martes, 2 de enero de 2018

NOTA MÍNIMA PRIMEIRO EXERCICIO ACCESO AO CORPO DE LETRADOS ADMÓN. DE XUSTIZA

Reunido o Tribunal Cualificador Numero Un o día 2 de xaneiro de 2018, acordouse fixar como nota mínima necesaria para superar o primeiro exercicio de acceso ao Corpo de Letrados da Administración de Xustiza pola Quenda Libre, celebrado o pasado 16 de decembro, en 12 puntos.

Ligazón Acordo:

No hay comentarios: