Saltar ao contido principal

Publicacións

PRÓXIMA CONVOCATORIA BOLSA DE INTERINOS DOS CORPOS XERAIS DA ADMÓN. DE XUSTIZA EN GALICIA

A vindeira semana publicarase  no DOG a Resolución do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo do persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
Publicacións recentes

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  14 de marzo, publicáronse as resolucións coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas os pasadosdía 1 e 8 de marzo, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicialou nas seguintes ligazóns:
https://drive.google.com/file/d/1nREE_iKVvEQHxJwn1g5Xjxl-qvqRwQfV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImGcDi5UTEXQwyXAzqJjNnAS44o1N2pe/view?usp=sharing

CURSOS DE FORMACIÓN DE APLICACIÓNS DO CENTRO DE TRABALLO

No DOG do luns 18 de marzo de 2019 saíu publicada a Resolución do 11 de marzo de 2019 pola que se convocan actividades de formación para o posto de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia (Lexnet, Punto neutro xudicial, Intranet, Minerva, Sirax, e Outras utilidades e aplicacións).

SENTENZA ESTIMATORIA COTIZACIÓNS SEG.SOCIAL ANTERIORES A 1990

A CIG ven de acadar a primeira sentenza estimatoria na que resultan condenadas tanto a TXSS como o Ministeiro de Xustiza, en relación coa falta de cotizacións á seguridade social do persoal interino que prestou servizos nos anos anteriores a 1990. Dita sentenza foi estimada totalmente, con imposión de custas por importe de 750€ a cada unha das partes demandas, e dicir, ademais de ter que dar de alta na seguridade social á traballadora, con caracter retroactivo, terán que abonar esas sumas pola condena en custas.


"FALLAMOS: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ........ contra resolución de la Dirección Provincial en Pontevedra, con sede en Vigo, de la Tesorería General de la Seguridad Social, de fecha 21 de marzo de 2018, desestimatoria de recurso de alzada planteado frente a otra de 13 de noviembre de 2017, por la que se denegó solicitud deducida por la actora relativa a su retroactiva afiliación, alta y cotización en el Régimen General de la Seguridad Soc…

E SEGUIMOS PARA BINGO. A CIDADE DA XUSTIZA DE VIGO EN 40 MILLÓNS DE EUROS

É unha pena que o delito de malversación de caudais públicos non se poda aplicar neste caso ao conselleiro Sr. Rueda e ao presidente da Xunta de Galicia, Sr. Feijoo, pois a mala xestión política non está castigada no Código Penal. Un pode enterrar 40 millóns de euros nunha obra pública como a cidade da xustiza do antigo Hospital Xeral de Vigo (e o que te rondará...) e irse de rosiñas para a súa casa, sen o menor pudor e sen que ninguén che poda pedir responsabilidades por tan tremenda neglixencia.
A Xunta de Persoal de Pontevedra cansouse ata a saciedade de solicitar da consellería da que é titular o Sr. Rueda,  de que con anterioridade a calquera licitación sobre execución de obras no antigo edificio do Hospital Xeral de Vigo se fixera un estudio pormenorizado do estado das citadas instalacións, concretamente, entre outros, o escrito de data 11/3/2016, no que se indicaba claramente que, tras as conversas mantidas co Departamento de Tecnoloxía da Construción da Facultade de Arquitectur…

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 08/03/2019 e 11/03/2019 os avisos de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 11, 12  e 13 de marzo. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1C3KfTAzudhQp4UdxxZkiQ0ChCj93jgOX/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 01/03/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 4, 5  e 6 de marzo. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1Jswo4FbtoJvB6Mcprd6VtdzfVuhXMlkM/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

CURSOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN DA EGAP PARA XUSTIZA

Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2019 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación específica para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.  O prazo de presentación de solicitudes será de dez días (supoñemos que hábiles) a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.  As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/
matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e
ata as 23.55 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación. O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de p…

CURSOS PREPARATORIOS VOLUNTARIOS OBTENCIÓN CERTIFICADO CELGA

No DOG do martes, 19 de febreiro de 2019, publícase a convocatoria de cursos voluntarios e gratuítos, para aquelas persoas que desexen presentarse ás probas de obtención de títulos de lingua galega nos niveis de Celga 1, 2, 3 e 4. Cursos presenciais na Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo e tamén por teleformación.
SOLICITUDES:
O PRAZO para presentar as solicitudes SERÁ DE 20 DÍAS NATURAIS, que se contarán a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG.
As persoas solicitantes deben cumprir requisitos para cada curso que se citan na convocatoria.
Na orde de convocatoria do DOG, aparece a relación completa de cursos, con lugares de realización e os seus horarios, para os cursos presenciais.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioG0535-060219-0001_gl.html

LISTAXES DEFINITIVAS CONCURSO DE TRASLADOS 2018

No DOG e BOE de hoxe, 19 de febreiro, saen publicadas as Resolucións polas que se resolve definitivamente o concurso de traslados entre funcionarios dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio Xudicial convocado o 6 de xullo de 2018.
Ligazón DOG: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioG0244-130219-0002_gl.pdf
Ligazón BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2232.pdf

CURSOS BASICOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Resolución do 5 de febreiro de 2019 pola que se convocan cursos de PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, nivel básico, para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.
Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190219/AnuncioO150-060219-0002_gl.pdf

CURSOS DE AUTOFORMACIÓN EGAP

O 18 de febreiro de 2019, saíu publicada no DOG a Resolución do 14 de febreiro de 2019 pola que se convoca o programa de AUTOFORMACIÓN para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da Comunidade Autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).
Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190218/AnuncioO150-110219-0001_gl.pdf