lunes, 13 de agosto de 2018

LISTAXES DEFINITIVAS E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN XESTÍON E TRAMITACIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

No BOE do pasado 10 de agosto publicáronse as Ordes JUS/865/2018, de 27 de xullo e JUS/867/2018, de 31 de xullo, polas que se da publicidade á relación definitiva de aprobados dos procesos seletivos para o acceso, por promoción interna, aos Corpos de Tramitación Procesual e Administrativa e de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza. 
Así mesmo aclarouse que o prazo para presentación de documentación será de VINTE DÍAS HÁBILES.

Ligazón Tramitación: 

Ligazón Xestión: 

martes, 24 de julio de 2018

PUBLICACIÓN CONCURSO DE TRASLADOS 2018

No DOG e BOE do 23 de xullo, publícase a Resolución do 6 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza. 

A confección da instancia de participación no concurso debe de facerse necesariamente
co asistente G.T.A vía web:
 
O prazo de presentación de instancias:
16 días hábiles, dende o 24 de xullo ata o 16 de agosto, ambos inclusive.
 
Enderezo remisión instancias:
Dirección Xeral de Xustiza da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, da Xunta de Galicia.
Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, Edificio Administrativo San Caetano, s/n,
15781 Santiago de Compostela

ACCION SOCIAL 2018

No DOG do 20 de xullo publicouse a RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2018 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partires do seguinte ao da súa publicación no DOG, e dicir, ata o 10 de agosto. As persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente o formulario electrónico da solicitude a través da OPAX (Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza), no enderezo web opax.xunta.es

Ligazón:

martes, 17 de julio de 2018

MESA SECTORIAL MADRID - 12 DE XULLO

O pasado 12 de xullo a CIG acudiu á Mesa Sectorial de Madrid na que se falou, entre outros, sobre os seguintes temas:

1) OEP 2018: Cuantificación por corpo e forma de provisión.
2) Acumulacion das OEPS 2017 e 2018

Ligazón Nota informativa:

CON ESTES MIMBRES QUEREN QUE FAGAMOS CESTOS

A Xunta de Galicia mantén equipos obsoletos con moitos anos de funcionamento e totalmente desactualizados con sistemas opertativos como Windows XP que, dende fai anos, carece de actualizacións e mantemento por parte de Microsoft. O dito, con estes mimbres queren que fagamos cestos ou, o que é o mesmo, a Xunta pretende que cuns cangallos vellos fagamos correctamente o noso traballo.

Ligazón escrito presentado:

viernes, 13 de julio de 2018

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

10 de xullo su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 4 de xullo, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

jueves, 5 de julio de 2018

NOVOS SUPOSTOS DE INCAPACIDADE LABORAL TRANSITORIA.

Con data do 04/07/2018 publicouse no BOE  a Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, e, polo tanto, quedan ampliados os supostos de incapacidade laboral transitoria en que se percibe o cen por cento das retribucións.

"(...) amplíanse os supostos previstos no Decreto autonómico 169/2013 incorporando os seguintes:
• Interrupción voluntaria do embarazo no primeiro trimestre por indución farmacolóxica.
• Incapacidade temporal durante o tratamento de reprodución asistida.
• Enfermidades de declaración obrigatoria do Real decreto 2210/1995.
• Cardiopatías isquémicas.


A data de efectividade desta ampliación será a da publicación da norma estatal habilitante, é dicir, o 4 de xullo de 2018

PAGAMENTO DO 100% DAS SUBSTITUCIÓNS VERTICAIS

No DOG do 2 de xullo saiu publicada a RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se modifica a Resolución do 7 de maio de 2008, na que se regulan as substitucións entre funcionarios ao servizo da Administración de xustiza en Galicia e se autoriza o pagamento do 100% das substitucións verticais.

Ligazón Resolución:

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 04/07/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 5, 6  e 9 de xullo.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

miércoles, 4 de julio de 2018

A XUNTA E OS COLABORACIONISTAS NON QUEREN MESA SECTORIAL

Neste momento temos o convencemento que o acordo foi asinado dun xeito ilegal, pero as delegadas e delegados da CIG-Xustiza, despois de varias reunións nas que se avaliaron as distintas opcións xurídicas, sociais e laborais, veñen de tomar a decisión de non recorrer a resolución do día 28/05/2018, polo que se aprobou o acordo acadado o 23/05/2018 entre a Admón. da CC.AA de Galiza, USO, UGT e CC.OO, por considerar a existencia doutras opcións menos lesivas pero igual ou máis efectivas e contundentes para acadar o maior beneficio para o conxunto do persoal da Xustiza Galega.
Por todo o anterior, a CIG tomou, entre outras, a decisión de solicitar a convocatoria urxente da Mesa Sectorial, ao entender que a Comisión de Seguimento está a vulnerar o dereito de negociación colectiva e, no caso de non producirse a mesma, artellar os recursos pertinentes en defensa da usurpación de dito dereito de negociación.

Ligazón nota informativa:

lunes, 2 de julio de 2018

DENUNCIA ANTE INSPECCIÓN DE TRABALLO POLAS TEMPERATURAS DO EDIFICIO DE COMPOSTELA

A CIG denuncia ante inspección de traballo o problema das temperaturas que rexistra o edificio de xulgados de Compostela e a falta de solucións por parte da Dirección Xeral de Xustiza.

Ligazón denuncia:

INUNDACIÓN DO ARQUIVO XUDICIAL DA FABRICA DE TABACOS NA CORUÑA

O persoal de xustiza que se encarga do arquivo xudicial da Audiencia Provincial atopouse esta mañá con moreas de expedientes enchoupados e esparexidos por todo o soto da Fábrica de Tabacos, a causa da inundación que sufriu o edificio polas choivas desta fin de semana. A pesar deste desastre, nestes momentos só hai dúas persoas (unha técnica e unha auxiliar) tentando organizar, limpar e salvar os expedientes como boamente poden, posto que ningunha persoa con responsabilidade na Dirección Xeral de Xustiza se achegou até o edificio para avaliar o alcance dos danos.
Ligazón Nota Informativa:

jueves, 28 de junio de 2018

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

26 de xuño su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 19 de xuño, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

martes, 26 de junio de 2018

CONCURSO ESPECÍFICO FISCALÍA A CORUÑA

Comunícasevos que a data prevista de publicación da Resolución do 15 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña, será o día 26/06/2018 no BOE e o  26/06/2018 no DOG.

O prazo de presentación será de 10 días naturais (ata o 6 de xullo), contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia, de acordo co que dispón o artigo 49.5 do Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Admon de Xustiza.
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/pdfs/BOE-A-2018-8763.pdf 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG0244-220618-0002_gl.pdf 
 

viernes, 22 de junio de 2018

TRAMITACIÓN PROCESUAL - SINALAMENTO SEGUNDO EXERCICIO - QUENDA LIBRE - OEP2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza acaba de publicarse o Acordo de 20 de xuño de 2018, polo que modifica a relación de aprobados do primeiro exercicio no ámbito do Ministerio de Xustiza, e se sinala para a realización do segundo o vindeiro 30 de xuño de 2018. 

jueves, 21 de junio de 2018

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 19/06/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 20, 21  e 22 de xuño.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

martes, 19 de junio de 2018

LISTAXES DE APROBADOS DO PRIMEIRO EXERCICIO DE TRAMITACIÓN - QUENDA LIBRE - OEP2016

Tendo sido calificado o primeiro exercicio do proceso seletivo, o Tribunal Calificador procedeu a publicar, no anexo I deste acordo, as relacións de aspirantes de cada ámbito territorial que teñen alcanzado as puntuacións mínimas necesarias para superalo, con indicación da puntuación obtida, unha vez aplicada a base 1.4. do Anexo I-A.

Ligazón Anexo aprobados: 

SENTENZAS CIG QUE ACREDITAN A INTERPRETACIÓN ERRONEA DA ADMÓN NOS CESAMENTOS DE MÁIS DE 18 MESES EN CASOS DE BAIXA POR ENFERMIDADE

A CIG ven de acadar duas sentenzas nos xulgados do contencioso-administrativo do país, polas que se lles recoñece ao persoal interino que se atopa de baixa e, a súa vez é substituido por outra/o interina/o, que non teñan que cesar cando se reincorporen daquela, ainda que leven máis de 18 meses no posto, que era o que facía a administración nunha interpretación errónea e moi restrictiva do artigo 21 da regulamentación de interinos.

viernes, 15 de junio de 2018

CÓMPUTO HORARIO DE VERÁN DENDE AS 7:30 HORAS

Na intranet xudicial publicouse a Circular pola que se comuníca que o programa de control horario, dende o vindeiro 16 de xuño ata o 15 de setembro de 2018 permitirá que a fichaxe da xornada laboral no horario flexible poida realizarse de luns a venres dende as 7.30 horas ata as 9.00 horas. 
Lémbrase asimesmo que o tempo fixo continuado de obrigada presencia é de cinco horas e media, de luns a venres, entre as 8.30 horas e as 14.30 horas, de tal forma que a xornada laboral non poderá rematar antes das 14.00 horas. 
Durante a xornada de verán, o control horario do persoal que realiza prolongacións de xornada adaptarase para aplicar unha redución equivalente (2 horas e media semanais) á que se lle aplica ao persoal que non realiza a prolongación de xornada

Ligazón Circular:

jueves, 14 de junio de 2018

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

13 de xuño su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 7 de xuño, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

miércoles, 13 de junio de 2018

VALORACIÓN PROVISIONAL MÉRITOS - CORPO DE XESTIÓN - PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

Na páxina web do Ministerio, aparece publicado o Acordo do Tribunal polo que se aproba a valoración provisional de méritos da fase de concurso do proceso seletivo da Promoción Interna ao Corpo de Xestión, e se concede un prazo de dez días hábiles para alegar as posibles rectificacións. 

Ligazón listaxe de méritos: 

viernes, 8 de junio de 2018

NOVA PRORROGA NA "VACATIO LEGIS" DA LEI DO REXISTRO CIVIL E VAN CINCO

A prórroga da entrada en vigor da Lei 20/2011 do Rexistro Civil foi aprobada o mércores pasado no Pleno do Senado. A nova “vacatio legis”  foi establecida en dous anos, é decir, ata o 30 de xuño de 2020. Agora o Parlamento ten dous anos para reformar, de xeito consensuado, o texto legal.

Ligazón nova "CONFILEGAL"

CCOO PIDE MÁIS CARTOS EN TERRITORIO MINISTERIO DO QUE ASINOU EN GALIZA

Curiosamente, o sindicato CCOO solicita á nova Ministra de Xustiza que no territorio ministerio suba o complemento específico (en Galiza chamado CAT)  a non menos de 300€/mes, e fai uns días os seus responsables en Galiza, tras unha folga de máis de 3 meses, asinaron coa Xunta un acordo por menos da metade. A ver se algún d@s traballador@s galegos o entende e lle pide explicacións.

Ligazón:
http://www.ccoojusticia.com/2018/06/ccoo-presenta-la-nueva-ministra-las.html

POSIBLES PRAZAS VACANTES PARA O CONCURSO DE TRASLADOS 2018

A Dirección Xeral de Xustiza acaba de enviarnos as vacantes que se ofertarán no vindeiro concurso de traslados, despois de incluir as prazas consolidadas segundo o acordo sindical da folga, e que podedes consultar na seguinte ligazón.

Ligazón:
https://drive.google.com/file/d/1mScMDVeBj0JWiPdZnYX__qoTL7T-3Ebf/view?usp=sharing

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 07/06/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 8, 11 e 12 de xuño.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  7 de xuño su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 31 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

lunes, 4 de junio de 2018

INAUDITO, HORAS EXTRA NA ADMÓN. DE XUSTIZA. CHEGARON AS PEONADAS Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA A TRAVÉS DOS PLANS DE ACTUACIÓN.

Ponse á disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia o modelo de solicitude para o caso de que desexe participar no plan de recuperación do traballo previsto na cláusula 8ª do Acordo de 23/05/2018
O número de horas e número de días á semana de duración do plan axustarase en función da carga de traballo nos distintos centros de traballo e do número de solicitantes. O importe da hora extraordinaria correspondente a cada corpo é o seguinte: (A2-Corpo Xestión): 29,97 €, (C1-Corpo Tramitación): 22,66 €; (C2-Corpo Auxilio): 17,03 €.
A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro  xoves 7  xuño de 2018, poñendo como nome do arquivo ApelidosNome_DNI_Participacion_PR, é dicir, no nome do arquivo da solicitude deben de firgurar os apelidos, nome e dni do interesado no formato indicado. O persoal que non poda realizar a solicitude por estar de vacacións, permisos ou licenzas, poderá facelo nun prazo de 5 días dende a reincorporación ao seu posto de traballo.

Ligazón modelo de solicitude (cubrir no ordenador):

viernes, 1 de junio de 2018

AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL POR REDUCIÓN DE XORNADA

Onte, 31 de maio, sairon publicadas no DOG as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade.

Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas, homes ou familias monoparentais (homes ou mulleres) que, entre o 1 de xuño de 2017 e o 30 de xuño de 2018 inclusive, tivesen unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado de fillos e fillas menores de tres anos ou menores de 12 anos no suposto de que padezan unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33 %. No suposto de adopción ou de acollemento familiar, para ter dereito a axuda non poderán ter transcorrido máis de tres anos desde a data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento ou adopción e, en todo caso, a filla ou fillo terá que ser menor de 12 anos.

Entre outros, deberán cumprir os seguintes requisitos ou condicións:
a) estar empadroado en Galiza, polo menos cun ano de antelación ao inicio do período subvencionado;
b) convivir coa filla ou fillo;
c) de ser o caso, a persoa cónxuxe ou parella debe estar traballando;
d) ter uns ingresos non superiores a 5,5 veces o IPREM segundo a declaración do IRPF do último período impositivo con prazo de presentación vencido (2016).

A contía das axudas establécese en función da porcentaxe de redución da xornada laboral e da súa duración, e en atención ao número de fillas e fillos menores de 12 anos, nun abano que vai desde 1.700 € e ata 3.700 €. Cando a xornada se realice a tempo parcial, ou cando o período subvencionable sexa inferior ao máximo (8 meses), as contías das axudas reduciranse proporcionalmente.

Hai de prazo até o 1 de xullo de 2018.

Podes consultar a orde completa das axudas nesta ligazón ou no arquivo que se achega con esta nova

VALORACIÓN MÉRITOS FASE CONCURSO - OPOSICIÓNS TRAMITACIÓN PROMOCIÓN INTERNA - OEP2016

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 31/05/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 1, 4  e 5 de xuño.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

martes, 29 de mayo de 2018

ELECCIÓNS COMPROMISARIOS MUXEXU GALICIA

Deixámosvos aquí  a información e resultados sobre o proceso de eleccións de compromisarios para a MUXEXU, en representacion de Galicia, que se se celebrou a pasada semana e na que a CIG presentou candidatura para intentar estar presente na Asemblea Xeral da MUXEXU.

Ligazón nota informativa:

POSIBILIDADE DE RATEO DOS DESCONTOS POLA FOLGA

Segundo a intranet, ponse á disposición das traballador@s o modelo de solicitude para aquelas/es que NON DESEXEN acollerse ao rateo dos descontos por xornadas de folga pendentes de aplicar na nómina. A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro xoves 31 maio de 2018. 

Ligazón modelo de solicitude:

jueves, 24 de mayo de 2018

PLAN ANUAL DE VACACIÓNS 2018

A Dirección Xeral de Xustiza aprobou o Plan anual de vacacións 2018 para o persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de xustiza (corpos de médicos forenses, de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e mais de auxilio xudicial), en servizo activo, que presten servizos na Administración de xustiza en Galicia. 
As vacacións no período comprendido entre o 01/07/2018 e o 30/09/2018 deberán ser solicitadas antes do 31 de maio.

Ligazón:

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

O  23 de maio su a resolución coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 15 de maio, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:

martes, 15 de mayo de 2018

AUXILIO XUDICIAL - LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS - DATA DE EXAME - OEP2016

Publicouse na páxina web do Ministeiro e no BOE a Orde JUS/488/2018, de 7 de maio, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos ás probas seletivas para acceso ao corpo de Auxilio Xudicial e se fixa como data de exame a do Sábado 26 de maio, as 10:00 horas (9:00 horas en Canarias).
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6419.pdf

miércoles, 2 de mayo de 2018

TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA - OEP2016 - LISTAXES DEFINITIVOS ADMITIDOS E DATA DE EXAME

No BOE do 30 de abril publicouse a Orde JUS/434/2018, de 25 de abril, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos para acceso ao Corpo de Tramitacón Procesual e Administrativa e se fixa o día 12 de mayo de 2018, ás 9:30 horas (8:30 horas en Canarias) para a realización das duas probas do primeiro exercicio de evaluación. 

Ligazón BOE: 

Ligazón listaxes defintiva admitidos:

jueves, 26 de abril de 2018

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 23/04/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 24, 25  e 26 de abril.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera un dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis:

martes, 24 de abril de 2018

SINALAMENTO TERCEIRO EXERCICIO ACCESO CORPO DE XESTIÓN - QUENDA LIBRE - OEP2016

Na páxina web do Ministerio de Xustiza publícase hoxe o Acordo do Tribunal Único polo que se expoñen as relacións de aprobados do primeiro e segundo exercicio e se fixa o 5 de mayo de 2018, as  9:15 horas (8:15 horas en Canarias) para a realización do terceiro. martes, 17 de abril de 2018

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

16 de abril sron as resolucións coas adxudicacións das últimas prazas publicadas o pasado 9 de abril, para a súa cobertura mediante substitución entre titulares. A información está dispoñible na intranet xudicial ou na seguinte ligazón:


https://drive.google.com/file/d/1D0PObewGIxwaYxT-MywCsqtVxr4Syh86/view?usp=sharing

miércoles, 11 de abril de 2018

CORRECCIÓN DE ERROS NA PUBLICACIÓN DAS SUBSTITUCIÓNS DO 09/04/2018

Dado que se detectou un erro material na publicación de data do 09/04/2018, de cobertura mediante substitución entre titulares dunha praza do Xdo. do Mercantil núm. 3 de Pontevedra, procédese á súa corrección coa seguinte publicación na intranet.

Ligazón corrección de erros:
https://drive.google.com/file/d/1_wbJ7MDjhp9HZYFoqEHn4aand47Cmyqz/view?usp=sharing

martes, 10 de abril de 2018

2/3 DAS TRABALLADORAS/ES DA ADMNISTRACIÓN E XUSTIZA COPAN COMPOSTELA SEGUNDO "LA VOZ DE GALICIA"

O pasado dia 7/4/2018, as 14:45 horas, como consecuencia da mobilización en Compostela do persoal de xustiza, Juan Capeans publicou, na edicion dixital de "La Voz de Galicia", o seguinte artigo:


Dando por boa a labor contabilizadora e verificadora do Sr. Capeans e do seu periódico, debemos agradecerlle tanto celo na súa labor, pois deu verificado e contrastado, en moi pouco tempo, que había en Compostela uns 1500 funcionarios de xustiza. Dando por bos eses números, se descontamos a Ana Pontón (BNG), Luis Villares (En Marea), Gonzalo Caballero e Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) e Olga Louzao (Ciudadanos), que loxicamente non estaban alí como funcionarios da Adminitración de Xustiza, pois as contas dan que en Compostela había, a lo menos, segundo as contas do Sr. Capeans, 1495 funcionarios de xustiza, se as matemáticas non fallan. Polo tanto, se temos en conta que somos un colectivo duns 2500 traballadores, case podemos dicir, sen medo a equivocarnos moito, que en Compostela estaban case 2/3 das traballadoras/es da Administración de Xustiza en Galiza.  Un bo número de traballadoras/es que están a secundar a folga contra o Sr. Feijoo, o Sr. Rueda e as nefastas políticas do Partido Popular en materia de xustiza.

NOVA OFERTA DE PRAZAS EN SUBSTITUCIÓN

Publicouse na INTRANET o día 09/04/2018 o aviso de prazas vacantes para proceder a súa cobertura por medio de substitución, o que tamén poderedes comprobar na ligazón que figura ao pe. O prazo de presentación de solicitudes será o 10, 11  e 12 de abril.
A solicitude poderase cubrir no ordenador, en formato pdf, se descargades o formulario do Anexo II bis que aparece na ligazón e que teredes que enviar, debidamente asinado, por calquera dos seguintes medios:
Correo electrónico: servicio.persoal.xustiza@xunta.gal
Fax: 981546222

Ligazón prazas en substitución:
Ligazón solicitude Anexo II bis: