Saltar ao contido principal

NOVA VERSIÓN DA APLICACIÓN MINERVA

Nas vindeiras semanas procederase á actualización da aplicación Minerva á versión 6.0.2.1 nos distintos partidos xudiciais de Galicia.
As principais novidades que presenta a versión que se vai despregar son as seguintes:
 • Engádese unha nova funcionalidade de solicitude de minuta ao xuíz/maxistrado ou ao Letrado da Administración de Xustiza. A solicitude realizarase sobre un procedemento, un acontecemento ou sobre un escrito.
 • Tarefas Pendentes: créase unha nova opción para realizar consultas de bandexa de mensaxería.
 • Inclúese a opción de engadir as clases de rexistros definidas polo CXPX no rexistro dos procedementos.
 • Engádense a posibilidade de decretar o segredo das actuacións nas xurisdicións civil, social e contencioso-adminstrativa.
 • Permítese a especificación dunha o varias materias/delitos a un asunto.
 • Engádese unha nova opción denominada "Anulación de asuntos" para a anulación dos procedementos rexistrados no propio órgano.
 • Mellórase a devolución de asuntos (antiga baixa de asuntos) de procedementos xa incoados.
 • Defínese a obrigatoriedade de modificar o nome dos documentos que conteñan palabras "prohibidas" no proceso de conversión a definitivos.
 • Danse de alta novos procedementos de xurisdición voluntaria.
 • Novo parágrafo sobre protección datos persoais nos documentos: Na última páxina de todos os documentos xerados en Minerva engádese automaticamente un parágrafo relativo á LOPD.
 • Modifícase a funcionalidade de consulta de escritos para permitir a busca polo identificador de LexNet.
Ligazón novidades:

Comentarios

Publicacións populares deste blog

DECANA DE CAMBADOS (XULGADO MIXTO N.4) EXTRALIMÍTASE NA SÚA FUNCIÓN

Cando menos resulta curioso que, quen ten que ter coñecemento da lei non a aplique de xeito correcto. Onte, en plena campaña electoral na Administracion de Xustiza (cuestion que e publica e notoria no sector), a Xuiza Decana de Cambados obrigounos a ter que pedir permiso para a colocacion de publicidade sindical en dita sede xudicial.  En todo caso a Xuiza Decana podería pedir que lle comuniquemos dita distribucion e o feito de falar coas traballadoras/es (como asi fixemos), para que o mesmo interfira o menos posible na actividade xudicial, ponderando tamen a excepcionalidade da campaña electoral, pero en ningun caso estar supeditados a unha solicitude de autorizacion, porque a mesma escapa da sua competencia, xa que a distribucion de publicidade e a informacion sindical ven dada de facto pola LOLS, sen necesidade de autorizacion expresa.  Estar supeditados a unha peticion de autorizacion suporia que a dita peticion poderia ser denegada, cando unha lei organica establece claramente es…

LISTAXES DE PERSOAL INTERINO ORDEADAS POLA SÚA PUNTUACIÓN TOTAL

Aquí vos deixamos, ordeadas por puntuación de maior a menor, as listaxes provisionais de admitidos do persoal interino dos distintos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio.
Ligazón Xestión:
https://drive.google.com/file/d/1PyRvc7--yGtKyuibd7wUA6Cqq4uZRRjB/view?usp=sharing

Ligazón Tramitación: https://drive.google.com/file/d/1EFwhvVnowcrLRppqRFYvFCxB3I48dPb1/view?usp=sharing
Ligazón Auxilio: https://drive.google.com/file/d/1Kzp1RGKJNeh7DwjRP8msV4Gag8PDJSpv/view?usp=sharing

CONCURSO DE TRASLADOS XESTIÓN, TRAMITACIÓN E AUXILIO- RESOLUCIÓN PROVISIONAL