociación a esta Consellaría está a exclusión do galego nos programas informáticos da Administración de Xustiza, a falta de traducións para o galego de lexislación básica, as fortes carencias de persoal técnico para axudar no proceso de normalización lingüística na Administración de xustiza (nestes últimos catro anos non só non se aumentaron senón que se reduciron) ou a ausencia do galego nalgúns servizos telefónicos da Xunta.


Todas estas queixas foron remitidas por cidadáns á Liña do Galego, servizo gratuíto desde onde se tramitan tamén expedientes de felicitación e de consultas. Calquera persoa pode dirixirse á Liña do Galego a través do teléfono 902 10 64 74 ou do correo electrónico linhadogalego@amesanl.org.

Desde A Mesa lembran “a pésima actitude de Méndez Romeu cara ao uso do galego” en toda a lexislatura, negándose “incivicamente” a aplicar o Plan de normalización aprobado por unanimidade no Parlamento, amparando situacións condenadas polos tribunais de xustiza (como a exclusión do galego no Concello da Coruña durante o anterior mandato municipal), insultando os movementos sociais que traballan en defensa da cultura galega e mesmo chegando a propor a oficialización de topónimos castelanizados.

CONCENTRACION DIANTE DOS XULGADOS DE BETANZOS


CONCENTRACION CONVOCADA POLA CIG-XUSTIZA DIANTE DOS XULGADOS DE BETANZOSA Sección Sindical da Administración de Xustiza da CIG na Coruña, ante o anuncio en prensa do Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza sobre a creación de novos xulgados en Galicia para o ano 2009, ven a manifestar o seguinte:


- Que nos parece intolerable que a decisión dos organismos que nos están a gobernar, que deberían saber cal é a situación actual da Administración de xustiza en Galiza, se basee en cuestións estrictamente políticas e de cara á galería, sen ter en conta as verdadeiras necesidades dos xulgados. Só así se pode entender que non se creen xulgados tan necesarios como o Xulgado de Instrución nº 8 da Coruña ou o Xulgado nº 4 de Betanzos, e si se cree o Xulgado do Mercantil nº 2 da Coruña, únicamente polo seu efecto mediático, cando se podería solucionar coa creación dun xulgado bis.


- Que sexa o Tribunal Superior de Xustiza o que demande, en detrimento da creación de tres novos xulgados, a creación de tres prazas de maxistrados para as Salas Social e Contencioso-administrativo cando a do Social xa está composta por 18 maxistrados e a do Contencioso por 14, e ademáis contan con xuíces de apoio; por outra banda, a creación desas prazas de maxistrados non ven acompañada de dotación de persoal, polo que esa non é a solución para a situación que viven esas salas.Todo isto ven a demostrar, unha vez máis, que nin á clase política nin aos órganos de goberno da xudicatura lles importa nada a situación da xustiza, e que importan máis os efectos políticos e mediáticos, e os réditos persoais, que intentar en serio arranxar os problemas existentes.


Ante esta situación a CIG manifesta o seu rexeitamento á proposta efectuada e anuncia actos de protesta dado que a Administración fai oidos xordos ás nosas demandas.

Esta central sindical convoca unha concentración diante da porta dos xulgados desa localidade para o vindeiro venres día 31, ás 12 horas.


Como xa sucedera o pasado día 24, están convocados a esta concentración todos os funcionarios e funcionarias destinados neses xulgados, así como xuíces e profesionais que desenvolven alí o seu traballo.

Agardamos o apoio de todos para conseguir un compromiso do Conselleiro de Xustiza.

lunes, 27 de octubre de 2008

O Ministerio ven de remitirnos os lis...

RESOLUCION DE FORMA DEFINITVA DO CONCURSO DE TRASLADOS

O Ministerio ven de remitirnos os listados defintivos do concurso de traslado, e nos informa de que se publicaran no BOE o vindeiro día 11 de novembro.

martes, 14 de octubre de 2008

LISTAXES PROVISIONAIS ADXUDICACIÓN EN COMISIÓN DE SERVIZOS DOS POSTOS DOS SERVIZOS ATENCIÓN Á VÍTIMA

A Xunta remitiunos  as listaxes coa puntuación e adxudicación provisional dos solicitantes dos postos dos Servizos Comúns de Atención á Cidadanía e Asistencia á Vítima, asi como dos excluídos.

Hoxe  tamén  ten pensado publicar a información nas páxinas web, Intranet xudicial e Xunta.

O prazo de alegacións será os días 15,16 e 17 de outubro.

Despois de pasado o tramite de alegacións o listado definitivo de adxudicacións é:

A CIG PRESENTA RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA RESOLUCION DE XUSTIZA

Con data de 24 de setembro de 2008 dictase pola Dirección Xeral de Xustiza pola que se fai pública a convocatoria de selección de responsables operativos de calidade o coordinación operativo no marco de implantación do sistema de xestión de calidade nas oficinas de fiscalías de Galicia. Dita resolución foe publicada no DOG con fecha 6 de outubro, sin que se haya negociado o contido de dita resolución. Esta resolución foi dictada pola Dirección Xeral de Xustiza sen ser negociada coa CIG, tal e como e preceptivo, ante o que vimos de presentar RECURSO DE REPOSICIÓN, solicitando que se derogue e deixe sen efecto a resolución.

recurso presentado pola CIG

INUNDACIÓNS NOS XULGADOS DE PONTEAREAS


A persistente choiva caída durante parte da noite e a mañá do dia 8 de outubro provocou o peche dos xulgados de Ponteareas. As dependencias xudiciais víronse alagadas polas pingueiras. O edificio atópase actualmente en reparación e ata que non se impermeabilice completamente verase moi afectado polas precipitacións, esta é a consecuencia da mala previsión e organización por parte da Conselleria de Presidencia. A CIG ante o peligro para os traballadores e publico en xeral presentou denuncias ante a Inspección de Traballo e a Dirección Xeral de Xustiza.

miércoles, 1 de octubre de 2008

COMISIONS DE SERVIZO PARA CUBRIR AS PRAZAS DE ATENCION A CIDADANIA E VICTIMAS

No DOG do 26/9/08 publícase a resolución pola que se crean os SERVIZOS DE ATENCIÓN A CIDADANÍA E A VÍCTIMA da Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, a fin de cubrir as prazas de forma temporal ata que sexan ofertadas en concurso de traslado, a Xunta vai proceder a ofertalas para ser cubertas en Comisión de Servicios, entre os funcionarios e funcionarias integrantes do corpo ou escala de xestión e tramitación destinados en Galicia.

A resolución da convocatoria esta a punto de ser publicada do DOG, e o prazo de solicitudes será de CINCO DIAS, desde a publicación.

A Comisión comenzará o día 31 de outubro, e será ata a adxudicación das prazas mediante concurso de traslado.

As prazas que se ofertan son:


Unidade

Xestión

Tramitación

Localidade

Provincia

Serv atención Cid. e Vict

-

1

A Coruña

A Coruña

Serv atención Cid. e Vic

1

1

Ferrol

A Coruña

Serv atención Cid. e Vic

1

1

Santiago

A Coruña

Serv atención Cid. e Vic

1

1

Ourense

Ourense

Serv atención Cid. e Vic

1

1

Lugo

Lugo

Serv atención Cid. e Vic

-

1

Pontevedra

Pontevedra

Serv atención Cid. e Vic

1

1

Vigo

PontevedraO día 07/10/2008 é a data prevista de publicación no DOG da resolución do 22/09/08 da dirección xeral pola que se convoca a provisión temporal dos postos de traballo nos Servizos Comúns de Atención á Cidadanía e a Vítima.

O prazo de presentación de instancias comezará dende o día seguinte á publicación no DOG.

lunes, 29 de septiembre de 2008

CURSO SOBRE REXISTRO CIVIL, modalidade teleformación


ADMITIDOS CURSO REXISTRO CIVIL

De conformidade co establecido na Resolución da Escola Galega da Adminsitración Pública do 23 de xuño (Diario Oficial de Galicia nº 126, do 1 de xullo), pola que se convoca o curso de rexistro civil para persoal ao servizo da administración de xustiza, este terá comezo o vindeiro día 1 de outubro, na modalidade de Teleformación,Podedes consultar a listaxe de admitidos ao cursolistado de admitidos no curso

viernes, 26 de septiembre de 2008

CREACION DE SERVICIOS DE ATENCION O CIDADAN E VICTIMA

A Xunta constitúe os servizos comúns de Atención á Cidadanía e Asistencia á Vítima de Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo

Estes servizos iniciarán a súa actividade o vindeiro 31 de outubro de 2008

Asumirán a atención personalizada ao cidadán, a información xeral, o tratamento de suxestións ou queixas e a asistencia ás vítimas dos delitos e das faltas

Santiago, 26 de setembro de 2008.- A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a través da súa Dirección Xeral de Xustiza, publicou esta mañá no Diario Oficial de Galicia (DOG) o acordo polo que se constitúen os servizos comúns de Atención á Cidadanía e Asistencia á Vítima, dependentes dos decanatos dos xulgados de Ferrol, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela e Vigo. Estas oficinas serán atendidas por persoal ao servizo da Administración de xustiza e iniciarán a súa actividade o vindeiro 31 de outubro de 2008.

O servizo, que actuará en coordinación coa Unidade de Atención á Cidadanía do Consello Xeral do Poder Xudicial e con dependencia funcional do xuíz decano e do secretario do decanato, asumirá a atención personalizada ao cidadán, a información xeral, tanto personal como telefónica, o tratamento de suxestións ou queixas, así como a asistencia ás vítimas dos delitos e das faltas.

Atención personalizada
A atención personalizada ao cidadán supón a recepción e a acollida dos cidadáns que acudan á sede xudicial para facilitarlles a orientación e a axuda que precisen, tanto se o fan por instancia do órgano ou servizo xudicial como se é por iniciativa propia. Ao tratarse dunha atención personalizada esta atoparase adaptada ás características sociais, culturais e psicolóxicas de cada un dos cidadáns que acudan aos xulgados solicitando atención ou información.

A atención personalizada implica a actividade de información xeral e esixe a colaboración do servizo para cubrir os formularios e as solicitudes que os interesados poidan realizar directamente sen necesidade de representación. Ademais, o servizo tamén asesorará e asistirá aos cidadáns respecto dos trámites e documentos precisos para reclamar as indemnizacións que lles correspondan percibir pola intervención en procesos xudiciais como testemuñas ou peritos.

Información xeral
A información xeral comprende a identificación, localización e competencia de calquera órgano ou servizo da Administración de xustiza, e especialmente os situados na mesma sede, así como corresponder ás demandas concretas de información sobre competencias dos órganos, procedementos, trámites, requisitos e documentación para as actuacións que o cidadán se propoña realizar.

O servizo informará aos cidadáns sobre a existencia dos servizos de orientación xurídica dependentes dos colexios de avogados e dirixiraos cara a eles respecto das consultas referidas ao seu ámbito de actuación.

Tratamento de suxestións e queixas
O tratamento de suxestións e queixas, pola súa banda, comprende a recepción das iniciativas formuladas polos cidadáns para mellorar a atención aos usuarios ou a calidade do servizo prestado, así como das queixas por dilacións, atención incorrecta ou calquera outra cuestión relativa ao funcionamento dos órganos ou oficinas xudiciais.

No tratamento de presentación da queixa ou denuncia, o servizo advertirá ao cidadán de que estas non terán en ningún caso a cualificación de recurso administrativo, de que a súa interposición non paralizará os prazos establecidos da normativa vixente e de que tampouco condicionarán o exercicio das accións, recursos ou dereitos que, de conformidade coa normativa reguladora de cada procedemento, poida exercer o interesado.

Asistencia ás vítimas
No que se refire á asistencia ás vítimas o servizo ofrecerá información das posibilidades de obter a través do proceso penal a restitución, a reparación do dano e a indemnización dos prexuízos materiais e morais, así como dos dereitos en relación co proceso penal. Tamén comprenderá a información sobre as axudas e medidas de asistencia ás vítimas establecidas polos poderes públicos. O servizo orientará ás vítimas de delitos en relación cos servizos sociais e recursos públicos dispoñibles para a súa atención.

Cada servizo integrarase na oficina do decanato para procurar atender na mesma dependencia as demandas de información relativas á repartición concreta de asuntos entre os órganos xudiciais da sede e as referidas ás normas de repartición, así como as relativas ás horas e salas de realización das vistas, xuízos e actos xudiciais públicos que poidan ser de interese.

Resolucion do DOG

MESA SOBRE OFERTA DE EMPREGO ANO 2008

A  Administración asumíu que os últimos procesos selectivos foron moi longos, pero achacárono á fase de concurso, dado que as diferentes Administracións retrasáronse moito en enviar as certificacións de servizos prestados, e por iso, eliminan ese requisito facendo que sexa o propio opositor o que faga unha declaración sobre os servizos prestados.


 


Por outra banda, asume o compromiso de que o tribunal calificador único, na primeira reunión, fixe un calendario aproximado de realización de exercicios, pero non vai constar nas bases; ao noso comentario de se van respetar os prazos do mesmo xeito que os establecidos nas anteriores convocatorias, non houbo resposta.


 


Comprometeronse a unha maior coordinación coas Comunidades Autónomas para que non haxa os desfases deste proceso pasado.


 


Parecelles digna de estudo a proposta feita por un sindicato de, no futura facer as convocatorias escalonadamente, primeiro secretarios, logo xestores, despois tramitación e por último auxilio, co fin de evitar que queden prazas desertas porque os opositores aproban máis dun proceso.


 


En canto a poder presentarse tanto á quenda libre como á promoción interna, que non porque non.


 


En canto aos temarios, a pesar de recoñecer que son “manifiestamente mejorables”, non os van modificar para esta convocatoria, pensarano para a próxima. O que si farán será fixar o temario a data da publicación da convocatoria, de feito que non afecten posteriores modificacións lexislativas. Non se aceptou tampouco a nosa proposta de limitar os temas para cada exercicio.


 


Acerca do segundo exercicio de xestión, promoción interna, non hai cambios: nin se vai eliminar, nin se vai cambiar o tema da lectura, porque, tras consultar á Comisión de Selección, considérase unha garantía (¿) para os opositores.


 


Curso práctico: como o regulamento pon que ten que ser selectivo, así será mentres non se cambie; o que si se reduce é a duración, pero por unha mera cuestión económica, non por facernos un favor.


Aínda que consideran razonable a petición de que cada un poida facer o curso no seu ámbito de destino, na práctica non pode ser. O que si farán será buscar os coordinadores o máis próximos posibles aos opositores (outra vez por unha cuestión meramente económica, para aforrar dietas).


O tema do cumplimento do RD sobre dietas vanno incluir na convocatoria.


 


Exames:


-         non se vai a ofrecer copias dos seus exames aos opositores porque teñen un millón de follas de exame xa compradas e non teñen autocopiativa.


-         non van facilitar copia do exame a aqueles que a pidan porque senón, ao parecer, imos ir todos en tromba a pedila.


Baremos:


-         aceptouse a nosa solicitude de puntuar na promoción interna ter aprobado exames das súas convocatorias anteriores, tanto na quenda libre como na interna.


-         Puntuarase a substitución no corpo de acceso.


-         Os dous anos contarán dende a data de toma de posesión, non dende a da resolución do nomeamento, como pediamos.


-         Non se accedeu a fixar que todos os exercicios terán lugar á mesma hora, alegando falta de medios nos exercicios de informática.


-         Non se aceptou outorgar unha puntuación distinta aos xuices substitutos (actualmente teñen a misma consideración que quen preste servizos noutra Administración ou quen sexe persoal laboral) en base a que queren favorecer a carreira dentro da Administración de Xustiza


 


A excusa para non facer cambios foi que están constrinxidos pola LOPX e polo Regulamento de Ingreso; todas as centrais sindicais solicitaron un compromiso no sentido de ter pronto mesas para abordar as modificacións necesarias deses textos legais, pero a resposta da Administración  foi bastante morna e, realmente, non se comprometeu a nada. Así que os veremos na próxima co mesmo panorama.


 
NOTA INFORMATIVA REFERENTE A REUNION
ESCRITO PRESENTADO POLA CIG na mesa de negociación

jueves, 25 de septiembre de 2008

CORRECCION DE ERROS NO CONCURSO DE TRASLADOS

O dia 24 de setembro a Xunta comunícanos via Correo electrrónico a seguinte mensaxe en relación co concurso de traslados "Detectado un erro na adxudicación provisional do concurso de traslados intentaremos publicar no BOE e DOG a seguinte corrección:
Eliminar a resulta ofertada- núm. 4228 -do corpo de tramitación correspondente á Sección 1ª da Audiencia Provincial de Pontevedra.

