viernes, 15 de junio de 2018

CÓMPUTO HORARIO DE VERÁN DENDE AS 7:30 HORAS

Na intranet xudicial publicouse a Circular pola que se comuníca que o programa de control horario, dende o vindeiro 16 de xuño ata o 15 de setembro de 2018 permitirá que a fichaxe da xornada laboral no horario flexible poida realizarse de luns a venres dende as 7.30 horas ata as 9.00 horas. 
Lémbrase asimesmo que o tempo fixo continuado de obrigada presencia é de cinco horas e media, de luns a venres, entre as 8.30 horas e as 14.30 horas, de tal forma que a xornada laboral non poderá rematar antes das 14.00 horas. 
Durante a xornada de verán, o control horario do persoal que realiza prolongacións de xornada adaptarase para aplicar unha redución equivalente (2 horas e media semanais) á que se lle aplica ao persoal que non realiza a prolongación de xornada

Ligazón Circular:

jueves, 14 de junio de 2018

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

13 de xuño su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 7 de xuño, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

miércoles, 13 de junio de 2018

VALORACIÓN PROVISIONAL MÉRITOS - CORPO DE XESTIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

Na páxina web do Ministerio, aparece publicado o Acordo do Tribunal polo que se aproba a valoración provisional de méritos da fase de concurso do proceso seletivo da Promoción Interna ao Corpo de Xestión, e se concede un prazo de dez días hábiles para alegar as posibles rectificacións. 

Ligazón listaxe de méritos: 

viernes, 8 de junio de 2018

NOVA PRORROGA NA "VACATIO LEGIS" DA LEI DO REXISTRO CIVIL E VAN CINCO

A prórroga da entrada en vigor da Lei 20/2011 do Rexistro Civil foi aprobada o mércores pasado no Pleno do Senado. A nova “vacatio legis”  foi establecida en dous anos, é decir, ata o 30 de xuño de 2020. Agora o Parlamento ten dous anos para reformar, de xeito consensuado, o texto legal.

Ligazón nova "CONFILEGAL"

CCOO PIDE MÁIS CARTOS EN TERRITORIO MINISTERIO DO QUE ASINOU EN GALIZA

Curiosamente, o sindicato CCOO solicita á nova Ministra de Xustiza que no territorio ministerio suba o complemento específico (en Galiza chamado CAT)  a non menos de 300€/mes, e fai uns días os seus responsables en Galiza, tras unha folga de máis de 3 meses, asinaron coa Xunta un acordo por menos da metade. A ver se algún d@s traballador@s galegos o entende e lle pide explicacións.

Ligazón:
http://www.ccoojusticia.com/2018/06/ccoo-presenta-la-nueva-ministra-las.html

POSIBLES PRAZAS VACANTES PARA O CONCURSO DE TRASLADOS 2018

A Dirección Xeral de Xustiza acaba de enviarnos as vacantes que se ofertarán no vindeiro concurso de traslados, despois de incluir as prazas consolidadas segundo o acordo sindical da folga, e que podedes consultar na seguinte ligazón.

Ligazón:
https://drive.google.com/file/d/1mScMDVeBj0JWiPdZnYX__qoTL7T-3Ebf/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 07/06/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 8, 11 e 12 de xuño.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  7 de xuño su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 31 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

lunes, 4 de junio de 2018

INAUDITO, HORAS EXTRA NA ADMÓN. DE XUSTIZA. CHEGARON AS PEONADAS Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA A TRAVÉS DOS PLANS DE ACTUACIÓN.

Ponse á disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia o modelo de solicitude para o caso de que desexe participar no plan de recuperación do traballo previsto na cláusula 8ª do Acordo de 23/05/2018
O número de horas e número de días á semana de duración do plan axustarase en función da carga de traballo nos distintos centros de traballo e do número de solicitantes. O importe da hora extraordinaria correspondente a cada corpo é o seguinte: (A2-Corpo Xestión): 29,97 €, (C1-Corpo Tramitación): 22,66 €; (C2-Corpo Auxilio): 17,03 €.
A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro  xoves 7  xuño de 2018, poñendo como nome do arquivo ApelidosNome_DNI_Participacion_PR, é dicir, no nome do arquivo da solicitude deben de firgurar os apelidos, nome e dni do interesado no formato indicado. O persoal que non poda realizar a solicitude por estar de vacacións, permisos ou licenzas, poderá facelo nun prazo de 5 días dende a reincorporación ao seu posto de traballo.

Ligazón modelo de solicitude (cubrir no ordenador):

viernes, 1 de junio de 2018

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL POR REDUCIÓN DE XORNADA

Onte, 31 de maio, sairon publicadas no DOG as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas, homes ou familias monoparentais (homes ou mulleres) que, entre o 1 de xuño de 2017 e o 30 de xuño de 2018 inclusive, tivesen unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas menores de tres anos ou menores de 12 anos no suposto de que padezan unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33 %. No suposto de adopción ou de acollemento familiar, para ter dereito a axuda non poderán ter transcorrido máis de tres anos desde a data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou adopción e, en todo caso, a filla ou fillo terá que ser menor de 12 anos.

Entre outros, deberán cumprir os seguintes requisitos ou condicións:
a) estar empadroado en Galiza, polo menos cun ano de antelación ao inicio do período subvencionado;
b) convivir coa filla ou fillo;
c) de ser o caso, a persoa cónxuxe ou parella debe estar traballando;
d) ter uns ingresos non superiores a 5,5 veces o IPREM segundo a declaración do IRPF do último período impositivo con prazo de presentación vencido (2016).

A contía das axudas establécese en función da porcentaxe de redución da xornada laboral e da súa duración, e en atención ao número de fillas e fillos menores de 12 anos, nun abano que vai desde 1.700 € e ata 3.700 €. Cando a xornada se realice a tempo parcial, ou cando o período subvencionable sexa inferior ao máximo (8 meses), as contías das axudas reduciranse proporcionalmente.

Hai de prazo até o 1 de xullo de 2018.

Podes consultar a orde completa das axudas nesta ligazón ou no arquivo que se achega con esta nova

VALORACIÓN MÉRITOS FASE CONCURSO - OPOSICIÓNS TRAMITACIÓN PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 31/05/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 1, 4  e 5 de xuño.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

martes, 29 de mayo de 2018

ELECCIÓNS COMPROMISARIOS MUXEXU GALICIA

Deixámosvos aquí  a información e resultados sobre o proceso de eleccións de compromisarios para a MUXEXU, en representacion de Galicia, que se se celebrou a pasada semana e na que a CIG presentou candidatura para intentar estar presente na Asemblea Xeral da MUXEXU.

Ligazón nota informativa:

POSIBILIDADE DE RATEO DOS DESCONTOS POLA FOLGA

Segundo a intranet, ponse á disposición das traballador@s o modelo de solicitude para aquelas/es que NON DESEXEN acollerse ao rateo dos descontos por xornadas de folga pendentes de aplicar na nómina. A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro xoves 31 maio de 2018. 

Ligazón modelo de solicitude:

jueves, 24 de mayo de 2018

PLAN ANUAL DE VACACIÓNS 2018

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2018 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia. 
As vacacións no período comprendido entre o 01/07/2018 e o 30/09/2018 deberán ser solicitadas antes do 31 de maio.

Ligazón:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  23 de maio su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 15 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

martes, 15 de mayo de 2018

AUXILIO XUDICIAL - LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - DATA DE EXAME - OEP2016

Publicouse na páxina web do Ministeiro e no BOE a Orde JUS/488/2018, de 7 de maio, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos ás probas seletivas para acceso ao corpo de Auxilio Xudicial e se fixa como data de exame a do Sábado 26 de maio, as 10:00 horas (9:00 horas en Canarias).
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6419.pdf

miércoles, 2 de mayo de 2018

TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OEP2016 - LISTAXES DEFINITIVOS ADMITIDOS E DATA DE EXAME

No BOE do 30 de abril publicouse a Orde JUS/434/2018, de 25 de abril, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos para acceso ao Corpo de Tramitacón Procesual e Administrativa e se fixa o día 12 de mayo de 2018, ás 9:30 horas (8:30 horas en Canarias) para a realización das duas probas do primeiro exercicio de evaluación. 

Ligazón BOE: 

Ligazón listaxes defintiva admitidos:

jueves, 26 de abril de 2018

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 23/04/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 24, 25  e 26 de abril.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

martes, 24 de abril de 2018

SINALAMENTO TERCEIRO EXERCICIO ACCESO CORPO DE XESTIÓN - QUENDA LIBRE - OEP2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publícase hoxe o Acordo do Tribunal Único polo que se expoñen as relacións de aprobados do primeiro e segundo exercicio e se fixa o 5 de mayo de 2018, as  9:15 horas (8:15 horas en Canarias) para a realización do terceiro. martes, 17 de abril de 2018

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

16 de abril sron as resolucións coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 9 de abril, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:


https://drive.google.com/file/d/1D0PObewGIxwaYxT-MywCsqtVxr4Syh86/view?usp=sharing

miércoles, 11 de abril de 2018

CORRECCIÓN DE ERROS NA PUBLICACIÓN DAS SUBSTITUCIÓNS DO 09/04/2018

Dado que se detectou un erro material na publicación de data do 09/04/2018, de cobertura mediante substitución entre titulares dunha praza do Xdo. do Mercantil núm. 3 de Pontevedra, procédese á súa corrección coa seguinte publicación na intranet.

Ligazón corrección de erros:
https://drive.google.com/file/d/1_wbJ7MDjhp9HZYFoqEHn4aand47Cmyqz/view?usp=sharing

martes, 10 de abril de 2018

2/3 DAS TRABALLADORAS/ES DA ADMNISTRACIÓN E XUSTIZA COPAN COMPOSTELA SEGUNDO "LA VOZ DE GALICIA"

O pasado dia 7/4/2018, as 14:45 horas, como consecuencia da mobilización en Compostela do persoal de xustiza, Juan Capeans publicou, na edicion dixital de "La Voz de Galicia", o seguinte artigo:


Dando por boa a labor contabilizadora e verificadora do Sr. Capeans e do seu periódico, debemos agradecerlle tanto celo na súa labor, pois deu verificado e contrastado, en moi pouco tempo, que había en Compostela uns 1500 funcionarios de xustiza. Dando por bos eses números, se descontamos a Ana Pontón (BNG), Luis Villares (En Marea), Gonzalo Caballero e Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) e Olga Louzao (Ciudadanos), que loxicamente non estaban alí como funcionarios da Adminitración de Xustiza, pois as contas dan que en Compostela había, a lo menos, segundo as contas do Sr. Capeans, 1495 funcionarios de xustiza, se as matemáticas non fallan. Polo tanto, se temos en conta que somos un colectivo duns 2500 traballadores, case podemos dicir, sen medo a equivocarnos moito, que en Compostela estaban case 2/3 das traballadoras/es da Administración de Xustiza en Galiza.  Un bo número de traballadoras/es que están a secundar a folga contra o Sr. Feijoo, o Sr. Rueda e as nefastas políticas do Partido Popular en materia de xustiza.

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 09/04/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 10, 11  e 12 de abril.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

lunes, 19 de marzo de 2018

LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - AUXILIO XUDICIAL - OEP2016

Publicouse a Orde JUS/258/2018, de 12 de marzo, pola que se aproba a relación Provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza.

Ligazón listaxes provisionais:

viernes, 16 de marzo de 2018

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - XESTIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA E DATAS DE EXAME - OEP2016

No boe de hoxe, 16 de marzo, sae publicada a Orde JUS/255/2018, de 15 de marzo, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos as probas seletivas para acceso ao corpo de Xestión Procesual e Administrativa, pola quenda libre, e se fixa para a realización dos exercicios primeiro e segundo, de conformidade co establecido na base 7.3. da Orde de convocatoria, o vindeiro día 24 de marzo de 2018, ás 9.:30 horas (8:30 horas en Canarias), nos lugares que se indican no anexo III.
jueves, 15 de marzo de 2018

NOVA CONVOCATORIA DO COMITÉ DE FOLGA 19 DE MARZO - SEGURAMENTE UN CARPINTEIRO SERÍA MÁIS SENSATO QUE @S INTERLOCUTOR@S DA XUNTA


DATA DO PRIMEIRO EXERCICIO - OPOSICIÓNS TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP 2016

Segundo indica o Ministerio de Xustiza na súa páxina web, debido a circunstancia que afectan á organización do proceso seletivo para o acceso ao Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, non resulta posible manter a previsión inicial do sábado 7 de abril como data para a celebración  do primeiro exercicio (probas tipo test, teórica e práctica), por lo que, a nova data fixada ao efecto será a do SÁBADO 12 DE MAIO.

ULTIMO DÍA DE PRAZO PARA SOLICITAR AS REVISIÓNS MÉDICAS ANUAIS

Lembrarvos que hoxe finaliza o prazo para solicitar, na web de Prevención de Riscos da Xunta de Galicia, as revisións médicas anuais.

jueves, 8 de marzo de 2018

CRONOGRAMA DE MOBILIZACIÓNS FOLGA - MARZO 2018


RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - OPOSICIÓNS TRAMITACION - QUENDA LIBRE - OEP2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publicouse hoxe a relación Provisional de Admitidos e Excluidos para ingreso no Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa, quenda de acceso libre, da oferta de emprego público de 2016, convocada por Orde JUS/1166/2017, de 24 de novembro, (BOE de 30 de novembro)

Ligazón listaxe de admitidos e excluídos:

Ligazón de causas de exclusión:

NOTAS SEGUNDO EXERCICIO OPOSICIÓNS TRAMITACIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OPE2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza ven de publicarse o Acordo de 8 de marzo, polo que se establecen as puntuacións mínimas para superar o segundo exercicio e se fan públicas as relacións de aspirantes que veñen de superar a fase de oposición.

Ligazón acordo:

Ligazón relación de aprobados 2º Exercicio:

Ligazón aprobados base de oposición:

COMUNICADO DE APOIO DA ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDENTE DE FISCAIS

"La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha emplazado al Gobierno gallego "a que abandone su posición obstructiva" en la mesa de negociación de la huelga de la Administración de Justicia en Galicia.
APIF manifiesta en un comunicado su preocupación "por el enrocamiento de la postura de la Xunta de Galicia ante las legítimas pretensiones de los funcionarios que trabajan para la Administración de Justicia en la Comunidad autónoma".
Los fiscales consideran "legítimas" las dos pretensiones principales de los funcionarios en huelga, "que son la inmensa mayoría", indican.
En primer lugar, consideran que "es absolutamente lógico" que se les equipare en lo relativo a las bajas por enfermedad a los jueces, magistrados y fiscales, "al estar estatutariamente regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial", destacan.
Además, señalan que el nivel retributivo de los funcionarios de la Administración de Justicia en Galicia "dista bastante de otras comunidades autónomas que tienen la competencia de Justicia transferida, como es el caso de País Vasco".
"No consideramos razonable que se pretenda alargar a otros años la equiparación salarial, dado que puede ocurrir, como ya ha acontecido en otras ocasiones, que un Gobierno entrante se considere no vinculado por su predecesor", sostiene APIF."


ADXUDICACIÓN DE PRAZAS OFERTADAS EN SUBSITUCIÓN

7 de marzo sron as resolucións coa adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 25 de xaneiro e 16 de febreiro, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial (25/01/2018) - (16-02-2018) ou na seguinte ligazón:

https://drive.google.com/file/d/1FqgHUSu99N6xQXEKpMf0oUdl44KW0eXC/view?usp=sharing

lunes, 19 de febrero de 2018

COMUNICADO DE APOIO TRABALLADORES DE AUTONÓMICA


NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 16/02/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 19, 20  e 21 de febreiro.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

jueves, 8 de febrero de 2018

PUBLICACIÓN NO BOE DA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO CONCURSO DE TRASLADOS

No día de hoxe publicouse no BOE a Resolución definitiva de adxudicación de prazas no concurso de traslados dos corpos xerais de Xestión, Tramitación e Auxilio Xudicial da Admón. de Xustiza.
Mañá, 8 de febreiro, publicarase no BOE e no DOG a Resolución do 8 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 19 de xuño de 2017.
Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9.00 e as 11.30 h, e a dos cesamentos entre as 11.30 e as 14.00 h, de luns a venres. Á marxe das datas de cesamento fixadas na resolución (corpo de tramitación, o día 12/02/2018; auxilio e xestión, o día 16/02/2018), no caso de que un funcionario reingresado tome posesión antes das datas indicadas na praza doutro que tamén obtivo destino no concurso, este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a contarlle o seu respectivo prazo posesorio.
No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade ou en distintas localidades dunha mesma provincia, ambas as  formalizacións poderanse facer o día da toma de posesión, sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa resolución de adxudicación.
Co fin de axilizar a tramitación das altas e baixas, relacionamos a documentación que as xefaturas ou delegacións territoriais precisan para abrir ou completar os expedientes persoais das persoas que tomen posesión dun novo posto*.
Persoal procedente de fóra da comunidade:
Persoal destinado na comunidade:
Para o caso dos cesamentos do persoal que obteña novo destino fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento deberán facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal circunstancia. No caso de non ter que formalizar cesamento ningún por reingresar fóra da comunidade nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada, presencialmente ou por correo postal, ao correspondente servizo de xustiza.

http://boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1695.pdf