Saltar ao contido principal

CONVOCATORIA ACCIÓN SOCIAL 2017

opax.xunta.esComo xa vos adiantaramos, no DOG 5 de abril de 2017 publicouse a resolución do 13 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade á convocatoria e aos criterios de repartición do Fondo de Acción Social do ano 2017 para o persoal ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia.
O prazo de presentación de solicitudes será de quince (15) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia, é dicir, ata o 28 DE ABRIL.   
As persoas solicitantes deberán completar obrigatoriamente o formulario electrónico da solicitude a través da OPAX (Oficina Virtual do Persoal da Administración de Xustiza), no enderezo web opax.xunta.es
A pesares da insistencia da CIG na fase de alegacións, a Xunta de Galicia mantivo a redacción da base 1.2 no sentido da favorecer ao persoal interino fronte ao persoal titular, no senso de permitir a aquel persoal solicitar esta axuda, cun só día traballado no periodo establecido, mentras que ao persoal titular lle obriga a estar en activo durante todo o periodo, así pois, unha/un titular xubilada/o o 5 de abril de 2017 non tería dereito a solicitar a axuda de acción social, pois o día 6, día de apertura do prazo de presentación de instancias non estaría en activo tal e como establece a base 1.1. A CIG tentou extender este dereito tanto a titulares como interinos, pero a Dirección Xeral de Xustiza negouse nunha clara discriminación entre o seu persoal.

Ligazón bases convocatoria:


Comentarios

Publicacións populares deste blog

RESOLUCIÓN DO MINISTERIO DE XUSTIZA FRONTE A CRISE DO CORONAVIRUS - NA XUNTA SEGUIMOS NAS BERZAS

O Ministerio de Xustiza acaba de dictar e difundir unha Resolución de aplicación ao persoal dos Corpos Xerais, Médicos Forenses, Letrados da Administración de Xustiza, Corpos Especiais e Persoal non Transferido do seu territorio, de xeito mimético á que dictou a Administración Xeral do Estado, a fin de minimizar a máis que probable influencia do Coronavirus na Administración de Xustiza, sobre todo facendo fincape nos servizos que teñen unha atención ao público moi directa (Rexistros Civis, Imelgas e Servizos Comúns, por exemplo) ou que teñen moito persoal no seu cadro de traballadores (Fiscalías).  A estas alturas do problema nin a Dirección Xeral de Xustiza nin a Xunta de Galiza, como máximo órgano directivo, dictou este tipo de Resolución no noso ámbito, polo que as traballadoras/es da Administración de Xustiza estamos a quedar sen unha protección específica e clara fronte ao Coronavirus. E mentras, outros fachendeando da chegada e instalación de dispensadores do xel hidroalcoholico.

VIDEOCONFERENCIA CO MINISTRO DE XUSITZA - NOVO REAL DECRETO DE MEDIDAS URXENTES

Hoxe, xunto coas organizacións sindicais CSI-F, STAJ, CCOO, UXT e ELA mantivemos unha videoconferencia co Ministro de Xustiza. O ministro pivotou a súa intervencion sobre tres cuestións de vital importancia para enfrontrar os seguintes meses coas suficientes garantías para evitar a propagación do virus, o que precisamente incide de xeito fundamental na distancia que debería manter o persoal na súa futura volta ao traballo. 
Á vista do manifestado, o Ministerio de Xustiza quere publicar unha norma, con caracter urxente, que teña unha duración temporal de ata os tres meses posteriores á suspensión do estado de alarma, na que básicamente se adopten tres  medidas fundamentais para poder realizar a desescalada e reincorporación do persoal coas suficientes garantías.
Primeira: Sen prexuízo de ir potenciando a funcionalidade do teletraballo, dado o tempo que requerirá o total desenvovemento desta medida, a primeira das cuestións  expostas foi recoller a posibilidade de implementar que parte d…