viernes, 29 de agosto de 2014

CURSOS LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA E CELGA

 No DOG do 27 de agosto de 2014 saíu publicada a Orde pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior (equivalentes aos de linguaxe xurídica galega), presenciais e en liña, e cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (Celga), para o curso 2014/15, nas escolas oficiais de idiomas de Galicia que se indican nos anexos II e IV, respectivamente.

 a) Os cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior van dirixidos ao persoal das diferentes administracións públicas de Galicia, exceptuando o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario.
Toda persoa solicitante deberá encontrarse en situación de servizo activo ou ben en excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar; e aquela que ao inicio do curso se atope en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado.
Poderán tamén solicitar a realización destes cursos as persoas maiores de dezaseis anos que non sexan empregados/as públicos/as e posúan os certificados ou acreditacións equivalentes recollidos na letra a) do artigo 3 desta orde. Neste suposto só se poderá optar ás prazas no caso de que non sexan cubertas por empregados/as públicos/as as prazas ofertadas para cada curso.
 b) Os cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos, ou aquelas que os fagan no ano natural da convocatoria, que desexen preparar as probas convocadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística para certificar a súa competencia en lingua galega.
 O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día seguinte á data de publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia ata o 12 de setembro de 2014, para os cursos do primeiro cuadrimestre; e desde o 15 de decembro de 2014 ata o 16 de xaneiro de 2015, para os cursos do segundo cuadrimestre. 

https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNclJiR2ZHdTg0QTA/edit?usp=sharing

martes, 26 de agosto de 2014

NOVAS PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN E ADXUDICACIÓNS

Publicáronse na intranet no día 18/8/2014 os avisos de novas prazas ofertadas en substitución así como a adxudicación das anteriormente publicadas.

Podedes tamén consultar directamente a información premendo nos vínculos que se acompañan abaixo. 

  
PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 18, 19 e 20 DE AGOSTO

Novas prazas para substitución:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNV0lET05iSVM4SVU/edit?usp=sharing

Últimas adxudicacións:
https://drive.google.com/file/d/0B1P2rAI8dwGNNFBJV1JaUVAtUHc/edit?usp=sharing

martes, 12 de agosto de 2014

CONCURSO DE TRASLADOS - ABERTO O PRAZO DE RECLAMACIÓNS ATA O 15 DE SETEMBRO.

Hoxe publicouse no BOE a Orde JUS/1508/2014, de 17 de xullo, pola que se aproba a relación de excluidos e anúncianse os lugares onde están a disposición, para consulta dos interesados, os anexos III do concurso de traslado para cubrir prazas entre funcionarios dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado pola Orde JUS/808/2014, de 29 de abril. O prazo para reclamacións será ata o 15 de setembro.

AVISO IMPORTANTE. - AINDA QUE SE OBTIVERA PRAZA NO CONCURSO DE TRASLADOS, DEBE COMPROBARSE A INTEGRIDADE DO ANEXO III, PARA VERIFICAR QUE SE GRABARON CORRECTAMENTE OS DESTINOS SOLICITADOS.

lunes, 4 de agosto de 2014

A CIG ACADA INCLUIR A RESERVA DE NOTA NAS OPOSICIÓNS DE SECRETARIOS XUDICIAIS

Como non é moi habitual nestes tempos que a Administración ceda a algunha das pretensións que a parte sindical lle fai, deixade que  nos  alegremos  hoxe  porque  o  Ministerio,  a  instancias únicamente  deste  sindicato,  vén  de  reformar  o  texto,  agora  xa definitivo,  da  convocatoria  de oposicións  ao  corpo  de  secretarios xudiciais,  incorporando  a  conservación  da  nota  do  primeiro exercicio  (sempre  que  supere  o  60%  da  máxima)  para  a convocatoria seguinte. Este feito podería ser trasladable no futuro ao acceso aos corpos xerais.