lunes, 29 de junio de 2009

CURSOS DE LINGUAXE XURIDICO PARA OS DESTINADOS FORA DE GALIZA

A Xunta remiteunos os listados de admitidos para os cursos de linguaxe xuridico galega a celebrar o mes de agosto para os compañeiros e compañeiras que estan destinados fora de Galiza, os listados e os lugares de celebracrión son:

CURSO MEDIO:

 

CURSO SUPERIOR:

A Xunta nos dí que por falta de solicitudes unicamente se pode celebrar un curso na Coruña, dende a CIG estamos a facer xestións para poder facer polo menos dous, pero polo momento os listados de admitidos son:

 


NOMEAMENTO DE CHARLIN COMO IRMANDIÑO


O DELEGADO XAQUIN CHARLIN FOI NOMEMADO “IRMANDIÑO”A IRMANDADE XURIDICA GALEGA NONEOU POLOS SEUS MÉRITOS A PROL DO GALEGO.O ACTO TIVO LUGAR NO PAZO DE FONSECA

o Nomeamento de “irmandiños” por parte da Irmandade Xuridica Galega (IXUGA), baixo a presidencia do Fiscal Xefe do Tribunal Superior de Galicia Carlos Varela, do Teniente Fiscal de Pontevedra Benito Montero e do Maxistrado da Audiencia de Pontevedra Sr. Barreiro, o noso delegado Xaquin Charlín “Chon” foille entregado o titulo de “Irmandiño” e a medalla que o acredita como tal. Tamén foron nomeados entre outros o Maxistrado de Tribunal Supremo Luciano Varela, o funcionario Xexús Maria González e o letrado Sr. Estarque.