domingo, 13 de diciembre de 2009

NOVA OFICINA XUDICIAL

 A Xunta de Galicia remitenos os primeiros documentos en relación coa nova oficina Xudicial na noso Pais, e fixa a primeira mesa de traballo para o vindeiro día 15.

Os Ducumentos que nos remite podense consultar clicando a continuación:

 


 Dende a CIG estamos a estudiar os proxectos, e pedimos a todos os compañeiros e compañeiras que teñan interes no tema que nos remitan as súas aportación.

jueves, 26 de noviembre de 2009

RESOLUCION COMISIONS DE SERVIZOS XULGADOS NOVA CREACI

A Dirección Xeral de Xustiza ven de remitirnos os listados de Adxudicacións provisional das Comisións de Servicios dos Xulgados de nova creación que entran en funcionamento a finais de ano. Asi mesmo se nos informa de que:

 

O prazo de presentación de alegacións será de tres días hábiles: 30 de novembro, 1 e 2 de decembro.
Lugar de presentación: Servizo de Persoal- fax 981546222
Con esta data remitimos estes arquivos para a súa publicación na Intranet e na páx. web da Xunta. 

 listado de adxudicacións provisionais

 

A CIG-Sector de Xustiza detectou erros na convocatoria ao non convocarse a praza de Decanato de Tui, polo que fixemos a correspondente reclamación.A Dirección Xeral resolve definitivamente as adxudicacións.

 


domingo, 22 de noviembre de 2009

V CONGRESO DA CIG-ADMINISTRACION PÚBLICA

 
Baixo o lema “Por unha administración mellor, mellor en galego”

 

CartazVCongreso CIGAdmon 

No mesmo foi elexida a nova Executiva Federal que estará formada por:


-María Carme López Santamariña (Nova Secretaria Xeral)


-Xosé Carlos Crespo Santiago


-María Xosé Santos Paz


-Delmiro Durán Garrido


-María Consuelo Rodríguez Rodríguez


-Celso Fragueiro Martín


-Carolina Castro Baamonde


-Rafael Aguirrebengoa Esnaola


-Manuel Facorro Casal


 


Mais noticias relacionadas co V Congreso Federa.


 


 

viernes, 13 de noviembre de 2009

INTERINOS NOVOS LISTADOS PROVISIONAIS

 
A Dirección Xeral de Xustiza ven de remitirnos os arquivos coas listas provisionais das bolsas de traballo e reserva de persoal interino ao servizo da administración de Xustiza. E tamén nos informan que no día de onte foron remitidas para a súa publicación na páxina web da Consellería e  que a súa publica´ción esta prevista para o proximo martes día 17 de novembro. Os interesados en coñecelas podedes contactar cos nosos Delegados e Delegadas, xa que por mor da lei de protección de datos estimanos que as listas non deben de ser publicadas no Blog.

 Publicáronse na páxina web da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  (http://cpapx.xunta.es/portal/xustiza/dxxpersoal.htm) as listaxes provisionais de persoas excluídas e admitidas para o proceso de formación das bolsas de interinos dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza.  A partir do, 18 de novembro, ábrese un prazo de 10 días, que remata o 28 de novembro, para presentar reclamacións. As reclamacións poderanse presentar en calquera dos rexistros administrativos da Xunta de Galicia e poderanse dirixir aos servizos de Xustiza dos departamentos territoriais. En todo caso, a resolución definitiva corresponderalle á Dirección Xeral de Xustiza. As listaxes e a resolución que acorda a súa publicación tamén están dispoñibles nesta intranet (http://www.xudicial.xunta.es/funcionarios/index.php; véxanse en “Servizos”, “Outros anuncios”). Así mesmo, tamén se publican nos taboleiros oficiais da Dirección Xeral de Xustiza, das delegacións provinciais da Consellería, do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, das Audiencias provinciais e mais dos xulgados Decanos.


miércoles, 4 de noviembre de 2009

CURSOS DE FORMACION DA EGAP

 A Xunta de Galicia da marcha atras na sus pretensión de que todos os que particiapaban nos cursos deste ano foran a Santiago a realizar o examen presencial, e acede a que se fagan as 7 grandes cidades de Galiza.

A CIG, remiteu fai uns dias un escrito deste senso.

 


OFERTA DE EMPREGO PUBLICO 2009-2010

 
O Ministerio de Xustiza ven de confirmar que a convocatoria de emprego do ano 2009 se engade a do 2010 o comunicado di literalmente:

" De conformidad con lo anunciado en la reunión de la Mesa de Retribuciones y Empleo del pasado 27 de octubre le informo de la decisión de acumular la Oferta de Empleo Público del presente año a la de el próximo año 2010 en lo relativo a las convocatorias de los distintos Cuerpos Generales y Médicos Forenses.

 Sobre este asunto quiero asimismo infórmale de las siguientes actuaciones:

 1º. Estamos solicitando ya información a las Comunidades Autónomas sobre los datos de plazas para el 2010 a fin de incorporarlas a la futura propuesta a Función Pública.

 2º. Como se adelantó en la reunión citada esta acumulación tiene por objeto anticipar las convocatorias de la OEP 2010 al primer trimestre del año próximo, compromiso que mantiene el Ministerio de Justicia. "

 


 

A XUNTA CONVOCARA PROXIMAMENTE AS PRAZAS DOS XULGADOS DE NOVA CRE


A Xunta ven de remitirnos o borrador de Resolución do 30 de outubro de 2009, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión, de forma temporal e por petición do interesado, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia., as prazas que se anuncian son:

 

Corpo de xestión procesual e administrativa


 
 • Xdo. Social Núm. 5 A Coruña A Coruña 2


 •  Xdo. 1ª Instancia Núm. 5 Ferrol A Coruña 2


 •  Xdo. Instancia Núm. 5 Lugo Lugo 2


 •  Xdo. Mercantil Núm. 3 de Pontevedra sede en Vigo Pontevedra 2


 •  Xdo. 1ª Instancia e Instrución Núm. 3 Tui Pontevedra 2

 


Corpo de tramitación procesual e administrativa


 

 •  Xdo. Social Núm. 5 A Coruña A Coruña 4


 •  Xdo. 1ª Instancia Núm. 5 Ferrol A Coruña 4


 •  Xdo. Instancia Núm. 5 Lugo Lugo 4


 •  Xdo. Mercantil Núm. 3 de Pontevedra sede en Vigo Pontevedra 2


 •  Xdo. 1ª Instancia e Instrución Núm. 3 Tui Pontevedra 2

 

Corpo de auxilio xudicial

 
 •  Xdo. Social Núm. 5 A Coruña A Coruña 2


 •  Xdo. 1ª Instancia Núm. 5 Ferrol A Coruña 1


 •  Xdo. Instancia Núm. 5 Lugo Lugo 1


 •  Xdo. Mercantil Núm. 3 de Pontevedra sede en Vigo Pontevedra 1


 •  Xdo. 1ª Instancia e Instrución Núm. 3 Tui Pontevedra 2

 

E ante as cadros de persoal que se propón a CIG fixo as correspondentes alegacións.

 
viernes, 30 de octubre de 2009

REFORMA DO ARTIGO 521 DA LOPX

 

A REFORMA DO ARTIGO 521 DA LOPX.


 


Na mesa sectorial do pasado día 27 de outubro celebrada en Madrid, o Ministerio presentou aos Sindicatos integrantes da mesma, entre os que estaba a CIG, unha proposta de acordo no que se comprometía a levar ao Consello de Ministros unha modificación do Regulamento de Ingreso, concretamente do Art. 39, e engadirlle un 39 bis, coa fin de rectificar a agresión aos dereitos de tódolos funcionarios e funcionarias ao Servizo da Administración de Xustiza que, como consecuencia da brutal reforma do Art. 521 da Lei Orgánica do Poder Xudicial, fora aprobada o pasado 15 de outubro cos votos a favor do PSOE e do PP.  Por parte do Ministerio déusenos un prazo de 10 minutos, na propia mesa, para que estudaramos o texto do acordo e decidísemos se o aceptabamos ou non; ante esa situación, e dado que a CIG non coñecía o contido do documento e o calado do mesmo, xa lle manifestamos nese mesmo momento ao Ministerio que non o aceptabamos. A mesma postura mantiveron as centrais sindicais ELA e CSIF, mentres que o resto de centrais, é dicir, CC.OO., UXT e STAJ eran totalmente favorables ao acordo prantexado e estaban dispostos a asinarlo naquel momento (agás UXT que puxo certos reparos e pedía 24 horas para asinalo); así as cousas, o acordo foi asinado por CCOO, UXT e STAJ na mañá do día seguinte (28 de outubro).


 


Se analizamos o Acordo polo miúdo, para a CIG e inasumible, pois, en primeiro termo, dubidamos da súa eficacia e pensamos que o modificado pola reforma da lei Orgánica do Poder Xudicial non poder ser contrarreformado aos 15 días por un regulamento, dado que, de ser así , para que se fixo entón a reforma da Lei Orgánica? Cabe polo tanto preguntarse por que o Ministerio, no momento da sinatura, se compromete a darlle traslado do acordo ás Comunidades Autónomas; non sería máis fácil que o publicara no BOE ou que nin tan sequera tiveran chegado ao acordo co PP para reformar o artigo 521?.


 


            Pese a todo e, de ser ou non posible a contrarreforma da reforma (que xa o tempo dará a razón a cada quen), o que sí e certo é que os nosos dereitos seguen aldraxados, pois no acordo asinado non se reformou o artigo 65 “redistribución de efectivos” polo que agora se poderán adscribir por necesidades do servizo aos funcionarios que ocupen con carácter definitivo postos xenéricos a outros da mesma natureza do mesmo centro de destino (UPADs da mesma localidade – ata o de agora unicamente nos podían adscribir na mesma orde xurisdicional). Polo que no mellor dos casos podemos pedir para onde desexemos que despois xa nos redistribuirán para onde lles pete.


 


            O curioso deste caso é que o Goberno consegue nun prazo de 15 días dous acordos moi curiosos e totalmente contrapostos. O PSOE (Partido do Goberno) pacta co PP a reforma da Lei Orgánica do Poder Xudicial  e o Goberno do PSOE, pacta con algúns Sindicatos a contrarreforma do pactado polo PSOE e o PP no parlamento español.


 

            Polo todo isto, é evidente que CIG non vai asinar o Acordo, nin o fará no futuro, pois supón, no noso parecer, un retroceso nos nosos dereitos e, dende agora, manifestamos que continuaremos loitando para que os mesmos avancen e nunca retrocedan como así pretenden outros.

jueves, 29 de octubre de 2009

CURSOS DA EGAP PARA XUSTIZA

 
A EGP publica os listados provisionales de alumnos admitidos para os Cursos de formación para funcionarios e funcionarias ao Servizo da Administración de Xustiza.

 

Curso de "IMPLANTACION DA NOVA OFICINA XUDICIAL (A CORUÑA) curso presencial  que se impartirá os días 9-10-11-12-16-17-18 e 19 de novembro


 

Curso de "PROCESO ABREVIADO E PROCESOS ESPECIAIS NA XURISDICIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. REXIMEN DE RECURSOS" curso de teleformación, a celebrar entre o  11 e o 30 de novembro.


 

Curso de "REXISTRO CIVIL" modalidade de Teleformación, a celebrar entre 9 e 30 de novembro.


 

Curso de "DEREITO CIVIL DE GALICIA" modalidade de Teleformación a celebrar entre o 9 e 30 de novembro


 

Curso de "PRESENTACIONS EFICACES" modalidade de Teleformación a celebrar entre o 9 e 30 de novembro.


 

Curso de "PROCESADOR DE TEXTOS BÁSICO" modalidade de Teleformación a celebrar entre o 9 e 30 denovembro


 

Curso de "PROCESADOR DE TEXTOS AVANZADO" modalidade de Teleformación a celebar entre o 9 e 30 de novembro.


jueves, 22 de octubre de 2009

MINERVA NON FUNCIONA

A CIG-Sector de Xustiza denuncia o mal funcionamento do programa informático MINERVA no Xulgado de Violencia sobre a muller de Pontevedra.


            O novo programa que ven a sustituir o antigo libra esta funcionando dende o mes de xuño de 2009, este programa e moito peor que o anterior, xa dende que se implantou os traballadores e traballadores do xulgado estanlle comunicando a medio de escrito a Administración as deficiencias encontradas no mesmo, sen que polo Administración lle poña remedio as mesmas.


 


            A situación esta levando ao Xulgado de Violencia sobre a muller de Pontevedra a unha sobrecarga de traballo tal que se non se lle pon remedio de forma urxente este sumirase nun atasco moi difícil de pórlle remedio, e isto polo desidia da Xunta de Galicia, pois tanto os traballadores como o propio Sindicato, en forma reiterada tanto por escrito como en conversacións e incluso en mesas sectoriais, lle dixemos a Dirección Xeral de Xustiza, as deficiencias que se atopan no programa e a situación a que está a levar o Xulgado.


 


            A modo de exemplo e para ver o caótico do funcionamento do programa soamente dicir que os funcionarios e funcionarias ten que ler todos e cada un dos impresos xerados polo ordenador, pois este corta e pega de forma aleatoria varios documentos nun, e así non e raro ver que o Secretario do Xulgado aparece en procedimemtos como recorrente, noutros casos no encabezamento das resolucións non aparece o nome do Xulgado. Os procedementos Civil non se tramitan por carecen de documentos. Unha vez rexistrados os procedementos desaparece o DNI, polo que pode dar erros posteriores cando aparecen persoas co mesmo nome a apelidos. (isto e soamente un pequeno exemplo do que ocorre) Esta circunstancia fai que o tramite do procedemento se retrase considerablemente xa que os traballadores xa non confían no mesmo e ten que revisar todos os documentos, o que en definitiva fai que os ordenadores se convertan en simples máquinas de escribir.


 


            Este problema non ocorría co antigo programa Libra circunstancia que nos leva a pensar que o novo MINERVA ou foi mal instalado ou non foi pensado para os Xulgados de Violencia, o que demostra o pouco intres que se mostra dende a Xunta de GALICIA para a Administración de Xustiza e que pouco ou nada aposta pola modernización da mesma, pese aos anuncios e manifestacións feitos, cuestión esta que nos parece simple propaganda, pois a situación a coñecen dende fai moito tempo e nada pon da súa parte para reparar esta situación.


 


Para ver o publicado pola prensa clicar en:


 Voz de Galicia  

martes, 13 de octubre de 2009

CURSOS DE FORMACION A DISTANCIA

 

A vista do inicio dos cursos de formación a distancia programados pola EGAP (cursos ON LINE), nos que ao parecer se solicita a celebración dun examen presencial, A Confederacion Intersindical Galega CIG-Sector de Xustiza ven de remitirlle escrito a Dirección Xeral de Xustiza no que solicita a SUPRESION deste requisito con base nas seguintes argumentacións:


 


1)      A Xunta en ningún momento da convocatoria informa de que nos cursos se vai establecer un exame presencial. Polo tanto, os funcionarios que  realizan a correspondente inscripción ignoran dita circunstancia. Ainda por riba a realización do exame e centralizada cando debería ser, cando menos, descentralizada nas sete grandes cidades.


 


2)      Se a formación que se está a impartir é ON LINE non resulta moi lóxico fixar un exame presencial. Unha cousa e esixir unha proba para valorar o aproveitamento e outra moi distinta realizar unha proba presencial.


 


3)      En todo caso a administración deberá facerse cargo dos custes por desprazamento dos funcionarios a dito exame presencial por non ter informado esta circunstancia no momento da convocatoria. Así mesmo, non se pode penalizar ás compañeiras/os que renuncien a realización do curso por esta circunstancia e, as/aos que non renuncien pero non fagan o exame deberá expedírselle igualmente o certificado de asistencia.


 


 


            Por todo iso pidese a Dirección Xeral de Xustiza que as probas de aproveitamento se fagan on line e, en caso de que a adminitracion teime en manter as probas presenciais, as mesmas sexan descentralizas correndo cos custes do desprazamento dos funcionarios.


lunes, 5 de octubre de 2009

RESOLUCION DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS LISTADOS DE GALICIA

 Dende a Dirección Xeral de Xustiza ven de remitirnos a Resolución de adxudicación definitiva do concurso de traslados asi como os -Anexos de adxudicación de Galicia. xestión p.a., tramitación p.a. e auxilio xudicial e informanos que estes  soamente sairán publicados no BOE,e os - Excluídos Galicia (soamente publicados na páx. web do Ministerio de Justicia: esede.mjusticia.es)

A data prevista de publicación da resolución no DOG/BOE é o 15 de outubro.

resolucion definitiva de Galicia

 

QUEREMOS GALEGO


A plataforma cidadá QUEREMOS GALEGO convoca unha gran manifestación en favor da lingua para o vindeiro domingo 18 de outubro en Santiago de Compostela.


A plataforma QUEREMOS GALEGO anunciou a data da gran manifestación en favor da lingua cuxa convocatoria xa adiantara no mes de xullo: será o vindeiro 18 de outubro en Santiago de Compostela e partirá ás 12 da mañá da Alameda. Fran Rei sinalou que é unha convocatoria na que se chama a participar ao conxunto da sociedade galega, “a esa inmensa maioría de galegas e galegos que queren o seu idioma, que o consideran un dos nosos máis valiosos patrimonios e sinais colectivos, por riba de afiliacións ou mesmo da lingua que empreguen para comunicarse no día a día”. Esa mesma chamada ao conxunto da sociedade “é válida tamén para que se sumen a esta plataforma e ás súas iniciativas as persoas e entidades que entenden o galego como un elemento a querer e a defender fronte a quen pretende agredir os nosos dereitos”, dixo.domingo, 4 de octubre de 2009

CURSOS DE FORMACION DA EGAP.

CURSOS DE FORMACION DA EGAP.

 

Na paxina web da EGP publícanse os listados provisionais de admitidos para o curso de "IMPLANTACION DA NOVA OFINA XUDICIAL" a celebrar en Pontevedra, na sede da Consellería de Presidencia, na rúa Fernandez Ladrena -Edificio Administrativo da Xunta- curso que se celebrará durante os días 13-14-15-19-20-21 e 22 de outubro en horario de 16:00 a 20:00 horas.


 

Tamén se publican os listados provisionais de admitidos para o curso de TELEFORMACION de " ITINERARIOS DE HABILIDADES SOCIAIS E DE XESTION DE PERSOAS", a celebrar entre o 15 de outubro e o 15 de novembro.


CURSOS DE FORMACION DA EGAP.

 
CURSOS DE FORMACION DA EGAP.

 


A CIG. a vista do inicio dos cursos de formación a distancia programados pola EGAP, relativos aos programas informáticos EXCEL e ACCESS, solicitou a SUSPENSIÓN dos mesmos e dos prazos para o seu desenrolo, substituidoos por cursos de OpenOffice de CALC  e  BASE,  respectivamente, con base nas seguintes argumentacións:


 


1)      A Xunta non ten instalados nos ordenadores dos xulgados e tribunais ningunha versión nin de EXCEL nin de ACCESS, porque iso suporía o pagamento das correspondentes licenzas a Microsoft, e tal e como está a economía actual dubidamos que no futuro se vaian a instalar os mesmos.


 


2)      Pola contra, a Xunta si ten instalados nos ordenadores dos xulgados CALC e BASE (programas de software libre sen licenza) que substituen a EXCEL e ACCESS en todos os seus aspectos.


 


3)      A maioría dos traballadores  non vai a pagar a licenza correspondente de Microsoft para instalar nos ordenadores da súa casa as versións orixinais de EXCEL e ACCESS, ou acaso a administración autonómica vai promover o uso de versións piratas de ditos programas.


 


4)      Na convocatoria de cursos da EGAP nada se indica dos programas EXCEL e ACCESS, se non que a formación se circunscribe aos coñecementos sobre “Folla de Cálculo” e “Bases de Datos”, polo tanto, existindo unha alternativa gratuita (OpenOffice) entendemos que non se pode empregar o costoso software de Microsoft.


 

            Así mesmo solicitamos apertura da páxinas web externas para os cursos que non se realizan a través da EGAP nin da rede corporativa da Xunta.

lunes, 28 de septiembre de 2009

RESOLUCION DEFINITIVA CONCURSO DE TRASLADOS

 O Ministerio nos remite os listados definitivos do Concurso de Traslados, informandonos tamén de que se publicarán do BOE do dia 15 de outubro. Os ceses seran de forma escalonada o día 19 de outubro os do corpo de Tramitación, e o día 26 os dos corpos de Xestión e Auxilio.

 

Os ceses do funcionariado producirase da seguinte forma:


 


Para os do Corpo de Tramitación os ceses serán o 19 de outubro


Para os dos Corpos de Xestión e Auxilio serán o dia 26 de outubro


 


As tomas de posesión do novo destino serán no prazo de 3 días naturais seguintes ao cese se non conleva cambio de localidade, 8 días se implica cambio de localidade, 20 días naturais se implica cambio de Comunidade Autónoma, salvo que sexa Canarias, Illes Balears, Ceuta ou Melilla o prazo será de 1 mes.


 


Os ceses do funcionariado que comporte reingreso ao servizo activo, por atoparse activos noutro Corpo ou Escala, e non queiran que se interrompa a relación de servizo coa Administración bastará con que, dentro do prazo posesorio de vinte días naturais tomen posesión no novo Corpo, téndose por cesados no seu antigo destino con data inmediatamente anterior a da súa posesión na nova praza de reingreso, computándose do prazo posesorio, para os que reingresen no Corpo de Xestión ou Auxilio, desde o día 26-10-2009, e para os que reingresen no Corpo de Tramitación, desde o día 19-10-2009. Para elo, dada la necesidade de contar co tempo indispensable para efectuar a toma de posesión, poderán solicitar no seu actual destino,  un permiso retribuído de dous días si hai cambio de localidade, salvo aqueles casos que teñan que desprazarse a Canarias, Illas Balears o Ceuta y Melilla , que o permiso poderá ser de  tres días.


Resolución do concurso Galicia

viernes, 25 de septiembre de 2009

FORMACION CONTINUA

Esa publiada a convocatoria de cursos de Formación para o ano 2009 (2ª Convocatoria) para empregados e empregadas da Administración de Xustiza de Galicia, o prazo de matricula será entre o 22 de setembro e o 2 de outubro, para formalizar a matricula faisa a traves da paxima da Escola Galega de Administración Pública, https://egap.xunta.es/matricula/.

 

os cursos ofertados son


 • Estatuto Xurídico do persoal ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. Especial atención ao poder de autoorganización da CCAA nesta materia.     100 prazas, de 30 horas a celebrar entro o 3-30 de novembro.


 • Modificacións procesuais para a efectiva implantación da nova oficina xudicial.-  100 prazas de 30 horas a celebrar entro o 3-30 de novembro.


 • Curso de Xurisdición Penal. Principais guías de tramitación procesual.- 100 prazas de 40 horas a celebrar entre 30 outubro-30 novembro.


 • A Execución civil aplicación supletoria nas demais ordes xurisdicionais.- 100 prazas.- 35 horas a celebrar entre 30 outubro-30 novembro.


 • Proceso abreviado e procesos especiais na xurisidición contencioso-administrativo. Réxime de recursos.- 100 prazas.- 20 horas a celebrar entre o 11-30 de novembro.


 • O procedemento concursal.- 100 prazas .- 35 horas a celebrar entre 30 de outubro-30 novembro.


 • A Execución Penal. Análise das normas de aplicación. Guías de tramitación.- 100 prazas.- 30 horas.- 3-30 novembro.


 • Violencia domestica e familiar. Tramitación.-100 prazas.- 30 horas.- 5-30 novembro.


 • A Xurisdición Civil. Medidas cautelares, incidentes no proceso familiar.- 100 prazas.- 30 horas.- 5-30 novembro.


 • Xulgados de Garda e Xulgados de Instrucción. Xestión dos servizos de Garda.- 100 prazas.- 30 horas, 5-30 novembro.


 • Rexistro Civil.-   100 prazas.- 25 horas.- 9-30 novembro.


 • Dereito Civil Galego.- 100 prazas, 25 horas, 9-30 novembro.


 • Presentacións eficaces.- 80 prazas.- 25 horas.- 9-30 novembro.


 • Procesador de textos básico.- 80 prazas.- 25 horas.- 9-30 novembro.


 • Procesador de Textos avanzado.- 80 prazas.- 25 horas.- 9-30 novembro.

Estes cursos impartense en modalidade de Teleformación e son cursos con certificado de aproveitamento.

  • Entomoloxía Forense.- 30 prazas.- 12 horas entre o 1-2 de outubro  Curso presencial.

 


 

Tamém xa estan publicados os listados dos admitidos na 1ª Convocatoia

  

PLAN DE INFRAESTRUTURAS XUDICIAL DE GALICIA

  
 

O Consello da Xunta do pasado 27 de agosto aprobou un Plan de infraestruturas xudiciais con previsión de execución en duas fases unha primeira que se desenrrolará nos anos 2010-2013 e unha segunda nos anos 2014-2015, esta plan preve unha inversión de 97.678.173 Euros.

 


 

SENTENCIA SOBRE COMPLEMENTO XERAL DE POSTO

 


Ante a Sentencia dictada pola Sala do Contencioso Administrativo da Tribunal Supremo con data 17 de xullo de 2007, polo que se declara a nulidade do apartado primeiro da Disposición Transitoria Única do Real Decreto 1033/2007 de 20 de xullo, do Ministerio da Presidencia, polo que se determinan os postos tipo das unidades que integran a oficina xudicial e outros servicios non xurisdiccionais e as súas correspondentes valoracións, a efecto do complemento xeral de posto dos funcionarios ao Servicio da Administración de Xustiza. Anulación que conleva a actualización das nóminas de todos e cada un dos funcionarios e funcionarias da Administración de Xustiza de Galicia, sustituindo o Complemento Transitorio, polo Complemento Xeral de Posto fixado na Lei de Orzamentos do Estado para o ano 2007 así como para os anos 2008 e 2009. Así mesmo tamén supón  o pago de atrasos, dende xaneiro de 2007, a os  funcionarios e funcionarias destinados nos Xulgados do Contencioso-Administrativo, do Social, de Menores, nos Servicios Comúns, nas Audiencias, Fiscalías e Tribunais Superiores de Xustiza, así como nos Xulgados de Paz.


 


A Confederación Intersindical Galega CIG-Sector de Xustiza        ven de solicitar da Dirección Xeral de Xustiza a convocatoria URXENTE dunha mesa Sectorial para que a Administración nos diga cando ten pensado a actualización das nóminas así como o pago dos atrasos.


 


De non dar os resultados acadados a CIG iniciará as reclamacións individualizadas ante a Xunta de Galicia ata chegar ao Contencioso se fose preciso.


Nota informtica sobre o tema

lunes, 13 de julio de 2009

NOVO LISTADO PROVISIONAL DO CONCURSO DE TRASLADO

 O Ministerio ven de remitirnos o novo listado provisional polo que se resolve o concurso de traslado. Esperamos que agora non conteña erros pero xa veremos, pois do Minsiterio de Xustiza podemos esperar calquer cousa, -Sorte a todos e todas.

os listados que nos remitiron son os seguintes:

 

 Os que participáchedes no concurso revisade a vosa instancia (anexo III) na páxina do Ministerio (http://esede.mjusticia.es) a fin de comprobar que está correctamente grabada tal cual a enviáchedes e evitármonos así sorpresas de última hora como que nos grabaron mal un código dun xulgado que non se solicitou.

 

listados de adxudicacións por provincias en Galicia.
viernes, 10 de julio de 2009

NOTAS EXAMES DE XESTION PROMOCION DE GALICIA

 
Temos as notas do exame de xestión promoción interna de Galicia. Os interesados podedes contactar con nos.

lunes, 6 de julio de 2009

concurso de traslado resolucion provisional

O ministerio de xustiza ven de mandarnos os listados provisional do concurso de traslado. O resolución sairá no BOE do dia 8 de xullo. Os listados son:

 


  No día de hoxe 7 de xullo as 14:20 horas recibimos o seguinte comunicado do Ministerio de Xustiza.

  "OS COMUNICO QUE SE VA A VOLVER A RESOLVER EL CONCURSO PROVISIONAL , POR LO CUAL DEBEREIS RETIRAR TODOS LOS FICHEROS QUE OS ENVIAMOS AYER.  

 


CUANDO ESTÉN LISTOS LOS NUEVOS, OS LOS MANDAREMOS OTRA VEZ.


 


LA RESEÑA EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO SE POSPONE PARA EL DÍA 13 DE JULIO PRÓXIMO."

Como podedes comprobar este Ministerio é totalmente incompetente para resolver un concurso a primeira, e tampouco e capaz de dar explicacións de o porque retira os listados provisionais non dí cales son os fallos.

Estas cuestión son as que nos levan a afirmar que ten que ser as Comunidades Autónomas as que ten que resolver elas mesmas os concursos, podendo participar todos os funcionarios e funcionarias destinados no Estado español, que seguro o resolveran con mais garantias que este Ministerio de Xustiza.

 Cando teñamos novos datos os publicaremos.


 

 

NOVO APLAZAMENTO NA RESOLUCION DO CONCURSO:

 

Novamente o Ministerio nos remito o seguinte comunicado: "Se comunica que la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Orden de 24-6-2009, por la que se aprueba la relación de excluidos y se anuncian los lugares donde estarán a disposición de los interesados los Anexos III del concurso de traslados anunciado por Orden JUS/782/2009, de 10 de marzo (BOE 31-3-2009), se aplaza hasta el día 15-7-2009.-Toda la información relativa a dicho concurso enviada anteriormente no es válida a ningún efecto. Los nuevos ficheros se remitirán, si es posible, antes del día 15.".

 

Como se pode ver o Ministerio é incapaz de resolver con garantias un concurso de traslados. A única solución é que no sucesivo a competencia pase as Comunidades Autónomas pois peor no non farán.

lunes, 29 de junio de 2009

CURSOS DE LINGUAXE XURIDICO PARA OS DESTINADOS FORA DE GALIZA

A Xunta remiteunos os listados de admitidos para os cursos de linguaxe xuridico galega a celebrar o mes de agosto para os compañeiros e compañeiras que estan destinados fora de Galiza, os listados e os lugares de celebracrión son:

CURSO MEDIO:

 

CURSO SUPERIOR:

A Xunta nos dí que por falta de solicitudes unicamente se pode celebrar un curso na Coruña, dende a CIG estamos a facer xestións para poder facer polo menos dous, pero polo momento os listados de admitidos son:

 


NOMEAMENTO DE CHARLIN COMO IRMANDIÑO


O DELEGADO XAQUIN CHARLIN FOI NOMEMADO “IRMANDIÑO”A IRMANDADE XURIDICA GALEGA NONEOU POLOS SEUS MÉRITOS A PROL DO GALEGO.O ACTO TIVO LUGAR NO PAZO DE FONSECA

o Nomeamento de “irmandiños” por parte da Irmandade Xuridica Galega (IXUGA), baixo a presidencia do Fiscal Xefe do Tribunal Superior de Galicia Carlos Varela, do Teniente Fiscal de Pontevedra Benito Montero e do Maxistrado da Audiencia de Pontevedra Sr. Barreiro, o noso delegado Xaquin Charlín “Chon” foille entregado o titulo de “Irmandiño” e a medalla que o acredita como tal. Tamén foron nomeados entre outros o Maxistrado de Tribunal Supremo Luciano Varela, o funcionario Xexús Maria González e o letrado Sr. Estarque.jueves, 28 de mayo de 2009

A prensa de dalle cobertura a "Rolda ...

A prensa de dalle cobertura a "Rolda de prensa da Plataforma Sindical Unitaria de Xustiza" e incluso a propia Conselleria a resposta a medio dun Comunicado colgado na súa paxima Web.

Cuestión curiosa que non colga a nota de prensa feita polos Sindicatos, pero nos somos como somos mais plurales si que colgamos a nota da Xunta.

Temos que decir que pese ao que na mesma dí de que se reunira con nos o día 12 ata o de agora non fomos convocados formalmente, unicamente se nos dou aviso por telefono.

 NOTA DE PRENSA DA CONSELLERIA EN RESPOSTA


 


 O conselleiro de Presidencia reunirase cos sindicatos de xustiza o vindeiro 12 de xuño


 


Santiago, 27 de maio de 2009.- A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ten convocado para o vindeiro venres 12 de xuño, ás 12.00 horas, á Mesa Sectorial da Xustiza, na que estarán o conselleiro, Alfonso Rueda, o director xeral de Xustiza, Juan José Martín, e os sindicatos que representan ao sector –UGT, CC.OO., CIG, CSIF e SPJ-USO-.


Ante as críticas sobre a situación da xustiza galega vertidas hoxe pola plataforma sindical que engloba estas organizacións, a Consellería de Presidencia recorda que a Mesa Sectorial é o mellor foro para trasladar este tipo de inquedanzas e amosa a súa sorpresa polo feito de que non as expresaran nas reunións que xa mantivo con UGT e CSI-CSIF o director xeral de Xustiza, que mañá ten previsto reunirse con CC.OO. e que desde que chegou ao cargo hai agora tres semanas sempre manifestou a súa disposición ao diálogo coas forzas sindicais.


A Xunta comparte a preocupación dos sindicatos pola situación da xustiza galega, aínda que tamén ve chamativo o feito de que, tras catro anos sen pronunciamentos por parte da plataforma, as organizacións se amosasen hoxe reivindicativas en prol da mellora da xustiza galega, un obxectivo no que a Consellería que dirixe Alfonso Rueda traballa desde o mesmo día da súa toma de posesión.


Nese sentido, hai que recordar que a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza tivo que aprobar con urxencia o pagamento a avogados e procuradores dos custes do servizo de asistencia xurídica gratuíta correspondentes ao último cuadrimestre de 2008, que deixara pendente o bipartito. Ademais, o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, comprometeuse nunha reunión co presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, a realizar un plan de medidas urxentes de tecnoloxía da información en materia de xustiza para alixeirar os procesos xudiciais. Ademais, ante a necesidade de axilidade na cobertura das baixas, a Dirección Xeral de Xustiza está a baremar as solicitudes tras facer unha nova bolsa de traballo.


En canto á petición dos sindicatos para que se prescinda do subdirector xeral de Novas Tecnoloxías da Xunta, Miguel Formoso, a Consellería de Presidencia nega que este teña enviado ningún mensaxe ameazante ou tente coaccionar aos funcionarios do sistema xudicial galego.

 

 


miércoles, 27 de mayo de 2009

A PLATAFORMA SINDICAL PIDE O CESE DO SUBDIRECTOR DE XUSTIZA
As cinco centrais sindicais que representan os traballadores da Administración de Xustiza en Galicia, CSIF, CCOO, UGT , CIG e SPJ-USO decidimos comparecer diante dos medios de comunicación para trasladar a nosa preocupación polo estado da Xustiza na nosa Comunidade, para denunciar entre outras cousas:
En canto a implantación das novas tecnoloxías no eido da Administración de Xustiza, as Centrais Sindicais entendemos que é necesaria e urxente a reforma tecnolóxica da Administración de Xustiza, pero que a mesma non se pode facer a consta dos traballadores, senón coa implicación e a participación deles. Neste senso, a Plataforma Sindical denuncia a actitude que durante os últimos catro meses se ven mantendo por parte da Subdirección Xeral de recursos materiais e informáticos da Administración de Xustiza, cuxo responsable enganou, ameazou e coaccionou aos traballadores, vulnerando non só os seus dereitos laborais, senón tamén os seus dereitos fundamentais mais básicos.
Así podemos pór como exemplo, o que está a ocorrer coa implantación do sistema de comunicacións electrónicas securizadas LexNet. A dita Subdirección ocultoulles información aos empregados públicos para que pedisen o certificado de sinatura electrónica sen advertirlles das responsabilidades e obrigas que contraen ó facelo. Facéndolles crer que era obrigatorio e ameazándoos con que terían que aportar os seus propios medios de non solicitala. Para iso, empregou indebidamente a páxina web a través da que a Dirección Xeral de Xustiza se comunica cos traballadores, e enviou a un dos funcionarios da Subdirección aos xulgados presuntamente como “axente da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre”, que sen mediar explicación ningunha instaba a que se asinase a solicitude. Todo isto é sinxelamente intolerable. Ningún empregado público pode ter a obriga de soportar a carga de aportar as ferramentas para que Administración funcione. E menos aínda cando estamos a falar dunha cuestión, como é a sinatura electrónica, que forma parte do eido mais íntimo da persoas, que teñen o dereito e a liberdade de solicitala ou non e, no caso de tela, de elixir libremente cómo e cando a utilizan. A Administración ten que pór a disposición dos traballadores as ferramentas necesarias para o seu traballo. Ningún traballador se nega nin a empregalas nin a formarse para utilizalas, ao contrario quere formar e sentirse parte do proxecto de modernización da xustiza.
Pero é que chove sobre mollado, porque a mesma Subdirección ven pretendendo dende fai tempo que os empregados públicos da administración de xustiza lle fagan o traballo a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. Si, tal como o escoitan. A Subdirección Xeral de recursos materiais e informáticos, empregando parecidos medios de coacción aos anteriormente mencionados para a solicitude dun certificado dixital de sinatura electrónica, ven obrigando aos empregados públicos de xustiza de Galicia a utilizar o programa informático “Ganes”, que o que utilizan os traballadores de Correos para a recepción e distribución postal. É dicir, non chega coa carga de traballo que temos nos xulgados que agora temos que facerlle o traballo a Correos. Dende a Plataforma Sindical queremos manifestar que o servizo de correos é un servizo público esencial, polo que o incumprimento da obriga da súa prestación pola Sociedade Estatal de Correos e os prexuízos que por tal motivo cause, deberán recaer sobre a mesma e non sobre terceiros (non esquezamos que se trata dunha sociedade anónima con capital público ao cen por cen). E, se a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos considera que a Administración Autonómica está a incumprir acordos ou contratos asinados entre ámbalas dúas, debe dirixir as súas queixas ou as súas denuncias á Xunta de Galicia, ao fin de acadar o seu cumprimento.
As Centrais Sindicais tamén queremos denunciar que, dun tempo a esta parte, estase a abusar da concesión de claves aos empregados públicos para acceder aos rexistros administrativos de apoio a Administración de Xustiza. O Ministerio de Xustiza está a conceder alegremente as claves que os Secretarios xudiciais de cada órgano piden para os funcionarios. O cal se fai sen ningún tipo de criterio, co que isto supón de incremento na inseguridade e na vulnerabilidade do sistema. Pero e que, ademais, nin o Ministerio nin a Xunta formou aos traballadores para o manexo das aplicacións relativas a ditos rexistros administrativos, co que nos atopamos que, por exemplo, aínda que se pode acceder aos datos de Facenda ou da Seguridade Social, os traballadores se pasan unha boa parte do seu tempo tratando de descifrar o seu funcionamento, co que en vez de adiantar se atrasa.
Finalmente, en relación coa aplicación informática “Minerva” que se está a implantar nos órganos xudiciais de Galicia, temos que denunciar que non representa avance ningún sobre a súa predecesora “Libra” e que, en algúns casos, incluso supón un retroceso. Por riba, a Subdirección Xeral de recursos materiais e informáticos da Administración de Xustiza, responsable da súa implementación, non escoita aos traballadores nin atende as necesidades do servizo, e, nunha mostra máis da súa prepotencia e falla de previsión, establece o plan formativo de calquera xeito, como no caso do LexNet, sen importarlle, por exemplo, que o xulgado afectado estea de garda.
Por elo e ante a gravidade dos feitos que vimos de denunciar e en especial o uso por parte do Subdirector de Medios Materiais e Novas Tecnoloxías (D. Miguel Formoso), nos últimos 4 meses, dende que se deu unha interinidade na Dirección Xeral como consecuencia do cambio de Goberno, da Intranet da Dirección Xeral de Xustiza, como plataforma para lanzar noticias, comunicados e ordes dirixidas aos traballadores e traballadoras da Administración de Xustiza con claros contidos ameazantes e coercitivos , ninguneando aos Sindicatos e vulnerando o dereito a Negociación Colectiva, pois as mesmas non foran previamente negociadas cos lexítimos representantes dos Traballadores cando afectan claramente as condicións de traballo do colectivo que representamos.
Polo que as Organizacións Sindicais integrantes da Plataforma, que representamos ao 100% dos funcionarios e funcionarias ao Servizo da Administración de Xustiza de Galicia, esixímoslle ao Sr. Conselleiro de Presidencia Administracións Públicas e Xustiza que de forma urxente lle “agradeza os servizos prestados” ao ínclito Subdirector, que por outra banda leva no cargo mais de 8 anos ininterrompidos, para así evitar ter que pedir a súa dimisión ou o seu cese, xa que esta persoa no a consideramos como un interlocutor valido nin fiable para esta singradura que agora empeza.
sábado, 23 de mayo de 2009

A CIG NA DEFENSA DO GALEGO

A CIG abandona a mesa de negociación da función pública, pois a Xunta teima en eliminar a obriga de coñecemento do galegoMáis de 500 delegados e delegadas da área pública da central concentráronse en Compostela. A CIG esixiu na reunión celebrada na mañá do venres 22 de maio a retirada da proposta de modificación do artigo 35 da Lei da Función Pública Galega, xa que pretende eliminar a realización en galego dunha ou máis probas de acceso á función publica. A Xunta mostrouse contraria á súa retirada, o que conlevou a que a CIG se retirara da mesa de negociación, tamén abandonaron a mesa os sindicatos CCOO e UGT, non así o CSIF.Esta medida evidencia que o PP, a través do goberno da Xunta, ten como obxectivo prioritario e urxente eliminar todas as avances que fomos conseguindo para que o noso idioma sexa recoñecido e usado na administración o que debe comportar o seu coñecemento e competencia por todos e cada un dos empregados e empregadas públicos/asÉ tal o odio que este goberno da Xunta, co seu presidente á cabeza, profesa contra o galego que despreza de xeito autoritario, dá as costas e fai oídos xordos ao clamor popular en prol do noso idioma, evidenciado na maior manifestación que percorreu o pasado domingo as rúas de Compostela.Que o goberno do Partido Popular conte coa maioría absoluta, mais non coa maioría dos votos dos galegos e galegas, non lle dá vía libre para aldraxar e menosprezar o noso idioma, deseñando unha política lingüística involucionista que procura a extinción do noso idioma.“Estamos ante un goberno de Galiza que por moi paradoxal que semelle é antigalego cuxas directrices emanan de Madrid para relegar o coñecemento e o uso do noso idioma de todos os ámbitos posíbeis”, sinalan nun comunicado a CIG-Administración, a CIG-Ensino e a CIG-Saúde.Dereito dos galegos e galegasCoa eliminación da obriga de realizar en galego como mínimo unha das probas das oposicións á función pública estase furtando o dereito a podermos ser atendidos en galego nas administracións públicas, xa que os futuros empregados e empregadas públicos/as non terán que amosar a competencia lingüística necesaria para desenvolver o seu traballo en galego.Estamos ante unha proposta contraria tanto á Lei de Normalización Lingüística como ao Plan Xeral de Normalización Lingüística, así como ao Estatuto Básico do Empregado Público. A CIG non aceptará ningún paso atrás na normalización lingüística, polo tanto continuará esixindo a eliminación desta modificación, que supón unha agresión máis ao noso idioma
viernes, 22 de mayo de 2009

OPOSICIONS


NOTAS DE CORTE CORPO DE XESTIÓN PROMOCION INTERNA

  • Andalucía 59 • Canarias 52


 • Cataluña 60


 • Comunidad Valenciana 60


 • Galicia 60


 • Madrid 52


 • Navarra 55


 • País Vasco 60


 • Resto península y Baleares 60


 • Reserva de discapacitados en todolos ámbitos territoriais 50

 

DATAS APROXIMADAS DOS EXAMES.

  •  Xestión:   • 2º exame de promoción: 20 xuño


  • 1º exame libre: 28 xuño

  • Tramitación:  • 2º exame promoción: 20 xuño


  • 1º exame libre 5 xullo

 

  • Auxilio:  • 2º exame libre 14 de xuño

 

jueves, 21 de mayo de 2009

ACCIÓN SOCIAL ANO 2009

ACCIÓN SOCIAL ANO 2009

 


No DOG do día 21 de maio de 2009 publicase a Convocatoria de Acción Social para os funcionarios e funcionarias ao Servizo da Administración de Xustiza de Galicia, como xa pasou no ano pasado a CIG non participa na Mesa por nos estar deacordo cos cartos destinados a este fondo, pois pensamos que o que se ten que adicar para este fin é do 1% da masa salarial, cando a Administración adica menos o 0,5, esta mesma postura foi adoptada polos demais Sindicatos.

O prazo de presentación de solicitudes sera entre o 1 de xuño e o 31 de xullo.

 
lunes, 18 de mayo de 2009

CURSOS DE GALEGO ANO 2009

CURSOS DE GALEGO ANO 2009


            A Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia vai publicar en vindeiras datas as convocatorias dos cursos de galego para o ano 2009.

       As convocatorias correspondende as cursos que se van realizar para o persoal de fóra da Comunidade Autónoma de Galicia (que se realizaran en agosto) e para o persoal destinado en Galicia (que se realizarán de setembro a novembro).

      O prazo de presentación de solicitudes para ambas convocatorias finaliza o 15 DE XUÑO.

jueves, 14 de mayo de 2009

OPOSICIONS CORPO DE TRAMITACION -PROM...

OPOSICIONS CORPO DE TRAMITACION -PROMOCION INTERNA-

O tribunal calificador único para o ingreso no corpo de Tramitación publica a plantilla de respostas validas correspondentes ao test do primeriro dos exercicios da oposición.

 


martes, 12 de mayo de 2009

OPOSICIONS CORPO DE AUXILIO XUDICIAL ...

OPOSICIONS CORPO DE AUXILIO XUDICIAL (TURNO LIBRE)

 

O tribunal calificador único para o ingreso no corpo de Auxilio Xuducial, publica a PLANTILA de respostas correspondentes ao  primeiro dos exercicios da fase de oposición celebrado o dia 10 de maio de 2009.

 


jueves, 30 de abril de 2009

SELECCIÓN DE VIXIANTES PARA OS EXAMES...


SELECCIÓN DE VIXIANTES PARA OS EXAMES DOS PROCESOS SELECTIVOS


             O pasado día 1 de febreiro este sindicato informou de que a Xerencia estaba a buscar persoas interesadas en facer labores de vixiancia nos exames dos días 9 e 10 de maio, e que encargaba ós sindicatos a selección. A CIG xa se posicionou no seu momento defendendo a posibilidade de todos/as de facer eses labores, independentemente da afiliación ou afinidade a un ou outro sindicato, solicitando que se fixera unha selección pública, e por iso démoslle difusión ó tema e animamos a quen estivera interesado a solicitar a súa participación. Sen embargo, a Xerencia optou por seguir co sistema de selección por sindicatos, no que  a CIG se negou a participar, suxerindo que, dado que houbo compañeiros/as que enviaron correos interesándose en ser vixiantes, se nomease a esas persoas para esa tarefa. Pero ó final, nomeáronse a aquelas persoas propostas polos outros catro sindicatos (incluso algunha para facer de vixiante dous días).


               Por parte do Xerente se nos insistiu en que se vai intentar cambiar o sistema para o exame de tramitación libre que terá lugar en xullo, dándolle publicidade pola intranet e abrindo un prazo de presentación de instancias. Dende a CIG esperamos que de verdade poidamos ver ese cambio, e que o Xerente non se bote atrás polas presións dos intereses creados.


PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN SOBRE PERMI...


PUBLICACIÓN DA RESOLUCIÓN SOBRE PERMISOS E VACACIÓNS


No DOG. do 23 de abril publícase a Resolución do 8 de marzo, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regula o réxime e procedemento da concesión de  vacacións, permisos e licenzas do persoal ao servizo da Administración de Xustiza destinado en Galicia, tanto titulares como interinos.


Esta resolución foi o remate de largar negociación coa Dirección Xeral de Xustiza e supón un grande avance dos nosos dereitos no que permisos e licenzas se  refire. Nesta resolución recóllense todos e cada un dos permisos e licenzas que temos dereito, así como o procedemento, prazos e forma de solicitalos, tamén se regulan os prazos que a Administración ten para contestar as solicitudes e caso de non contestar en ditos prazos estimaríanse concedidos por silencio  administrativo. Ata que a Consellería adecúe o programa informática a este novo formato continuaranse usando aplicación informática existente.


Texto completo da resolución publicado no DOG

OPOSICIONS


No BOE de data 21 de abril publicanse a resolución pola que se aproba definitivamente os listados de admitidos e excluidos dos procesos selectivos para o ingreso nos corpos de Xestión Pocesual, tramitación (acceo promoción interna e libre) e Auxilio Xudicial (acceso libre), e convocase tamén a lecelbración do primeiro examen da fase de oposición e fixanse os lugares dos mesmos.

 


lunes, 13 de abril de 2009

INTERINOS

INTERINOS 


 


No DOG do día 8 de abril publícase a resolución pola que se convocan as bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia. 


 


·         O prazo de presentación das solicitudes comenza o día 15 de abril e remata o día 8 de maio, ambos os dous incluídos. 


 Bases que rexen a convocatoria  


lunes, 30 de marzo de 2009

CONCURSO DE TRASLADOS


No DOG e BOE do día 31 de marzo publicarase a convocatoria do concurso de traslados para o persoal ao Servizo da Administración de Xustiza.

Pola Dirección Xeral de Xustiza facilitóusenos os arquivos cos codigos  coas resultas remitidas polo Ministerio de Justicia, tanto do seu ámbito territorial como das comunidades con traspaso de medios.
Tamen nos achegaron, para facilitar a consulta, as resultas de Galicia por corpos, unha vez separadas do listado xeral do Ministerio de Justicia.

 

Os listados son os seguintes:

 


 

*Nota os codigos que se publican foron faciliatados no día de hoxe polo Ministerio de Xustiza 

 Se queredes comprobar o escalafón como fugura no Ministerio do ano 2003, polo que ten unicamente valor meramente informativo.

 
 

Na publicación do BOE no que ao Territorio Ministerio hai un erro non se publican as prazas nin as instancias.

 


Resolucións publicadas no DOG e no BOE referentes as diferentes Comunidades:

 


 

 No BOE do día 1 de abril publicase a corrección de erros no que afecta ao territorio Ministerio.