martes, 2 de enero de 2018

CURSOS DE LINGUAXE XURÍDICA GALEGA - PERSOAL DE FORA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA

No DOG de hoxe, 2 de xaneiro, publícase a Resolución do 27 de decembro de 2017 pola que se convocan cursos de linguaxe xurídica galega para o persoal ao servizo da Administración de xustiza que preste servizos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.
O persoal que desexe participar nos cursos convocados nesta resolución deberá cubrir o formulario de matrícula telemática na páxina web da EGAP http://egap.xunta.gal/matricula, e non serán admisibles outras formas de solicitude.
O prazo de presentación de solicitudes será de oito días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, e dicir, ata o día 10/01/2018

No hay comentarios: