lunes, 23 de abril de 2007

NOVAS CONVOCATORIAS DE CURSOS DE FORMACION

SUSPENSION DE CURSOS:
Os cursos de actos de comunicación, na súa edición de Lugo e Santiago de Compostela e os de proceso laboral nas edicións de A Coruña, Lugo e Pontevedra, foron suspendidas, co voto en contra da CIG, dado que o número de solicitudes non acadaba o 50% das prazas ofertadas.
CONVOCATORIA DE NOVOS CURSOS
Curso básico de inglés ( presencial), a celebrar de 17 a 20 horas nas datas seguintes
 • A Coruña: días 4,6,8,11,13,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29, de xuño
 • Lugo: 28,29,30 e 31 de maio, 1,5,7,9,12,14,15,18,19,20,21 e 22 de xuño
 • Ourense: 29 e 31 de maio, 1,4,5,6,7,8,12,14,15,18,19,20,21 e 22 de xuño
 • Pontevedra: 21,22,23,24,25,28,30 de maio, 1,4,6,8,11,13,15,18 e 19 de xuño

Curso sobre Xuízos de Faltas (modalidade Teleformacion)

Curso Procesos de Capacidade (Teleformacion).- as datas de celebración dos de teleformación son do 15 de maio ao 15 de xuño

PRESENTACION DE SOLICITUDES PARA TODOS OS CURSOS: DO 24 DE ABRIL AO 4 DE MAIO

domingo, 22 de abril de 2007

OPOSICION PROMOCION INTERNA

A CIG. ante o cúmulo de irregulariadades que se produciron nos exames de promoción interna, tanto no de Tramitación como no de Xestión, viuse na necesidade de impugnalos e pedir a anulación do caso práctico de Xestión.

Tamén pensamos, e así o solicitamos, que de acordar o Tribunal a repetición dos mesmos os gastos de desprazamento dos opositores deberán correr de conta da entidade convocate, o Ministerio de Xustiza.


As irregulariadades detectadas e denunciadas pola CIG, son entre outras:


CORPO DE TRAMITACION


 • FILTRACION DE PARTE DO EXAMEN.

O noso Sindicato dous días antes da celebracióndo segundo exercicio tivo coñecemento da filtración, alomenos na Coruña, do contido das normas previas para o desenvolvemento do exercicio, filtacións que acabaron en poder de numerosos opositores. Ante tales feitos vímonos obrigados a poñer esta circunstancia en coñecemento do Sr. Presidente da Unidade Colaboradora de A Coruña a medio de escrito datado o día 12/4/07, no que figuraban os parámetros, en relación co procesamento de textos que se ía esixir aos aspirantes, así como que a resolución a transcribir sería un AUTO. No escrito xa solicitábamos que se tomasen as medidas necesarias e se depurasen as responsabilidades oportunas.


O día do exame confirmáronse as nosas sospeitas e o exame foi un auto de procesamento e os parámetros foron os expostos no nose escrito de denuncia, polo que queda demostrada sobradamente a filtación. • INCUMPRIMETO DO CHAMAMENTO ÚNICO.

En Madrid e Barcelona efectuáronse dous chamamentos, os aspirantes convocados para o segundo fixeron o exame as 15 horas, estando convocados para as 12 e mentras esperaban tiveron a oportunidade de ter os móbiles encendidos e comunicarse cos opositores que xa realizaron o exame, co que isto supón.


Esta denuncia xa fixera o CIG antes remitindo un escrito ao Tribunal Central de Madrid, podese ver deste mesmo blog. • CRITERIOS DESIGUALES NAS DISTINTAS SEDES DE EXAMES.

Dependendo das sedes concedénronse tempos diferentes que debian dar os opositores/as para formatear o texto, en algúns casos cinguíronse as instruccións e concederon 5 minutos, noutros 10 e noutros descontaron 5 minutos dos 15 que lle daban para a realización do exame, deixando unicamente 10 para a transcrición do texto, esta cuestión influirá sen dúbida no resultado final da oposición. • ACTIVACION AUTOMATICA DA FUNCION DE CORRECCION ORTOGRAFICA.

