Saltar ao contido principal

Publicacións

PUBLICACIÓN BOLSA DE INTERINOS - ELECCIÓN BOLSA

Publicouse a Resolución pola que se aproba a listaxe resultante de admitidos e excluídos da bolsa de traballo de xestión, tramitación e auxilio. Podedes consultar a resolución facendo clic nesta ligazón: https://drive.google.com/file/d/1POPs5kdEyixKfwHRTczAN1tYzwozj19p/view?usp=sharing As listaxes tedes que consultalas a través da OPAX (https://www.xunta.es/sxpa/AIX/), seguindo a ruta Bolsa de interinos->Listaxes. Se estades incluídas/os en bolsas de distintos corpos, ou en varias provincias da mesma bolsa, deberedes seleccionar aquela única na cal desexedes quedar antes do *11.02.2020 ás 23.59 h*. En caso contrario, entenderase que desistides da vosa solicitude. A elección deberá facerse de maneira electrónica a través da OPAX.
Publicacións recentes

CONVOCATORIA OPOSICIÓNS AUXILIO XUDICIAL - OEP 2017-2018

Hoxe publicouse no BOE a convocatoria do proceso selectivo pola quenda libre para cubrir, a través do sistema de concurso-oposición, 1.810 prazas (3 prazas convocadas en Galiza) no Corpo de Auxilio Xudicial (código de corpo 030), en base ao establecido no Real Decreto 702/2017, do 7 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2017, e nos Reais Decretos 954/2018, e 955/2018, do 27 de xullo, polos que se aproban a oferta de emprego público para o ano 2018. Do total das prazas convocadas reservaranse 127 prazas, coa distribución territorial reflectida no punto 1.1 da convocatoria,para ser cubertas por quen teña a condición legal de persoas con discapacidade de grao igual ou superior ao 33%, sempre que acrediten o indicado grao de discapacidade e a compatibilidade funcional co desempeño das tarefas propias que corresponden ao Corpo de Auxilio Xudicial e superen as probas selectivas. As persoas con discapacidade que soliciten algún tipo de adaptación, deb…

V XORNADA DE FORMACIÓN E-MARTES - NOTIFICACIÓNS ELECTRÓNICAS

Dentro da iniciativa Universo EGAP innova, a Escola Galega de Administración Pública, en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, convoca para o 4 de febreiro unha nova xornada de formación práctica dixital (E-martes) que abordará, como obxecto de estudo: As notificacións electrónicas e o Sistema de notificacións electrónicas de Galicia Notifica.galA identificación dixital (certificados dixitais e Chave365)Sede electrónica da Xunta de Galicia. Estas xornadas son un proxecto de formación práctica dixital que ten como finalidade facilitar a implantación da Administración electrónica e fomentar cambios substanciais nos procedementos de traballo e de xestión por competencias. As persoas destinatarias desta actividade son: O persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, da Administración autonómica galega e dos seus entes instrumentais. No caso das empregadas e empregados públicos priorizarase a inscrición daquelas persoas solici…

PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVOS CONCURSO DE TRASLADOS 2019

PLANTILLAS DEFINTIVAS DE RESPOSTAS - CORPO TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE

Na páxina web do Ministerio publicáronse as plantillas definitivas de respostas relativas ao examen realizado o día 15 de decembro, correspondente ás probas selectivas de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda libre.
Ligazón primeiro e segundo exercicio "A": https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429782649?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPlantilla_Definitiva_Test-Caso_pr%C3%A1ctico_TR-Libre_2019_TIPO_A.pdf
Ligazón primeiro e segundo exercicio "B": https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429782650?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPlantilla_Definitiva_Test-Caso_pr%C3%A1ctico_TR-Libre_2019_TIPO_B.pdf

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o 22/01/2020, o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 23, 24 e 27 de xaneiro. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución:
https://drive.google.com/file/d/17tUMq2SLBf5hJ-t23r3bzTZLIL0nKlBD/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

CESAMENTOS DO PERSOAL INTERINO CON MOTIVO DO CONCURSO DE TRASLADOS

O Ministerio de Xustiza comunicou oficialmente as datas de resolución do concurso de traslado:

Publicarase no BOE o día 18 de febreiro.

-Cesamento no corpo de Tramitación: 21 de febreiro.
-Cesamento  nos corpos de Xestión e Auxilio: 25 de febreiro.

Isto orixinará múltiples cesamentos do persoal interino,  desde o propio día da publicación (no caso de prazas afectadas por reingresados). Polo tanto, como a DXX ten previsto publicar a semana que ven as listaxes resultantes das bolsas de traballo do persoal interino, por prazo de dez días hábiles, *sería oportuno que a resolución definitiva das mesmas se publicase antes do 18 de febreiro* para evitar chamamentos alleos aos novos integrantes das novas bolsas e non causarlle graves prexuízos.

DATA DE PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO CONCURSO DE TRASLADOS

Comunícase que a resolución definitiva do concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio da Administración de Xustiza, anunciado por Orde JUS/776/2019, do 25 de xuño, publicarase no BOE/BOE o día 18 de febreiro. Os ficheiros coa adxudicación de destinos enviaranse nesta semana
Data de cesamento de Tramitación : 21 de febreiro.
Data de cesamento de Xestión e Auxilio: 25 de febreiro.

PUBLICACIÓN BOLSA DE INTERINOS - ELECCIÓN DE BOLSA

Comunícanos a DXX que, na semana do 27 de xaneiro,  está prevista a publicación das listas resultantes  ás que fai referencia o punto 2 do artigo 10 da Resolución do 18 de marzo,  pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.
Cada persoa solicitante só poderá formar parte dunha única bolsa, corpo e provincia, polo que no caso de que estea incluída en bolsas de distintos corpos, ou en varias provincias da mesma bolsa, deberá seleccionar aquela única na cal desexe quedar. Se non o fai, entederase que desiste de todas as súas solicitudes. A elección deberá facerse TELEMATICAMENTE, no prazo de dez días hábiles a partir da publicación das mencionadas listas, cubrindo  NECESARIAMENTE o formulario electrónico na aplicación informática.