Saltar ao contido principal

E SEGUIMOS PARA BINGO. A CIDADE DA XUSTIZA DE VIGO EN 40 MILLÓNS DE EUROS


É unha pena que o delito de malversación de caudais públicos non se poda aplicar neste caso ao conselleiro Sr. Rueda e ao presidente da Xunta de Galicia, Sr. Feijoo, pois a mala xestión política non está castigada no Código Penal. Un pode enterrar 40 millóns de euros nunha obra pública como a cidade da xustiza do antigo Hospital Xeral de Vigo (e o que te rondará...) e irse de rosiñas para a súa casa, sen o menor pudor e sen que ninguén che poda pedir responsabilidades por tan tremenda neglixencia.

A Xunta de Persoal de Pontevedra cansouse ata a saciedade de solicitar da consellería da que é titular o Sr. Rueda,  de que con anterioridade a calquera licitación sobre execución de obras no antigo edificio do Hospital Xeral de Vigo se fixera un estudio pormenorizado do estado das citadas instalacións, concretamente, entre outros, o escrito de data 11/3/2016, no que se indicaba claramente que, tras as conversas mantidas co Departamento de Tecnoloxía da Construción da Facultade de Arquitectura da Universidade da Coruña, era necesario levar a cabo un informe exhaustivo sobre o estado do edificio e que o mesmo podería ter unha duración dun ano. A calada foi a resposta da consellería e agora que o orzamento xa se incrementou en dúas ocasións por mor da detección de amianto (cuestión tamén advertida ata a saciedade, entre outros, no escrito de 1 de febreiro de 2017) e agora por detectarse a estrutura de aceiro da “H” próxima á Rúa Vazquez Varela, nun estado lamentable, cabe preguntase por que non se fixo ese estudio exhaustivo nunha obra desta embergadura, antes sequera de licitar a obra, e en que se gastaron os 145.200 euros fixados para estudos, entre outros, da estrutura e envolvente, licitado por Resolución de 8/2/2017 (DOG 15/02/2017). Debeu ser que o que fixo o estudio non tiña nin “pajolera” idea do uso do amianto en España na decada dos 60, nin do estado das estruturas de aceiro da base do edificio. Vamos que o técnico/s, paseou polo Hospital Xeral, deu un par de chimpos en cada planta e, como comprobou que o edificio non se caía, fixo un informe favorable para seguir cara adiante sen maior problema, porque “Juan Pueblo” sempre acaba pagando as ampliacións de orzamento.A estas alturas xa se ten demolido case máis que o construido, a saber: Derrubouse parte do anexo 1 de consultas externas; derrubouse a totalidade do anel semicircular existente na base do edificio, dado o seu estado lamentable e por ser un engadido posterior á construción principal; derrubouse tamén parte da cúpula do edificio para recurperar o seu aspecto inicial e agora tamén se vai derrubar parte da “H” que conformaba, aparentemente, a base inicial da torre, que agora tamén se indica que foi un engadido posterior e mal executado na sua estructura de aceiro.Outra vergonza máis e que o arquitecto director da obra, Sr. Penela, dado o estado lamentable do edificio, non renuncie á dirección da mesma, despois de ter detectado semellantes defectos na construcción  que está a dirixir nestes momentos e que siga a enmendar o proxecto inicial.Chegado a este punto tamén cabería preguntarlle ao estudo  de arquitectos Irisarri-Piñera, que elaboraron o  proxecto da cidade da xustiza de Vigo na Rúa Lalín (premio pagado e proxecto desbotado) qué poderían facer eles se lles deran 40 millóns de euros para o novo edificio xudicial na citada ubicación, cando no proxecto premiado había 15 millóns de euros para executar as obras.En fin, por desgraza este non será o último incremento do orzamento, e as galegas/os teremos que pagar dito dispendio do Sr. Rueda e do Sr. Feijoo.

Ligazóns:

Escrito de 11 de marzo de 2016:
https://drive.google.com/file/d/1vNas43KvGqekjMB1LobYgVDZq70PlxTo/view?usp=sharing
 
Escrito de 1 de febreiro de 2017: 
https://drive.google.com/file/d/1vNas43KvGqekjMB1LobYgVDZq70PlxTo/view?usp=sharing

Comentarios

Publicacións populares deste blog

INAUDITO, HORAS EXTRA NA ADMÓN. DE XUSTIZA. CHEGARON AS PEONADAS Á ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA A TRAVÉS DOS PLANS DE ACTUACIÓN.

Ponse á disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia o modelo de solicitude para o caso de que desexe participar no plan de recuperación do traballo previsto na cláusula 8ª do Acordo de 23/05/2018 O número de horas e número de días á semana de duración do plan axustarase en función da carga de traballo nos distintos centros de traballo e do número de solicitantes. O importe da hora extraordinaria correspondente a cada corpo é o seguinte: (A2-Corpo Xestión): 29,97 €, (C1-Corpo Tramitación): 22,66 €; (C2-Corpo Auxilio): 17,03 €. A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro  xoves 7  xuño de 2018, poñendo como nome do arquivo ApelidosNome_DNI_Participacion_PR, é dicir, no nome do arquivo da solicitude deben de firgurar os apelidos, nome e dni do interesado no formato indicado. O persoal que non poda realizar a solicitude por estar de vacacións, permisos ou licenzas, poderá…

CCOO PIDE MÁIS CARTOS EN TERRITORIO MINISTERIO DO QUE ASINOU EN GALIZA

Curiosamente, o sindicato CCOO solicita á nova Ministra de Xustiza que no territorio ministerio suba o complemento específico (en Galiza chamado CAT)  a non menos de 300€/mes, e fai uns días os seus responsables en Galiza, tras unha folga de máis de 3 meses, asinaron coa Xunta un acordo por menos da metade. A ver se algún d@s traballador@s galegos o entende e lle pide explicacións.
Ligazón:
http://www.ccoojusticia.com/2018/06/ccoo-presenta-la-nueva-ministra-las.html

CURSOS OBRIGATORIOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS

A Inspección de Traballo da Coruña requiriu da Xunta de Galicia que se garanta que todas/os as/os funcionarias/os reciban formación en materia de prevención de riscos laborais, de conformidade co establecido no artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de Riscos Laborais. Esta formación ten, polo tanto, carácter obrigatorio para o persoal. Esta segunda convocatoria, que sairá previsiblemente publicada no DOG do día 14/11/2018, vai dirixida aos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo e Ourense. 

Ligazón: https://drive.google.com/file/d/1Fesev_W7lMpk7MwAtIU1SBIwsSLIugI7/view?usp=sharing