En moitos dos ordenadores estaba activada a función de corrección ortográfica, cando se trataba de transcribir un texto no que a comisión de faltas penalizaba.


Estas foron algunhas das moitas detectadas.


NO CORPO DE XESTION


O caso practico versaba na súa totalidade sobre un suposto relativo a cuestións procesais nos denominados xuízos rápidos, e como queira que en ningún dos temas do programa aparecía esta clase de xuízo, sí que aparecía no temario de libres. Pensamos que ésta é unha cuestión o suficientemente grave para a impugnación (o Tribunal non se pode inventar un tema que non figure na convocatoria).


Estas cuestións lévannos cada vez mais ao convencimento do acertada da nosa proposta, que fixéramos no seu día cando se estaba a negociar o que posteriormente seria a actual Lei do Poder Xudicial, a nosa proposta era "QUE OS SINDICATOS DEBERIAMOS DE SER MEMBROS DO TRIBUNAL CON VOZ PERO SEN VOTO", unicamente estar presentes co fin de fiscalizar o seu labor pero sen participar como un membro máis e así poder denunciar estas irregularidades que tanto perxudican aos traballadoras e traballadores, e crean unha grande inseguridade e desánimo.

sábado, 21 de abril de 2007

CURSOS DE GALEGO PARA FUNCIONARIAS E FUNCIONARIOS DESTINADOS FORA DE GALIZA

A Xunta comunícanos que nas vindeiras datas convocaranse a través de Internet, e dos Tribunais Superiores de Xustiza "CURSOS DE LINGUAXE XURICA GALEGA" niveis Medio e Superior, baixo os seguintes requisitos: • DESTINATARIOS: Funcionarios e Funcionarias dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio Xudicial, Médicos Forenses, Secretarios, Xuices e Fiscais destinados fora de Galiza.


 • PERIODO DE CELEBRACION: durante o mes de Agosto.


 • LOCALIDADES DE CELEBRACION: A Coruña, Ourense e Vigo (o número mínimo de solicitudes é de 15).


 • PRAZO DE INSCRIPCIÓN: Ata o día 15 de maio.


 • INCOMPATIBILIDADES: A realización dun destes cursos supón a non admisión en calquera outro de linguaxe xurídico convocado neste ano 2007.
 • Para ver as bases da convocatoria e a instancia tamén na podes consultar na paxina da dirección Xeral de Xustiza http://cpapx.xunta.es/xustiza/dxxpersoal.htm

martes, 10 de abril de 2007

CURSOS DE FORMACION DA EGAP PARA XUSTIZA
No DOG. do día 9 de abril publicouse o listado de cursos de formación dirixidos exclusivamente a funcionarios e funcionrias da administración de Xustiza destinados en Galiza, o prazo de solicitudes e de 15 días.

martes, 3 de abril de 2007

A CIG. DESMINTE PROMESAS ELECTORELES DO DIRECTOR XERAL EN PONTEVEDRA

Ante as promesas realizadas en Pontevedra polo actual Director Xeral de Xustiza, de que Pontevedra contaría no próximo ano cun Xulgado de Violencia exclusivo (comarcalizado), a CIG, sae ao paso de ditas promesas, aclarando que a día de hoxe esta posibilidade non existe, pois o Goberno do Estado non sacou adiante esta proposta no Parlamento do Estado, polo que xa non solo Pontevedra, senón case que toda Galiza se quedara sen Xulgados exclusivos de Violencia. Esta situación non ocurriria se as competencia foran plenas de Galiza.

lunes, 2 de abril de 2007

ACLARACIONS FORMULADAS AO TRIBUNAL DE OPOSICIONS


A CIG. ante a nota publicada polo tribunal único para o ingreso no corpo de Tramitación, sobre a baremacion da proba de informatica, así como os dous chamamentos para o segundo examen en Madrid e Barcelona, presentou o anterior escrito de aclaración. Cando teñamos a contestación publicarémola.

CURSOS DE FORMACION PARA XUSTIZA