Saltar ao contido principal

Publicacións

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 23/05/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 24, 27 e 28 de maio. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución:
https://drive.google.com/file/d/1IomXGXRenGBbMPLTh5hJ_MdIZ1pOtZ6m/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing
Publicacións recentes

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  20 de maio, publicouse a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasadodía 10 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicialou na seguinte ligazón:
https://drive.google.com/file/d/1zKaoT0s2ltDzSU52mXsuPlqk03JwS6cS/view?usp=sharing

AXUDAS Á CONCILIACIÓN POR REDUCIÓN DE XORNADA LABORAL

No DOG de hoxe sae publicada a RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2019 da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e a corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019. O prazo será do 23 de maio de 2019 ata o 24 de xuño de 2019. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Ligazón solicitude:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codCons=SI&codProc=440A

BOLSA DE INTERINOS MELILLA - PRAZO EXTRAORDINARIO SOLICITUDE DE CAMBIO

Debido a que as bolsas de interinos de Médicos Forenses e de Auxilio Xudicial de Melilla se atopan esgotadas e, ante la necesidade urxente de cubrir postos en ditos corpos, a Xerencia Territorial de Xustiza de Andalucía en Málaga comunica a apertura dun prazo extraordinario para que o persoal que pertenza a outras xerencias do Ministerio de Xustiza soliciten o traslado á bolsa de Melilla.

Ligazón convocatoria:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429281603?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DNota_Informativa_bolsa_de_interinos_de_Melilla.pdf

Ligazón solicitude:
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428445126?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_I_Solicitud_Bolsa_Interinos_Melilla_2017.PDF

EXAMES OBTENCIÓN TITULO DE GALEGO CELGA 1, 2, 3 E 4

No DOG do 15 de maio saiu publicada a RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do 20 de marzo de 2019.
Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190515/AnuncioG0535-080519-0001_gl.pdf

PERMISOS PARA AS VOTACIÓNS NAS VINDEIRAS ELECCIÓN SINDICAIS DO 19 DE XUÑO

A Dirección Xeral de Xustiza ven de publicar a Resolución 2 de maio de 2019, pola que se establecen os permisos retribuídos de que poden gozar os electores a órganos de representación de persoal da Administración de xustiza en Galicia que exerzan o dereito de voto o vindeiro día 19 de xuño.
Ligazón Resolución: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190513/AnuncioG0244-070519-0003_gl.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 10/05/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 13, 14  e 15 de maio. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1mrEj0o67AuQeEZ1CnRvNQ2r-bM8LCx8Z/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  10 de maio, publicouse a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasadodía 3 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicialou na seguinte ligazón:
https://drive.google.com/file/d/1MCDHlcDKqBuuB3zklACR-aC6Yqf7uOvJ/view?usp=sharing

PROGRAMA ANUAL DE VACACIÓNS 2019

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2019 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia.
Ligazón programa de vacacións: https://drive.google.com/file/d/1A0_veNBEzLCX4FVGzQkECNHGWRX7DZMu/view?usp=sharing

RESOLUCIÓN CONCURSO DE TRASLADOS MÉDICOS FORENSES

No DOG de hoxe públicase a RESOLUCIÓN do 5 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado pola Resolución do 25 de outubro de 2018.
Ligazón Resolución: https://drive.google.com/file/d/1ZZhu7LuNQqeQ9WTzaBNJwI7KEU-RtN2R/view?usp=sharing

RECOÑECEMENTO DA FORMACION EN IGUALDADE, PREVENCIÓN E LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

No DOG de hoxe publicouse a ORDE do 12 de abril de 2019 pola que se establece o procedemento de recoñecemento e validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Ligazón Orde: https://drive.google.com/file/d/1TY0NyY-kWFLliy0u0STBSWZ8IdmBEmLx/view?usp=sharing

Ligazón inscrición validacion formación:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI500A

Ligazón rexistro docentes:
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI500B

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 03/05/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 6, 7 e 8 de maio. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución:
https://drive.google.com/file/d/1rM5_C-9KVvzV7xbrPfhb5nzVaIuDdQqe/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwG

PERMISOS PARA EXERCER O DEREITO AO VOTO NAS VINDEIRAS ELECCIÓNS SINDICAIS

Trasladousenos por parte da Xunta  a Resolución relativa aos permisos retribuídos que poderán gozar os electores que exerzan o dereito ao voto nas vindeiras eleccións sindicais do día 19/06/2019.Queda pendente a súa publicación no DOG.
https://drive.google.com/file/d/1WoR-CQChXj1PcChqh4nE_kwjjRcdcpbB/view?usp=sharing