miércoles, 18 de octubre de 2017

NOMEAMENTO LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA DA PROMOCIÓN INTERNA

Hoxe publicase no BOE a Orde JUS/997/2017, pola que nomean Letrados da Administración de Xustiza, da terceira categoría, aos aspirantes aprobados polo sistema de promoción interna. 
Na Galiza as prazas adxudicadas foron as seguintes: 

Xulgado Mixto nº 1 de Negreira. 
Xulgado Mixto nº 1 de Arzua. 
Xulgado de Instrucion nº 1 de Lugo. 
Xulgado Mixto nº 3 de Ponteareas. 
Xulgado Mixto nº 2 de Lalín. 
Xulgado Mixto nº 1 de Bande. 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11924.pdf

No hay comentarios: