miércoles, 27 de febrero de 2008

OPOSICIONS CORPO DE AUXILIO XUDICIAL

Na paxina Web do Ministerio de Xustiza e con data 25 de febreiro publícase novo Acordo do Tribunal calificador para acceso ao CORPO DE AUXILIO XUDICIAL polo que se reforma a lista definitiva de meritos da fase de concurso, asi como a nova relación de aprobados e convócase para a proba optativa de idioma de duas opositoras de Cataluña.

resolucion e relacions publicadas

CURSOS DE FORMACION ANO 2008

MESA DE FORMACIÓN 26/02/08

Onte tivo lugar unha mesa de formación co obxecto de concretar a oferta de cursos de formación continua para o ano 2008. Nas vindeiras semanas se publicará a convocatoria tanto dos cursos da EGAP como os da Dirección Xeral, que serán os seguintes:

Cursos impartidos pola EGAP:

CURSO DE REXISTRO CIVIL

40 horas

200 persoas

1 de abril ao 20 de xuño

A EXECUCIÓN CIVIL

40 horas

150 persoas

7 de abril ao 27 de xuño

RELACIÓNS NO EQUIPO DE TRABALLO (presencial pola mañá)

12 horas

15 por edición

Abril ou maio (según localidades)

XESTIÓN DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

40 horas

180

6 de maio ao 15 de setembro

HABILIDADES DE RELACIÓN E ATENCIÓN AO PÚBLICO (presencial pola mañá)

12 horas

15 por edición

Maio, xuño ou setembro (según localidades)

PROCESO PENAL NOS XULGADOS DE INSTRUCCIÓN

50 horas

150 persoas

3 de xuño ao 13 de novembro

PROCESOS PENAIS EN FASES POSTERIORES Á INSTRUCCIÓN

50 horas

150 persoas

10 de xuño ao 20 de novembro

PROCESOS CIVÍS ESPECIAIS

35 horas

200 persoas

9 de setembro ao 19 de novembro

CURSO SOBRE ORGANIZACIÓN XUDICIAL E ESTATUTO XURÍDICO DOS FUNCIONARIOS AO SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

30 horas

200 persoas

16 de setembro ao 14 de novembro

XURISDICCIÓN CIVIL

35 horas

200 persoas

23 de setembro ao 3 de decembro

CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO, REDE DE XUSTIZA, PUNTO NEUTRO XUDICIAL E PÁXINAS WEBS INSTITUCIONAIS (presencial pola mañá)

12 horas

15 por edición

Setembro ou outubro según localidades

SERVIZO DE GARDA NOS XULGADOS DE INSTRUCIÓN

20 horas

200 persoas

7 outubro ao 14 de novembro

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cursos impartidos pola Dirección Xeral:

PROCESOS CIVÍS E ÚLTIMAS REFORMAS DA LAC

40 horas

200 persoas

25 de marzo ao 13 de xuño

XURISDICCIÓN VOLUNTARIA

40 horas

200 persoas

31 de marzo ao 19 de xuño

PRÁCTICA PROCESUAL NA XURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

40 horas

200 persoas

do 22 de abril ao 12 de setembro

INTRODUCCIÓN AO PROCESO LABORAL

40 horas

200 persoas

27 de maio ao 17 de outubro

DEREITO CIVIL DE GALICIA

40 horas

200 persoas

17 de xuño ao 7 de novembro

------------------------------------------------------------------------

  • En canto ao curso de inglés, aínda que este sindicato defendeu ata o final a súa celebración, acordouse substituilo por dous ou tres cursos diferentes (por exemplo, Lei do menor, Word avanzado....) .
  • Á proposta da CIG, eliminouse a preferencia por órgano de destino para facer os cursos.
  • Ademáis, tamén a proposta deste sindicato, aprobouse a creación dunha bolsa de coordinadores, para que todos os compañeiros e compañeiras que estean interesados poidan desenvolver ese labor, se ben posiblemente non poida entrar en funcionamento antes da celebración dos primeiros cursos.
  • Tamén solicitamos que aos/as compañeiros/as do corpo de xestión que están actualmente como secretarios/as sustitutos, dado que o Ministerio lles nega a posibilidade de acceder á formación específica para secretarios, poidan realizar estes cursos organizados para o persoal de Xustiza.
  • Por outra banda, insistimos na necesidade de realizar cursos de reciclaxe, tanto para persoal interino como para o titular, sen que o custo forme parte do orzamento destinado a formación

lunes, 25 de febrero de 2008

CONCURSO DE TRASLADOS

Temos o listado de prazas vacantes do Territorio Ministerio, esto é, Territorio non trasferido, as prazas que nos pasaron son un borrador non son as prazas que sairan de forma definitiva, o que si se pode decir é que o concurso esta próximo, posiblemente no mes de abril.

As vacantes do territorio se as queredes ver clicade en:

Asturias

Audiencia Nacional

Baleares

Castilla a Mancha

Castilla Leon

Ceuta

Extremadura

Fiscalia Xeral do Estado

Instituto Nacional de Toxicoloxia

a Rioxa

Melilla

Murcia

Tribunal Supremo

viernes, 22 de febrero de 2008

A CIG PROTESTA POLA PERDA DO PODER ADQUISITIVA

Baixo o lema “Salarios dignos contra a carestía da vida” percorreron as rúas de Compostela preto de 2.000 delegados e delegadas da CIG desde a Alameda até a Praza de Praterías, que se quedou pequena para acoller a todas e todos os asistentes. Unha mobilización convocada para facer un chamamento á clase traballadora galega a loitar, contra a precariedade e por melloras salariais, superando así o tope de incremento para este ano, fixado no 2%.

Neste sentido, a CIG, denuncia a responsabilidade dos sindicatos estatais, CCOO e UGT, por asinar nos últimos sete anos coa patronal os chamados Acordos Interconfederais de Negociación Colectiva. Uns acordos de contención que estabelecen uns incrementos salariais en función do IPC previsto polo goberno, fixado ano tras ano no 2%, e que están a provocar a actual situación de perda de capacidade adquisitiva da clase traballadora dificultando, cada vez máis, que as familias poidan chegar a fin de mes.

A CIG denunciou ademais que “o que se está a facer é sacar recursos dos traballadores/as para incrementar os beneficios da patronal” sob pretexto de controlar a inflación. Por iso lembrou que xa hai informes da UE que desmenten esta versión oficial concluíndo que non son os incrementos salariais os que provocan a inflación. “O que si provoca inflación é a falta de control sobre os prezos de bens e servizos, a falta de control sobre os beneficios empresariais, a falta de control sobre un sistema impositivo inxusto baseado fundamentalmente nos impostos indirectos que gravan os prezos dos produtos básicos. Iso si que provoca un incremento da inflación”

miércoles, 20 de febrero de 2008

VACANTES DE GALIZA PARA O VINDEIRO CONCURSO

Listado xeral de prazas vacantes que a Xunta de Galiza pensa ofertar no proximo concurso de traslado:

OFERTA VACANTES

CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 2008

CORPO XESTION P.A.

ORGANO XUDICIAL

LOCALIDADE

PROVINCIA

NUM

PRAZAS

OBSERVACIÓNS

TSXG.- SALA CONTENCIOSO-ADTVO.

A CORUÑA

A CORUÑA

1

XUBILACIÓN D.CESAR OTERO RDEZ

AUD. PROV. OF RXTO. E REPARTO

A CORUÑA

A CORUÑA

1

XUBILACIÖN Dª PURIF. BARRERA

DECANATO.- SERV. COMUN APOIO

A CORUÑA

A CORUÑA

1

XUBILACIÓN Dª CONSUELO ALMOYNA

XDO. VIOLENCIA SOBRE A MULLER Nº 1

A CORUÑA

A CORUÑA

2

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. INSTRUCIÓN Nº 7

A CORUÑA

A CORUÑA

3

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. PENAL Nº 1

A CORUÑA

A CORUÑA

1

FALECEMENTO Dª OLGA PARDO

XDO. PENAL Nº 1

FERROL

A CORUÑA

1

FALECEMENTO D. CAMILO RDEZ

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 2

ORDES

A CORUÑA

2

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 2

PADRÓN

A CORUÑA

2

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 3

SANTIAGO DE COMP

A CORUÑA

1

EXCED SECTOR PUBL XESTOR OP 91

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 1

LUGO

LUGO

1

FALECEMENTO Dª FCA. FDEZ.

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 1

MONFORTE DE LEMOS

LUGO

1

ADSCRIP PROV SECRET SUBSTITUTO

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 2

VERIN

OURENSE

1

EXC INT PART D.GUILLERMO LOSADA

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 1

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

1

NON ADXUD RESULTA CT 27/04/07

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 3

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

1

ADSCRIP PROV SECRET SUBSTITUTO

XDO. MERCANTIL

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

1

ADSCRIP PROV SECRET SUBSTITUTO

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 4

CAMBADOS

PONTEVEDRA

2

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 4 (PTE. MODIF XDO. 1ª INST. Nº 14)

VIGO

PONTEVEDRA

3

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. INSTRUCIÓN Nº 3

VIGO

PONTEVEDRA

1

NON ADXUD RESULTA CT 27/04/07

XDO. INSTRUCIÓN Nº 4

VIGO

PONTEVEDRA

1

NON ADXUD RESULTA CT 27/04/07

XDO. INSTRUCIÓN Nº 5

VIGO

PONTEVEDRA

1

NON ADXUD RESULTA CT 27/04/07

XDO. PENAL Nº 1

VIGO

PONTEVEDRA

1

PTE. XUBIL 01/03/08

XDO. PAZ (XESTOR)

NIGRAN

PONTEVEDRA

1

XUBILACIÓN Dª ANGELA DIAZ

CORPO TRAMITACIÓN P.A.

ORGANO XUDICIAL

LOCALIDADE

PROVINCIA

NUM

PRAZAS

TSXG.- SECRET GOBERNO

A CORUÑA

A CORUÑA

1

XUBILACIÓN DªISABEL FRADE

XDO. VIOLENCIA SOBRE A MULLER Nº 1

A CORUÑA

A CORUÑA

4

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. INSRUCIÓN Nº 7

A CORUÑA

A CORUÑA

4

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 2

ORDES

A CORUÑA

3

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 2

PADRÓN

A CORUÑA

3

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. CONTENCIOSO-ADTVO Nº 2

SANTIAGO DE COMP

A CORUÑA

1

VACANTE OPOSICIÓN 1991

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 1

LUGO

LUGO

1

FALECEMENTO D.M. ASCARIZ

XDO. CONTENCIOSO-ADTVO Nº 2

OURENSE

OURENSE

1

VACANTE-ANTES PTE. REORD

AUDIENCIA PROV. SECRETARIA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

1

XUBILACIÓN DªANNIKA E. REY

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 2

CAMBADOS

PONTEVEDRA

1

XUBILACIÓN DªM.LEOCADIA

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 4

CAMBADOS

PONTEVEDRA

3

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 4 (PTE. MODIF XDO. 1ª INST. Nº 14)

VIGO

PONTEVEDRA

4

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. PAZ

VILANOVA DE AROUSA

PONTEVEDRA

1

XUBILACIÓN DªM.JOSE FDEZ

CORPO AUXILIO XUDICIAL

ORGANO XUDICIAL

LOCALIDADE

PROVINCIA

NUM

PRAZAS

AUDIENCIA PROV.- SEC. 5ª

A CORUÑA

A CORUÑA

1

VACANTE OPOSICIÓN 1991

XDO. VIOLENCIA SOBRE A MULLER Nº 1

A CORUÑA

A CORUÑA

2

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 6

A CORUÑA

A CORUÑA

1

VACANTE OPOSICIÓN 1991

XDO. INSTRUCIÓN Nº 7

A CORUÑA

A CORUÑA

2

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 2

FERROL

A CORUÑA

1

VACANTE OPOSICIÓN 1991

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 2

ORDES

A CORUÑA

1

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 1

PADRÓN

A CORUÑA

1

MODIF PLANTILLA 2007

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 2

PADRON

A CORUÑA

1

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. PAZ

VALDOVIÑO

A CORUÑA

1

VACANTE OPOSICIÓN 1991

DEC.- SERV COMUN NOTIF E EMB

OURENSE

OURENSE

1

VACANTE OPOSICIÓN 1991

XDO. SOCIAL Nº 1

OURENSE

OURENSE

1

XUBILACIÓN D.RAFAEL SANCHEZ

XDO. 1ª INST E INSTR Nº 4

CAMBADOS

PONTEVEDRA

2

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 4 (PTE.MODIF XDO. 1ª INST. Nº 14)

VIGO

PONTEVEDRA

1

ORG NOVA CREACIÓN 2007

XDO. 1ª INSTANCIA Nº 6

VIGO

PONTEVEDRA

1

VACANTE OPOSICIÓN 1991

XDO. PAZ

O GROVE

PONTEVEDRA

1

EXC SECTOR PUB Dª BEGOÑA IGLESIAS

O listado anterior e un simple borrador, se algun ou algunha coñece outras vacantes de Galiza que no lo comunique, ven por correo electrónico, ven como comentario ao pe da noticia ou por calquer outro medio, para nos poder facer as alegacións correspondentes