jueves, 13 de septiembre de 2018

INCREMENTO DO 0,25% POR SUPERAR O PIB O 3,1%

No DOG do 13 de setembro publicouse a ORDE do 5 de setembro de 2018 pola que se actualizan, con efectos do 1 de xullo de 2018 a contía das retribucións do persoal ao servizo da Administración autonómica. Polo tanto, dende dita data levarase a cabo o incremento adicional de retribucións do 0,25% sobre as retribucións vixentes a 31 de decembro de 2017.
Ligazón DOG:

miércoles, 12 de septiembre de 2018

PUBLICACIÓN PROVISIONAL AXUDAS ACCIÓN SOCIAL 2018

Na convocatoria da comisión de acción social a Dirección Xeral informa de que foron presentadas 100 solicitudes das cales:
 - Hai 105 benificiarios.
 - 1 excluido por falta de sinatura.
 - 12 solicitudes subsanables. O prazo de subsanación será de 10 días hábiles.  
A publicación está prevista no DOG do venres 14 e, de non ser posible esta data, publicaranno o luns 17.

Ligazón
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180914/AnuncioG0244-130918-10_gl.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 12/09/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 13, 14  e 17 de setembro.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

lunes, 27 de agosto de 2018

REQUERIMENTO Á XUNTA PARA AUTORIZAR A INTERRUPCIÓN DA XORNADA LABORAL POR EXCESIVAS TEMPERATURAS.

A  CIG insta á administración autonómica autorice a posibilidade de interromper a xornada laboral e ausentarse do posto de traballo as traballadoras/es dos xulgados de Compostela ante as altísimas temperaturas que se están a rexistrar no edificio xudicial e a pasividade da propia Xunta de Galicia para solucionar o citado problema da instalación do aire acondicionado.

Ligazón escrito:

lunes, 13 de agosto de 2018

LISTAXES DEFINITIVAS E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN XESTÍON E TRAMITACIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

No BOE do pasado 10 de agosto publicáronse as Ordes JUS/865/2018, de 27 de xullo e JUS/867/2018, de 31 de xullo, polas que se da publicidade á relación definitiva de aprobados dos procesos seletivos para o acceso, por promoción interna, aos Corpos de Tramitación Procesual e Administrativa e de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza. 
Así mesmo aclarouse que o prazo para presentación de documentación será de VINTE DÍAS HÁBILES.

Ligazón Tramitación: 

Ligazón Xestión: 

martes, 24 de julio de 2018

PUBLICACIÓN CONCURSO DE TRASLADOS 2018

No DOG e BOE do 23 de xullo, publícase a Resolución do 6 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza. 

A confección da instancia de participación no concurso debe de facerse necesariamente
co asistente G.T.A vía web:
 
O prazo de presentación de instancias:
16 días hábiles, dende o 24 de xullo ata o 16 de agosto, ambos inclusive.
 
Enderezo remisión instancias:
Dirección Xeral de Xustiza da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, da Xunta de Galicia.
Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, Edificio Administrativo San Caetano, s/n,
15781 Santiago de Compostela

ACCION SOCIAL 2018

No DOG do 20 de xullo publicouse a RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2018 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partires do seguinte ao da súa publicación no DOG, e dicir, ata o 10 de agosto. As persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente o formulario electrónico da solicitude a través da OPAX (Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza), no enderezo web opax.xunta.es

Ligazón:

martes, 17 de julio de 2018

MESA SECTORIAL MADRID - 12 DE XULLO

O pasado 12 de xullo a CIG acudiu á Mesa Sectorial de Madrid na que se falou, entre outros, sobre os seguintes temas:

1) OEP 2018: Cuantificación por corpo e forma de provisión.
2) Acumulacion das OEPS 2017 e 2018

Ligazón Nota informativa:

CON ESTES MIMBRES QUEREN QUE FAGAMOS CESTOS

A Xunta de Galicia mantén equipos obsoletos con moitos anos de funcionamento e totalmente desactualizados con sistemas opertativos como Windows XP que, dende fai anos, carece de actualizacións e mantemento por parte de Microsoft. O dito, con estes mimbres queren que fagamos cestos ou, o que é o mesmo, a Xunta pretende que cuns cangallos vellos fagamos correctamente o noso traballo.

Ligazón escrito presentado:

viernes, 13 de julio de 2018

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

10 de xullo su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 4 de xullo, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

jueves, 5 de julio de 2018

NOVOS SUPOSTOS DE INCAPACIDADE LABORAL TRANSITORIA.

Con data do 04/07/2018 publicouse no BOE  a Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, e, polo tanto, quedan ampliados os supostos de incapacidade laboral transitoria en que se percibe o cen por cento das retribucións.