Motivo:
A Sección 1º ten no seu cadro de persoal un tramitador de maís do aprobado polo Ministerio de Justicia, "sobredotado", e autorizamos unha comisión de servizos para a Sección 2ª que ten unha praza vacante, ofertada no concurso de traslados.
Cando nos confirmen do Ministerio se é posible a corrección e data prevista de publicación no BOE, remitimos un ovo correo para a vosa información".
O dia de hoxe 25 e despois de conversas, e diversas aclaracións formuladas pola CIG coa Conselleria, esta nos comunica: En relación coa corrección dun erro na adxudicación provisional do concurso de traslados no senso de eliminar a resulta 04228 do corpo de tramitación p.a. na Audiencia Provincial - Sección 1ª de Pontevedra, a Xunta esta considerando NON FACER A CORRECCIÓN DE ERROS e deixar a adxudicación provisional como está.

Motivo:
A Sección 1ª estaba "sobredotada" no corpo de tramitación p.a., tiña seis en vez de cinco funcionarios, pero xubilouse con data 03/03/2008 unha tramitadora, con ANTERIORIDADE a convocatoria do concurso, 15/03/2008, quedando por tanto a plantilla do corpo de tramitación axustada á aprobada, e ese foi o motivo polo que non se ofertou a vacante e polo que está ven que se produza a resulta.

Esperemos que esta noticia se confirme pois supera unha praza mais a cubrir no concurso.

APLIADO O SERVIZO DE GARDA DOS XULGADOS DE VIGO

Despois de moitas loitas do noso Sindicato xuntamento cos demais integrantes da Mesa Sectorial de Xustiza consíguese que a Xunta amplie a dotación da garda de Vigo en dous funcionarios. Polo que proximamente publicarase no DOG a dita ampliación.

martes, 23 de septiembre de 2008

CREACIÓN DE SERVIZOS DE ATENCIÓN AO CIDADÁN E VÍTIMA

A Xunta Informanos que o día 26 de setembro é a data prevista de publicación no DOG da resolución de creación dos Servizos Comúns de Atención á Cidadanía e Asistencia a Vítima, nas localidades de Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense e Vigo. Nesa resolución tamén acordase a data de entrada en funcionamento para o día 31 de outubro.

Esta prevista que a provisión de postos destes Servizos, se faga mediante comisións de servizos.

CURSOS DE GALEGO XURIDICO

Listaxes provisionais dos cursos medios e superiores de linguaxe xurídica galega dentro da Comunidade Autónoma de Galiciamedio A Coruña


 • As solicitudes as que lle falta a documentación sinalada nas listaxes provisionais dos cursos medios e superiores de linguaxe xurídica galega para persoal de xustiza (dentro da Comunidade Autónoma) deben ser subsanadas no prazo de 10 días a partir do 18/09/2008.

OPOSICIONS OFERTA DO 2008

OPOSICIÓNS 2008.-O, 16 de setembro, celebrouse Mesa Sectorial en Madrid a fin de analizar as novas bases que rexeran as vindeiras oposicións aos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio; xuntanza que proseguirá o vindeiro 25 de setembro a fin de rematar a negociación correspondente. Segundo o Ministerio, ata o mes de novembro, como mínimo, non saira a convocatoria debido ao informe preceptivo do MAP.


Por parte da CIG fixéronse propostas a fin de que se procedese a reducción dos temarios (sobre todo nos procesos de promoción interna) ademáis dunha máis ampla regulamentación das bases en aspectos tales como os que de seguido vos indicamos:- Participación ao mesmo tempo por promoción interna e turno libre.


- Valoración das diversas titulacións de informática


- Revaloración das titulacións que teñan que ver co dereito fronte ao resto de licenciaturas e diplomaturas, tales como relacións laborais, criminoloxia, etc.


- Revaloración da titulación de dereito fronte ao resto de licenciaturas.


- Maior peso específico da fase de concurso.


- Evitar o feito de realizar varios chamamentos para a realización do mesmo exercicio.


- Reducción global do proceso selectivo a fin de que non se alongue no tempo innecesariamente.


- Reducción dos cursos prácticos e concrección do pagamento das dietas e gastos xerados por dito motivo.


- Deslindar no temario que temas son para o test, teórico e práctico.


- Establecer claramente o proceso a levar a cabo cando se anula unha pregunta e prever a existencia de preguntas reserva.


- Prever as notas de corte con un número mínimo de persoas por praza para as seguintes fases do proceso selectivo sen prexuizo da fixación por parte do tribunal do corte.


- Unificar os criterios de antiguidade fixando con claridade a data de inició do cómputo.