Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: April, 2012

ULTIMA HORA CONCURSO DE TRASLADOS 2012

O Ministerio acaba de confirmar que a publicación do vindeiro concurso de traslados podería realizarse o vindeiro 24 DE MAIO. Parece ser que ainda teremos que agardar un pouco para que se efectúe dita publicación, co que xa levamos bastante retraso na convocatoria. Esperemos que as compañeiras e compañeiros empreguen de xeito masivo a nova plataforma informática para enviar a súa instancia e así acortar os prazos de resolución.

MESA DE PERSOAL INTERINO 26/04/2012

Onte día 26 celebrouse en Compostela unha xuntanza da Mesa do Persoal Interino a fin de empezar cos contactos cara a posible nova convocatoria das bolsas. A administración xa comunicara a súa intención de prorrogar de xeito excepcional as bolsas en tanto en canto non se adoptaba unha decisión final sobre a nova covocatoria. Finalmente, parece ser, que entre as distintas opcións existentes, a administración vaise decantar pola convocatoria formal dunhas novas bolsas de persoal interino. Polo tanto, o máis probable, e que antes de que rematen os seis meses de prórroga excepcional se publique unha nova regulamentación das bolsas de interinos (modificadas e adaptadas, en maior ou menor medida, ás circunstancias actuais, dependendo da negociación que se leve a cabo) e a subseguinte convocatoria para a presentación de instancias.

Resolución Prórroga Interinos (DOG)

4º PUNTO TAMÉN PARA AS SECRETARÍAS DE PAZ

Recentemente gañouse o recurso contencioso-administrativo contra a denegación do pagamento do 4º punto do Complemento Xeral de Posto a aquelas compañeiras e compañeiros que dende o ano 2007 viñan desempeñando as funcións de secretario de xulgado de paz. O Xulgado do Contencioso estimou a reclamación efectuada por un compañeiro, recoñecendo o dereito dos traballadores a percibir 4 puntos de complemento xeral de posto, máis 1,5 puntos pola realización das funcións de secretaría, existindo polo tanto a diferenza de 1 punto entre o pagado e o que debería terse abonado realmente.    As reclamacións podédelas realizar a través dos nosos delegados e antes de que transcorra máis tempo, pois as reclamacións de cartos a administración autonómica teñen un prazo de 5 anos en Galiza.

PROXECTO DE LEI DE DEMARCACIÓN E PLANTA - NOVOS PARTIDOS XUDICIAIS

NOTA DE PRENSA      XoséBarreiroPérez,comoSecretarioNacionaldoSectordeXustizadaConfederaciónIntersindicalGalega,queretrasladarlleaseguintenotadeprensarelacionadacoproxectodereformadaLeideDemarcaciónePlantaecreacióndemacropartidosxudiciais,agradecendodeantemánasúapublicaciónnesemediodecomunicación.
    Despois de ter constatado o fracaso da reforma da oficina xudicial (que curiosamente en Galiza nunca se iniciou) configurada polo Sr. Aznar no ano 2003 coa reforma operada pola Lei Orgánica 19/2003 e que ata o de agora ningún goberno foi quen de levar adiante con éxito, agora nos sorprende o Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX) cunha proposta de creación de macropartidos xudiciais que intenta, precisamente, agochar ese fracaso do deseño daquela oficina xudicial, configurada única e exclusivamente para grandes cidades, de aí que a idea principal desta nova proposta sexa voltar ao centralismo e aglutinar en poucas cidades todos os órganos xudiciais.
Aproveitandoqueacrise