jueves, 28 de mayo de 2009

A prensa de dalle cobertura a "Rolda ...

A prensa de dalle cobertura a "Rolda de prensa da Plataforma Sindical Unitaria de Xustiza" e incluso a propia Conselleria a resposta a medio dun Comunicado colgado na súa paxima Web.

Cuestión curiosa que non colga a nota de prensa feita polos Sindicatos, pero nos somos como somos mais plurales si que colgamos a nota da Xunta.

Temos que decir que pese ao que na mesma dí de que se reunira con nos o día 12 ata o de agora non fomos convocados formalmente, unicamente se nos dou aviso por telefono.

 NOTA DE PRENSA DA CONSELLERIA EN RESPOSTA


 


 O conselleiro de Presidencia reunirase cos sindicatos de xustiza o vindeiro 12 de xuño


 


Santiago, 27 de maio de 2009.- A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ten convocado para o vindeiro venres 12 de xuño, ás 12.00 horas, á Mesa Sectorial da Xustiza, na que estarán o conselleiro, Alfonso Rueda, o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, e os sindicatos que representan ao sector –UGT, CC.OO., CIG, CSIF e SPJ-USO-.


Ante as críticas sobre a situación da xustiza galega vertidas hoxe pola plataforma sindical que engloba estas organizacións, a Consellería de Presidencia recorda que a Mesa Sectorial é o mellor foro para trasladar este tipo de inquedanzas e amosa a súa sorpresa polo feito de que non as expresaran nas reunións que xa mantivo con UGT e CSI-CSIF o director xeral de Xustiza, que mañá ten previsto reunirse con CC.OO. e que desde que chegou ao cargo hai agora tres semanas sempre manifestou a súa disposición ao diálogo coas forzas sindicais.


A Xunta comparte a preocupación dos sindicatos pola situación da xustiza galega, aínda que tamén ve chamativo o feito de que, tras catro anos sen pronunciamentos por parte da plataforma, as organizacións se amosasen hoxe reivindicativas en prol da mellora da xustiza galega, un obxectivo no que a Consellería que dirixe Alfonso Rueda traballa desde o mesmo día da súa toma de posesión.


Nese sentido, hai que recordar que a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza tivo que aprobar con urxencia o pagamento a avogados e procuradores dos custes do servizo de asistencia xurídica gratuíta correspondentes ao último cuadrimestre de 2008, que deixara pendente o bipartito. Ademais, o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comprometeuse nunha reunión co presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, a realizar un plan de medidas urxentes de tecnoloxía da información en materia de xustiza para alixeirar os procesos xudiciais. Ademais, ante a necesidade de axilidade na cobertura das baixas, a Dirección Xeral de Xustiza está a baremar as solicitudes tras facer unha nova bolsa de traballo.


En canto á petición dos sindicatos para que se prescinda do subdirector xeral de Novas Tecnoloxías da Xunta, Miguel Formoso, a Consellería de Presidencia nega que este teña enviado ningún mensaxe ameazante ou tente coaccionar aos funcionarios do sistema xudicial galego.

 

 


miércoles, 27 de mayo de 2009

A PLATAFORMA SINDICAL PIDE O CESE DO SUBDIRECTOR DE XUSTIZA
As cinco centrais sindicais que representan os traballadores da Administración de Xustiza en Galicia, CSIF, CCOO, UGT , CIG e SPJ-USO decidimos comparecer diante dos medios de comunicación para trasladar a nosa preocupación polo estado da Xustiza na nosa Comunidade, para denunciar entre outras cousas:
En canto a implantación das novas tecnoloxías no eido da Administración de Xustiza, as Centrais Sindicais entendemos que é necesaria e urxente a reforma tecnolóxica da Administración de Xustiza, pero que a mesma non se pode facer a consta dos traballadores, senón coa implicación e a participación deles. Neste senso, a Plataforma Sindical denuncia a actitude que durante os últimos catro meses se ven mantendo por parte da Subdirección Xeral de recursos materiais e informáticos da Administración de Xustiza, cuxo responsable enganou, ameazou e coaccionou aos traballadores, vulnerando non só os seus dereitos laborais, senón tamén os seus dereitos fundamentais mais básicos.
Así podemos pór como exemplo, o que está a ocorrer coa implantación do sistema de comunicacións electrónicas securizadas LexNet. A dita Subdirección ocultoulles información aos empregados públicos para que pedisen o certificado de sinatura electrónica sen advertirlles das responsabilidades e obrigas que contraen ó facelo. Facéndolles crer que era obrigatorio e ameazándoos con que terían que aportar os seus propios medios de non solicitala. Para iso, empregou indebidamente a páxina web a través da que a Dirección Xeral de Xustiza se comunica cos traballadores, e enviou a un dos funcionarios da Subdirección aos xulgados presuntamente como “axente da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre”, que sen mediar explicación ningunha instaba a que se asinase a solicitude. Todo isto é sinxelamente intolerable. Ningún empregado público pode ter a obriga de soportar a carga de aportar as ferramentas para que Administración funcione. E menos aínda cando estamos a falar dunha cuestión, como é a sinatura electrónica, que forma parte do eido mais íntimo da persoas, que teñen o dereito e a liberdade de solicitala ou non e, no caso de tela, de elixir libremente cómo e cando a utilizan. A Administración ten que pór a disposición dos traballadores as ferramentas necesarias para o seu traballo. Ningún traballador se nega nin a empregalas nin a formarse para utilizalas, ao contrario quere formar e sentirse parte do proxecto de modernización da xustiza.
Pero é que chove sobre mollado, porque a mesma Subdirección ven pretendendo dende fai tempo que os empregados públicos da administración de xustiza lle fagan o traballo a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. Si, tal como o escoitan. A Subdirección Xeral de recursos materiais e informáticos, empregando parecidos medios de coacción aos anteriormente mencionados para a solicitude dun certificado dixital de sinatura electrónica, ven obrigando aos empregados públicos de xustiza de Galicia a utilizar o programa informático “Ganes”, que o que utilizan os traballadores de Correos para a recepción e distribución postal. É dicir, non chega coa carga de traballo que temos nos xulgados que agora temos que facerlle o traballo a Correos. Dende a Plataforma Sindical queremos manifestar que o servizo de correos é un servizo público esencial, polo que o incumprimento da obriga da súa prestación pola Sociedade Estatal de Correos e os prexuízos que por tal motivo cause, deberán recaer sobre a mesma e non sobre terceiros (non esquezamos que se trata dunha sociedade anónima con capital público ao cen por cen). E, se a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos considera que a Administración Autonómica está a incumprir acordos ou contratos asinados entre ámbalas dúas, debe dirixir as súas queixas ou as súas denuncias á Xunta de Galicia, ao fin de acadar o seu cumprimento.
As Centrais Sindicais tamén queremos denunciar que, dun tempo a esta parte, estase a abusar da concesión de claves aos empregados públicos para acceder aos rexistros administrativos de apoio a Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza está a conceder alegremente as claves que os Secretarios xudiciais de cada órgano piden para os funcionarios. O cal se fai sen ningún tipo de criterio, co que isto supón de incremento na inseguridade e na vulnerabilidade do sistema. Pero e que, ademais, nin o Ministerio nin a Xunta formou aos traballadores para o manexo das aplicacións relativas a ditos rexistros administrativos, co que nos atopamos que, por exemplo, aínda que se pode acceder aos datos de Facenda ou da Seguridade Social, os traballadores se pasan unha boa parte do seu tempo tratando de descifrar o seu funcionamento, co que en vez de adiantar se atrasa.
Finalmente, en relación coa aplicación informática “Minerva” que se está a implantar nos órganos xudiciais de Galicia, temos que denunciar que non representa avance ningún sobre a súa predecesora “Libra” e que, en algúns casos, incluso supón un retroceso. Por riba, a Subdirección Xeral de recursos materiais e informáticos da Administración de Xustiza, responsable da súa implementación, non escoita aos traballadores nin atende as necesidades do servizo, e, nunha mostra máis da súa prepotencia e falla de previsión, establece o plan formativo de calquera xeito, como no caso do LexNet, sen importarlle, por exemplo, que o xulgado afectado estea de garda.
Por elo e ante a gravidade dos feitos que vimos de denunciar e en especial o uso por parte do Subdirector de Medios Materiais e Novas Tecnoloxías (D. Miguel Formoso), nos últimos 4 meses, dende que se deu unha interinidade na Dirección Xeral como consecuencia do cambio de Goberno, da Intranet da Dirección Xeral de Xustiza, como plataforma para lanzar noticias, comunicados e ordes dirixidas aos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza con claros contidos ameazantes e coercitivos , ninguneando aos Sindicatos e vulnerando o dereito a Negociación Colectiva, pois as mesmas non foran previamente negociadas cos lexítimos representantes dos Traballadores cando afectan claramente as condicións de traballo do colectivo que representamos.
Polo que as Organizacións Sindicais integrantes da Plataforma, que representamos ao 100% dos funcionarios e funcionarias ao Servizo da Administración de Xustiza de Galicia, esixímoslle ao Sr. Conselleiro de Presidencia Administracións Públicas e Xustiza que de forma urxente lle “agradeza os servizos prestados” ao ínclito Subdirector, que por outra banda leva no cargo mais de 8 anos ininterrompidos, para así evitar ter que pedir a súa dimisión ou o seu cese, xa que esta persoa no a consideramos como un interlocutor valido nin fiable para esta singradura que agora empeza.
sábado, 23 de mayo de 2009

A CIG NA DEFENSA DO GALEGO

A CIG abandona a mesa de negociación da función pública, pois a Xunta teima en eliminar a obriga de coñecemento do galegoMáis de 500 delegados e delegadas da área pública da central concentráronse en Compostela. A CIG esixiu na reunión celebrada na mañá do venres 22 de maio a retirada da proposta de modificación do artigo 35 da Lei da Función Pública Galega, xa que pretende eliminar a realización en galego dunha ou máis probas de acceso á función publica. A Xunta mostrouse contraria á súa retirada, o que conlevou a que a CIG se retirara da mesa de negociación, tamén abandonaron a mesa os sindicatos CCOO e UGT, non así o CSIF.Esta medida evidencia que o PP, a través do goberno da Xunta, ten como obxectivo prioritario e urxente eliminar todas as avances que fomos conseguindo para que o noso idioma sexa recoñecido e usado na administración o que debe comportar o seu coñecemento e competencia por todos e cada un dos empregados e empregadas públicos/asÉ tal o odio que este goberno da Xunta, co seu presidente á cabeza, profesa contra o galego que despreza de xeito autoritario, dá as costas e fai oídos xordos ao clamor popular en prol do noso idioma, evidenciado na maior manifestación que percorreu o pasado domingo as rúas de Compostela.Que o goberno do Partido Popular conte coa maioría absoluta, mais non coa maioría dos votos dos galegos e galegas, non lle dá vía libre para aldraxar e menosprezar o noso idioma, deseñando unha política lingüística involucionista que procura a extinción do noso idioma.“Estamos ante un goberno de Galiza que por moi paradoxal que semelle é antigalego cuxas directrices emanan de Madrid para relegar o coñecemento e o uso do noso idioma de todos os ámbitos posíbeis”, sinalan nun comunicado a CIG-Administración, a CIG-Ensino e a CIG-Saúde.Dereito dos galegos e galegasCoa eliminación da obriga de realizar en galego como mínimo unha das probas das oposicións á función pública estase furtando o dereito a podermos ser atendidos en galego nas administracións públicas, xa que os futuros empregados e empregadas públicos/as non terán que amosar a competencia lingüística necesaria para desenvolver o seu traballo en galego.Estamos ante unha proposta contraria tanto á Lei de Normalización Lingüística como ao Plan Xeral de Normalización Lingüística, así como ao Estatuto Básico do Empregado Público. A CIG non aceptará ningún paso atrás na normalización lingüística, polo tanto continuará esixindo a eliminación desta modificación, que supón unha agresión máis ao noso idioma
viernes, 22 de mayo de 2009

OPOSICIONS


NOTAS DE CORTE CORPO DE XESTIÓN PROMOCION INTERNA

  • Andalucía 59 • Canarias 52


 • Cataluña 60


 • Comunidad Valenciana 60


 • Galicia 60


 • Madrid 52


 • Navarra 55


 • País Vasco 60


 • Resto península y Baleares 60


 • Reserva de discapacitados en todolos ámbitos territoriais 50

 

DATAS APROXIMADAS DOS EXAMES.

  •  Xestión:   • 2º exame de promoción: 20 xuño


  • 1º exame libre: 28 xuño

  • Tramitación:  • 2º exame promoción: 20 xuño


  • 1º exame libre 5 xullo

 

  • Auxilio:  • 2º exame libre 14 de xuño

 

jueves, 21 de mayo de 2009

ACCIÓN SOCIAL ANO 2009

ACCIÓN SOCIAL ANO 2009

 


No DOG do día 21 de maio de 2009 publicase a Convocatoria de Acción Social para os funcionarios e funcionarias ao Servizo da Administración de Xustiza de Galicia, como xa pasou no ano pasado a CIG non participa na Mesa por nos estar deacordo cos cartos destinados a este fondo, pois pensamos que o que se ten que adicar para este fin é do 1% da masa salarial, cando a Administración adica menos o 0,5, esta mesma postura foi adoptada polos demais Sindicatos.

O prazo de presentación de solicitudes sera entre o 1 de xuño e o 31 de xullo.

 
lunes, 18 de mayo de 2009

CURSOS DE GALEGO ANO 2009

CURSOS DE GALEGO ANO 2009


            A Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia vai publicar en vindeiras datas as convocatorias dos cursos de galego para o ano 2009.

       As convocatorias correspondende as cursos que se van realizar para o persoal de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia (que se realizaran en agosto) e para o persoal destinado en Galicia (que se realizarán de setembro a novembro).

      O prazo de presentación de solicitudes para ambas convocatorias finaliza o 15 DE XUÑO.

jueves, 14 de mayo de 2009

OPOSICIONS CORPO DE TRAMITACION -PROM...

OPOSICIONS CORPO DE TRAMITACION -PROMOCION INTERNA-

O tribunal calificador único para o ingreso no corpo de Tramitación publica a plantilla de respostas validas correspondentes ao test do primeriro dos exercicios da oposición.

 


martes, 12 de mayo de 2009

OPOSICIONS CORPO DE AUXILIO XUDICIAL ...

OPOSICIONS CORPO DE AUXILIO XUDICIAL (TURNO LIBRE)

 

O tribunal calificador único para o ingreso no corpo de Auxilio Xuducial, publica a PLANTILA de respostas correspondentes ao  primeiro dos exercicios da fase de oposición celebrado o dia 10 de maio de 2009.