viernes, 27 de abril de 2012

ULTIMA HORA CONCURSO DE TRASLADOS 2012

   O Ministerio acaba de confirmar que a publicación do vindeiro concurso de traslados podería realizarse o vindeiro 24 DE MAIO. Parece ser que ainda teremos que agardar un pouco para que se efectúe dita publicación, co que xa levamos bastante retraso na convocatoria. Esperemos que as compañeiras e compañeiros empreguen de xeito masivo a nova plataforma informática para enviar a súa instancia e así acortar os prazos de resolución.

MESA DE PERSOAL INTERINO 26/04/2012

   Onte día 26 celebrouse en Compostela unha xuntanza da Mesa do Persoal Interino a fin de empezar cos contactos cara a posible nova convocatoria das bolsas. A administración xa comunicara a súa intención de prorrogar de xeito excepcional as bolsas en tanto en canto non se adoptaba unha decisión final sobre a nova covocatoria. Finalmente, parece ser, que entre as distintas opcións existentes, a administración vaise decantar pola convocatoria formal dunhas novas bolsas de persoal interino. Polo tanto, o máis probable, e que antes de que rematen os seis meses de prórroga excepcional se publique unha nova regulamentación das bolsas de interinos (modificadas e adaptadas, en maior ou menor medida, ás circunstancias actuais, dependendo da negociación que se leve a cabo) e a subseguinte convocatoria para a presentación de instancias.

Resolución Prórroga Interinos (DOG)

miércoles, 25 de abril de 2012

4º PUNTO TAMÉN PARA AS SECRETARÍAS DE PAZ

   Recentemente gañouse o recurso contencioso-administrativo contra a denegación do pagamento do 4º punto do Complemento Xeral de Posto a aquelas compañeiras e compañeiros que dende o ano 2007 viñan desempeñando as funcións de secretario de xulgado de paz. O Xulgado do Contencioso estimou a reclamación efectuada por un compañeiro, recoñecendo o dereito dos traballadores a percibir 4 puntos de complemento xeral de posto, máis 1,5 puntos pola realización das funcións de secretaría, existindo polo tanto a diferenza de 1 punto entre o pagado e o que debería terse abonado realmente.
   As reclamacións podédelas realizar a través dos nosos delegados e antes de que transcorra máis tempo, pois as reclamacións de cartos a administración autonómica teñen un prazo de 5 anos en Galiza.

MESA SECTORIAL 24-ABRIL-2012


A XANELA DA XUSTIZA

MESA SECTORIAL 24-ABRIL-2012

MODIFICACIÓNS CADROS DE PERSOAL

    A Dirección Xeral convocou onte, día 24, unha mesa para prantexar de xeito oficial o plan de modificación dos cadros de persoal de determinados órganos xudiciais a fin de cumprir co requisito legal antes da convocatoria do concurso de traslados. A nosa sorpresa foi grande cando, ademais das xa coñecidas reformas anunciadas para os xulgados de paz e as audiencias provinciais, a administración trasladounos un proxecto que abarcaba tamén a gran parte dos xulgados do contencioso, aos xulgados de instrución da Coruña e a tres dos xulgados de familia exclusivos existentes na nosa comunidade.
O prantexamento da administración, segundo manifestou, pasa por unificar e igualar os cadros de persoal do mesmo tipo de órganos afectados por esta modificaión. Este obxectivo, en principio, irá conseguíndose a medio e longo prazo a través das vacantes que se vaian producindo nos concursos de traslados, que non serán anunciadas, e así obter o crédito necesario para a creación de novas prazas noutros servizos. Este foi o caso do presente concurso de traslados no que xa hai prazas vacantes en xulgados de paz que non serán anunciadas. Tamén podería darse o caso dalgunha reordenación de efectivos, pero este tipo de actuación ten actualmente algunhas restricións ao non estar redactada a correspondente RPT.

martes, 24 de abril de 2012

PROXECTO DE LEI DE DEMARCACIÓN E PLANTA - NOVOS PARTIDOS XUDICIAIS


NOTA DE PRENSA 
 
    Xosé Barreiro Pérez, como Secretario Nacional do Sector de Xustiza da Confederación Intersindical Galega, quere trasladarlle a seguinte nota de prensa relacionada co proxecto de reforma da Lei de Demarcación e Planta e creación de macropartidos xudiciais, agradecendo de antemán a súa publicación nese medio de comunicación.

    Despois de ter constatado o fracaso da reforma da oficina xudicial (que curiosamente en Galiza nunca se iniciou) configurada polo Sr. Aznar no ano 2003 coa reforma operada pola Lei Orgánica 19/2003 e que ata o de agora ningún goberno foi quen de levar adiante con éxito, agora nos sorprende o Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX) cunha proposta de creación de macropartidos xudiciais que intenta, precisamente, agochar ese fracaso do deseño daquela oficina xudicial, configurada única e exclusivamente para grandes cidades, de aí que a idea principal desta nova proposta sexa voltar ao centralismo e aglutinar en poucas cidades todos os órganos xudiciais.

    Aproveitando que a crise vale para todo e incluso para xustificar a morte deManolete, os poderes políticos están aproveitando a ocasión para retrotraernos a outros tempos facéndonos crer que estas propostas inciden na mellora de xestión dos servizos públicos, tentando agochar o verdadeiro problema da xustiza en Galiza e en España que non é outro que a falta absoluta de interese por mellorar este servizo (pregúntenlle a que político lle interesa que a xustiza funcione ben) e a carencia dun verdadeiro plan de investimentos económicos en medios materiais e persoais. Moi ao contrario, o que se está a producir na actualidade é un política de creación de obstáculos constantemente ao cidadán para o acceso á xustiza (como a xustiza vai lenta e ten moita carga de traballo o que debemos facer é dificultar o acceso a ela no canto de mellorar o servizo que esta presta cara ao cidadán).

    A proposta de redución de partidos xudiciais e, en consecuencia, a consolidación de macropartidos, parécenos que pon un novo chanzo na aposta do Goberno do PP pola destrución dos Servizos Públicos, pois isto, alén de achegar a Xustiza ao cidadán o que fai é alonxala e facela case que inaccesible, por iso e soamente iso seria cuestión suficiente para dende o noso Sindicato rechazar de plano esta proposta, pero o noso rechazo vai mas aló, pois isto supón un novo recorte nos nosos dereitos como traballadores, supón a mobilidade forzosa entre distintas localidades, a imposibilidade da conciliación da vida laboral e familiar así como un gasto monstruoso para as CC.AA. ao ter que adaptar as dependencias xudiciais.