lunes, 26 de julio de 2010

CURSOS LINGUAXE XURIDICA GALEGA - PERSOAL DESTINADO NA CC.AA.


Os cursos de linguaxe xurídica galega para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza e outros colectivos relacionados coa xustiza, que presten o seu servizo dentro da Comunidade Autónoma Galega serán publicados no DOG do vindeiro 29 de xullo de 2010.

Os números de fax para remitir as instancias son o 981.546.215 - 981.546.201.

Orde 23-7-2010 convocatoria cursos.

jueves, 22 de julio de 2010

LISTAXES PROVISORIAS CONCURSO DE TRASLADOS


Acaban de publicarse as listaxes provisorias do concurso de traslados. Podédelas consultar no enlace que figura ao pe desta nova.

Non vos esquezades de comprobar co voso NIF a instancia cos sitios que pedíchedes, pois non é a primeira vez que hai erros de gravación, e se non se subsanan neste momento logo ten pouco remedio.

Sen prexuizo do anterior, o Ministerio acaba de comunicarnos que a Orde pola que se publican as listaxes provisorias retrasará a súa publicación ata o Xoves 29 de xullo (no canto do 26 de xullo), e non se sabe moi ben se dito retraso o é por algún problema de loxística do BOE ou nas listaxes; cousa esta última que non nos parecería nada raro, dado o acontecido nos últimos concursos de traslados onde as centrais sindicais sempre fumos empregados coma "coelliños de indias".


Finalmente, segundo nos informou o Ministerio, o concurso publicarase no BOE o 30/07/2010 e as listaxes estarán publicadas na web o 29/07/2010, polo que xa nos retrasamos un día máis en darlle oficialidade as listaxes provisorias.

Listaxes provisorias concurso traslados
Listaxes Xestión Galiza (Alfabetica e por Organo)
Listaxes Tramitacion Galiza (Alfabetica e por Organo)
Listaxes Auxilio Galiza (Alfabetica e por Organo)

lunes, 12 de julio de 2010

Paralización Nova Oficina Xudicial

Logo dunha primeira carta remitida o 28/06/2010 ao Sr. Conselleiro de Admóns. Publicas e Xustiza instando a paralización da Nova Oficina Xudicial (NOX), en tanto en canto no se fixase na Mesa Sectorial de Xustiza, coa súa presenza, un compromiso claro e inequívoco sobre a prioridade deste proxecto así como as partidas orzamentarias necesarias para desenvolver o mesmo, nesta ocasión as cinco centrais sindicais que conformamos a mesa sectorial de xustiza, tivemos que remitir un novo escrito ao Director Xeral de Xustiza, ao ignorar este a paralización solicitada e instándonos a facer alegacións sobre o proxecto de creación dos novos servizos comúns procesuais xerais, a fin de indicarlle que en tanto en canto non tivera lugar a convocatoria da mesa sectorial co Sr. Conselleiro ningunha central sindical realizaría alegacións aos proxectos trasladados pola dirección xeral, abrindo noutro caso a posibilidade de movilizacións contundentes.

Carta ao Conselleiro 28/06/2010
Escrito ao Director Xeral 06/07/2010

Campaña reclamacion control horario correcto

Dende as cinco centrais sindicais presentes na mesa sectorial de xustiza, ante as misivas remitidas pola administracion autonómica sobre o control do cumprimento do horario na Admón. de Xustiza, quixemos dar unha resposta contundente á mesma, e por iso se iniciou a presente campaña para a interposición dde recursos en defensa dos intereses das traballadoras/es co obxecto da que a administración negocie dunha vez o calendario laboral e non aplique arbitrariamente o mesmo con base a unha regulamentación que na actualidade está derrogada, solucionando para iso todos os problemas que no cómputo horario se teñen producido.

Nota Informativa Campaña Control Horario e instancia recurso

Preguntas frecuentes sobre o horario

martes, 6 de julio de 2010

Ampliación do Servizo de Garda en Vigo e A Coruña

No DOG do 5/7/2010 saiu publicada a Resolución pola cal a Dirección Xeral de Xutiza adopta a decisión de aumentar nun funcionario máis o cadro de persoal que pode prestar o servizo de garda nos Xulgados de Instrucción das cidades de Vigo e A Coruña.

Resolución ampliación garda