Saltar ao contido principal

Publicacións

CONVOCATORIA CONCURSO DE TRASLADOS MÉDICOS FORENSES

No DOG do 16 de novembro publicouse a RESOLUCIÓN do 25 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, para o corpo de médicos forenses. 
Ligazón convocatoria: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181116/AnuncioG0244-061118-0001_gl.pdf
Ligazón codigos resultas: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/concurso-medicos-forenses-2018
Publicacións recentes

ADXUDICACIÓN DE DESTINOS M.FORENSES OEP2016 - APROBADOS 2º EXERCICIO M.FORENSES - OEP2017

O Ministerio de Xustiza informa que está previsto que o 19 de novembro sexa publicada a adxudicación dos destinos as funcionarias/os do Corpo de Médicos Forenses que superaron as probas selectivas convocadas por Orde JUS/350/2017, de 28 de marzo. Nesta mesma data tamén informa o Minsiterio da listaxe de opositoras/es aprobados no segundo exercicio tanto na promoción interna como na quenda libre de acceso ao corpo de Médicos Forenses, nas probas selectivas convocadas por Orde JUS/1167/2017, de 24 de novembro.
Ligazón acordo aprobados:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428964236?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRelacion_de_opositores_que_han_superado_el_segundo_ejercicio.pdf

LISTAXES DEFINITIVA DE ADXUDICATARIOS DA ACCIÓN SOCIAL DE 2018

No DOG de hoxe, mércores 14 de novembro, saíu publicada a Resolución do 16 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2018 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. Por causa do carácter persoal dos datos vinculados a estas, o acceso por parte da persoa interesada á información relativa á admisión ou exclusión definitiva da súa solicitude realizarase a través da OPAX, co seu certificado dixital recoñecido ou co usuario e contrasinal.
Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181114/AnuncioG0244-061118-0002_gl.pdf

NOVA SECCIÓN NA INTRANET DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Créase unha nova sección na intranet de Xustiza dedicada a ofrecer información sobre prevención de riscos laborais. Nesta nova sección, ademais de dar acceso á páxina web do servizo de prevención de riscos laborais da Xunta de Galicia, pódese atopar información xeral dos pasos a seguir en caso de accidente laboral, así como fichas con información sobre determinados riscos que se poidan xerar no posto de traballo, avaliación dos mesmos e medidas preventivas encamiñadas a evitalos ou diminuílos. Pode acceder á sección da intranet premendo na presente ligazón, ou dende o perfil de xestores, tramitadores e auxilios ou médicos forenses premendo na icona correspondente.

CURSOS OBRIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS

A Inspección de Traballo da Coruña requiriu da Xunta de Galicia que se garanta que todas/os as/os funcionarias/os reciban formación en materia de prevención de riscos laborais, de conformidade co establecido no artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais. Esta formación ten, polo tanto, carácter obrigatorio para o persoal. Esta segunda convocatoria, que sairá previsiblemente publicada no DOG do día 14/11/2018, vai dirixida aos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e Ourense. 

Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1Fesev_W7lMpk7MwAtIU1SBIwsSLIugI7/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 07/11/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 8, 9  e 12 de novembro. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución: https://drive.google.com/file/d/1aAJ3cGviN81wbk1Mp9UjFh99vKM0JQhI/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

NOMEAMENTOS E DESTINOS AUXILIO XUDICIAL - QUENDA LIBRE - OEP2016

O Ministerio e as Comunidades Autónomas respectivas veñen de publicar as Ordes, polas que se nomean aos funcionairos do corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza e se fan públicas as relacións de prazas  que se ofrecen as/os aspirantes aprobadas/os nas probas selectivas, convocadas pola Orde JUS/1164/2017, de 24 de novembro.
Nomeamentos: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15248.pdf
Prazas peninsula e Baleares: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15247.pdf Prazas Euskadi: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15250.pdf Prazas Andalucía: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15251.pdf Prazas A Rioxa: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15252.pdf Prazas Valencia: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15253.pdf Prazas Canarias: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15254.pdf Prazas Navarra: https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-2018-15255.pdf Prazas Madri…

EN GALIZA VENDÉRONNOS DESPOIS DE CONVOCAR A FOLGA, EN MADRID VENDÉRONNOS XA ANTES DE CONVOCALA.

CCOO, UGT, CSIF e STAJ unha vez máis negociaron nos despachos, de costas aos traballadores e ao resto de centrais sindicais que forman a Mesa Sectorial do Ministerio de Xustiza en Madrid (CIG e ELA). Negociaron, por dicir algo, e non sabemos a cambio de que, a devolución dos tres días de asuntos propios, algo que xa estaba concedido en palabras da Ministra, e nos atopamos cunha modificación da LOPX, no seu artigo 521, que é o maior retroceso en dereitos dos/as traballadores/as da Admón de Xustiza; emenda que xa introduciu o PP en febreiro de 2018.
Do mesmo xeito, non modificaron o artigo 504 que é o que regula os descontos por IT, o que suporá unha discriminación flagrante con respecto ao persoal do resto das Administracións Públicas que xa non teñen descontos neste momento. É posible que as centrais estatais, CCOO,UGT,CSIF e STAJ, coa súa corte de asesores e liberados, fosen descoñecedores do texto que se levou ao Congreso para votación?? Non.Sabemos polos grupos parlamentario…

AMPLIACIÓN DO PERMISO DE PATERNIDADE A 16 SEMANAS

A CIG ven de asinar o acordo na función pública estatal polo que paulatinamente se apliará o permiso de paternidade ata as 16 semanas. Este acordo debería ser de aplicación inmediata na administración de xustiza.
Ligazón Acordo: https://drive.google.com/file/d/1--B_rfU0DVeoxdXL4sfbRBXFJySmbwTk/view?usp=sharing

O TRIBUNAL DE XUSTIZA EUROPEO RECOÑECE UN PERMISO DE LACTACIÓN A UNHA TRABALLADORA QUE REALIZABA O SEU TRABALLO NA QUENDA DE NOITE

O Tribunal Superior de Xustiza da UE ven de dar a razón a unha vixilante española á que "Prosegur" lle negou un cambio de posto ou, no seu defecto, a darlle un permiso de lactación, ao considerar que o seu traballo nocturno no poñía en risco a alimentación do bebé; e todo isto a pesares de que a traballadora levara un informe da pediatra que avalaba a súa petición. Ante a cuestión prexudicial remitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, os xuices da Unión Europea consideraron que a empresa non realizou un “exame específico” do caso da súa empregada, o cal podería constituir unha “discriminación directa por razón de sexo”, de acordo coa normativa comunitaria. Agora a  xustiza galega deberá resolver si a demandante ten a razón e lle é de aplicación o veredicto da Corte de Luxemburgo.
Ligazón PREVENCIÓN INTEGRAL: https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2018/10/03/union-europea-da-razon-empleada-que-se-nego-permiso-por-lactancia-por-trabajar-noche?u…

NOMEAMENTO E CONCESIÓN DE DESTINOS - TRAMITACIÓN PROCESUAL - PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

Hoxe publicouse no BOE a Orden JUS/1151/2018, de 18 de octubre, pola que se nomean funcionarios do Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, as/os aspirantes que superaron o proceso seletivo convocado pola Orde JUS/931/2017, pola quenda de promoción interna. Así mesmo publicáronse as respectivas Ordes de concesión de destino as/os funcionarias/os que superaron as citadas probas seletivas.
MINISTERIO: https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14903.pdf EUSKADI https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14905.pdf ANDALUCÍA https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14906.pdf VALENCIA https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14907.pdf CANARIAS https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14909.pdf NAFARROA https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14910.pdf MADRID https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14911.pdf