Saltar ao contido principal

Publicacións

LETRADOS ADMÓN. XUSTIZA - QUENDA LIBRE E PROMOCIÓN INTERNA - ACORDOS NOTA MÍNIMA E FASE DE CONCURSO

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o seguinte acordo do Tribunal nº Un de acceso por promoción interna ao corpo de LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA.
Acordo polo que se publica a relación de aspirantes que teñen superada a fase de oposición de promoción interna, polo que se abre o prazo para presentación dos méritos a valorar na fase de concurso.
Ligazóns: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429685146?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAcuerdo_de_19_de_noviembre._Aprobados_oposici%C3%B3n.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429685147?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DAnexo_del_Acuerdo_de_19_de_noviembre.pdf
Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse o seguinte acordo do Tribunal nº Un de acceso por promoción interna ao corpo de LETRADOS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA…
Publicacións recentes

ACCIÓN SOCIAL - PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS

O 21/11/19 está previsto que se publique no DOG a Resolución do 11 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se aproban as listaxes definitivas das solicitudes admitidas e excluídas correspondentes ás axudas do fondo de acción social do ano 2019 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. A notificación as interesadas/os farase a través da OPAX.

CORPO DE TRAMITACIÓN - LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - QUENDA LIBRE -OEP 2017-2018

Saíu publicada no BOE de hoxe a Orde JUS/1124/2019, do 12 de novembro, pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, ao corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza, convocado pola Orde JUS/903/2019, do 9 de agosto.
Ligazón Orde de publicación: https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/16/pdfs/BOE-A-2019-16505.pdf
Ligazón listaxe provisional admitidos e excluídos: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429677256?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DProvisionales_admitidos_y_excluidos_tamitacion_libre.pdf

CONCURSO POSTO DE LIBRE DESIGNACIÓN TRAMITACIÓN - IMELGA GALIZA - SEDE COMPOSTELA

No DOG e BOE do día 15 de novembro saíu publicada a Resolución do 18 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca, para a provisión polo sistema de libre designación, un posto de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia. As interesadas/os deberán presentar as súas solicitudes segundo o anexo II, cubertas cos datos que se piden nel, no prazo de dez días hábiles (ata o 29 de novembro), contados desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial del Estado. Ligazóns: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191115/AnuncioG0244-241019-0004_gl.pdf https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/15/pdfs/BOE-A-2019-16465.pdf

CORPO DE XESTIÓN - QUENDA LIBRE - LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Orde JUS/1117/2019, do 8 de novembro, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso no Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, acceso libre. 
Ligazón Orde:
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/14/pdfs/BOE-A-2019-16356.pdf
Ligazón relación definitiva de admitidos e excluídos Xestión Libre:
https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/Relaci%C3%B3n%20definitiva%20de%20Admitidos%20y%20Excluidos%20Gesti%C3%B3n%20Libre.pdf
Ligazón listaxe admitidos cambios de sede:
https://ficheros.mjusticia.gob.es/EmpleoP/PLaboral/Listado%20admitidos%20cambios%20de%20sede.pdf

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 6 de novembro para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na INTRANET XUDICIAL e na seguinte ligazón: 
https://drive.google.com/file/d/1XeoLwIM5ci_c-xfzU9T9mFaICCGOzj7u/view?usp=sharing

MÉDICOS FORENSES - MODIFICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse hoxe a Orde de 24 de outubro pola que se rectifica a Orde JUS/1037/2019, que aprobaba as listaxes definitivas de admitidos e excluídos ao proceso selectivo de acceso ao corpo de Médicos Forenses.
Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429672137?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DOrden_de_24_de_octubre_modificaci%C3%B3n_relaci%C3%B3n_de_admitidos_y_excluidos.pdf

LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA - RECTIFICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse hoxe a Orde de 7 de novembro de 2019, que rectifica a Orde JUS/781/2019, de 19 de xullo, por la que se aproban as listaxes definitivas de admitidos e excluidos ao proceso selectivo para ingreso no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza.Ligazón: https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429672202?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DOrden_de_7_de_noviembre._Modificaci%C3%B3n_listas_definitivas.pdf

CAMPAÑA DE VACINACIÓN DA GRIPE 2019-2020

Como en anos anteriores, a campaña de vacinación contra a gripe vai destinada aos grupos de risco que determinan as autoridades sanitarias competentes en cada Comunidade Autónoma e o INGESA en Ceuta e Melilla.
MUTUALISTAS E BENEFICIARIOS ADSCRITOS AOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SAÚDE DAS CCAA OU AO INGESA Deberán dirixirse ao seu médico de atención primaria ou pediatra que lle informará si forma ou non parte dos grupos de risco e, no seu caso, do procedemento para a administración da vacina.
MUTUALISTAS E BENEFICIARIOS ADSCRITOS ÁS ENTIDADES MÉDICAS (EEMM) A campaña de vacinación frente á gripe está incluída no concerto de asistencia sanitaria polo que debe ser cuberta pola Entidad Médica respectiva polo que a/o mutualista debe de contactar con dita entidade médica para que xestione o procedemento para a administración da vacina. Os grupos de riscos son os mesmos que determinen as autoridades sanitarias competentes en cada Comunidade Autónoma e o INGESA.
Ligazón MUXEXU: https://www.mugeju.…

CURSO PREVENCIÓN DE RISCOS PARA VIGO, BAIONA, GONDOMAR E NIGRAN

No DOG de hoxe, publicouse a convocatoria dun CURSO de formación de carácter obrigatorio en PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS nas tarefas de tipo administrativo dirixido ao PERSOAL da Administración DE XUSTIZA que presta servizos nos edificios xudiciais do partido xudicial de BAIONA, GONDOMAR, NIGRÁN E VIGO.
O prazo de presentación de solicitudes será de 8 días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191108/AnuncioO150-301019-0001_gl.html

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o 06/11/2019 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o quetaménpoderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 7, 8 e 11 de novembro. A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios: Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222
Ligazónprazas en substitución:
https://drive.google.com/file/d/1ScEx2HqDtaLKj8G3U7EMCmo7Zp1cf-0q/view?usp=sharing

Ligazón solicitude Anexo II bis: https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNMzRXVjNUWmJWSEE/view?usp=sharing

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Hoxe publicouse a Resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas o pasado 28 de outubro para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial e na seguinte ligazón: 
https://drive.google.com/file/d/1QqP7gAiOM3A7T_lzzVX1QkGY6KuQaSu6/view?usp=sharing

AGASP II - CONGRESO INTERNACIONAL CRIMINALÍSTICA. INVESTIGACIÓN CRIMINAL FORENSE

No DOG do 6 novembro, saíu publicada a Resolución do 29 de outubro de 2019 pola que se convoca o II Congreso internacional de criminalística aplicada. A investigación criminal forense.
Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191106/AnuncioO3C2-291019-0002_gl.pdf

PROVISIÓN TEMPORAL POR SUBSTITUCIÓN POSTO SINGULARIZADO FISCALÍA ÁREA VIGO

Convocouse na intranet, para a súa provisión de forma temporal, o posto singularizado de coordinador/a I da Fiscalía de Área de Vigo.
Prazo de presentación de solicitudes: 3 días hábiles (Ata o 11 de novembro).
Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1YvmHQr6hhYBHV2iKNBVDiBoI0as628Ya/view?usp=sharing