"(...) amplíanse os supostos previstos no Decreto autonómico 169/2013 incorporando os seguintes:
• Interrupción voluntaria do embarazo no primeiro trimestre por indución farmacolóxica.
• Incapacidade temporal durante o tratamento de reprodución asistida.
• Enfermidades de declaración obrigatoria do Real decreto 2210/1995.
• Cardiopatías isquémicas.


A data de efectividade desta ampliación será a da publicación da norma estatal habilitante, é dicir, o 4 de xullo de 2018

PAGAMENTO DO 100% DAS SUBSTITUCIÓNS VERTICAIS

No DOG do 2 de xullo saiu publicada a RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se modifica a Resolución do 7 de maio de 2008, na que se regulan as substitucións entre funcionarios ao servizo da Administración de xustiza en Galicia e se autoriza o pagamento do 100% das substitucións verticais.

Ligazón Resolución:

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 04/07/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 5, 6  e 9 de xullo.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

miércoles, 4 de julio de 2018

A XUNTA E OS COLABORACIONISTAS NON QUEREN MESA SECTORIAL

Neste momento temos o convencemento que o acordo foi asinado dun xeito ilegal, pero as delegadas e delegados da CIG-Xustiza, despois de varias reunións nas que se avaliaron as distintas opcións xurídicas, sociais e laborais, veñen de tomar a decisión de non recorrer a resolución do día 28/05/2018, polo que se aprobou o acordo acadado o 23/05/2018 entre a Admón. da CC.AA de Galiza, USO, UGT e CC.OO, por considerar a existencia doutras opcións menos lesivas pero igual ou máis efectivas e contundentes para acadar o maior beneficio para o conxunto do persoal da Xustiza Galega.
Por todo o anterior, a CIG tomou, entre outras, a decisión de solicitar a convocatoria urxente da Mesa Sectorial, ao entender que a Comisión de Seguimento está a vulnerar o dereito de negociación colectiva e, no caso de non producirse a mesma, artellar os recursos pertinentes en defensa da usurpación de dito dereito de negociación.

Ligazón nota informativa:

lunes, 2 de julio de 2018

DENUNCIA ANTE INSPECCIÓN DE TRABALLO POLAS TEMPERATURAS DO EDIFICIO DE COMPOSTELA

A CIG denuncia ante inspección de traballo o problema das temperaturas que rexistra o edificio de xulgados de Compostela e a falta de solucións por parte da Dirección Xeral de Xustiza.

Ligazón denuncia:

INUNDACIÓN DO ARQUIVO XUDICIAL DA FABRICA DE TABACOS NA CORUÑA

O persoal de xustiza que se encarga do arquivo xudicial da Audiencia Provincial atopouse esta mañá con moreas de expedientes enchoupados e esparexidos por todo o soto da Fábrica de Tabacos, a causa da inundación que sufriu o edificio polas choivas desta fin de semana. A pesar deste desastre, nestes momentos só hai dúas persoas (unha técnica e unha auxiliar) tentando organizar, limpar e salvar os expedientes como boamente poden, posto que ningunha persoa con responsabilidade na Dirección Xeral de Xustiza se achegou até o edificio para avaliar o alcance dos danos.
Ligazón Nota Informativa:

jueves, 28 de junio de 2018

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

26 de xuño su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 19 de xuño, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

martes, 26 de junio de 2018

CONCURSO ESPECÍFICO FISCALÍA A CORUÑA

Comunícasevos que a data prevista de publicación da Resolución do 15 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña, será o día 26/06/2018 no BOE e o  26/06/2018 no DOG.

O prazo de presentación será de 10 días naturais (ata o 6 de xullo), contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia, de acordo co que dispón o artigo 49.5 do Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Admon de Xustiza.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/pdfs/BOE-A-2018-8763.pdf 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG0244-220618-0002_gl.pdf 
 

viernes, 22 de junio de 2018

TRAMITACIÓN PROCESUAL - SINALAMENTO SEGUNDO EXERCICIO - QUENDA LIBRE - OEP2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza acaba de publicarse o Acordo de 20 de xuño de 2018, polo que modifica a relación de aprobados do primeiro exercicio no ámbito do Ministerio de Xustiza, e se sinala para a realización do segundo o vindeiro 30 de xuño de 2018. 

jueves, 21 de junio de 2018

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 19/06/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 20, 21  e 22 de xuño.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

martes, 19 de junio de 2018

LISTAXES DE APROBADOS DO PRIMEIRO EXERCICIO DE TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP2016

Tendo sido calificado o primeiro exercicio do proceso seletivo, o Tribunal Calificador procedeu a publicar, no anexo I deste acordo, as relacións de aspirantes de cada ámbito territorial que teñen alcanzado as puntuacións mínimas necesarias para superalo, con indicación da puntuación obtida, unha vez aplicada a base 1.4. do Anexo I-A.

Ligazón Anexo aprobados: 

SENTENZAS CIG QUE ACREDITAN A INTERPRETACIÓN ERRONEA DA ADMÓN NOS CESAMENTOS DE MÁIS DE 18 MESES EN CASOS DE BAIXA POR ENFERMIDADE

A CIG ven de acadar duas sentenzas nos xulgados do contencioso-administrativo do país, polas que se lles recoñece ao persoal interino que se atopa de baixa e, a súa vez é substituido por outra/o interina/o, que non teñan que cesar cando se reincorporen daquela, ainda que leven máis de 18 meses no posto, que era o que facía a administración nunha interpretación errónea e moi restrictiva do artigo 21 da regulamentación de interinos.

viernes, 15 de junio de 2018

CÓMPUTO HORARIO DE VERÁN DENDE AS 7:30 HORAS

Na intranet xudicial publicouse a Circular pola que se comuníca que o programa de control horario, dende o vindeiro 16 de xuño ata o 15 de setembro de 2018 permitirá que a fichaxe da xornada laboral no horario flexible poida realizarse de luns a venres dende as 7.30 horas ata as 9.00 horas. 
Lémbrase asimesmo que o tempo fixo continuado de obrigada presencia é de cinco horas e media, de luns a venres, entre as 8.30 horas e as 14.30 horas, de tal forma que a xornada laboral non poderá rematar antes das 14.00 horas. 
Durante a xornada de verán, o control horario do persoal que realiza prolongacións de xornada adaptarase para aplicar unha redución equivalente (2 horas e media semanais) á que se lle aplica ao persoal que non realiza a prolongación de xornada

Ligazón Circular:

jueves, 14 de junio de 2018

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

13 de xuño su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 7 de xuño, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

miércoles, 13 de junio de 2018

VALORACIÓN PROVISIONAL MÉRITOS - CORPO DE XESTIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

Na páxina web do Ministerio, aparece publicado o Acordo do Tribunal polo que se aproba a valoración provisional de méritos da fase de concurso do proceso seletivo da Promoción Interna ao Corpo de Xestión, e se concede un prazo de dez días hábiles para alegar as posibles rectificacións. 

Ligazón listaxe de méritos: 

viernes, 8 de junio de 2018

NOVA PRORROGA NA "VACATIO LEGIS" DA LEI DO REXISTRO CIVIL E VAN CINCO

A prórroga da entrada en vigor da Lei 20/2011 do Rexistro Civil foi aprobada o mércores pasado no Pleno do Senado. A nova “vacatio legis”  foi establecida en dous anos, é decir, ata o 30 de xuño de 2020. Agora o Parlamento ten dous anos para reformar, de xeito consensuado, o texto legal.

Ligazón nova "CONFILEGAL"

CCOO PIDE MÁIS CARTOS EN TERRITORIO MINISTERIO DO QUE ASINOU EN GALIZA

Curiosamente, o sindicato CCOO solicita á nova Ministra de Xustiza que no territorio ministerio suba o complemento específico (en Galiza chamado CAT)  a non menos de 300€/mes, e fai uns días os seus responsables en Galiza, tras unha folga de máis de 3 meses, asinaron coa Xunta un acordo por menos da metade. A ver se algún d@s traballador@s galegos o entende e lle pide explicacións.

Ligazón:
http://www.ccoojusticia.com/2018/06/ccoo-presenta-la-nueva-ministra-las.html

POSIBLES PRAZAS VACANTES PARA O CONCURSO DE TRASLADOS 2018

A Dirección Xeral de Xustiza acaba de enviarnos as vacantes que se ofertarán no vindeiro concurso de traslados, despois de incluir as prazas consolidadas segundo o acordo sindical da folga, e que podedes consultar na seguinte ligazón.

Ligazón:
https://drive.google.com/file/d/1mScMDVeBj0JWiPdZnYX__qoTL7T-3Ebf/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 07/06/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 8, 11 e 12 de xuño.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  7 de xuño su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 31 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

lunes, 4 de junio de 2018

INAUDITO, HORAS EXTRA NA ADMÓN. DE XUSTIZA. CHEGARON AS PEONADAS Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA A TRAVÉS DOS PLANS DE ACTUACIÓN.

Ponse á disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia o modelo de solicitude para o caso de que desexe participar no plan de recuperación do traballo previsto na cláusula 8ª do Acordo de 23/05/2018
O número de horas e número de días á semana de duración do plan axustarase en función da carga de traballo nos distintos centros de traballo e do número de solicitantes. O importe da hora extraordinaria correspondente a cada corpo é o seguinte: (A2-Corpo Xestión): 29,97 €, (C1-Corpo Tramitación): 22,66 €; (C2-Corpo Auxilio): 17,03 €.
A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro  xoves 7  xuño de 2018, poñendo como nome do arquivo ApelidosNome_DNI_Participacion_PR, é dicir, no nome do arquivo da solicitude deben de firgurar os apelidos, nome e dni do interesado no formato indicado. O persoal que non poda realizar a solicitude por estar de vacacións, permisos ou licenzas, poderá facelo nun prazo de 5 días dende a reincorporación ao seu posto de traballo.

Ligazón modelo de solicitude (cubrir no ordenador):

viernes, 1 de junio de 2018

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL POR REDUCIÓN DE XORNADA

Onte, 31 de maio, sairon publicadas no DOG as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas, homes ou familias monoparentais (homes ou mulleres) que, entre o 1 de xuño de 2017 e o 30 de xuño de 2018 inclusive, tivesen unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas menores de tres anos ou menores de 12 anos no suposto de que padezan unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33 %. No suposto de adopción ou de acollemento familiar, para ter dereito a axuda non poderán ter transcorrido máis de tres anos desde a data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou adopción e, en todo caso, a filla ou fillo terá que ser menor de 12 anos.

Entre outros, deberán cumprir os seguintes requisitos ou condicións:
a) estar empadroado en Galiza, polo menos cun ano de antelación ao inicio do período subvencionado;
b) convivir coa filla ou fillo;
c) de ser o caso, a persoa cónxuxe ou parella debe estar traballando;
d) ter uns ingresos non superiores a 5,5 veces o IPREM segundo a declaración do IRPF do último período impositivo con prazo de presentación vencido (2016).

A contía das axudas establécese en función da porcentaxe de redución da xornada laboral e da súa duración, e en atención ao número de fillas e fillos menores de 12 anos, nun abano que vai desde 1.700 € e ata 3.700 €. Cando a xornada se realice a tempo parcial, ou cando o período subvencionable sexa inferior ao máximo (8 meses), as contías das axudas reduciranse proporcionalmente.

Hai de prazo até o 1 de xullo de 2018.

Podes consultar a orde completa das axudas nesta ligazón ou no arquivo que se achega con esta nova

VALORACIÓN MÉRITOS FASE CONCURSO - OPOSICIÓNS TRAMITACIÓN PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 31/05/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 1, 4  e 5 de xuño.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

martes, 29 de mayo de 2018

ELECCIÓNS COMPROMISARIOS MUXEXU GALICIA

Deixámosvos aquí  a información e resultados sobre o proceso de eleccións de compromisarios para a MUXEXU, en representacion de Galicia, que se se celebrou a pasada semana e na que a CIG presentou candidatura para intentar estar presente na Asemblea Xeral da MUXEXU.

Ligazón nota informativa:

POSIBILIDADE DE RATEO DOS DESCONTOS POLA FOLGA

Segundo a intranet, ponse á disposición das traballador@s o modelo de solicitude para aquelas/es que NON DESEXEN acollerse ao rateo dos descontos por xornadas de folga pendentes de aplicar na nómina. A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro xoves 31 maio de 2018. 

Ligazón modelo de solicitude:

jueves, 24 de mayo de 2018

PLAN ANUAL DE VACACIÓNS 2018

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2018 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia. 
As vacacións no período comprendido entre o 01/07/2018 e o 30/09/2018 deberán ser solicitadas antes do 31 de maio.

Ligazón:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  23 de maio su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 15 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

martes, 15 de mayo de 2018

AUXILIO XUDICIAL - LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - DATA DE EXAME - OEP2016

Publicouse na páxina web do Ministeiro e no BOE a Orde JUS/488/2018, de 7 de maio, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos ás probas seletivas para acceso ao corpo de Auxilio Xudicial e se fixa como data de exame a do Sábado 26 de maio, as 10:00 horas (9:00 horas en Canarias).
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6419.pdf

miércoles, 2 de mayo de 2018

TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OEP2016 - LISTAXES DEFINITIVOS ADMITIDOS E DATA DE EXAME

No BOE do 30 de abril publicouse a Orde JUS/434/2018, de 25 de abril, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos para acceso ao Corpo de Tramitacón Procesual e Administrativa e se fixa o día 12 de mayo de 2018, ás 9:30 horas (8:30 horas en Canarias) para a realización das duas probas do primeiro exercicio de evaluación. 

Ligazón BOE: 

Ligazón listaxes defintiva admitidos:

jueves, 26 de abril de 2018

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 23/04/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 24, 25  e 26 de abril.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis: