viernes, 24 de marzo de 2017

PERDER O REXISTRO CIVIL NAS VILAS PEQUENAS PROVOCARÁ CIDADÁNS DE PRIMEIRA E DE SEGUNDA CLASE

O Sector de Xustiza da CIG inicia os seus contactos cos partidos pólitcos e, este pasado xoves, 23 de marzo, o fixo con EnMarea en Lugo, onde se lle transmitiu ao portavoz parlamentario, Luis Villares, as inquedanzas sobre a última reforma prantexada polo Ministerio de Xustiza da Lei 20/2011, na que se atisba unha supresión de todos os órganos encargados de levar o Rexistro Civil, puidendo chegar a concretarse dita reforma en que exista un único órgano para toda Galiza; algo inasumible para esta central sindical.

Ligazón escrito CIG-XUSTIZA:

Ligazón La Voz de Galicia:

Ligazón Diario de Pontevedra:

jueves, 23 de marzo de 2017

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 23/03/2017, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMWZKd3lzejVnTlE/view?usp=sharing

NOMEAMENTO DE LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - OP2014

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/256/2017, de 17 de marzo, pola que se nomean Letrados da Administración de Xustiza da terceira categoría, quenda libre, aos aspirantes que superaron o proceso seletivo convocado pola Orde JUS/1615/2014, de 4 de setembro

En Galiza as prazas cubertas serían:

A CORUÑA:
Mixto Ordes nº 1
Mixto Corcubión nº 1

LUGO: 
Mixto Monforte de Lemos nº 2

OURENSE:
Mixto Celanova

PONTEVEDRA:
Mixto A Estrada nº 2
Mixto Cambados nº 1
Mixto Cambados nº 3
Mixto Cambados nº 4
Mixto Caldas de Reis nº 1
Mixto Caldas de Reis nº 2
Mixto Vilagarcía de Arousa nº 1
Mixto Vilagarcía de Arousa nº 2
Mixto Ponteareas nº 1
Mixto Ponteareas nº 2


Outra vez máis temos que achacar á Virxe de Fátima que a vila de Lalín quede outra vez máis sen cubrir. Ao parecer o Vaticano vai mandar unha comisión de estudo para analizar este fenómeno miragreiro.


https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/23/pdfs/BOE-A-2017-3083.pdf

miércoles, 22 de marzo de 2017

PAPEL CERO SI - PAPEL CERO NON

Poderíase facer unha canción infantil con este estribillo, da cantidade de veces que os politicos, tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico, teñen repetido esta expresión do papel CERO na Administración de Xustiza que, de tanto repetilo, vai camiño de converterse nun mantra.
Perplexos estamos como, no mesmo día, no periódico da "Voz de Galicia", saen publicadas dúas noticias totalmente contradictorias a unha da outra.A primeira indica que se imprime na Administración de Xustiza (supoñemos que en Vigo) a cantidade de 1.000.000 de folios ao mes e, pola outra banda, hai un único xulgado desta cidade (e mesmo en toda a Comunidade Autónoma)  que consegue aforrar a impresión de 1000 folios ao día. Máis aló das cifras, o máis salientable e triste das noticias e que a día de hoxe non está implementado o expediente dixital nin o papel cero (e tampouco se lle espera). Resulta, cando menos curioso, que o xulgado pioneiro e que foi quen de ir aforrando 1000 folios ao día intentando dende fai ano e medio implementar o expediente dixital, fai un mes que lle puideron instalar o visor informático do expediente dixital; vamos que durante máis de 15 meses o xulgado "pioneiro" estivo, como se dí comúnmente, a velas vir. Estes son os medios cos que contamos na xustiza e cos que día a día temos que bregar para controlar aos ladrons de guante branco (banqueiros) e aos ladróns de guante negro e aqueles outros que non levan guantes, véxase, políticos corruptos.

Ligazóns "Voz de Galicia":


NOTA SOBRE AS TOMAS DE POSESIÓN DOS OPOSITORES APROBADOS DA QUENDA LIBRE - OP2015

Na páxina web do Ministerio publicouse a seguinte nota en relación coas tomas de posesion dos opositores aprobados para acceso, pola quenda libre, aos distitntos corpos xerais da Administracion de Xustiza:

"En relación ás Ordes de datas 8, 9 e 10 de marzo de 2017 (BOE previsto 31 de marzo) correspondentes aos Corpos de Xestión PA, Tramitación PA e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, respectivamente, polas que se van a adxudicar destinos aos funcionarios de ditos corpos que superaron, pola quenda libre, as oposicións da OEP 2015, comunícase que, no caso de que un funcionario teña aprobadas varias oposicións das indicadas anteriormente, á hora da solicitude da EXCEDENCIA VOLUNTARIA, o criterio do Ministerio de Xustiza é que non será necesario o desprazamento persoal para tomar posesión e cesar no mesmo acto, no puesto de traballo adxudicado onde se teña a intención de solicitar a excedencia, se non que bastará con que a/o interesada/o, dentro do prazo de toma de posesión sinalado nas aludidas Ordes, comunique por correo electrónico, fax ou escrito, dita opción ao Departamento correspondente dese ámbito territorial, aos efectos da declaración de excedencia voluntaria prevista no art. 506. d) da Lei Orgánica 6/85, de 1 de xullo, do Poder Xudicial."

A CALADA POR RESPOSTA NO TRASLADO DAS TRABALLADORAS/ES Á FÁBRICA DE TABACOS NA CORUÑA

Ante a “presunta” inminencia do traslado de dependencias xudiciais ao edificio da Fábrica de Tabacos, a Xunta de Persoal da Administración de Xustiza da Coruña DENUNCIA:

- Que a pesar de reiteradas peticións, a Administración non permite nin a este órgano nin aos sindicatos a visita ao edificio para comprobar o seu estado; tampouco os membros do Comité de Seguridade e Saúde Laboral inspeccionaron as instalacións. Isto non só supón un  “ninguneo” ao persoal  que vai prestar alí os seus servizos senón que oculta á cidadanía a situación das dependencias nas que , entre outros,  se van atender a menores e das que non nos consta que garantan a súa privacidade.

- Que non temos información, nin oficial nin oficiosa, de cando nin como se vai producir o traslado dos órganos. Iso provoca que se estea a citar a xente para acudir ás actuais dependencias xudiciais nos vindeiros meses sen ter a seguridade de que nesa data sigan estando na mesma localización. Lembremos que o traslado non só afecta aos órganos que se recolocan en Tabacos  senón tamén aos que se desprazan de Matogrande ao edificio da Audiencia Provincial actual. 

- Que non sabemos como se vai solucionar, unha vez producida a mudanza, o problema do carrexo de expedientes entre a Fiscalía e o resto de órganos xudiciais da cidade.  Porque a día de hoxe o expediente dixital na Xustiza non existe nin se prevé que exista en breve, o que supón que os procedementos en papel van ter que andar de viaxe entre a praza de Monforte e a da Palloza. Ata o de agora o traslado entre edificios facíase con carros de supermercado, situación impensable trala mudanza, pero é que ademais o sistema a empregar ten que ser moi áxil para dar un servizo eficaz e que non se produzan dilacións indebidas, por exemplo, á hora de decretar a liberdade dalgún/ha  preso/a.   

Estando así as cousas, esta Xunta de persoal anuncia que, como non se solucione esta situación en breve prazo de tempo, se adoptarán medidas de protesta por parte do funcionariado.

Ligazóns noticias:

http://www.cig.gal/nova/o-persoal-dos-xulgados-da-coruna-ten-un-desconecemento-absoluto-de-cando-e-como-se-fara-o-traslado-ao-novo-edificio.html 
http://cadenaser.com/emisora/2017/03/21/radio_coruna/1490102089_177705.html

jueves, 16 de marzo de 2017

OFERTA DE NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 16/03/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 17, 20 e 21 de marzo.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

CONVOCATORIA CURSOS EGAP PERSOAL ADMÓN. DE XUSTIZA

No DOG de hoxe sae publicada a Resolución do 8 de marzo de 2017 pola que se convocan as actividades formativas da EGAP para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e dicir, ata o 26 de marzo.
As solicitudes de participación nas actividades formativas só se poderán realizar mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo http://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes e ata as 14.00 horas da data de finalización. As solicitudes entenderanse presentadas unha vez que se complete correctamente o proceso de matriculación.

http://egap.xunta.gal/matriculahttp://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170316/AnuncioO150-090317-0001_gl.pdf

 

miércoles, 15 de marzo de 2017

CONCURSO DE TRASLADOS LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

No BOE de hoxe sae publicada a Orde JUS/228/2017, de 10 de marzo, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de prazas do Corpo de Letrados da Administración de Xustiza, convocado por Orde JUS/112/2017, de 31 de xaneiro.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/15/pdfs/BOE-A-2017-2782.pdf

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET, con data de 14/03/2017, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Ligazón adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNSUlKWFJqWnk3OVE/view?usp=sharing

lunes, 13 de marzo de 2017

ADXUDICACIÓN DESTINOS OPOSICIÓNS DE ACCESO AOS CORPOS DE XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO - QUENDA LIBRE - OP2015

O Ministerio acaba de informarnos que no BOE do 31-03-2017 sairán publicados os nomeamentos e adxudicación de destinos dos opositores que aprobaron a quenda libre de acceso aos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio das oposicións convocadas no ano 2015.

Ligazón Xestión Libre:
Ligazón Tramitación Libre:

INFORMACIÓN SOBRE PENSIÓNS 2017

A CIG ven de editar un folleto completo con  toda a información relativa a percepción das pensións de dereitos pasivos que atinxen á maioría do persoal funcionario da Administración de Xustiza. Tamén o poderedes consutar facendo clic no enlace permanente localizado na dereita da páxina web.

Ligazón folleto informativo pensións:

viernes, 10 de marzo de 2017

CURSOS PREPARATORIOS CELGA

No DOG do 8 de marzo saíu publicada a Resolución do 28 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B).

Ligazón:

APROBADOS PROMOCIÓN INTERNA - LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - OP2015

No BOE publicase hoxe a Orde JUS/201/2017, de 1 de marzo, pola que se fai pública a relación de aprobados da quenda de promoción interna dos procesos selectivos para acceso ao corpo de LETRADOS DA ADMINISTRACION DE XUSTIZA covocadas pola Orde JUS/2890/2015, de 23 de decembro. 

Ligazón:

martes, 7 de marzo de 2017

TRASLADO DO PERSOAL AO NOVO EDIFICIO DA FÁBRICA DE TABACOS - A CORUÑA

Ante a total opacidade da Administración sobre a situación das instalacións e o traslado de órganos xudiciais á Fábrica de Tabacos de A Coruña, a CIG reitera a solicitude de información sobre o estado  das mesmas así como unha visita á nova sede xudicial. De seguir facendo caso omiso ás nosas peticións, a CIG advirte de que se se observaran  eivas no estado das instalacións, oporase ao traslado ás mesmas do persoal de Xustiza.

lunes, 6 de marzo de 2017

NOVAS PRAZAS A SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 03/03/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 6, 7 e 8 de marzo.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

viernes, 3 de marzo de 2017

SENTENZA FAVORABLE POLO EXCESO DE HORARIO COMPUTADO POR REALIZACIÓN DE GARDAS

A CIG ven de gañar en Pontevedra, coa imposicón de 400€ de custas á Xunta de Galicia, unha sentenza na que se recoñece o dereito dun traballador da Admón. de Xustiza a poder compensar no mes seguinte ou cun día de permiso as horas feitas de máis de xeito forzoso que superaran o cómputo mensual, por exemplo, durante unha garda a final de mes.
Ante a posición ruin da adminsitración autonómica de negarlle a un traballador o feito de poder compensar no horario flexible do mes seguinte as horas traballadas en exceso nun mes determinado, debido a ter que realizar actuacións obrigatorias por necesidades do servizo (neste caso do servizo de garda) saiulle a cuestión un pouco cara á administración, pois vai ter que abonar 400€ de todos os galegos e ademais vai ter que darlle un día máis de permiso ao traballador. A CIG polo tanto segue a defender os dereitos das/os traballadores da Adminsitación de Xustiza ata as últimas consecuencias e que, por desgracia, sempre acaban nos tribunais do contencioso-administrativo.

Ligazón sentenza:

A XUNTA ESTÁ A PARALIZAR MELLORAS NOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS NA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA EN GALIZA


Á  Xunta éncheselle a boca de dicir que somos os que mais avanzados iamos co Lexnet, que si faciamos non sei cantas miles de notificacións, etc, pero todo iso de boquilla e de cara á galería. A realidade e que moitas das melloras que está a implementar o Ministerio sobre Minerva e as comunicacións a través de Lexnet non dan chegado á Galiza (será coma o AVE que vai vindo pero nunca da chegado).
Polo tanto estamos á espera de se en Galiza imos continuar co Minerva ou se finalmente se vai cambiar por outra aplicación das existentes no Estado (que será o que finalmente acabe por facerse). Agardemos que se elixa unha mellor ca que temos e coa que se poida traballar no noso idioma. Asimesmo, a CIG  esíxelle  á Xunta que poña todos os medios que o Ministerio lle está a ofrecer para mellorar as interconexións entre órganos xudiciais así como cos centros penitenciarios e que traballe en prol de que todos os intervenientes no procedemento empreguen a sinatura electrónica para que o expediente dixital non siga a ser ciencia ficción na Administración de Xustiza en Galiza.

Ligazón folla informativa:

AMPLIACIÓN DAS LISTAXES DE APROBADOS DEFINITIVOS DO CORPO DE AUXILIO - OP2015

Na páxina web do Ministerio de Xustiza inseriuse a Orde de 1 de marzo, por la que se publican as relacións complementarias de aprobados para ingreso no Corpo de Auxilio Judicial, convocadas no ano 2015 pola Orde JUS/2681/2015, de 1 de decembro (BOE de 15 de decembro).

Ligazón Orde:


lunes, 27 de febrero de 2017

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL


O pasado 23 de febreiro  reuniuse o Comité de Seguridade  e Saúde Laboral da Administración de Xustiza para dar conta dos traballos, tanto do Servizo de Prevención como das medidas correctoras que a Administración realiza nos distintos centros de traballo.
Aquí vos deixamos a folla informativa con todos os detalles da citada xuntanza.

Ligazón folla informativa:
 

NOMEAMENTOS COMO FUNCIONARIAS/OS DE CARREIRA E CONCESIÓN DE DESTINOS - CORPO XESTIÓN - PROMOCIÒN INTERNA - OP2015

No BOE do pasado venres 24 de febreiro sairon publicadas as Ordes polas que se nomean e outorgan destinos as funcionarias/os de carreira que superaron o proceso selectivo por promoción interna para acceso ao corpo de Xestión Procesual e Administrativa das oposicions convocadas no ano 2015.

Ligazón Orde de nomeamento:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/24/pdfs/BOE-A-2017-1896.pdf

NOMEAMENTOS COMO FUNCIONARIAS/OS DE CARREIRA E CONCESIÓN DE DESTINOS - CORPO TRAMITACIÓN - PROMOCIÒN INTERNA - OP2015

No BOE do pasado venres 24 de febreiro sairon publicadas as Ordes polas que se nomean e outorgan destinos as funcionarias/os de carreira que superaron o proceso selectivo por promoción interna para acceso ao corpo de Tramitación Procesual e Administrativa das oposicions convocadas no ano 2015.

Ligazón orde de nomeamento:

jueves, 23 de febrero de 2017

REFORMA DA LEI DE REXISTRO CIVIL

O Ministerio de Xustiza ven de trasladar as centrais sindicais presentes na mesa sectorial CIG, ELA, CCOO, UXT e, CSI-F e STAJ, o borrador do proxecto de lei que se vai a presentar para modificar a Lei do Rexistro Civil, a fin de que fagamos as alegacións que estimemos convintes.

Ligazón proxecto de lei:

miércoles, 15 de febrero de 2017

COMEZA O PRAZO PARA SOLICITAR AS REVISIÓNS MÉDICAS ANUAIS

No DOG do 13 de febreiro saíu publicada a RESOLUCIÓN do 30 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publiidade á campaña da vixilancia periódica da saúde para o ano 2017 no ámbito da Administración xeral da Xunta de Galicia
A inscrición previa realizarase de forma telemática no formulario de petición de recoñecemento, que está dispoñible na páxina web da Xunta de Galicia (Vicepresidencia e
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Servizo de Prevención de
Riscos Laborais) ou premendo na icona que figura no marxe dereito desta páxina.
O prazo de inscrición rematará transcorridos 30 días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da resolución no DOG, é dicir, o vindeiro 15 DE MARZO DE 2017. 
Ligazón revisións médicas:

lunes, 13 de febrero de 2017

FORMACIÓN MÉDICOS FORENSES E LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

Na páxina web do CEJ (Centro de Estudos Xurídicos) publicouse a Resolución da Dirección do Centro de Estudos Xurídicos pola que se convocan 1.320 prazas para 33 actividades do plano de formación contínua (On line) 2017 para, entre outros corpos, os de Medicos Forenes e Letrados da Admón. de Xustiza.

Ligazón Resolución:

viernes, 10 de febrero de 2017

ADXUDICACIÓN DE DESTINOS XESTÍON E TRAMITACIÓN - QUENDA PROMOCIÓN INTERNA - OP2015

O Ministerio de Xustiza acaba de remitirnos as Ordes de 1 e 2 de febreirro 2017, correspondeentes aos Corpos de Xestión e Tramitación Procesual e Administrativa, da quenda de PROMOCIÓN INTERNA, respectivamente, así como dos Anexos I de ambas, polas que se adxudican destinos aos funcionarios aprobados por dita quenda.
A data de publicación no BOE está prevista para el 24-2-2017.
A adxudicación de destinos para os aprobados do Corpo de Auxilio Xudicial efectuarase a continuación e ao mesmo tempo que os aprobados de Xestión e Tramitación da quenda LIBRE. 
 
Ligazón Orde de 1 de febreiro de 2017:
Ligazón Orde de 2 de febreiro de 2017:
 
Ligazón Anexo I Xestión PI Península e Baleares:
Ligazón Anexo I Tramitación PI Península e Baleares:

A CIG DESTAPA UN PROBLEMA NAS COTIZACIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL DOS TRABALLADORES DE XUSTIZA

A CIG ven de destapar unha problemática da que leva tempo facendo un seguimento, en relación cos periodos de cotización ao réxime xeral da Seguridade Social do novo persoal da Administración de Xustiza que ingresou a partires do 1 de xaneiro de 2011. Na última mesa sectorial aproveitamos para falar co Subdirector Xeral de Recursos Económicos da Administración de Xustiza, D.Marco Antonio Romero Rivera, ademáis de para facer fincapé na solución do problema da falta de cotizacións do persoal interino que prestou servizos antes de 1990, para reiterarlle esta problemática que detectamos no persoal de novo ingreso, que se dá xustamente no caso dos que cotizan ao réxime xeral da SS, sobre todo cando se trasladan dunha comunidade autónoma a outra.
Ante a nosa insistencia neste tema, o Subdirector indicounos que na semana que ven van ter unha xuntanza coa Tesourería Xeral da Seguridade Social a fin de aclarar todos estes extremos.
Na ligazón deixámosvos unha copia dunha vida laboral onde se poden ver as discrepancias indicadas entre a data de alta e a data de efectos. Todas/os as/ os que vos atopedes nesta situación podedes comunicárnolo ao enderezo electrónico xustiza@cigadmon.gal para así facerllo chegar ao Ministerio de Xustiza para que proceda á súa corrección.
 
Ligazón nota informativa:

O XULGADO DE CORCUBIÓN QUEDA AO SOCAIRE DO CONCELLO E A XUNTA LÁVASE AS MANS

Os xulgados de Corcubión seguen a sufrir constantes goteiras nas súas instalacións sen que as administracións competentes se poñan mans á obra para solucionar as mesmas. A pesares de ter intervido a inspección de traballo, moito nos tememos que a situación non mellore, xa que por unha banda a Xunta amparase en que o titular do inmoble é o Concello e éste ten que buscar orzamento para reparar os problemas dun edificio que, ainda sendo da súa titularidade, está a ser utilizado por outra administración.

Ligazón "La Voz de Galicia":

jueves, 9 de febrero de 2017

NOVAS PRAZAS PARA SUBSTITUCIÓN

Publicouse na intranet xudicial o día 09/02/2017 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 10, 13 e 14 de febreiro.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis: